29 aug. 2011

INSTRUCTIUNE NR. 3 - finantarea cheltuielilor pt examinarea medicala obligatorie

Acte normative publicate în Monitorul Oficial subsecvente LEN

INSTRUCTIUNE nr. 2 privind decontarea navetei cadrelor didactice

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile ulterioare,

in temeiul art. 105 alin. (2) lit. (f), art. 276 si art. 304 alin. (14) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 , precum si al art. 4 din Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant,

ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezenta INSTRUCTIUNE  
Art. 1. - Personalului didactic din unitatile de invatamant de stat, care nu dispune de locuinta si caruia nu i se poate oferi o locuinta corespunzatoare in localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport in comun, din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta. In cazul in care nu exista mijloace de transport in comun intre localitatea de resedinta si sediul unitatii de invatamant, urmeaza a i se deconta contravaloarea a 7,5 l benzina Premium la 100 km parcursi, daca transportul se face cu autoturismul proprietate personala. In cazul in care exista mijloc de transport in comun, dar personalul didactic prefera sa circule cu autoturismul proprietate personala, urmeaza a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport in comun. Atunci cand transportul mai multor cadre didactice se face cu un singur autoturism, plata se face numai posesorului autoturismului respectiv. Decontarea sau plata echivalenta costurilor de transport se va efectua de catre autoritatile administratiei publice locale din unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia se afla unitatea de invatamant la care isi desfasoara activitatea cadrul didactic, in urma solicitarilor adresate autoritatilor administratiei publice locale, astfel:

a) decontarea contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport in comun prin depunerea la sfarsitul fiecarei luni de activitate a biletelor de calatorie sau a abonamentului, iar decontarea contravalorii corespunzatoare a 7,5 l benzina Premium la 100 km parcursi, prin depunerea la sfarsitul fiecarei luni de activitate a documentelor justificative eliberate de unitatea de invatamant, care certifica efectuarea transportului cu autoturismul proprietate personala;
b) solicitarea contravalorii calatoriei efectuate cu mijloacele de transport in comun sau a contravalorii corespunzatoare a 7,5 l benzina Premium la 100 km parcursi, pentru cei care isi asigura transportul cu autoturismul proprietate personala, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de conducerea unitatii de invatamant.

Art. 2. - Consiliul de administratie al unitatii de invatamant propune, lunar, spre aprobare consiliului local drepturile banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare.

Art. 3. - Personalului didactic din unitatile de invatamant conexe, care nu dispune de locuinta in localitatea unde are postul, i se deconteaza cheltuielile de transport. Decontarea sau plata echivalenta costurilor de transport se va efectua de unitatea de invatamant conexa la care isi desfasoara activitatea cadrul didactic, respectandu-se prevederile art. 1.

Art. 4. - Institutiile de invatamant superior pot asigura, integral sau partial, din surse proprii, transportul si cazarea cadrelor didactice care domiciliaza in alte localitati.

Art. 5. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, unitatile de invatamant, institutiile de invatamant superior si autoritatile administratiei publice locale duc la indeplinire prezenta instructiune.

Art. 6. - Prezenta instructiune se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului,
Daniel Petru Funeriu

Bucuresti, 17 februarie 2011.
Nr. 2.

22 aug. 2011

CALENDARUL examenului de BACALAUREAT sesiunea Toamnă 2011

22 august - proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba şi literatura română şi limba maternă (proba A şi proba B).

23 august - proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare în limba română, în limba maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională (probele A, B şi C)
24 august - probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională (B şi C).
25 - 26 august - proba de evaluare a competenţelor digitale (proba D).
29 august - proba scrisă la disciplina limba şi literatura română, proba E(a)
30 august - proba scrisă la limba şi literatura maternă, proba E(b).
31 august - proba obligatorie a profilului - E(c)
2 septembrie - proba scrisă la alegere a profilului sau specializării - E(d)
4 septembrie - afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor
5-6 septembrie - rezolvarea contestaţiilor
7 septembrie - afişarea rezultatelor finale ale examenului de bacalaureat

17 aug. 2011

Versiunea nouă a aplicaţiei Revisal conform H.G. nr. 500/2011

Noua versiune REVISAL  a fost pusa la dispozitia angajatorilor incepand cu data de 8 august 2011.
Aplicatia a fost actualizata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 500/2011 si permite preluarea datelor aferente registrului din versiunea anterioara a aplicatiei Revisal, introducerea, modificarea si corectarea datelor din registru in conformitate cu prevederile si generarea registrului in format electronic ce urmeaza a fi transmis catre inspectoratul teritorial de munca conform H.G. 500/2011.
Mai multe detalii   AICI .

12 aug. 2011

Guvernul amână cu doi ani finanţarea învăţământului cu minimum 6% din PIB

Guvernul va amâna cu doi ani, până în 2014, termenul impus prin lege de la care trebuie să asigure finanţarea sistemului educaţional cu minimum 6% din PIB, justificând că alocarea fondurilor la acest nivel impune un efort bugetar total suplimentar de peste 46 miliarde lei în anii 2012 şi 2013.
Amânarea termenului este prevăzută în Strategia fiscal-bugetară a Guvernului pentru perioada 2012-2014, obţinută de Mediafax.
Noua lege a educaţiei naţionale, publicată în Monitorul Oficial la începutul acestui an, stabileşte că pentru finanţarea educaţiei naţionale trebuie alocat anual din bugetul de stat şi din bugetele autorităţilor publice locale minimum 6% din Produsul Intern Brut al anului respectiv. În acelaşi timp, pentru activitatea de cercetare ştiinţifică trebuie alocat anual de la bugetul de stat minimum 1% din Produsul Intern Brut al anului respectiv.
Aceeaşi lege stabileşte că aceste prevederi trebuie să intre în vigoare la 1 ianuarie 2012.
Strategia Guvernului relevă însă că termenul va fi amânat cu doi ani, până în 2014, cu argumentul cheltuielilor bugetare ridicate.
"Aplicarea acestor măsuri ar presupune un efort bugetar suplimentar în anul 2012 de 22,4 miliarde lei şi de 23,7 miliarde lei în anul 2013", se arată în document.
Strategia a fost aprobată în şedinţa de miercuri a Guvernului.

Educaţia rămâne "Cenuşăreasa" României

Din păcate, ca în fiecare an, sistemul educațional românesc rămâne în coada listei de priorităţi a Guvernului României. În acest moment, educaţia din ţara noastră se confruntă cu o subfinanţare cronică, iar ceea ce guvernanții nu înțeleg este faptul că reforma fără bani nu poate fi făcută. Alocarea a 6% din PIB sistemului de învățământ nu este un moft, ci o reală necesitate.
Învățământul are nevoie de fonduri consistente pentru infrastructură și pentru motivarea resursei umane. Altfel, ne vom condamna elevii să înveţe într-un sistem depăşit de vremuri şi care va deveni din ce în ce mai neatractiv pentru oameni valoroşi. În 2011 învăţământul a primit aproximativ 3% din PIB, în condițiile în care media procentului din PIB în țările UE este de circa 5,2%. Investițiile din acest sector începute în anii trecuți vor fi, în cele mai multe cazuri, conservate și în anii următori întrucât fondurile destinate acestora sunt insuficiente.
Din nefericire, România nu are un prim-ministru care să fie conștient că, fără modernizarea educației, această țară nu se poate dezvolta. Ar trebui, măcar de această dată, să luăm exemplul țărilor care ne sunt superioare, că a investi în educație înseamnă a acorda o șansă în plus poporului, pentru o viață mai bună.

Sursa: FSLI

11 aug. 2011

SINDICALISTII SPUN CA 6% DIN PIB PENTRU EDUCATIE REPREZINTA O NECESITATE, NU UN MOFT

Educaţia din România se confruntă cu o subfinanţare cronică, iar alocarea a 6% din PIB pentru acest domeniu este o necesitate, şi nu un moft, au declarat, joi, reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI).
Sistemului educaţional românesc nu va beneficia de o finanţare de 6% din PIB până în 2014, aşa cum prevedea noua Lege a educaţiei naţionale (nr.1/201), se arată în Strategia Fiscal Bugetară pentru 2012-2014, aprobată miercuri de guvern.
"Noua Lege a educaţiei naţionale nr.1/2011 prevede că pentru finanţarea educaţiei naţionale se alocă anual din bugetul de stat şi din bugetele autorităţilor publice locale minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv, iar pentru activitatea de cercetare ştiinţifică se alocă anual, de la bugetul de stat, minimum 1% din produsul intern brut al anului respectiv", se arată în expunerea de motive a proiectului de act normativ.
Motivul pentru care se amână cu doi ani aplicarea prevederilor de mai sus din Legea educaţiei se referă la "eforturi bugetare suplimentare ce ar trebui făcute în acest sens, respectiv de 22,4 miliarde de lei în 2012 de şi de 23,7 miliarde lei în 2013".
Potrivit Strategiei Fiscal Bugetare pentru 2012-2014, cheltuielile totale ale Ministerului Educaţiei sunt estimate să crească de la 5,669 miliarde lei în 2011 la 5,742 miliarde anul viitor, 7,795 miliarde în 2013 şi 8,984 miliarde lei în 2014.
Ponderea cheltuielilor de investiţii din cheltuielile totale ar urma să se menţină relativ constantă până în 2013 (18,7% anul acesta, 17,5% în 2012 şi 19,1 în 2013), însă va scădea sensibil, la 14,9%, în 2014.

Sursa:http://www.realitatea.net/sindicalistii-spun-ca-6prc-din-pib-pentru-educatie-reprezinta-o-necesitate-nu-un-moft_860985.html

GUVERNUL TAIE TICHETELE DE MASA, PRIMELE SI BLOCHEAZA ANGAJARILE PANA IN 2014

Guvernul va sista până în anul 2014 acordarea tichetelor de masă, cadou şi de vacanţă pentru angajaţii din instituţiile publice, va bloca şi anul viitor acordarea de premii pentru bugetari şi va continua sistemul de compensare doar cu ore libere a muncii prestate în afara timpului normal de lucru. De asemenea, Guvernul va bloca până în anul 2014 majorarea unor pensii, programată prin Legea pensiilor să fie aplicată anul viitor.
Politica de blocare a angajărilor în sistemul public, prin ocuparea unui singur post din şapte vacantate, va fi menţinută atât anul viitor, dar şi în 2013, tot până în anul 2014 urmând să fie extinsă şi interdicţia de achiziţionare de autoturisme, mobilier şi aparatură birotică pentru instituţiile publice, informează MEDIAFAX.
În acelaşi timp, valoarea de referinţă corespunzătoare coeficientului de ierarhizare 1,00 aferent grilei de salarii pentru sectorul bugetar va fi îngheţat anul viitor la valoarea de 600 lei, relevă Strategia fiscal-bugetară a Guvernului pentru perioada 2012-2014, obţinută de MEDIAFAX.
Prin blocarea ocupării posturilor vacante în sistemul public, Guvernul estimează economii la cheltuielile de personal de 1,72 miliarde lei în 2012 şi 1,99 miliarde lei în 2013.
Economiile estimate din sistarea tichetelor de masă, cadou şi de vacanţă sunt de 9,1 miliarde lei în 2012 şi 9,6 miliarde lei în 2013.

Sursa:http://www.realitatea.net/guvernul-taie-tichetele-de-masa--primele-si-blocheaza-angajarile-pana-in-2014_860920.html

Alte articole pe aceeasi tema:

http://www.adevarul.ro/actualitate/eveniment/guvern-pensii-strategie_fiscal-bugetara-majorare-tichete_de_masa-strategie-blocare-asigurare-buget-deficit_0_533946985.html
http://www.jurnalul.ro/stiri/observator/curba-de-sacrificiu-pana-in-2014-cresc-impozitele-pe-proprietate-ingheata-pensiile-nu-se-mai-fac-angajari-587214.html

