18 feb. 2013

OMEN 3129/2013 - Ce modificări au survenit în promovarea examenelor de grad didactic


             
Ministerul Educaţiei a modificat metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar. Noutăţile introduse îi vizează pe profesorii care susţin examene de grad, aceştia trebuind să obţină note mai mari pentru a promova testarea.
           Conform Ordinului nr. 3129 din 1 februarie 2013, cadrele didactice care susţin examenul pentru gradul II vor trebui să obţină cel puţin media 8 în urma celor două inspecţii curente şi a inspecţiei speciale. Până acum era suficientă media 7 pentru obţinerea unui grad didactic superior. De asemenea, la examenul pentru gradul didactic I nota minimă a crescut de la 8 la 9, atât la inspecţiile speciale cat şi la susţinerea lucrării.
          O altă modificare pe care o aduce noul Ordin al Ministrului Educaţiei constă în faptul că profesorii care au obţinut nota 10 la definitivat sau la examenul pentru gradul II au posibilitatea de a se înscrie în acelaşi an pentru obţinerea unui grad superior. La examenul de definitivat cadrele didactice vor trebui să treacă de două inspecţii speciale la care media minimă este 8, dar şi de un examen conform specializării pe care o au, la care trebuie să obţină cel puţin nota 8, faţă de nota 7 cum era până acum.
          Noul ordin aduce modificări şi în ceea ce priveşte încheierea unui document privind inspecţiile curente şi speciale, fiind anulat raportul scris, cadrul didactic fiind evaluat conform unei fişe de evaluare atât pentru gradul II cât şi pentru gradul didactic I.

Niciun comentariu: