29 ian. 2010

In atentia unitatilor de invatamant

Azi, 29.01.2010, a avut loc Comisia Mixtă Paritară intre reprezentantii sindicatelor semnatare a Contractului Colectiv de Munca Unic Judetean la Nivel de Ramura Invatamant nr. 35/07.02.2008 si cei ai ISJ Cluj , având ca scop emiterea unui act adiţional de prelungire al acestuia.
Întrucât nu exista inca Metodologia de aplicare a Legii 330/2009, iar o bună parte din drepturile prevăzute la Capitolul IV din contract nu se puteau negocia sau renegocia, părţile se vor întâlni în acest scop miercuri, 03.02.2010, ora 12.
Reprezentantii ISJ au mentionat faptul ca secretarele si contabilii vor primi in cel mai scurt timp instructiuni pentru alcătuirea statelor de plată.
Vom reveni cu noutati in acest sens, miercuri, 03.02.2010.


Prezidiul SLIPC,

Preşedinte: prof. Lucia Maria Cojocaru
Vicepreşedinţi: inst. Vioara Temian
prof. Grigore Tarţa

28 ian. 2010

Comunicat ALIANTA BUGETARILOR 28.01.2010

ALIANŢA BUGETARILOR alcătuită din:

Federaţia Naţională a Sindicatelor „ALMA MATER”,
Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET”,
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ,
Federaţia „SANITAS” din România,
Alianţa Sindicatelor „SED-LEX”,
Federaţia Sindicatelor din Administraţia Publică „PUBLISIND”,
Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor,
Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual,
Federaţia Sindicatelor din Administraţia Locală şi Centrală din România „COLUMNA”,
Federaţia Naţională a Sindicatelor Libere Tehnic-Economic-Administrativ din unităţile sanitare şi balneare din România,
Federaţia Naţională a Ziariştilor de la AGERPRES,
Federaţia „UNITESA” a personalului fără normă didactică din învăţământul superior,
Federația Sindicatelor din Casele de Asigurări de Sănătate,

întrunită în şedinţă în data de 28 ianuarie 2010, analizând prevederile OUG nr.1/2010 referitoare la normele metodologice de aplicare a Legii nr. 330/2009 a hotărât:

1. Înaintarea unei scrisori deschise către parlamentari și partidele politice pentru a contesta la Curtea Constituţională a României prevederile OUG nr.1/2010 care încalcă dreptul la negociere colectivă;
2. Solicitarea unei întâlniri a președinților de federații reprezentative componente ale Alianței Bugetarilor, cu prim-ministrul Emil Boc, pentru clarificarea problemelor care apar în urma aplicarii Legii nr.330/2009.

Secretariatul Tehnic Central al Alianţei Bugetarilor
Bucureşti, 28.01.2010

ISJCJ - Precizari de aplicare a O.M. nr. 32/42/2010 (MMFPS si MFP)


FSLI solicita convocarea de urgenta a Comisiei de Dialog Social pentru a stabili specializarile universitare in profil pedagocic