DOAR CÂŢIVA LEI VALOREAZĂ ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC ?Articol din TRIBUNA INVATAMANTULUI nr. 1110-1111Sărăcia care bântuie prin buzunarele cadrelor didactice a făcut ca mulţi dintre colegii noştri să răspundă prezent Odinului 4363/01/06/2011, respectiv 4364/01.06.2011, privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale a elevilor de clasa a VIII-a, precum şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat şi pentru examenele de absolvire/certificare a competenţelor profesionale pentru învăţământul profesional, liceal şi postiliceal – sesiunile anului 2011.
Profesorii care au corectat lucrările elevilor înscrişi la examenele de capacitate au aflat că vor primi mai puţini bani pentru munca lor, pentru că ordinul mai sus citat prevăzuse iniţial suma de 2 lei pe lucrare corectată, iar în urmă cu o săptămână, un alt ordin înjumătăţea suma, la doar 1 leu. Merge şi aşa. Sărăcia creează obedienţă, prin urmare colegii noştri, reduşi la un venit de subzistenţă, nu reacţionează, iar cei din minister mizează pe asta. Învăţământul românesc, considerat până azi de doi lei de către MECTS, a fost redus la un leu.
Cu un ministru lipsit de demnitate, urgisitul MECTS distribuie spre corpul profesoral rămăşiţe de la masa ministerelor mai bogate, de la cumpărăturile cochetei doamne Udrea Elena şi ale altora ca ea, iar mulţi dintre colegii de partid ai domniei sale primesc bani frumoşi pentru “evaluarea” unor studenţi pe care nici nu-i cunosc.
Nici soarta evaluatorilor de la concursul de titularizare prin examenul încă unic naţional, nu este mai bună, sumele sunt chiar mai inechitabil distribuite. Ordinul emis în acest sens decide că un informatician primeşte un leu /fişă operată/ candidat, iar un supraveghetor doar 20 de lei pe zi.
Dacă privim comparative şi ordinul privind plăţile de mizerie pentru desfăşurarea examenului de bacalaureat, observăm că MECTS şi-a delegat pe directori competenţele de mobilizare, iar aceştia, din exces de zel, au recurs la obligarea colegilor noştri de a asigura desfăşurarea acestui examen. Desigur că un director are suficiente pârghii de intimidare a angajaţilor, dar prin acelaşi mecanism al intimidării prin pauperizare înţelegem şi propria lor obedienţă. Se ştie că directorii au fost loviţi recent de diminuarea încadrării şi indemnizaţiei de conducere. Intimidarea este oricând mai eficientă decât un contract cinstit.
Ameninţările la adresa participanţilor curg, cu spume la gura celor care le proferează. “Dacă vom fi sesizaţi că au fost oferite daruri cadrelor didactice, vom face o cercetare administrativă şi vom lua măsurile de rigoare. Putem merge până la înlocuirea cadrului didactic vinovat din comisie", spune Marian Banu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.
“Pedepsele” ce se aplică pentru nerespectarea regulamentului de către cadrele didactice implicate în aceste examene nu se opresc aici, ei pot să rişte: suspendarea dreptului de a a mai supraveghea, salariu redus cu 15% , ba chiar dosar penal, şi cu toate acestea mulţi dintre colegii noştri participă la aceste evaluări.
Am devenit oare o categorie profesională masochistă, ne place să ne supunem, savurăm umilinţa, ne interzicem orice reacţie, orice tresărire de demnitate?
Sindicatul este o instituţie a demnităţii profesionale, de aceea suntem obligaţi să tragem un semnal de alarmă, nu asupra abuzurilor MECTS, care au devenit o a doua natură, ci asupra conduitei profesorilor. Dacă vă lăsaţi striviţi în continuare de tăvălugul umilinţei, veţi avea reflexul ca la rândul vostru să vă umiliţi elevii. Vom pierde astfel ultima umbră de respect pe care comunitatea ne-o mai păstrează. Treziţi-vă, stimaţi colegi!


Prof. Lucia Maria Cojocaru şi prof. Vioara Temian,
Sindicatul Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean