29 iun. 2010

Calcul indemnizaţie de concediu în cazul celor cu gradaţie de merit

Conform art. 145 din Codul Muncii actualizat
(1) „Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă.
(2) Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale prevăzute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.
(3) Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu”.
Conform punctului 6 din nota la anexa nr. II a Legii nr. 330/2009 „personalul didactic din învăţământ beneficiază de gradaţie de merit, acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv al instituţiei de nivel superior, şi reprezintă 25% din salariul de bază. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani”.
Prin urmare, atribuindu-se pe o perioadă de 5 ani, gradaţia de merit are caracter permanent şi intră în calculul indemnizaţiei de concediu. Astfel, dacă în cele trei luni anterioare plecării în concediu, care se iau în calculul indemnizaţiei de concediu, unei persoane i s-a acordat gradaţia de merit, şi aceasta va intra în calculul indemnizaţiei ce se acordă cu ocazia concediului de odihnă.

27 iun. 2010

SALARIILE SCAD CU 25%

Mai mult, Guvernul a decis creşterea TVA de la 19% la 24%, fără a majora şi cota unică de impozitare, urmând totodată să ceară Parlamentului să urgenteze procedura de aplicare a legilor privind reducerea salariilor bugetarilor şi recalcularea pensiilor speciale.

23 iun. 2010

Revista CATEDRA nr. 12

Va invitam sa lecturati numarul 12, din luna iunie, al revistei Catedra.
Sumarul acestui numar este:
Editorial- Danut Ienesescu
Jurnal de greva- Octavia Floricica
Apel catre dascalii prahoveni –Ioan Bujor
Cugetari
Organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor in invatamantul preuniversitar
U.S.L.I. Ialomita
Din agenda F.S.L.I.
Departamentul pentru tineret al F.S.L.I.
Ati intrebat, va raspundem!
Curier juridic- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.45/2010.

Lectura placuta!

22 iun. 2010

Revista CATEDRA nr. 11

Din sumarul acesteia:
Editorial - Proiectul Legii educaiei naionale = „o ciorba sociala” - Lucia Cojocaru
Cugetari despre educaie
Managementul resurselor umane
Deta area în interesul învaamântului
Amendamente propuse de F.S.L.I. la Legea Educaiei Naionale
Aţi întrebat, vă răspundem!
Organizaţiile afi liate F.S.L.I. se prezintă: Sindicatul Liga Salariailor din Învatamântul Preuniversitar Sector 6
Activitate F.S.L.I.
Din agenda F.S.L.I.
Asigurarea calităţii
Programul integrat de formare de formatori
Curier juridic
Legea responsabilitaii fi scal-bugetare nr. 69/2010
Aplicabilitatea ordonanei de urgena nr. 41/2009

10 iun. 2010

PLANGERE PENALA IMPOTRIVA MINISTRULUI EDUCATIEI, DL FUNERIU DANIEL

Alaturat puteti accesa plangerea penala formulata de federatiile sindicale din invatamant impotriva d-lui FUNERIU Daniel Petru – ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de dispoziţiile art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, a infracţiunilor de ameninţare şi abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prevăzute şi pedepsite de dispoziţiile art. 206 şi art. 246 din Codul penal, precum şi a infracţiunii prevăzute de art. 88 alin. (1) din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
Argumentele care stau la baza prezentei solicitări sunt următoarele: ... (continuare)
ACEASTA PLANGERE A FOST ADRESATA PRESEDINTELUI ROMANIEI, DL. TRAIAN BASESCU, PRESEDINTELUI SENATULUI DL. MIRCEA GEOANA SI DOAMNEI ROBERTA ANASTASE, PRESEDINTE AL CAMEREI DEPUTATILOR.