OUG 1 / 2010

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 62 din 27 ianuarie 2010

Avand in vedere ca prin Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, unele institutii finantate integral din venituri proprii s-au reorganizat prin schimbarea regimului de finantare, iar salarizarea personalului acestor institutii era realizata in temeiul unor contracte colective de munca negociate, contracte aflate la acest moment in vigoare, fiind garantate de art. 41 alin. (5) din Constitutia Romaniei, republicata,
luand in considerare ca nici Legea nr. 329/2009 si nici Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nu contin vreo reglementare expresa cu privire la modul de incadrare a personalului din aceste institutii si la modul de salarizare a acestuia dupa expirarea contractelor colective de munca, situatie ce nu putea fi reglementata din cauza adoptarii concomitente a celor doua acte normative,
apreciind ca interventia legislativa de urgenta si extraordinara este justificata de necesitatea unei reglementari exprese cu privire la modul de incadrare si salarizare a acestei categorii de personal dupa expirarea contractelor colective de munca, unele dintre ele urmand a inceta in lunile ianuarie si februarie 2010,
cunoscand obiectivul incadrarii in cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2010 si pentru respectarea limitarii cheltuielilor bugetare impuse de acordurile-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International,
tinand seama de faptul ca prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 au intrat deja in vigoare la 1 ianuarie 2010, iar incadrarea si salarizarea personalului bugetar urmeaza a fi facute pana la sfarsitul lunii ianuarie 2010, in absenta unei reglementari extraordinare si urgente salarizarea pentru luna ianuarie a tuturor persoanelor platite din fonduri publice urmand a fi pusa in pericol,
luand in calcul existenta riscului ca omisiunile de reglementare generate de adoptarea concomitenta a Legii nr. 329/2009 si a Legii-cadru nr. 330/2009 sa conduca la calcularea in mod eronat si neunitar a salariilor incepand cu luna ianuarie 2010, dar si faptul ca modul de aplicare a celor doua legi mai sus mentionate este supus monitorizarii/verificarii de catre misiunea de evaluare a Fondului Monetar International, care va efectua in acest sens o vizita in Romania in cursul lunii ianuarie 2010,
constatand ca in absenta unei interventii legislative extraordinare si de urgenta care sa precizeze mentinerea nivelului actual al pensiilor la fel cum este mentinut si nivelul de salarizare s-ar putea crea situatii discriminatorii intre persoanele care ar beneficia de o pensie stabilita de la intrarea in vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009, prin interpretarea defectuoasa a actualelor dispozitii in materie, si persoanele care ar beneficia de o pensie rezultata dintr-un act de clarificare a mecanismului de calcul, adoptat ulterior in procedura parlamentara,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta

Art. 1
(1) Salarizarea personalului autoritatilor si institutiilor publice care si-au schimbat regimul de finantare, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, din institutii finantate integral din venituri proprii in institutii finantate integral sau partial de la bugetul de stat se realizeaza potrivit prevederilor contractelor colective de munca legal incheiate, pana la implinirea termenului pentru care au fost incheiate, in limita cheltuielilor de personal aprobate.
(2) Pentru incadrarea in cheltuielile de personal aprobate, pana la implinirea termenelor contractelor colective de munca, conducatorul autoritatilor si institutiilor prevazute la alin. (1) va proceda, dupa caz, la renegocierea drepturilor salariale sau la reorganizarea ori restructurarea activitatii prin reducerea numarului de posturi, in conditiile legii.
(3) Dupa implinirea termenului pentru care au fost incheiate contractele colective de munca, personalul mentionat la alin. (1) va fi reincadrat pe noile functii, stabilite de ordonatorul principal de credite, corespunzator atributiilor, responsabilitatilor si competentelor specifice postului, prin asimilare cu functiile din institutia care il preia in structura, subordine sau in finantare, dupa caz.
(4) Drepturile salariale ale personalului reincadrat potrivit alin. (3) sunt stabilite la nivelul prevazut in luna decembrie 2009 pentru functiile similare celor pe care a fost reincadrat din institutia sau autoritatea care il preia in structura, subordine sau in finantare, dupa caz. Acestui personal i se acorda si sporurile prevazute in notele la anexa nr. I/1 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, care se includ in salariul de baza, precum si indemnizatia de conducere, dupa caz.
(5) Cuantumul individual al drepturilor salariale, inclusiv al sporurilor prevazute la alin. (4), se stabileste de conducatorul institutiei sau autoritatii publice, astfel incat sa se asigure incadrarea in cheltuielile de personal aprobate, cu avizul ordonatorului principal de credite.
(6) Salarizarea personalului autoritatilor si institutiilor publice care si-au schimbat regimul de finantare, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 329/2009, din institutii finantate integral din venituri proprii in institutii finantate integral sau partial de la bugetul de stat si care a fost reincadrat in cursul anului 2009 se mentine astfel cum a fost stabilita la data reincadrarii.

Art. 2
Personalul autoritatilor si institutiilor publice prevazut la art. 1 alin. (1) salarizat exclusiv in temeiul unui contract individual de munca negociat va fi reincadrat pe noile functii, stabilite de ordonatorul principal de credite, corespunzator atributiilor, responsabilitatilor si competentelor specifice postului, prin asimilare cu functiile din institutia care il preia in structura, subordine sau in finantare, dupa caz. Drepturile salariale ale acestui personal se stabilesc potrivit art. 1 alin. (4) si (5), care se aplica in mod corespunzator.

Art. 3
Prin contractele sau acordurile colective si individuale de munca nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi de natura salariala care excedeaza prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009.

Art. 4
(1) Incepand cu luna ianuarie 2010, intregul personal din sectorul bugetar incadrat in autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 2 alin. (1) si (3) din Legea-cadru nr. 330/2009 va fi reincadrat corespunzator transelor de vechime in munca si pe functiile corespunzatoare categoriei, gradului si treptei profesionale avute la 31 decembrie 2009.
(2) La functiile de executie unde s-a redus numarul de grade sau trepte profesionale, reincadrarea personalului ale carui grade sau trepte profesionale au fost eliminate se face la gradul sau treapta profesionala imediat urmatoare celei eliminate, iar salarizarea se face cu mentinerea salariilor avute la 31 decembrie 2009.
(3) Personalul care ocupa functii de conducere va fi reincadrat pe unul dintre cele doua grade, respectiv, in cazul functionarilor publici, pe una dintre cele doua trepte.
(4) Pentru cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari in activitate, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si preotii militari, prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator, in conditiile prevazute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata.
(5) Personalul care ocupa functii specifice care nu se regasesc in anexele la Legea-cadru nr. 330/2009 va fi reincadrat, prin asimilare sau echivalare, in baza avizelor Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerului Finantelor Publice si, dupa caz, al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru functionarii publici, in functii care se regasesc in anexele la Legea-cadru nr. 330/2009, iar salarizarea se face cu mentinerea salariilor avute la 31 decembrie 2009.

Art. 5
(1) Incepand cu luna ianuarie 2010, personalul aflat in functie la 31 decembrie 2009 isi pastreaza salariul, solda sau, dupa caz, indemnizatia lunara de incadrare brut/bruta avute la aceasta data, fara a fi afectate de masurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009 prevazute la art. 10 din Legea nr. 329/2009, care se calculeaza dupa cum urmeaza:
a) la salariul de baza, solda/salariul functiei de baza sau, dupa caz, indemnizatia lunara de incadrare corespunzatoare functiilor avute la data de 31 decembrie 2009 se adauga cuantumul sporurilor si indemnizatiilor care se introduc in acesta/aceasta, prevazute in notele la anexele la Legea-cadru nr. 330/2009, numai personalului care a beneficiat de acestea, in masura in care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii;
b) sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale prevazute in anexele la Legea-cadru nr. 330/2009 care nu se introduc in salariul de baza, solda/salariul functiei de baza sau, dupa caz, indemnizatia lunara de incadrare se acorda in aceleasi cuantumuri de la 31 decembrie 2009, numai personalului care a beneficiat de acestea, in masura in care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii, cu respectarea prevederilor art. 23 din Legea-cadru nr. 330/2009.
(2) Personalului salarizat in conformitate cu anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 330/2009 i se va aplica modul de calcul reglementat in cuprinsul acestei anexe.
(3) In salariile de baza ale functiilor de executie si ale functiilor de conducere este cuprins in toate cazurile sporul de vechime in munca in cuantumul avut in luna decembrie 2009. In situatia in care in cursul anului personalul de conducere si executie indeplineste conditiile pentru trecerea intr-o alta transa de vechime, se acorda transa corespunzatoare vechimii prin aplicarea procentului la salariul de baza aferent functiei din luna decembrie 2009.
(4) Salariile de merit stabilite in anul 2009 pe o perioada care se intinde si in anul 2010 se introduc in salariul de baza pana la expirarea perioadei pentru care au fost acordate. Dupa aceasta perioada, se recalculeaza in mod corespunzator salariul de baza si celelalte sporuri calculate la acesta. Incepand cu anul 2010, acest drept nu se mai stabileste.
(5) In toate cazurile, in salariul de baza al functiilor de conducere este inclusa indemnizatia de conducere.
(6) Reincadrarea personalului didactic din invatamant la data de 1 ianuarie 2010 se face luand in calcul salariile de baza la data de 31 decembrie 2009, stabilite in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai—decembrie 2009, aprobata prin Legea nr. 300/2009.
(7) Tariful orar pentru garzile efectuate de personalul sanitar cu pregatire superioara pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale in afara normei legale de munca si a programului normal de lucru de la functia de baza se determina intr-un cuantum care sa nu depaseasca nivelul determinat pentru luna decembrie 2009, fara a fi afectat de masurile de reducere a cheltuielilor de personal aprobate prin art. 10 din Legea nr. 329/2009.

Art. 6
(1) In cazul in care drepturile salariale determinate in conformitate cu Legea-cadru nr. 330/2009 si cu prezenta ordonanta de urgenta sunt mai mici decat cele stabilite prin legi sau hotarari ale Guvernului pentru functia respectiva pentru luna decembrie 2009 se acorda o suma compensatorie cu caracter tranzitoriu care sa acopere diferenta, in masura in care persoana isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii. Aceasta suma se include in salariul de baza, solda/salariul functiei de baza sau indemnizatia lunara de incadrare, dupa caz, dar nu este luata in calcul la determinarea altor drepturi de natura salariala care se stabilesc in functie de acestea.
(2) Alin. (1) nu se aplica pentru personalul a carui salarizare este reglementata de art. 1 si 2.
(3) Cuantumul individual al salariilor/soldelor, inclusiv sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale stabilite incepand cu luna ianuarie 2010 in conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009, nu va depasi nivelul acestuia stabilit pentru luna decembrie 2009, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.

Art. 7
In anul 2010, majorarea salariilor, a soldelor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare se va face numai pentru cele care au un nivel mai mic de 705 lei/luna si numai daca in mod cumulat cu sporurile si indemnizatiile acordate nu este depasita aceasta valoare.

Art. 8
Personalul bugetar trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter permanent, la reintoarcerea in tara in anul 2010, va fi reincadrat la nivelul de salarizare in plata pentru functii similare.

Art. 9
Managerilor institutiilor publice de cultura care vor fi incadrati in anul 2010 corespunzator prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 269/2009, cu modificarile ulterioare, li se vor stabili salariile prin echivalare cu salariile managerilor aflati in functie la institutii de nivel similar.

Art. 10
In conformitate cu prevederile art. 30 din Legeacadru nr. 330/2009, la stabilirea salariilor personalului bugetar incepand cu 1 ianuarie 2010 nu vor fi luate in considerare drepturi salariale stabilite prin contractele si acordurile colective si contracte individuale de munca incheiate cu nerespectarea dispozitiilor legale in vigoare la data incheierii lor sau prin acte administrative emise cu incalcarea normelor in vigoare la data emiterii lor si care excedeaza prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009.

Art. 11
Personalul din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii isi pastreaza in anul 2010 salariul de baza si alte drepturi de natura salariala avute in luna decembrie 2009, cu respectarea prevederilor din prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 12
(1) In anul 2010, masurile prevazute de Legeacadru nr. 330/2009 si de prezenta ordonanta de urgenta referitoare la reincadrarea si salarizarea personalului platit din fonduri publice nu vor produce efecte asupra cuantumului pensiilor militare de stat, pensiilor de stat si pensiilor de serviciu aflate in plata si nici asupra ajutoarelor, platilor compensatorii/indemnizatiilor acordate la trecerea in rezerva sau la incetarea raporturilor de serviciu.
(2) Dupa data de 1 ianuarie 2010, pensiile si ajutoarele, platile compensatorii/indemnizatiile prevazute la alin. (1) si compensatiile de chirie se stabilesc in functie de nivelul si structura bazei de calcul in vigoare la data de 31 decembrie 2009, fara a fi afectate de masurile de reducere a cheltuielilor de personal prevazute la art. 10 din Legea nr. 329/2009.

Art. 13
Prevederile art. 21, 22, 24 si 26 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiarfiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, raman in vigoare pana la data de 31 decembrie 2010.

