28 feb. 2013

Adresa FSLI

Adresa FSLI catre Presedintele Comisiei pentru munca, familie si protectie sociala, dl. Liviu Pop (pdf)

Informare FSLI - 21.02.2013

Adresa FSLI catre d-na Doina Pana, Ministru delegat pentru dialog social (arhiva rar)

Astăzi, 21.02.2013, o delegaţie formată din preşedintele CSDR, Iacob Baciu, prim-vicepreşedintele FSLI, Ion Ţenţ, şi secretarul general FSLI, Constantin Rada, s-a întâlnit cu ministrul delegat pentru dialog social, Doina Pană.
S-au abordat următoarele probleme:
1. Sporul de vechime să nu mai fie inclus în salariul de bază pentru personanlul nedidactic
2. Plata integrală a concediul medical să fie făcută de către Casa Naţională de Sănătate, inclusiv primele 5 zile, care în prezent sunt plătite de către angajator.
 
D-na ministru a promis că va face toate demersurile necesare pentru elaborarea unor acte normative în acest sens.
Bucureşti - 21.02.2013

Informare FSLI - 20.02.2013

             Astăzi, 20.02.2013, preşedintele FSLI, Simion Hancescu, a luat parte la Şedinţa Comisiei de Muncă, Familie şi Protecţie Socială din Senatul României, în cadrul căreia s-a discutat, printre altele,  proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013.
           Preşedintele Simion Hancescu a abordat problemele regăsite în adresa înregistrată, pe care o ataşez prezentei informări.
          Preşedintele federației le-a vorbit senatorilor din comisie despre problemele pe care le întâmpină personalul nedidactic din cauza politicilor greşite ale fostei şi actualei guvernări în ceea ce priveşte salarizarea. Astfel, peste 50.000 de salariaţi din categoria personalului nedidactic se găsesc la limita subzistenţei, din cauza salariilor de mizerie, majoritatea acestora fiind de aproximativ 600 de lei. O primă cauză a acestei situaţii o reprezintă modul greşit de stabilire a salariului minim pe economie, care a dus la aplatizarea grilei pentru această categorie de salariaţi. S- ajuns în situaţia în care personalul nedidactic cu vechime mare în sistem are aproximativ acelaşi venit lunar cu noii angajaţi. O altă cauză o constituie faptul că sporul de vechime a fost inclus în salariul de bază şi totodată acest spor a fost micşorat de la 5%, la 2,5% pentru fiecare tranşă de vechime.
           Domnul preşedinte a propus revenirea la sporul de vechime iniţial şi neincluderea lui în salariul de bază.
           De asemenea, o altă soluţie o reprezintă  aprobarea şi aplicarea Regulamentului de acordare a sporurilor. În acest moment, proiectul de Regulament există, dar OUG 84/2012 nu permite aplicarea lui în anul 2013.
           Decontarea navetei personalului didactic  este o altă problemă abordată de liderul FSLI. Au fost prezentate dificultăţile majore pe care le întâmpină cadrele didactice navetiste, deoarece sunt foarte multe consilii locale care nu decontează transportul la şi de la locul de muncă, fie din rea voinţă, fie din lipsă de fonduri. Sunt cadre didactice în situaţii disperate, pentru că venitul lor lunar este de 800-900 de lei, naveta ajunge, în unele cazuri, chiar şi la jumătate din salariul lor, iar banii pe transport nu îi mai primesc.
           Soluţia propusă de preşedintele FSLI este să se schimbe actuala legislaţie, în sensul ca decontarea cheltuielilor cu transportul pentru personalul didactic să se facă de la bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratelor şcolare şi a unităţilor de învăţământ.
           Această soluţie a fost agreată de senatorii Comisiei de Muncă, aceştia  promiţând că vor avea în vedere această propunere.
           Totodată, domnul preşedinte a atras atenţia că se impune elaborarea, în regim de urgenţă, a unei legi de salarizare pentru personalul din învăţământ, având în vedere că, după intrarea în vigoare a Legii Educaţiei Naţionale, au apărut noi funcţii didactice care nu se regăsesc în actualele grile de salarizare.
 
