29 nov. 2011

Legea de aprobare a OUG privind amanarea platii unor sume prevazute in titluri executorii este constitutionala

In şedinţa din data de 28 noiembrie 2011, Curtea Constituţională a examinat obiecţia de neconstituţionalitate formulată de un număr de 140 de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat şi Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal referitoare la neconstituţionalitatea dispoziţiilor Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, potrivit unui comunicat al CCR.
Astfel, “in urma deliberărilor, Curtea, cu majoritate de voturi, a constatat că dispoziţiile Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar sunt constituţionale.
Blocarea executarii silite Curtea a analizat dispoziţiile legii criticate atât din punct de vedere al constituţionalităţii extrinseci, cât şi a celei intrinseci.
Cu privire la criticile de neconstituţionalitate extrinsecă, Curtea a reţinut că modificările operate de către Camera Deputaţilor faţă de forma legii adoptate de Senat nu sunt de natură a imprima nici deosebiri majore de conţinut juridic faţă de forma legii adoptată de Senat şi nici o configuraţie deosebită, semnificativ diferită faţă de cea a proiectului de lege în forma adoptată de Senat, respectându-se astfel principiul bicameralismului. De asemenea, Curtea a reţinut că, prin critica lor, autorii obiecţiei de neconstituţionalitate contestă constituţionalitatea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 sub aspectul condiţiilor de formă, cu privire la care, printr-o bogată jurisprudenţă, Curtea a stabilit faptul că a existat o situaţie extraordinară la momentul la care a fost adoptată ordonanţa de urgenţă (a se vedea, pe larg, în acest sens, Decizia nr. 188 din 2 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.237 din 14 aprilie 2010).
Cu privire la criticile de neconstituţionalitate intrinsecă, Curtea a reţinut că acestea trebuie analizate în corelare cu dispoziţiile art. 135 alin. (2) lit. b) din Constituţie, potrivit căruia statul are obligaţia să asigure protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară. În acest sens, Curtea a stabilit că soluţia legislativă criticată, prin extinderea perioadei de executare a hotărârilor judecătoreşti şi prin reeşalonarea plăţii sumelor rezultate din acestea, nu încalcă prevederile art.16, art.21 şi art.44 din Constituţie, prevederile art.6 par.1 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi nici art.1 privind protecţia proprietăţii din Protocolul adiţional la Convenţie.
Curtea a constatat, astfel, că nu au fost aduse elemente noi de natură a determina reconsiderarea jurisprudenţei sale în privinţa măsurilor de reeşalonare a plăţii sumelor rezultate din hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
Motivarea soluţiilor va fi prezentată în cuprinsul deciziei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui României, pentru a proceda la promulgarea legii, conform art.77 alin.(3) din Legea fundamentală.

26 nov. 2011

Guvernanții au vrut 6% din PIB pentru educație, doar cu scop electoral!

Membrii Federației Sindicatelor Libere din Învățământ sunt profund nemulțumiți de atitudinea conducerii Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului față de această categorie socio-profesională.

Redăm declarația doamnei secretar de stat, Oana Badea, (făcută astăzi, 25.11.2011, la protestul organizat de FSLI) privind solicitarea FSLI de acordare a 6% din PIB învățământului, în 2012, așa cum prevede chiar Legea educației naționale: „…la Senat a existat inițial propunerea să nu mai scriem în legea educaţiei că pentru educaţie se alocă 6% din PIB, să dispară, pentru că, oricum, niciodată nu a fost respectat. Senatorii din comisia de învăţământ discutau dacă e bine să mai scriem sau nu 6% şi după o discuţie de mai bine de jumătate de oră s-a conchis că e bine să se scrie pentru că măcar arăţi către ce să se tindă. Dacă nu mai scriem nimic s-ar putea să fie foarte puţin.”
Considerăm că după aproximativ două săptămâni de proteste neîntrerupte în fața MECTS, declarația doamnei secretar de stat nu denotă decât lipsă de respect față de dascăli, elevi și părinți. Folosirea unui articol dintr-o lege fundamentală ca un mijloc de manevră electorală, arată micimea clasei politice din România cu putere de decizie. Reamintim opiniei publice, dar și decidenților politici, faptul că 6% din PIB pentru educație nu este un moft, ci o reală necesitate, pentru că:
- dezvoltarea învățământului înseamnă dezvoltare economică;
- unitățile de învățământ vor fi mai bine dotate;
- o pregătire mai bună a elevilor înseamnă viitori angajați calificați;
- elevii vor putea beneficia de pregătire practică în ateliere școlare sau laboratoare la standardele UE;
- poate fi implementat programul „școală după școală”, solicitat de părinți;
- motivarea personalului angajat contribuie la creșterea calității actului educațional;
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ va continua protestele și săptămâna viitoare, în zilele de 29 și 30 noiembrie 2011. Peste 500 de sindicaliști vor picheta sediul MECTS, în cele două zile, între orele 11.00-14.00.

