26 ian. 2012

CLASA PREGATITOARE


- ORDIN MECTS 3064/2012
- METODOLOGIE PRIVIND CUPRINDEREA COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE ȘI ÎN CLASA I PENTRU ANUL ȘCOLAR 2012-2013,
- STABILIREA CLASEI IN CARE VA FI INSCRIS COPILUL,
- CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGĂTITOARE ȘI ÎN CLASA I pentru anul școlar 2012-2013
 

23 ian. 2012

POZE Pichetare Prefectura Cluj - 23.01.2012


SAU PE CONTUL DE FACEBOOK www.facebook.com/slipcluj
sau pe pagina de "fani"

REVENDICARILE MEMBRILOR DE SINDICAT - PICHETARE PREFECTURA CLUJ 23.01.2012 (ORELE 15.00-17.00)

Având în vedere:

1. Faptul că în anul 2012 nu se acordă nici o majorare a salariilor personalului din învăţământ, astfel încât nu se poate recupera reducerea cu 25% a salariilor, operată în baza Legii nr. 118/2010;
2. Eşalonarea plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, până în anul 2016;
3. Prorogarea, până la data de 01 ianuarie 2013, prin Legea nr. 283/2011, a alocării, pentru finanţarea învăţământului a minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv;
4. Alocarea pentru finanţarea învăţământului, prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 a unui procent de 2,3% din P.I.B.;
5. Măsura luată de Ministerul Educaţiei, Cerectării, Tineretului şi Sportului de a nu se mai reţine cotizaţia de sindicat pe statul de plată;
6. Practica de asumare a răspunderii guvernamentale, pe proiectele de legi esenţiale, ca de exemplu: Legea educaţiei naţionale, Legea de modificare şi completare a Codului muncii, Legea dialogului social, Legea privind sistemul unitar de pensii publice, Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice etc,

Sindicatul Liber al Invatamantului Preuniversitar Clujean a hotărât pichetarea Institutiei Prefectului Judetului Cluj in data de 23.01.2012 intre orele 15.00-17.00.
Mentionam ca la pichetare participa si Sindicatul Sanitas.

Prezidiul SLIPC,
Presedinte prof. Lucia Cojocaru
Vicepresedinte prof. Vioara Temian
Vicepresedinte prof. Tarta Grigore


Ora 15.00 - PICHETARE PREFECTURA CLUJ

SINDICATUL LIBER AL INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR CLUJEAN  şi Sindicatul Sanitas organizeaza astazi, 23.01.2012, intre orele 15.00-17.00, o acţiune comună de protest în faţa Institutiei Prefectului Judetului Cluj, la pichetare fiind aşteptată prezenţa a circa 400 de sindicalişti.

10 ian. 2012

Cotele contributiilor de asigurari sociale pentru anul 2012

Cotele de contributie ale angajatorilor si salariatilor pentru anul 2012 au fost stabilite de doua acte normative: Legea nr. 294/2011 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2012, publicata in Monitorul Oficial nr. 913 si Legea nr. 293/2011 a bugetului de stat pe 2012, publicata in Monitorul Oficial nr. 914 (ambele monitoare fiind publicate in 22 decembrie 2011).

Potrivit Legii nr. 294/2011, castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012 este 2.117 lei.

Contributiile la asigurari sociale (pensii)
Pentru anul 2012, cotele de contributie de asigurari sociale sunt:
•31,3% pentru conditii normale de munca, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 20,8% datorate de angajatori;
•36,3% pentru conditii deosebite de munca, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 25,8 % datorate de angajatori;
•41,3% pentru conditii speciale de munca, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 30,8% datorate de angajatori.

Legea 294/2011 mai stabileste ca, in cota de contributie individuala de asigurari sociale, este inclusa si cota de 3,5% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.
"In anul 2012, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea si achitarea drepturilor finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat si a celor din bugetul asigurarilor pentru somaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor platite si se suporta din bugetul din care se finanteaza dreptul respectiv", mai prevede actul normativ citat.

Contributiile la somaj
In ceea ce priveste contributiile la bugetul asigurarilor de somaj pentru anul 2012, cotele sunt stabilite astfel, potrivit Legii 294/2011:
•0,5% - contributia datorata de angajatori;
•0,5% - contributia individuala.
De asemenea, angajatorii mai datoreaza o contributie de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, diferentiata in functie de clasa de risc, cuprinsa intre 0,15% - 0,85%, precum si o contributie de 0,25% pentru la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.

Contributiile la sanatate
Potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2012 (Legea nr. 293/2011), pentru acest an, cotele de contributii pentru asigurarile de sanatate sunt cele prevazute de Legea nr.95/2006, si anume:
•5,2% pentru cota datorata de angajatori, prevazuta la art.258 din Legea nr.95/2006;
•10,7% pentru cota datorata de persoanele prevazute la art.259 alin.(6) din Legea nr.95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
•5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligatia platii contributiei direct sau cu plata din alte surse.

Ajutorul de deces
Legea asigurarilor sociale de stat pe anul 2012 (Legea 294/2012) mai stabileste si cuantumul ajutorului de deces astfel:
•in cazul asiguratului sau pensionarului,cuantumului acestui ajutor este de 2.117 lei;
•in cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces este de 1.059 lei.

Cat plateste angajatorul, cat plateste angajatul

In sinteza, contributiile datorate de angajator sunt urmatoarele:
•contributia de pensii pentru conditii:
a) normale de munca - 20,8%;
b) deosebite de munca - 25,8%;
c) speciale de munca - 30,8%;
•contributia datorata in functie de clasa de risc intre 0,15 si 0,85%,
•contributia de asigurari de sanatate - 5,2%;
•contributia pentru concedii si indemnizatii - 0,85%;
•contributia datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj - 0,5%;
•contributia datorata la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale - 0,25%.

Aceste cote se aplica incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2012, care au termen legal de declarare pana la 27 februarie 2012.

Pentru angajati, cotele contributiilor sunt urmatoarele:
•contributia individuala de asigurari sociale - 10,5%, indiferent de conditiile de munca;
•contributia individuala de asigurari de sanatate - 5,5%;
•contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj - 0,5%.

Legea 293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012

Legea 294/2011 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2012

OMECTS 6563/2011 pentru aprobarea Calendarului activitatilor prevazute in Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata

Ordinul 6563/2011 pentru aprobarea Calendarului activitatilor prevazute in Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2012, si a Calendarului activitatilor prevazute in Metodologia privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobandite formal, nonformal sau informal de catre cadrele didactice care ocupa functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, invatatori/invatatoare, maistru-instructor, antrenor, in vederea ocuparii functiei didactice de profesor pentru invatamantul prescolar, profesor pentru invatamantul primar, profesor de instruire practica, respectiv profesor-antrenor in cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.484/2011, sesiunea 2012 

HG 1274/2011 cost standard elev/prescolar 2012