Departamentul de comunicare-Geanina Sandu
Bucureşti, 20.02.2013
 

Legea nr. 5/2013 si Legea nr. 6/2013

 
 
 
 

Adresa FSLI catre Ministerul Justitiei

 
 

Adrese FSLI catre MEN si Senatul Romaniei

Adrese FSLI catre MEN si Senatul Romaniei  (pdf)

Ordin MEN nr. 3271/2013 pt modificarea OMECTS 6239/2012


27 feb. 2013

FSLI susține rămânerea clasei a IX-a la liceu


Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) susține propunerea ministrului Educației Naționale, Remus Pricopie, de a rămâne clasa a IX-a la liceu, așa cum este în prezent. Conform prevederilor Legii Educației Naționale, clasa a IX-a ar urma să treacă la gimnaziu. 

Reamintim faptul că Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a respins această modificare a structurii ciclurilor de învățământ chiar înainte de adoptarea Legii Educației Naționale (LEN). 

"Trecerea clasei a IX-a la gimnaziu ar fi bulversat sistemul de învățământ. Nu avem infrastructura necesară. Au fost foarte multe probleme atunci când s-a introdus clasa pregătitoare. Ce s-ar fi întâmplat cu încă o clasă introdusă în învățământul obligatoriu?", se întreabă președintele FSLI, Simion Hancescu.

Un alt motiv pentru care mutarea clasei a IX-a la gimnaziu nu este o soluție bună îl reprezintă faptul că elevii care ar urma să termine clasa a IX-a sunt aruncați pe piața muncii, fără niciun certificat de competențe.

O altă propunere a ministrului Educației de modificare a LEN, susținută de FSLI, se referă la reintroducerea funcțiilor de educator și învățător, care fuseseră eliminate.

"Este foarte bine că au fost reintroduse aceste funcții de educator și învățător. Este normal ca educatorii și învățătorii aflați în activitate, cu vechime, să nu fie obligați să își completeze studiile, astfel încât să dobândească o diplomă de licență. Este normal să poată ieși la pensie cu studiile pe care le-au dobandit și cu experința pe care o au", a adăugat președintele FSLI.

Sursa: http://www.fsli.ro/info2011/Comunicat_de_presa_clasa_IX.doc

Contact:
Simion Hancescu, președinte FSLI- 0722.779.716
Geanina Sandu, Departament Comunicare FSLI- 0745.75.21.22

Site-ul Titularizare 2013 a fost lansat

ORDIN Nr. 3104 din 30 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2013 - 2014 şi calendarul (anexa 19) se găseşte aici.

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2013 - 2014 se găseşte aici.

ORDIN Nr. 6239 din 14 noiembrie 2012 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2013 - 2014 se găseşte aici

ORDIN Nr. 3128 din 01 februarie 2013 pentru aprobarea Centralizatorului se găseşte aici

Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializarile, precum şi probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar se găseşte aici

Lista cuprinzând Hotarârile de Guvern privind autorizarea de functionare provizorie sau acreditarea specializarilor din cadrul institutiilor de învatamânt superior de stat si particular, profilurile, specializarile, durata studiilor, precum si titlurile obtinute de absolventii învatamântului universitar, nomenclatorul domeniilor si al specializarilor universitare din cadrul institutiilor de învatamânt superior de stat si particular, structurile si specializarile universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu din institutiile de învatamânt superior si Ordinele de ministru prin care au fost aprobate programele de studii universitare de masterat se găseşte aici

Forumul dedicat de discuţii se găseşte la această adresă.
 
 
 
 
 

25 feb. 2013

Site-ul Definitivat 2013 a fost lansat

Metodologia-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ şi Calendarul (Anexa 1) se găsesc AICI
 
Lista cuprinzând Hotarârile de Guvern privind autorizarea de functionare provizorie sau acreditarea specializarilor din cadrul institutiilor de învatamânt superior de stat si particular, profilurile, specializarile, durata studiilor, precum si titlurile obtinute de absolventii învăţământului universitar, nomenclatorul domeniilor si al specializarilor universitare din cadrul institutiilor de învăţământ superior de stat si particular, structurile si specializarile universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu din institutiile de învatamânt superior si Ordinele de ministru prin care au fost aprobate programele de studii universitare de masterat se găseşte AICI
 
