25 feb. 2013

Site-ul Definitivat 2013 a fost lansat

Metodologia-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ şi Calendarul (Anexa 1) se găsesc AICI
 
Lista cuprinzând Hotarârile de Guvern privind autorizarea de functionare provizorie sau acreditarea specializarilor din cadrul institutiilor de învatamânt superior de stat si particular, profilurile, specializarile, durata studiilor, precum si titlurile obtinute de absolventii învăţământului universitar, nomenclatorul domeniilor si al specializarilor universitare din cadrul institutiilor de învăţământ superior de stat si particular, structurile si specializarile universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu din institutiile de învatamânt superior si Ordinele de ministru prin care au fost aprobate programele de studii universitare de masterat se găseşte AICI
 
Programele pentru examen - Arte se găsesc AICI

Programele pentru examen - Educaţie fizică şi sport se găsesc AICI

Programele pentru examen - Învăţământ primar şi prescolar pentru învăţători/educatori/institutori se găsesc AICI

Programele pentru examen - Limbă şi comunicare se găsesc AICI

Programele pentru examen - Matematică şi ştiinţe se găsesc AICI 

Programele pentru examen - Om şi societate se găsesc AICI 

Programele pentru examen - Tehnologii se găsesc AICI 

Forumul dedicat de discuţii se găseşte la această adresă.

Modelul-cadru de structură de subiect şi de barem de evaluare pentru examenul naţional de acordare a definitivării în învăţământ se găseşte AICI

Niciun comentariu: