30 aug. 2010

ORDIN MECTS NR. 4714/23.08.2010

ORDIN MECTS NR. 4714/23.08.2010 PRIVIND MODIFICAREA O.M.E.C. NR. 4925/2005 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR

25 aug. 2010

Proiecte de legi

1. LEGE privind aplicarea în anul 2011 a Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

2. LEGE-CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

ANEXE:

Anexa nr. I - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”ADMINISTRAȚIE”
Capitolul I lit. A – SALARIZAREA FUNCȚIONARILOR PUBLICI
Capitolul I lit. B – REGLEMENTĂRI SPECIFICE FUNCȚIONARILOR PUBLICI
Capitolul II lit. A - Salarizarea personalului contractual din administrația publică centrală de specialitate *), servicii deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii județene, municipii, administrația publică locală - consilii, primării și servicii publice din subordinea acestora
Capitolul II lit. B - Salarizarea personalului contractual din cadrul cabinetului demnitarului
Capitolul II lit. C - Alte unități bugetare de subordonare centrală și locală, precum și din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiți
Capitolul II lit. D - Alte funcții comune din sectorul bugetar
Capitolul II lit. E - UNITĂȚI SPORTIVE
Capitolul II lit. F - UNITĂŢI DE NAVIGAŢIE
Capitolul II lit. G - AVIAŢIA SPORTIVĂ
Capitolul II lit. H – AGRICULTURĂ
Capitolul II lit. I - Activitatea de cadastru de la consiliile locale
Capitolul II lit. J - PROTECŢIA MEDIULUI
Capitolul II lit. K - ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
Capitolul II lit. L - Reglementări specifice personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă - personal contractual din administraţia publică
Capitolul III - AUTORITĂȚI PUBLICE
Capitolul III lit. A - Salarii de bază ale personalului de specialitate din cadrul Curţii de Conturi
Capitolul III lit. B - Salariile de bază ale personalului din cadrul Consiliului Concurenţei
Capitolul III lit. C- Indemnizaţiile pentru preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi salarii de bază pentru funcţii publice specifice din cadrul acestei autorităţi
Capitolul III lit. D- Salarizarea membrilor plenului şi personalului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
Capitolul IV - FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ
Capitolul IV lit. A - FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE
Capitolul IV lit. B - FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ NUMITE
Capitolul IV lit. C - FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE DIN CADRUL ORGANELOR AUTORITĂŢII PUBLICE LOCALE
Anexa nr. II - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”ÎNVĂȚĂMÂNT”
Capitolul I lit. A - Salarii de bază pentru funcțiile din învățământ
Capitolul I lit. BReglementări specifice personalului didactic din învatamânt
Capitolul II- UNITĂŢI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTARE
Capitolul III - C U L T E
Capitolul III lit. A - Salarii de bază pentru personalul clerical încadrat în unitățile bugetare
Capitolul III lit. B -Indemnizațiile personalului din conducerea cultelor recunoscute şi a unităţilor centrale de cult, asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate public
Capitolul III lit. C - Personalul din conducerea cultelor şi a unităţilor de cult, altul decât cel asimilat funcţiilor de demnitate public
Capitolul III lit. E - Reglementări specifice personalului clerical, care îşi desfăşoară activitatea în ţară, în cadrul cultelor religioase din România, recunoscute potrivit legii

Anexa nr. III - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”SĂNĂTATE”
Capitolul I - Unităţi sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială
Capitolul II - Reglementări specifice personalului din sănătate și din unităţile de asistenţă socială/serviciilor sociale