Programele pentru examen - Arte se găsesc AICI

Programele pentru examen - Educaţie fizică şi sport se găsesc AICI

Programele pentru examen - Învăţământ primar şi prescolar pentru învăţători/educatori/institutori se găsesc AICI

Programele pentru examen - Limbă şi comunicare se găsesc AICI

Programele pentru examen - Matematică şi ştiinţe se găsesc AICI 

Programele pentru examen - Om şi societate se găsesc AICI 

Programele pentru examen - Tehnologii se găsesc AICI 

Forumul dedicat de discuţii se găseşte la această adresă.

Modelul-cadru de structură de subiect şi de barem de evaluare pentru examenul naţional de acordare a definitivării în învăţământ se găseşte AICI

Ordin MEN 3128/2013 - Centralizator discipline probe concurs 2013

 
În conformitate cu prevederile art. 18, art. 94 alin. (1), alin. (2) lit. n), art. 137-140, art. 244 alin. (5), art. 247, art. 248 alin. (4)-(6), art. 262 şi 263 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013,
în temeiul prevederilor Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.239/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
 
Art. 1
Se aprobă Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2013, denumit în continuare Centralizator, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
_______
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Art. 2
(1)Candidaţii ale căror specializări nu se regăsesc în Centralizator vor primi acceptul de participare la etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar dacă profilul postului/catedrei coincide cu profilul specializării absolvite şi dacă specializarea înscrisă pe diploma de studii a candidatului/programul de studii finalizat de candidat poate fi asimilată uneia dintre specializările/asimilat unuia din programele de studii incluse în acest Centralizator. În aceste situaţii acceptul de participare la etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi la concursurile de ocupare a posturilor didactice din învăţământul preuniversitar se acordă cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale.
(2)Cuprinderea specializărilor, a programelor de studii universitare de licenţă sau a programelor de studii de masterat existente în Centralizator şi pentru alte discipline/domenii din învăţământul preuniversitar se realizează cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale.
Art. 3
Direcţia generală resurse umane şi reţea şcolară naţională, Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare judeţene, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul educaţiei naţionale,
Remus Pricopie
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 92 din data de 13 februarie 2013

23 feb. 2013

Legea bugetului de stat pe 2013 a fost publicata in Monitorul Oficial

          Conform articolului 32 alin (2) din Legea nr. 5 / 2013 (Legea bugetului de stat pe anul 2013):
 
         (2) De prevederile art. 253 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază în anul 2013 şi candidaţii care au obţinut cel puţin nota 7 la concursul de titularizare în anul 2012, în condiţiile legii.           Legea fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 106, din 22 februarie 2013, urmand sa intre in vigoare la 3 zile de la publicare, adica in 25 februarie. Sursa: http://www.legex.ro/Legea-5-2013-125541.aspx 

 

 

18 feb. 2013

OMEN 3129/2013 - Ce modificări au survenit în promovarea examenelor de grad didactic


             
Ministerul Educaţiei a modificat metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar. Noutăţile introduse îi vizează pe profesorii care susţin examene de grad, aceştia trebuind să obţină note mai mari pentru a promova testarea.
           Conform Ordinului nr. 3129 din 1 februarie 2013, cadrele didactice care susţin examenul pentru gradul II vor trebui să obţină cel puţin media 8 în urma celor două inspecţii curente şi a inspecţiei speciale. Până acum era suficientă media 7 pentru obţinerea unui grad didactic superior. De asemenea, la examenul pentru gradul didactic I nota minimă a crescut de la 8 la 9, atât la inspecţiile speciale cat şi la susţinerea lucrării.
          O altă modificare pe care o aduce noul Ordin al Ministrului Educaţiei constă în faptul că profesorii care au obţinut nota 10 la definitivat sau la examenul pentru gradul II au posibilitatea de a se înscrie în acelaşi an pentru obţinerea unui grad superior. La examenul de definitivat cadrele didactice vor trebui să treacă de două inspecţii speciale la care media minimă este 8, dar şi de un examen conform specializării pe care o au, la care trebuie să obţină cel puţin nota 8, faţă de nota 7 cum era până acum.
          Noul ordin aduce modificări şi în ceea ce priveşte încheierea unui document privind inspecţiile curente şi speciale, fiind anulat raportul scris, cadrul didactic fiind evaluat conform unei fişe de evaluare atât pentru gradul II cât şi pentru gradul didactic I.

Simion Hăncescu: "Decizia de blocare a tuturor proiectelor POSDRU a fost una greşită"

             Decizia luată anul trecut de autorităţi, de blocare a tuturor proiectelor POSDRU fără o analiză prealabilă din care să reiasă care sunt viabile şi care nu, a fost una greşită, foarte multe proiecte impecabile din punct de vedere legal având de suferit în urma acestei hotărâri, a declarat vineri, în cadrul conferinţei de evaluare a Proiectului "Împreună pentru calitate în educaţie!", Simion Hăncescu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI).
             "În urma auditului efectuat de reprezentanţii Comisiei Europene, autorităţile române au decis anul trecut blocarea tuturor proiectelor POSDRU, fără să efectueze în prealabil o analiză din care să reiasă care sunt viabile şi care nu. Unul dintre proiectele care au avut de suferit de pe urma acestei decizii a fost şi proiectul 'Împreună pentru calitate în educaţie!', prima cerere de rambursare depusă la organismul de implementare fiind onorată abia după nouă luni. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în cazul celei de-a doua cereri de rambursare, iar cea de-a treia cerere de rambursare, depusă încă din luna iunie a anului trecut, nu a fost plătită nici până acum. Din acest motiv, a trebuit să facem un împrumut în valoare de 3 milioane de lei, a cărui scadenţă este la 28 februarie a.c. Sperăm ca până la acea dată să ne fie onorată şi cea de-a treia cerere de rambursare", a afirmat Simion Hăncescu.
            În ciuda dificultăţilor de ordin financiar cu care s-a confruntat pe parcursul derulării proiectului, organizaţia sindicală a reuşit însă să formeze 1.200 de cadre didactice, faţă de un grup ţintă de numai 800 de profesori. "La nivel naţional dispunem de 30 de formatori bine pregătiţi, care vor putea lucra şi în cadrul altor proiecte. În ţară există un centru naţional de formare, alături de opt centre regionale, toate aceste lucruri fiind obţinute în condiţiile unei prefinanţări de numai 3% din totalul proiectului. Sperăm însă că în exerciţiul bugetar 2014-2020 lucrurile vor merge mult mai bine, pentru că învăţământul are nevoie de fonduri pentru a se putea dezvolta", a mai spus Hăncescu.
            Prezentă la conferinţa de evaluare, Ecaterina Andronescu, preşedintele Comisiei de Educaţie a Senatului, a tras un semnal de alarmă cu privire la situaţia gravă în care se găseşte la ora actuală învăţământul gimnazial. "La testele de evaluare de la sfârşitul anului trecut, 56.000 de viitori absolvenţi de clasa a VIII-a nu au putut obţine nici măcar nota 5. Ca urmare, ei prezintă lacune de învăţare pe care nu le vor putea remedia indiferent unde vor studia mai departe - respectiv la liceu sau la şcoala profesională. Situaţia din ce în ce mai gravă în care se găseşte învăţământul gimnazial este determinată şi de închiderea a numeroase unităţi şcolare în ultimii ani. Astfel, din 2010 şi până în 2012 s-au închis în total 2.381 de şcoli, faţă de numai 79 de unităţi şcolare închise în 2009, în timpul mandatului meu ca ministru al Educaţiei. Tocmai de aceea, în perioada următoare Ministerul Educaţiei ar trebui să regândească sistemul de învăţământ, şi să reîntoarcă şcoala aproape de casă, mai ales în mediul rural, unde copiii sunt nevoiţi la ora actuală să străbată chiar şi 25 de kilometri pentru a ajunge la ore", a spus Ecaterina Andronescu.