8 iun. 2010

RECUPERARE GREVA 31 mai - 1 iunie


Ordin MECTS nr.4031/01.06.2010 - plată BAC

Ordin - plata admitere in invatamantul liceal de stat 2010-2011

PICHETARE INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI CLUJ SI SEDIILE PARTIDELOR PDL SI UDMR DIN CLUJ


4 iun. 2010

Programul celor 5 Confederatii sindicale


Luni 7 iunie 2010 intre orele 13,00 – 18,00
miting la Parlament (poarta Izvor (Camera deputatilor), poarta 13 septembrie (Senat), poarta INS (VIP)) minim 600 persoane/confederatie

Luni 7 iunie 2010
difuzat afise/judet cu text (agreat vineri 4 iunie 2010) si fotografiile parlamentarilor din arcul guvernamental (PD-L, UDMR, independenti) care se vor difuza pe prin presa locala si se vor lipi in jurul sediilor de partid si a brourilor parlamentare

Marti 8 iunie 2010 intre orele 8,30 – 10,30
miting la Parlament (poarta Izvor (Camera deputatilor), poarta 13 septembrie (Senat)) minim 300 persoane/confederatie

Miercuri 9 iunie 2010 intre orele 8,30 – 10,30
miting la Parlament (poarta Izvor (Camera deputatilor), poarta 13 septembrie (Senat)) minim 300 persoane/confederatie

Joi 10 iunie 2010
Pichetare la nivelul fiecarui judet la birourile parlamentare si sediile partidelor parlamentare

Vineri 11 iunie 2010
Pichetare la nivelul fiecarui judet la birourile parlamentare si sediile partidelor parlamentare

Marti 15 iunie 2010 intre orele 9,00 – 16,00
miting la Parlament (poarta Izvor (Camera deputatilor), poarta 13 septembrie (Senat), poarta INS (VIP)) minim 4.000 persoane/confederatie (ramane de stabilit impartirea confederatiilor pe porti si segmente de acoperit prin lant)

APEL CATRE PARLAMENTARI

Stimate domnule parlamentar,

Noi v-am votat! Acum este rândul dumneavoastră să votaţi pentru noi!
A venit timpul sa nu ne lăsaţi să murim de foame.
Vă solicităm să fiţi prezent în sală în momentul votului la MOŢIUNEA DE CENZURĂ.
Vă solicităm să votaţi PENTRU moţiunea de cenzură.
Vă rugăm să nu permiteţi să ne fie afectate SALARIILE ŞI PENSIILE.

Apelul nostru către dumneavoastră este unul de suflet. Cetăţenii României au dreptul să trăiască în demnitate. Drepturile noastre nu trebuie tăiate sub pretext de criză, o criză pe care guvernanţii vor să o arunce asupra populaţiei. Efectele unor decizii aberante nu vor fi resimţite doar de bugetari şi pensionari, ci de fiecare familie din România. Şi asta, în timp ce bogaţii zilei şi-au găsit un aliat în Guvernul care construieşte un zid de protecţie în jurul lor. Privilegiaţii nu suportă consecinţele crizei economice. Dimpotrivă, sunt ajutaţi să câştige şi mai mult!
Dacă nu votaţi MOŢIUNEA DE CENZURĂ, pe noi ne condamnaţi la foame şi sărăcie cruntă. Iar pe bogaţi îi ajutaţi să-şi rotunjească veniturile şi mai mult. Cele două legi pentru care Guvernul îşi asumă răspunderea înseamnă de fapt întoarcerea la epoca feudală în care săracii sunt obligaţi să muncească pentru îmbogăţirea boierilor.
Vă rugăm să nu îi condamnaţi pe bătrâni, înţelepţii noştri, lăsaţi cu pensii de mizerie, la umilinţa de a cerşi un colţ de pâine pentru a reuşi să supravieţuiască într-un mod ruşinos, după o viaţa demnă de muncă. Vă rugăm să refuzaţi condamnarea noastră, a copiilor şi bătrânilor noştri la moarte prin înfometare.
DOMNULE PARLAMENTAR, nu ne lăsaţi să murim de foame!
Votaţi PENTRU MOŢIUNEA DE CENZURĂ.

