24 oct. 2013

FSLI solicita reprezentantilor MEN modificarea sursei de finantare pentru decontarea cheltuielilor de naveta

LISTA DE REVENDICĂRI A MEMBRILOR F.S.L.I. - OCTOMBRIE 2013


     1.   Alocarea, începând cu anul 2014, a minimum 6% din P.I.B. pentru educație și creșterea ponderii cheltuielilor de personal pentru învățământ, pentru micșorarea decalajului dintre România și celelalte țări membre ale Uniunii Europene care alocă, în medie 5,2% din P.I.B. educației;

     2.   Modificarea Legii educației naționale.Solicităm:
- modificarea componenței consiliului de administrație al unităților de învățământ, astfel încât ponderea personalului didactic și a personalului de conducere din unitate să constituie o majoritate simplă;
-reintroducerea normei de predare de 16 ore/ săptămână pentru personalul didactic care are peste 25 de ani vechime în învăţământ și gradul didactic I;
    - decontarea cheltuielilor cu naveta personalului didactic, de la bugetul de stat, prin Ministerul Educației Naționale;
    - reintroducerea ajutorului de 100 euro/an, pentru achiziționarea de cărți sau programe educaționale pe suport electronic;
    - reintroducerea sporului de doctorat;
- pensionarea anticipată, cu cel puțin 3 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, fără diminuarea cuantumului pensiei;
    - acordarea gradației de merit și pentru personalul didactic auxiliar;
    - dobândirea de către cadrele didactice a celei de-a doua specializări, prin programe de conversie profesională, cu finanțare de la bugetul de stat;

     3.   Adoptarea unei LEGI DE SALARIZARE, prin care:
a)     salariile profesorilor debutanți să crească cu 50 %, iar raportul dintre salariul de bază maxim al funcției didactice și cel minim să fie de 2:1, pentru ca profesia de dascăl să devină motivantăpentrutinerii performanți;
b)    reîntregirea veniturilor personalului din învățământ la nivelul celor din anul 2009,ceea ce ar determina creșterea salariilor personalului din învățământ cu aproximativ 15%;
c)     majorarea salariilor personalului nedidactic, prin reintroducerea sporului de vechime în muncă;

4.   Depolitizarea învățământului, prin acordarea rolului determinant colectivului școlii în alegerea directorului;

5.   Debirocratizarea sistemului de învățământ, prin reducerea semnificativă a situațiilor și evidențelor pe care le întocmesc cadrele didactice;


6.   Regândirea programelor școlare și a sistemului de evaluare a elevilor, în sensul de a se pune accent pe latura formativă și nu pe cea informativă. 

Sursa: FSLI

Comunicat S.L.I.P.C. - FORME DE PROTEST


În data de 21.10.2013 la sediul S.L.I.P.C. a avut loc instruirea cu liderii de sindicat din unităţile de învăţământ, unde s-a adus la cunoştinţă care vor fi formele de protest la care vom accede începând de săptămâna viitoare. Aceste acţiuni s-au decis la Colegiul liderilor din cadrul Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, întrunit în ziua de 16.10.2013, la Bucureşti, urmare a propunerilor trimise de la sindicatele afiliate.
Calendarul cuprinde următoarele forme de protest :
·        luni 28.10.2013 orele 11-13; marţi 29.10.2013 orele 10-12, miercuri 30.10.2013 orele 10-12, pichetarea în faţa sediului Guvernului României;
·         concomitent se va face  pichetarea sediului U.S.L, între orele 11-13.
La aceste acţiuni vor participa membri de sindicat din Bucureşti şi judeţele  învecinate capitalei.
·        în toate judeţele ţării membre ale F.S.L.I, în zilele de luni, 28.10.2013, marţi, 29.10.2013,  miercuri, 30.10.2013, în toate  unităţile de învăţământ, între orele 11-13 se va desfăşura GREVA DE AVERTISMENT. Pe toată perioada desfăşurării acesteia membri de sindicat vor purta în piept sigla S.L.I.P.C.
·        miercuri, 6.11.2013, la Bucureşti va avea loc un miting de protest, urmat de un marş.


Preşedinte S.L.I.P.C.: prof. Cojocaru Lucia-Maria
Vicepreşedinţi: prof. Temian Vioara
                                                prof. Tarţa Grigore

21 oct. 2013

Învăţătorii/profesorii pentru învăţământul primar au dreptul la plata orelor de educaţie fizică efectuate în plus faţă de norma didactică


Într-o speţă dedusă judecăţii, Tribunalul Constanţa a stabilit miercuri, 16.10.2013, că unitatea de învăţământ este obligată să plătească învăţătorilor/institutorilor/profesorilor pentru învăţământul primar orele de educaţie fizică efectuate în plus faţă de norma didactică de predare, în situaţia în care predarea acestor ore nu este asigurată de profesori cu studii superioare de specialitate. 

Detalii:

OMEN nr. 5211/2013 - echivalare studii de scurta durata + PRECIZARI ISJ CLUJ


          Arhiva contine si:

  • ADRESA ISJ CLUJ NR. 12066/17.10.2013
  • PRECIZARI ISJCJ LA ADRESA 12066/17.10.2013
  • CERERE ECHIVALARE PE BAZA DE ECTS/SECT SESIUNEA 2013-2014
  • OMEN NR. 4111/22.05.2013 - ip 3
  • OMEN 5553/20114 oct. 2013

Un gând pentru tine, EDUCATORULE !