Departamentul de comunicare FSLI

15 nov. 2011

MECTS PICHETAT DE CADRELE DIDACTICE

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a organizat astăzi, 15.11.2011, pichetarea sediului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Protestul s-a desfășurat între orele 11.00-13.30 și au participat aproximativ 200 de persoane din București, Călărași, Ialomița, Constanța, Dâmbovița, Mehedinți și Covasna.
F.S.L.I. cere Guvernului României și Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului să își revizuiască atitudinea față de politica salarială și să nu înghețe salariile angajațiilor din sistemul public în 2012. Reamintim opiniei publice faptul că în acest moment salariații din educație au de recuperat de la Statul român 33,4%, potrivit deciziilor obținute în instanță. La acestea se mai adaugă alte 12 procente, bani nerecuperați din tăierea salariilor cu 25%, aplicată în luna iunie 2010. Subliniem încă o dată că nerespectarea hotărârilor judecătorești irevocabile privind plata unor drepturi salariale, reprezintă un abuz fără precedent și totodată asistăm la încălcarea drepturilor consfințite de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
F.S.L.I. solicită deblocarea posturilor din unitățile de învățământ, ținând cont de lipsa acută de personal.
Federația noastră solicită autorităților să rezolve o altă problemă cu care se confruntă învățământul românesc: numărul prea mare de preșcolari/elevi la grupe/clase. Sunt numeroase situații în care o educatoare este nevoită să se ocupe de 40 de copii, deși legea prevede un număr maxim de 20 de preșcolari, la grupă.
F.S.L.I. cere ministerului de resort respectarea prevederilor Legii educației naționale, prin care educația ar trebui să primească 6% din PIB, începând cu data de 1 ianuarie 2012.
Federația noastră solicită autorităților să reia investițiile în infrastructura educațională, precum și revizuirea programelor școlare. Totodată atragem atenția M.E.C.T.S. asupra problemelor apărute după intrarea în vigoare a metodologiilor de aplicare a Legii educației naționale.
Federația noastră reclamă și lipsa de dialog social din partea instituțiilor Statului român, prin care se dorește reducerea la tăcere a sindicatelor.
În acest sens, F.S.L.I. a depus o adresă la M.E.C.T.S. în care a solicitat o întrevedere cu ministrul Educației Daniel Petru Funeriu. Până în acest moment nu am primit răspuns.
F.S.L.I. continuă pichetarea M.E.C.T.S. în zilele de 16, 17, 18 noiembrie și 22, 23, 24 și 25 noiembrie 2011, între orele 11.00-14.00.

Contact:
Simion Hancescu, președinte F.S.L.I.: 0722779716
Marilena Gheorghiță, Departament Comunicare F.S.L.I.: 0728999847

14 nov. 2011

PROTEST LA MECTS

FSLI va picheta Ministerul Educației, zilnic, începând de mâine, 15 noiembrie 2011, între orele: 11.00-14.00. La protest vor participa și membrii FSI Spiru Haret și ai Federației Educației Naționale.