3 iun. 2010

Extrase din R.O.F.U.I.P. si Legea 128/1997

Extrase din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar
ARTICOLUL 21
Directorul unitatii de invatamant, in calitate de evaluator, are urmatoarele atributii:
a) informeaza inspectoratul scolar cu privire la rezultatele de exceptie ale personalului didactic, pe care il propune pentru conferirea distinctiilor si premiilor, conform prevederilor Legii nr. 128/1997, privind statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
b) apreciaza personalul didactic de predare si de instruire practica, la inspectiile pentru obtinerea gradelor didactice, precum si pentru acordarea salariului de merit si a gradatiilor de merit.
ARTICOLUL 58
(1) La sfarsitul fiecarui semestru si la incheierea anului scolar, invatatorii si profesorii au obligatia sa incheie situatia scolara a elevilor care nu intra sub incidenta ARTICOLUL 64 din prezentul regulament.
(2) La sfarsitul fiecarui semestru, invatatorul/dirigintele consulta consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situatiei scolare a fiecarui elev.
ARTICOLUL 60
Mediile/calificativele semestriale si anuale la fiecare disciplina de studiu se consemneaza in catalog de catre cadrul didactic care a predat disciplina respectiva, iar mediile/calificativele la purtare de catre diriginti/invatatori.
Extras din Legea 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic

CAPITOLUL II

Drepturile şi obligaţiile personalului de conducere,
de îndrumare şi de control din învãţãmântul preuniversitar

Art. 109. 1) Directorul este conducãtorul unitãţii şcolare şi o reprezintã în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice, inclusiv cu administraţia şi comunitatea localã.
2) Directorul îşi desfãşoarã activitatea sub îndrumarea şi controlul inspectoratului şcolar, faţã de care este subordonat.
3) Directorul este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cãrora prezintã rapoarte trimestriale şi anuale.
4) Deciziile directorului se iau în concordanţã cu hotãrârile consiliului profesoral şi cu cele ale consiliului de administraţie, potrivit regulamantelor de funcţionare a acestor consilii şi Legii învãţãmântului nr. 84/1995.
NOTA: Încheierea mediilor, inclusiv a situaţiei şcolare este o obligaţie de serviciu (Art. 58). Prin urmare, nu vă puteţi sustrage de la această obligaţie cât timp sunteţi în timpul serviciului. Vestea bună este că numai d-voastră le puteţi încheia: învăţătorii, profesorii, diriginţii (Art. 60). Directorii nu au acest drept. Dar, ca să puteţi să lăsaţi mediile neîncheiate trebuie să fiţi în grevă. Dacă încercaţi să le lăsaţi neîncheiate în timpul serviciului, intraţi sub incidenţa regulamentului, ceea ce înseamnă sancţiuni administrative, inclusiv pierderea locului de muncă. Sindicatul nu vă va putea apăra în acest caz.
Concluzie:
Singura soluţie pentru blocarea anului şcolar este greva, iar această soluţie este valabilă numai pe durata grevei.

COMUNICAT - RELUARE GREVA INCEPAND CU 7 IUNIE 2010

2 iun. 2010

COMUNICAT DE PRESĂ

F.S.L.I. F.S.I. „SPIRU HARET” F.E.N. F.N.S. „ALMA MATER”
Birourile executive ale celor patru federaţii sindicale reprezentative din învăţământ, reunite în şedinţă comună în data de 02 iunie 2010, au decis continuarea acţiunilor de protest, conform calendarului comun stabilit în data de 12 mai 2010:
- netrecerea notelor şi a calificativelor în documentele şcolare oficiale, neparticiparea la examenele naţionale şi la orice tip de evaluare şi neîncheierea situaţiei şcolare, toate acestea având drept rezultat blocarea sfârşitului de an şcolar;
- grevă generală;
- mitinguri de protest.

În egală măsură, s-a decis constituirea unui „comitet de criză” care să monitorizeze derularea protestelor.
Federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ cer:
- renunţarea la măsurile care îi afectează pe salariaţii din educaţie, prevăzute în proiectul Legii privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar;
- modificarea proiectului Legii Educaţiei Naţionale, în sensul acceptării revendicărilor federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ;
- demiterea ministrului Daniel Petru Funeriu, ca urmare a atitudinii incalificabile faţă de salariaţii din sistem şi a gravelor abuzuri comise în exerciţiul funcţiei.