Art. 14
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
a) art. 9 alin. (1), art. 11, art. 28—32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) art. 4 alin. (1) si (2), art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 359 din 23 aprilie 2004, aprobata cu completari prin Legea nr. 360/2004, cu modificarile ulterioare;
c) art. 4 alin. (1), (2) si (4), art. 6 alin. (2), (3) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii — I.S.C., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 707/2001, cu modificarile ulterioare;
d) art. 7 alin (1) si (2), art. 8 alin. (1), (3) si (4) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) art. 4 alin. (3) si (5) din Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 552 din 27 iunie 2006;
f) art. 3, 5, 6, 7 si 10 din Ordonanta Guvernului nr. 58/2004 privind infiintarea Centrului National de Calificare si Instruire Feroviara — CENAFER, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 715 din 6 august 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 408/2004;
g) art. 14 alin. (2), (3) si (4) si art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 594/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) art. 688 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
i) art. 6 alin. (2) si art. 23 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicata, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 24 ianuarie 2005, cu modificarile ulterioare;
j) art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum si imbunatatirea salarizarii personalului din institutiile si activitatile cu profil cultural, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 86/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
k) art. 10 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
l) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/1998 privind majorarea salariilor personalului din unele institutii publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 175 din 7 mai 1998;
m) art. 50 alin. (10) si art. 90 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
n) orice alte dispozitii din actele normative speciale care reglementeaza posibilitatea negocierii drepturilor salariale pentru institutiile si autoritatile publice care si-au schimbat regimul de finantare din institutii finantate integral din venituri proprii in institutii finantate integral sau partial de la bugetul de stat, potrivit Legii nr. 329/2009.

GUVERNUL BOC ANULEAZĂ SPORUL DE DOCTORAT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT


Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ respinge proiectul de ordonanţă care prevede anularea sporului de doctorat în învăţământul preuniversitar şi universitar.

În proiectul de „Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora precum şi alte măsuri în domeniul bugetar”, Guvernul României intentionează sa abroge de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, art.50 alin. (10) şi art.90 alin. (5) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel personalul didactic din învăţământul preuniversitar şi universitar, care are titlul stiinţific de doctor, nu mai este remunerat cu 15% în plus la salariul de bază.
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ susţine că acest spor trebuie să se păstreze în continuare pentru a avea personal bine pregatit pentru un învăţământ de calitate.

Preşedinte,
Aurel CORNEA
Bucureşti, 27.01.2010

27 ian. 2010

PROIECT - LEGE privind sistemul unitar de pensii publice

PROIECT - LEGE privind sistemul unitar de pensii

Expunere de motive
Sursa: http://www.mmuncii.ro/

SEDINTA CU LIDERII DE SINDICAT - MARTI, 09.02.2010

În data de 09.02.2010, orele 14, sunteţi rugaţi să participaţi la o întâlnire informală la "Casa Învăţătorului", etaj I, sala 101 ( Amfiteatru) pentru discutarea unor probleme de actualitate şi interes sindical.

Prezenţa dumneavoastră sau a unui membru din nucleul grupei sindicale din unitatea pe care o reprezentaţi, este obligatorie.

Vă aşteptăm!

Prezidiul S.L.I.P.C.
Preşedinte: prof. Lucia Maria Cojocaru
Vicepreşedinţi: inst. Vioara Temian
Prof. Grigore Tarţa

Cred că greşiti, domnule senator!


De la Revoluţia din decembrie Sindicatele din Invăţământ şi-au câştigat un loc în societatea civilă, ca apărători ai drepturilor si libertăţilor profesionale ale celor pe care-i reprezintă. Şi-au făcut datoria la nivel de sindicat judeţean sau de federaţie, în orice caz mai consecvent decât politicienii. Au fost parteneri de dialog social fideli si corecţi. Şi asta pentru ca au avut si au o organizare democratică care a permis celor pe care-i reprezintă să aibă ultimul cuvânt; nicio decizie importantă nu s-a luat fără consultarea lor. Şi-au câştigat si menţinut încrederea prin ceea ce au negociat în dialog corect cu patronatul şi reprezentanţii puterii. Fiind probabil singurii care au luat în serios Legea 84/1995, conform căreia învăţământul este prioritate naţională, s-au implicat în munca legiuitorilor si a executorilor, ca modeşti consultanţi desigur.