“Te-ai  născut în momentul în care  prima întrebare  a ieşit din gura unui copil, de-a lungul unei zile eşti nevoit să fii actor, prieten, soră medicală şi doctor, antrenor, găsitor de obiecte pierdute, psiholog, părinte de ocazie, agent comercial, .... îţi este  greu să descoperi cine eşti...  
Bunăstarea materială nu este unul din punctele tale forte,  în căutarea permanentă eşti veşnic vânător de comori, de ocazii noi în care discipolii să-şi folosească înzestrările, pentru acele talente care stau uneori îngropate sub resemnare.
Eşti cel mai norocos dintre cei care muncesc!
Dacă unui doctor îi este permis să deschidă uşa în viaţa noastră într-un moment magic, ţie ţi se permite să vezi cum viaţa renaşte în fiecare zi, cu orice nouă întrebare, idee sau prietenie.
Un arhitect ştie că atunci când clădeşte  cu grijă, construcţia lui va dura secole întregi.
Un dascăl ştie că dacă va pune dragoste şi adevăr în ceea ce face, ceea ce va construi el va dura o veşnicie.
Eşti un luptător, în fiecare zi luptându-te împotriva presiunii ucigătoare, a negativismului, a fricii, a conformismului, a ignoranţei,   a prejudecăţilor şi apatiei. Ai alături de tine mari aliaţi: INTELIGENŢA, INDIVIDUALITATEA, CURIOZITATEA, CREATIVITATEA, DRAGOSTEA ŞI RÂSUL. Toate vin în grabă să se alăture sub stindardul tău.
Şi uite-aşa ai un trecut bogat în amintiri.
Ai un prezent incitant, plin de aventuri şi speranţe, pentru că ţi-ai permis să-ţi petreci zilele alături de viitor. Eşti un  dascăl şi mulţumeşti pentru asta lui Dumnezeu în fiecare zi.”
Ne-ar fi plăcut ca toate aceste cuvinte să le fi compus noi, dar pentru că  ne-au plăcut foarte mult, ne-am permis să le extragem, citându-l pe J.W.Schaltter.
            Nu putem decât să urăm tuturor cadrelor didactice, acum, în pragul Zilei Mondiale a EDUCATORULUI: SĂNĂTATE, PUTERE DE MUNCĂ ŞI O PENSIE LINIŞTITĂ, când va veni vremea, dar până atunci,  SPERANŢE ÎMPLINITE!


Biroul Operativ al  S.L.I.P.C.

2 oct. 2013

Solicitarile membrilor de sindicat afiliati FSLI

 Solicitarile membrilor de sindicat afiliati FSLI (pdf)

APEL FSLI adresat parlamentarilor Romaniei

APEL pentru salvarea invatamantului romanesc (pdf)

Comunicat S.L.I.P.C.


Conducerea Sindicatului Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean, în urma consultării membrilor de sindicat, şi a centralizării  propunerilor pentru  formele de protest ce ar avea impact în vederea soluţionării nemulţumirilor salariaţilor din învăţământ, a susţinut azi în cadrul  Comisiei  de Dialog Social, întrunită în cadrul  Instituţiei Prefectului din judeţul Cluj, toate problemele cuprinse în APELUL federaţiei noastre adresat deputaţilor şi senatorilor din cadrul Parlamentului României.
La această întrunire au participat şi reperezentanţi ai Federaţiei din Învăţământ „Spiru Haret”, filiala Turda şi lideri ai uniunilor teritoriale sindicale judeţene ce au în componenţă sectoare bugetare, precum şi domnul inspector scolar general al Inspectoratului Judeţean din Învăţământul Preuniversitar Cluj, prof. Valentin Claudiu Cuibus.
Problemele suţinute de reprezentanţii Învăţământului Preuniversitar Clujean au fost primite şi corect analizate de către domnul prefect Ioan Gheorghe Vuşcan, care a promis sprijinul instituţiei pe care o reprezintă şi susţinerea lor la forurile superioare pentru rezolvarea lor. Tododată, în ceea  ce priveşte problemele speciale cu care se confruntă salariaţii din învăţământul clujean, aduse în discuţie de către reprezentanţii sindicatelor din acest sector, în măsura posibilităţilor, o să-şi dea concursul pentru  rezolvarea lor.
Pentru a aduce la cunoştinţă tuturor senatorilor şi deputaţilor clujeni problemele puse în discuţie, în cursul zilei de azi vom depune şi înregistra ”Apelul pentru salvarea învățământului românesc”la fiecare birou parlamentar din județul nostru. Acelaşi document se va transmite şi presei clujene pentru informarea opiniei publice cu privire la nemulţumirile şi problemele cu care ne confruntăm.
Sindicatul Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean va participa, conform opţiunii membrilor de sindicat, la formele de protest la nivel naţional ce se vor hotărî în perspectivă.Prezidiul S. L.I. P. C.: Preşedinte: prof. Lucia Maria Cojocaru

                                     Vicepreşedinte: prof. Vioara Temian