Anexa nr. IV - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”CULTURĂ”
Capitolul I. Salarii de bază din instituţii de spectacole sau concerete naţionale sau de importanță naţională, din instituţii de spectacole la care spectacolele se desfăşoară preponderent în limba unei minorităţi, din cadrul filarmonicilor, din cadrul Corului Naţional de Cameră Madrigal, din centrele de cultură naţionale, precum şi din instituţiile de spectacole şi concerete din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum și din alte instituții de spectacole sau concerte
Capitolul II. Salarii de bază din sistemul bibliotecilor publice şi al altor instituţii publice de cultură din România
Capitolul III. Salarii de bază din sistemul muzeelor publice şi a altor instituţii de cultură din România
Capitolul IV. Salarii de bază din presă, edituri, informare documentară şi alte instituţii publice de cultură
Capitolul V. Salarii de bază din case de cultură, cămine culturale şi alte instituţii publice de cultură din România
Capitolul VI. SPORURI ȘI ALTE DREPTURI SPECIFICE
Anexa nr. V - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”DIPLOMAȚIE”
Capitolul I - Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic şi consular şi personalul care ocupă funcţii de execuţie specifice în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi care exercită funcţii de conducere
Capitolul II - Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României şi pentru personalul care îndeplineşte funcţii de execuţie specifice în centrala Ministerului Afacerilor Externe
Capitolul III - Reglementări specifice personalului încadrat în aparatul central al Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
Capitolul IV - Salarizarea în valută şi alte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate
Capitolul V – Nomenclatorul funcţiilor şi coeficienţilor de ierarhizare pentru determinarea salariilor în valută pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate
Capitolul VI – Sporuri, premii şi alte drepturi

Anexa nr. VI - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”JUSTIȚIE”
Capitolul I - Coeficienţii de ierarhizare pentru judecatori, procurori, magistraţi -asistenţi şi personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor
Capitolul II - Coeficienţii de ierarhizare pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi parchetelor
Capitolul III - Coeficienţii de ierarhizare pentru personalul conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea
Capitolul IV - Coeficienţii de ierarhizare pentru personalul de instruire fără specialitate juridică şi pentru funcţiile auxiliare din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri
Capitolul V - Coeficienţii de ierarhizare pentru personalul de specialitate criminalistică şi funcţiilor auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor de expertiză criminalistică
Capitolul VI - Coeficienţii de ierarhizare pentru specialiştii în domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Consiliului Superior al Magistraturii, al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
Capitolul VII - Coeficienţii de ierarhizare pentru personalul de probaţiune
Cap. VIII - Reglementări specifice personalului din sistemul justiţiei

Anexa nr. VII – FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ”
Capitolul I - SOLDELE DE FUNCŢIE ŞI SALARIILE DE FUNCŢIE PENTRU PERSONALUL MILITAR, POLIŢIŞTII ŞI FUNCŢIONARII PUBLICI CU STATUT SPECIAL DIN SISTEMUL ADMINISTRAŢIEI PENITENCIARELOR, DIN CADRUL INSTITUŢIILOR PUBLICE DE APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANȚĂ NAŢIONALĂ
Capitolul II – Reglementări specifice personalului din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Anexa nr. VIII - Reglementări specifice personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cele aflate în coordonarea Primului-ministru şi cele aflate sub controlul Parlamentului

Observatie: Anexa aferenta personalului din armata va fi publicata pe site-ul ministerului in cursul zilei de miine,25 august a.c.

Sursa: http://www.mmuncii.ro/ro/

23 aug. 2010

A doua sesiune a examenului de bacalaureat 2010

05 – 09 iulie 2010 : Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
23-24 august 2010 :
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
23-24 august 2010 :
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
24 -25 august 2010 :
Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă modernă – proba C
26 - 27 august 2010 :
Evaluarea competenţelor digitale – proba D
30 august 2010 :
Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
31 august 2010 :
Limba şi literatura maternă – proba E)b) – proba scrisă
1 septembrie 2010 : Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba scrisă
3 septembrie 2010 :
Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – proba scrisă
5 septembrie 2010 :
Afişarea rezultatelor (până la orele 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 – 20:00)
7-8 septembrie 2010 :
Rezolvarea contestaţiilor
9 septembrie 2010 :
Afişarea rezultatelor finale

12 aug. 2010

Hotărârea Guvernului nr.791/2010

Hotărârea Guvernului nr.791/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.44/2004, precum si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art III din OUG nr.58/2010, publicată în MO nr.542/03.08.2010.