Reforma nu le-a fost străină, si nici dorinţa de a desfăşura un învăţământ de calitate, dar fără a neglija pârghia motivării resursei umane. Aceasta pentru că, în mod natural şi uneori chiar formal, prin statutele lor, sindicatele şi-au propus să devină ofertante de forţă de muncă. Au avut chiar propuneri de curriculă, întrucât sunt mai aproape de comunitate şi sunt capabile să facă marketing pe ceea ce este, iar nu pe normativ, aşa cum procedează ministerul de resort. Prea fideli faţă de interesele personalului din învăţământ, pentru că proveneau dintre truditorii din sistem, au devenit incomozi.
Structura lor organizatorică, axată pe consultare continuă, oricât de cronofagă, nu le permitea să procedeze altfel. Lideri de unitaţi de invăţământ, membrii de sindicat, liderii judeţeni, naţionali, făceau front comun pentru a rezolva orice fel de problemă: curricula nouă, implicarea in conceperea si popularizarea celor mai bune manuale, a celor mai bune softuri educationale, a celor mai bune practici didactice, a celor mai pertinente cursuri de abilitare, in rezolvarea şi mai ales în prevenirea unor conflicte cu administrativul, si lista mai poate continua. La iniţiativa federaţiilor din învăţământ s-au iniţiat periodic simpozioane unde erau invitaţi şi reprezentanţi ai ministerului, ai guvernului, pentru a desfăşura dezbateri, a prezenta realizări, a arata problemele cu care se confruntă omul de la catedră, elevul, parintele, şi asta nu pentru a bifa o acţiune pe banii cotizanţilor, ci pentru a găsi soluţii la probleme reale, pentru a asigura o formare continuă mai puţin teoretică a celor de la catedră. Cele mai spinoase probleme erau desigur cele ce priveau revendicările salariale care rareori se puteau rezolva la masa negocierilor. Niciodată sindicatele din învăţământ nu au scos oamenii în stradă să protesteze în faţa sediilor Guvernului sau a Parlamentului. De asemenea manifestări, străine muncitorului intelectual, au fost responsabili doar înalţii decidenţi din sistem care nu respectau legi organice, alte legi în vigoare sau ordonanţe de guvern aprobate de parlament şi care conţineau drepturi ale personalului pe care de regulă sindicatele le recâştigau în instanţă, dar guvernul refuză să execute sentinţele. Putem da nenumărate exemple.
Toate aceste legitime acţiuni puteau fi întreprinse doar de lideri judeţeni şi naţionali degrevaţi parţial sau integral, puţini de altfel, aleşi democratic si păstraţi în funcţii pentru consecvenţa şi activismul lor, deoarece aveau nevoie de timp pentru a face vizite la colegii lor în şcoli, sau la superiorii acestora de la inspectoratele şcolare judeţene, la consiliile locale şi judeţene care ordonau creditele după ureche, minstere, la Guvern, la Parlament sau pentru a se prezenta în instanţă ca parte vătămată pentru a susţine drepturile personalului din învăţământ.
Niciodată nu mergeau nedocumentaţi, neinformaţi, necunoscători ai realităţii din şcoli. De ce? Simplu! Echipa funcţiona: reprezentanţii structurilor judetene de la mic la mare prezentau la cald situatiile problemă, cu propuneri si argumente de susţinere pentru cei aflati in stucturile de varf: preşedinţi de federaţii, reprezentanţi imputerniciţi la negocieri, in comisiile de dialog social. Adesea chiar liderii judeţeni se prezentau la negocieri interminabile. Se vrea acum ca nici liderii judeteni si nici cei de federaţii să nu mai fie degrevaţi de ore. Se uită ca au şi dânşii o răspundere similară cu cea a colegilor lor din structurile de conducere ale ministerului de resort la centru sau în teritoriu, aceasta dacă se respectă regulile dialogului cu partenerii sociali. Sau nu se mai respectă? Cum ar putea face faţă liderii sindicali multitudinii de probleme ce se ivesc si cu care se confruntă tot mai des in ultimul timp colegii lor de la catedră în diferitele momente ale carierei didactice? In aceste vremuri tulburi in care dorim sa găsim solutii pentru a ieşi din criză şi a pregăti tineri ce vor prelua ştacheta nu veţi reuşi să purtaţi un dialog pertinent cu lideri sindicali preocupati şi să-si facă meseria la catedra cu probitate si să fie ochii si urechile dumneavoastră in sistem. Sau credeţi că puteţi acţiona fără feed-back? Dacă doriţi eliminarea sindicatelor din parteneriat, singura punte intre lucrătorii din invăţământ si decidenţi, atunci vă compătimim. Înseamnă că aţi intrat într-un complex de infailibilitate foarte periculos pentru un sistem atât de articulat cum este învăţământul. Înseamnă că funcţiile pe care vremelnic le ocupaţi v-au orbit şi v-au făcut să uitaţi în ce unde v-aţi format d-voastră înşivă.