Bucureşti, 2 iunie 2010
Preşedinte F.S.L.I Preşedinte F.S.I. „SPIRU HARET”
Aurel CORNEA Gheorghe ISVORANU
Preşedinte F.E.N. Preşedinte F.N.S. „ALMA MATER”
Constantin CIOSU Anton HADĂR

APEL CĂTRE SALARIAŢII DIN EDUCAŢIE

NU VĂ AMANETAŢI ZIUA DE MÂINE!
ÎN FAŢA UNUI GUVERN INCOMPETENT ŞI TUPEIST, SINGURA SOLUŢIE ESTE CONTINUAREA ACŢIUNILOR DE PROTEST!

Dragi colegi!
Sunteți conștienți că, pas cu pas, zi cu zi, cu toții ne îndreptăm către prăpastie!
Într-o manieră absolut stranie, același guvern, care în urmă cu șase luni ne anunța că am ieșit din criză, ne comunică acum CĂ O DUCEM RĂU ȘI VA FI ȘI MAI RĂU!
Da, așa este, pentru că ducem povara uriașă a douăzeci de ani de greșeli de guvernare, de corupție, de promisiuni electorale și de ”minciuni prin omisiune”. Iar acum, guvernanții au tupeul să ne spună că tăierea pensiilor și a salariilor este singura soluție care ne poate salva de la faliment… Și că, în înalta lor înțelepciune, au ales răul cel mai mic – deoarece exista și varianta creșterii taxelor, care, în opinia lor, ne-ar fi prăbușit mult mai repede!
Fără să-și recunoască, nici măcar acum, în al doisprezecelea ceas, incompetența! Fără să-și recunoască abuzurile! Fără să-și recunoască dorința permanentă de căpătuială, care a dus la plasarea în posturi bine remunerate a clientelei politice care a cotizat în campania electorală și care trebuie răsplătită pentru sprijinul dat atunci!
Este evident că actuala putere politică nu are soluții. Este evident că se guvernează experimental, că nu știe stânga ce face dreapta, că toți decidenții de la Palatul Victoria sunt depășiți de situație!
Suntem la limita suportabilității! Și ca în orice situație limită, trebuie să strângem rândurile, indiferent de presiunile care se fac permanent asupra voastră. Continuarea acțiunilor de protest, inclusiv a grevei generale, este singura modalitate de a forța actuala putere să renunțe la măsurile aberante de limitare a resurselor financiare ale bugetarilor și pensionarilor!
Adevărat este și faptul că avem nevoie de curaj – curaj pentru a spune: PÂNĂ AICI!!! Curaj pentru a trece peste amenințări și presiuni! Curaj pentru a reacționa, chiar atunci când în jurul nostru se spune: DEGEABA, EI FAC TOT CEEA CE VOR!
Salariaţii din învăţământ au hotărât să protesteze, pentru ca generaţiile viitoare (copiii, elevii şi studenţii de astăzi) să nu ne reproşeze vreodată că nu au luat atitudine împotriva unor măsuri abuzive, dezastruoase, pentru întregul sistem de învăţământ, inclusiv a acţiunilor de intimidare, întreprinse de ministrul Daniel Funeriu şi din dispoziţia acestuia. Nu putem ignora cea mai aberantă Lege a educaţiei – Legea Funeriu – care aruncă în haos, pentru mulţi ani de aici înainte, învăţământul românesc. Ce fel de lecţie de demnitate, moralitate, solidaritate şi etică le dăm noi, dascălii lor, dacă rămânem doar simpli spectatori a tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru şi acceptăm, necondiţionat, statutul de victimă a unei guvernări iresponsabile?
Dacă nu vom continua acum, actualul guvern își va angaja răspunderea în fața Parlamentului, iar incompetența va primi, astfel, girul iresponsabilității! Boc și ai lui vor continua să găsească noi vinovați, oricine altcineva, mai puțin ei. Vor continua să ceară restrângerea cheltuielilor și solidaritate în fața crizei, uitând că robinetele bugetului de stat s-au scurs tot în buzunarele lor și ale celor care s-au perindat la guvernare în mandatele anterioare! Vor continua să ne amenințe cu măsuri suplimentare de austeritate, fără să-și asume nicio obligație de a explica ce au făcut, în ultimii doi, cinci, zece sau douăzeci de ani, cu banul public.
Este adevărat că nu greva generală va soluționa criza economică; dar ea este SINGURUL semnal de care politicienii vor fi obligați să țină seama. Dacă noi renunțăm acum, ei vor câștiga. Ei, cei care au căpușat statul român și vor face și în continuare același lucru. Ei, cei care cred că suntem doar masă de manevră electorală. Ei, cei care cred că li se cuvine orice. Ei, cei care cred că au dreptul să decidă cine, cum și cât să trăiască în România anului 2010!
Să nu fim complici genocidului care ni se pregăteşte!
DACĂ NU ACUM, ATUNCI CÂND?
Preşedinte F.S.L.I Preşedinte F.S.I. „SPIRU HARET”
Aurel CORNEA Gheorghe ISVORANU
Preşedinte F.E.N. Preşedinte F.N.S. „ALMA MATER”
Constantin CIOSU Anton HADĂR