FSLI cere Guvernului României și Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului să își revizuiască atitudinea față de politica salarială și să nu înghețe salariile angajațiilor din sistemul public în 2012. Reamintim opiniei publice faptul că în acest moment salariații din educație au de recuperat de la Statul român 33,4%, potrivit deciziilor obținute în instanță. La acestea se mai adaugă alte 12 procente, bani nerecuperați din tăierea salariilor cu 25%, aplicată în luna iunie 2010. Subliniem încă o dată că nerespectarea hotărârilor judecătorești irevocabile privind plata unor drepturi salariale, reprezintă un abuz fără precedent și totodată asistăm la încălcarea drepturilor consfințite de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
FSLI solicită deblocarea posturilor din unitățile de învățământ, ținând cont de lipsa acută de personal.
Federația noastră solicită autorităților să rezolve o altă problemă cu care se confruntă învățământul românesc: numărul prea mare de preșcolari/elevi la grupe/clase. Sunt numeroase situații în care o educatoare este nevoită să se ocupe de 40 de copii, deși legea prevede un număr maxim de 20 de preșcolari, la grupă.
FSLI cere ministerului de resort respectarea prevederilor Legii Educației Naționale, prin care educația ar trebui să primească 6% din PIB începând cu 1 ianuarie 2012 și respinge propunerea Guvernului de a aloca sistemului de învățământ doar 2% din PIB.
Federația noastră reclamă și lipsa de dialog social din partea instituțiilor Statului român, prin care se dorește reducerea la tăcere a sindicatelor.
 
Departamentul de comunicare FSLI


10 nov. 2011

Raportul audierii "Durata studiilor în învăţământul liceal scade de la 4 la 3 ani. Creştem astfel calitatea în educaţie? "


FSLI continuă protestele

Membrii Colegiului Național al Liderilor Federației Sindicatelor Libere din Învățământ au participat ieri, 09.11.2011, la un protest spontan, care a avut loc în fața Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.
FSLI va picheta Ministerul Educației, zilnic, începând cu data de 15 noiembrie 2011, între orele: 11.00-14.00. La proteste vor participa și membrii FSI Spiru Haret și ai Federației Educației Naționale.
FSLI cere Guvernului României și Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului să își revizuiască atitudinea față de politica salarială și să nu înghețe salariile angajațiilor din sistemul public în 2012. Reamintim opiniei publice faptul că în acest moment salariații din educație au de recuperat de la Statul român 33,4%, potrivit deciziilor obținute în instanță. La acestea se mai adaugă alte 12 procente, bani nerecuperați din tăierea salariilor cu 25%, aplicată în luna iunie 2010. Subliniem încă o dată că nerespectarea hotărârilor judecătorești irevocabile privind plata unor drepturi salariale, reprezintă un abuz fără precedent și totodată asistăm la încălcarea drepturilor consfințite de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

FSLI solicită deblocarea posturilor din unitățile de învățământ, ținând cont de lipsa acută de personal.
Federația noastră solicită autorităților să rezolve o altă problemă cu care se confruntă învățământul românesc: numărul prea mare de preșcolari/elevi la grupe/clase. Sunt numeroase situații în care o educatoare este nevoită să se ocupe de 40 de copii, deși legea prevede un număr maxim de 20 de preșcolari, la grupă.
FSLI cere ministerului de resort respectarea prevederilor Legii Educației Naționale, prin care educația ar trebui să primească 6% din PIB, începând cu 1 ianuarie 2012.
Federația noastră reclamă și lipsa de dialog social din partea instituțiilor Statului român, prin care se dorește reducerea la tăcere a sindicatelor.

Contact:
Simion Hancescu, președinte FSLI: 0722779716
Marilena Gheorghiță, Departament Comunicare FSLI: 0728999847

9 nov. 2011

OPRITI ATACUL POLITIC IMPOTRIVA ANGAJATILOR DIN INVATAMANT SI A MEMBRILOR DE SINDICAT

Conferinta de presaStimați jurnaliști,

               Grupul de iniţiativă „Lobby pentru Cluj”, Sindicatul Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean şi Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ vă invită mâine, 10 noiembrie 2011, ora 11.00, pentru prezentarea Raporului Sinteză al Comisiei de Experți independenți, realizat în urma audierii publice pe tema ” Durata studiilor în învăţământul liceal scade de la 4 la 3 ani Creştem astfel calitatea în educaţie?”

              Conferința de presă va avea loc la sediul Sindicatului Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean , P-ta Stefan Cel Mare nr.4, sala 20 parter. Vor participa Comisiile de inițiere și experții independenti din cadrul proiectului.
          Mai multe informaţii despre temă, formatul şi conţinutul depoziţiilor se găsesc pe http://lobbypentrucluj.blogspot.com/.

             Grupul de iniţiativă „Lobby pentru Cluj” este format din reprezentanţi ai societăţii civile din Cluj şi fac parte din diverse structuri cum ar fi asociaţii, sindicate, organizaţii studenţeşti. Audierea publică este organizată cu sprijinul Academiei de Advocacy, organizaţia care prin intermediul proiectului „Partener Activ şi Implicat” va scoate pe piaţă primii experţi în lobby şi advocacy certificaţi UECNCFPA. Organizatorii audierii publice sunt participanţi la cursul de lobby şi advocacy, la care au mai participat reprezentanţi de sindicate, patronate, camere de comerţ, asociaţii de IMM-uri, organizaţii neguvernamentale şi asociaţii de jurnalişti din regiunea Nord – Vest.

8 nov. 2011

Comunicat de presa FSLI - Salariile cadrelor didactice in 2012

Angajații din educație pierd sute de lei la salariu, în fiecare lună
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ atrage atenția angajaților din educație că promisiunile Guvernului României privind majorarea salariilor după luna aprilie 2012 este o minciună crasă și o sfidare la adresa dascălilor din această țară. Niciun profesor nu va primi o majorare / indexare salarială, întrucât cadrele didactice trebuie să își recupereze, de fapt, drepturile bănești care le-au fost luate în mod abuziv de actualii guvernanți.
În realitate, în acest moment fiecare profesor din România pierde, în fiecare lună, sute de lei la salariu.
FSLI a făcut o analiză a salariilor pe care le vor primi cadrele didactice în anul 2012, înghețate la nivelul celor din 2011, potrivit deciziei Guvernului României și a celor pe care ar fi trebuit să le primească dascălii, dacă s-ar fi respectat legile din România.
Vă reamintim că Legea 118/2010, prin care au fost reduse salariile bugetarilor cu 25%, ar fi trebuit să producă efecte doar până la data de 31 decembrie 2010. În plus, sentințele irevocabile privind aplicarea Legii 221/2008, act normativ prin care salariile cadrelor didactice au fost majorate cu 33,4%, nu au fost puse în aplicare.
Redăm mai jos câteva exemple de salarii (valoarea netă) pe care le vor primi în 2012 cadrele didactice comparativ cu cele pe care ar fi trebuit să le primească în mod real și cât pierd cadrele didactice din salariu în fiecare lună.

Profesor, grad didactic I, 40 ani vechime
Salarii în plată
noiembrie 2011 - 1.650 lei
ianuarie 2012 - 1.650 lei

Salarii care ar fi trebuit să se acorde
ianuarie 2012 - (fără tăierea cu 25%) - 1.900 lei
-(fără tăierea cu 25% + aplicarea L221/2008) – 2.500 lei

PIERDERE LUNARĂ: 850 lei

Profesor, grad didactic I, 10-14 ani vechime
Salarii în plată
noiembrie 2011 – 1.120 lei
ianuarie 2012 – 1.120 lei

Salarii care ar fi trebuit să se acorde
ianuarie 2012 - (fără tăierea cu 25%) - 1.300 lei
- (fără tăierea cu 25% + aplicarea L 221/2008) - 1.504 lei

PIERDERE LUNARĂ: 384 lei

Profesor debutant
Salarii în plată
noiembrie 2011 - 680 lei
ianuarie 2012 - 680 lei

Salarii care ar fi trebuit să se acorde
ianuarie 2012 - (fără tăierea cu 25%) – 790 lei
- (fără tăierea cu 25% + aplicarea L 221/2008) - 1.060 lei

PIERDERE LUNARĂ: 380 leiÎn total angajații din învățământ care au avut procese pe Legea 221/2008 au de recuperat de la Statul român 6 miliarde de lei. Dacă adăugăm și rata inflației, suma se ridică la aproximativ 7 miliarde de lei.
Aceste calcule arată faptul că angajații din învățământ sunt victimele măsurilor ilegale și iresponsabile luate de Guvernul României, în ultimii doi ani.

Contact:
Simion Hancescu, președinte FSLI: 0722779716
Marilena Gheorghiță, Departament Comunicare FSLI: 0728999847