Sursa: http://www.edumanager.ro/articol.php?id=12206

15 feb. 2013

PROIECTUL de Plan-cadru pentru învățământul primar

 
PRECIZARE M.E.N.: Cadrele didactice, părinţii şi reprezentanţii societăţii civile sunt invitaţi să transmită observaţii şi propuneri referitoare la Proiectul de plan-cadru pentru învăţământul primar, prin completarea unui formular de consultare, disponibil la adresa: https://www.surveymonkey.com/s/PC-primar.
 
 
Termen limită: 19 februarie 2013

8 feb. 2013

Raspunsul Inspectiei Muncii la adresa FSLI privind incheierea contractelor colective de munca


Candidaţii titularizabili din 2012 pot ocupa posturi pe perioadă nedeteminată în unitatea de învăţământ în care predau

07.02.2013
Ministerul Educaţiei Naţionale precizează că toţi candidaţii care au obţinut nota 7 sau peste 7 la concursul de ocupare a posturilor din învăţământul preuniversitar, din august 2012, şi care au ocupat, în baza acestor note, un post pe perioadă determinată în anul şcolar 2012-2013, se vor putea titulariza. Cu alte cuvinte, aceştia vor putea încheia un contract pe perioadă nedeterminată cu unitatea de învăţământ în care sunt repartizaţi la acest moment, dacă postul e viabil şi candidaţii obţin avizul Consiliului de Administraţie.
Ministerul Educaţiei Naţionale asigură, astfel, crearea de condiţii egale în ceea ce priveşte ocuparea de posturi pentru candidaţii titularizabili din 2012 şi cei din anii precedenţi (2009-2011).

BIROUL DE PRESĂ
 

7 feb. 2013

Ministerul Educaţiei Naţionale nu va modifica modalitatea de admitere în clasa a IX-a

05.02.2013
Ministerul Educaţiei Naţionale nu va modifica modalitatea de admitere în clasa a IX-a, pentru anul şcolar în curs, 2012-2013.
Metodologia privind Evaluarea Naţională la finalul clasei a VIII-a, aprobată prin OMECTS nr. 5.606/31.08.2012, care vizează accesul în învăţământul liceal, rămâne valabilă în forma în care a fost adoptată. Ministerul Educaţiei Naţionale nu a operat şi nici nu va opera vreo modificare pentru anul şcolar în curs. Elevii se vor pregăti pentru susţinerea examenelor naţionale aşa cum deja s-a prevăzut prin actele oficiale emise de instituţia noastră.
În deciziile sale, Ministerul Educaţiei Naţionale se bazează pe principiul stabilităţii, dar şi pe dialogul continuu şi constructiv cu toţi actorii implicaţi în sistemul de educaţie - elevi, studenţi, cadre didactice, sindicate şi părinţi. Drept urmare, orice modificare fundamentală pe care reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale o analizează va fi, înainte de toate, supusă dezbaterii publice.

BIROUL DE PRESĂ

6 feb. 2013

Art. 253 din LEN

Parlamentarii au adoptat marţi, la dezbaterile asupra proiectului legii bugetului de stat, un amendament privind cadrele didactice netitulare calificate care au obţinut cel puţin nota 7 la examenul de titularizare, amendament care le-ar permite acestora să devină titulare dacă se certifică viabilitatea postului/catedrei şi consiliul de administraţie al şcolii este de acord.

De prevederile art.253 alin.(1) din Legea educaţiei naţionale, nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază în anul 2013 şi candidaţii care au obţinut cel puţin nota 7 la concursul de titularizare în anul 2012, în condiţiile legii. Potrivit art. 253 din Legea educaţiei naţionale, nr.1/2011, cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursuri de titularizare în anii 2008, 2009, 2010 şi 2011, care au obţinut cel puţin nota 7 şi au ocupat un post/o catedră devin titulare în sistemul de învăţămînt preuniversitar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii generale: se certifică viabilitatea postului/catedrei şi consiliul de administraţie al şcolii respective este de acord”, prevede amendamentul, care nu necesită finanţare suplimentară de la buget.

De asemenea, senatorii şi deputaţii au adoptat un amendament care prevede că în anul 2013 bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor de învăţămînt superior de stat din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale se aprobă de către organul de conducere al acestora, cu acordul ordonatorului principal de credite şi al Ministerului Finanţelor Publice.