COMUNICAT FORME DE PROTEST


SCRISOARE ADRESATA MEMBRILOR DE SINDICAT
1 iun. 2010

COMUNICAT DE PRESĂ

F.S.L.I. F.S.I. „SPIRU HARET” F.E.N. F.N.S. „ALMA MATER”
Conducerile celor patru federaţii sindicale reprezentative din învăţământ s-au întrunit astăzi, 31 mai 2010, pentru a analiza modul în care a decurs prima zi de protest național. În urma centralizării datelor primite din teritoriu, a rezultat că peste 60 % din membrii de sindicat au au fost în grevă, chiar în condițiile în care ministrul Educației, Daniel Funeriu, împreună cu inspectorii școlari și o parte dintre directori au făcut presiuni pentru a împiedica participarea la acțiunea de protest și la boicotarea probei de Bacalaureat.
Conform opțiunii manifestate prin referendum, greva va continua până în momentul în care membrii de sindicat vor decide încetarea ei.
Bucureşti, 31 mai 2010
Preşedinte F.S.L.I Preşedinte F.S.I. „SPIRU HARET”
Aurel CORNEA Gheorghe ISVORANU
Preşedinte F.E.N. Preşedinte F.N.S. „ALMA MATER”
Constantin CIOSU Anton HADĂR

COMUNICAT DE PRESĂ

F.S.L.I. F.S.I. „SPIRU HARET” F.E.N. F.N.S. „ALMA MATER”

Conducerile celor patru federaţii sindicale reprezentative din învăţământ s-au întrunit astăzi, 31 mai 2010, pentru a analiza modul în care a decurs prima zi de protest național. În urma centralizării datelor primite din teritoriu, a rezultat că peste 60 % din membrii de sindicat au au fost în grevă, chiar în condițiile în care ministrul Educației, Daniel Funeriu, împreună cu inspectorii școlari și o parte dintre directori au făcut presiuni pentru a împiedica participarea la acțiunea de protest și la boicotarea probei de Bacalaureat.
Conform opțiunii manifestate prin referendum, greva va continua până în momentul în care membrii de sindicat vor decide încetarea ei.
Bucureşti, 31 mai 2010
Preşedinte F.S.L.I Preşedinte F.S.I. „SPIRU HARET”
Aurel CORNEA Gheorghe ISVORANU
Preşedinte F.E.N. Preşedinte F.N.S. „ALMA MATER”
Constantin CIOSU Anton HADĂR

INCETAREA GREVEI IN UNITATILE DE INVATAMANT DIN JUDETUL CLUJ INCEPAND CU 02.06.2010