Prof. Lucia Maria Cojocaru,
Preşedinte al Sindicatului Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean
Inst. Vioara Temian,
Vicepreşedinte al Sindicatului Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean

26 ian. 2010

Măsuri privind reîncadrarea personalului bugetar în conformitate cu Legea unică de salarizare


Guvernul a adoptat, în şedinţa de astăzi, o Ordonanţă de Urgenţă care include unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, ca urmare a aplicării Legii unice de salarizare, a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Muntean.

Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Mihail Şeitan, a precizat că reîncadrarea personalului din sectorul bugetar, potrivit articolul 30 din Legea salarizării unice în sistemul bugetar, se va face corespunzător tranşelor de vechime în muncă şi pe funcţiile corespunzătoare categoriei, gradului şi treptei profesionale pe care le-au avut la finalul lunii decembrie 2009. „Câştigurile salariale care se înregistrau la sfârşitul anului 2009 se păstrează anul acesta, urmând ca personalul bugetar să fie încadrat pe trepte şi gradaţii pe structura nouă a legii 330/2009”, a afirmat ministrul Muncii.
Prin actul normativ adoptat de Guvern s-au introdus modalităţile concrete de acordare a sporului de vechime, a indemnizaţiei de conducere, precum şi celelalte sporuri în cuantumul avut în luna decembrie 2009, a mai precizat ministrul Mihail Şeitan. În ceea ce priveşte salariile de merit acordate anul trecut, aceste drepturi vor continua să fie plătite şi în 2010, astfel încât să fie aplicate pentru perioada de un an pentru care au fost acordate. “De exemplu, dacă au fost acordate în aprilie anul trecut, ele merg până în aprilie anul acesta. De anul acesta nu se mai acordă salarii de merit, urmând să vedem în anul 2011, pe noua grilă a legii, cum va funcţiona”, a explicat ministrul Muncii.
În ceea ce priveşte majorarea salarială pentru 2010, ministrul Muncii a precizat că se va aplica pentru salariile, soldele sau indemnizaţiile lunare care au un nivel mai mic de 705 lei/lună.
Totodată, ministrul Muncii, Mihail Şeitan, a arătat că actul normativ adoptat de Guvern recunoaşte caracterul obligatoriu al contractelor colective de muncă legal încheiate anul trecut şi care expiră pe parcursul acestui an. „Toate aceste contracte colective îşi fac efectele din punct de vedere al salarizării, sporurilor, până la momentul în care încetează de drept”, a afirmat ministrul Muncii, arătând că în această situaţie se regăsesc aproximativ 30 de entităţi publice.
Potrivit actului normativ, salarizarea personalului autorităţilor şi instituţiilor publice care şi-au schimbat regimul de finanţare conform Legii 329/2009, se realizează potrivit prevederilor contractelor colective de muncă legal încheiate, în limita cheltuielilor de personal aprobate. Pentru încadrarea în cheltuielile de personal aprobate, până la împlinirea termenelor contractelor colective de muncă, conducătorul autorităţilor şi instituţiilor va proceda după caz la renegocierea drepturilor salariale sau la reorganizarea ori restructurarea activităţii prin reducerea numărului de posturi, în condiţiile legii.
După împlinirea termenului pentru care au fost încheiate contractele colective de muncă, personalul păstrat va fi reîncadrat pe noile funcţii, stabilite de ordonatorul principal de credite, corespunzător atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor specifice postului, prin asimilare cu funcţiile din instituţia care îl preia în structură, subordine sau în finanţare, după caz.
În situaţia în care se renegociază sau se încheie noi contracte colective de muncă, în cazul instituţiilor din sistemul bugetar care au venituri proprii, precum şi în cazul contractelor individuale de muncă, nu vor putea fi stabilite salarii sau alte drepturi de natură salarială care exced prevederilor Legii salarizării unice în sistemul bugetar, a mai precizat ministrul Muncii, Mihail Şeitan.

Emitent: Guvernul Romaniei – Biroul de presa
Data: 25.01.2010

21 ian. 2010

Decizia Curţii Constituţionale privind neconstituţionalitatea Legii educaţiei naţionale a fost publicată în Monitorul Oficial

INFORMARE - sedinta CDS 20.01.2010

Astăzi, 20.01.2010, la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului, a avut loc şedinţa Comisiei de Dialog Social la care, din partea Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, au participat domnii Aurel Cornea, Simion Hancescu şi Liviu Marian Pop.
Ordinea de zi propusă de către M.E.C.T.S. a fost următoarea:
4. Aplicarea O.U.G. nr. 114/2009;
5. Diverse.

1. La solicitarea F.S.L.I., s-a acceptat ca planul de şcolarizare să fie prezentat până la data de 5 februarie 2010, în loc de 22 ianuarie 2010, aşa cum a propus M.E.C.T.S.
2. S-a acceptat modificarea art. 4. alin. (1) din Proiectul de ordin de ministru cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a liceu, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral în sensul că: „Absolvenţii clasei a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, care doresc să dobândească certificatul de calificare profesională de nivel 2 trebuie să parcurgă un stagiu de pregătire practică cu durata de 720 de ore”. De asemenea, la solicitarea F.S.L.I., în planurile-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a liceu, filiera tehnologică, învăţământ de zi, s-a introdus o ora în plus faţă de propunerea M.E.C.T.S. la aria curriculară „Tehnologii - Cultură de specialitate”, urmând ca ora de „consiliere şi orientare” să se desfăşoare în afara orelor din planurile cadru.
3. La propunerea M.E.C.T.S., „Proiectul metodologiei de organizare şi desfăşurare a stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2” se va discuta într-o viitoare şedinţă a Comisiei de Dialog Social, acest proiect fiind în continuare în dezbatere publică.
4. Referitor la modalităţile de aplicare a O.U.G. 114 din 2009, reprezentanţii F.S.L.I. au avut o poziţie fermă, reamintind faptul că federaţia noastră nu este de acord cu prevederile acestei ordonanţe, argumentând că transpunerea acestora în practică va conduce la scăderea calităţii procesului instructiv-educativ. La cererea noastră expresă, s-a acceptat scoaterea de pe ordinea de zi a acestui punct.5. Având în vedere că în data de 12 decembrie 2009 a fost publicată în Monitorul Oficial, Legea nr.387/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2009 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 şi a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, am solicitat reprezentanţilor M.E.C.T.S. să clarifice modul în care vor fi salarizate cadrele didactice încadrate ca profesor pentru învăţământul preşcolar/primar. Reprezentanţii M.E.C.T.S. ne-au cerut un răgaz de două-trei zile pentru a clarifica această problemă, motivul invocat punându-ne pe gânduri şi fiind revoltător. Ministerul Finanţelor cere M.E.C.T.S.-lui ca profesorii pentru învăţământul preşcolar/primar să fie încadraţi şi plătiţi conform art.43 lit.(b) şi art. 45 alin.(1) din Legea nr. 128/1997. Aceasta ar însemna ca personalul didactic din această categorie care are mai puţin de 18 ore săptămânal, respectiv 16 ore (pentru cei cu gradul I şi 25 de ani vechime în învăţământ), să fie plătiţi proporţional cu numărul de ore efectuate, ceea ce ar conduce la diminuarea salariului. A fost abordată şi problema premiului anual aferent anului 2009, dar nu am primit nicio garanţie privind acordarea acestuia.

Prim-vicepreşedinte,

Simion HANCESCU

Bucureşti, 20.01.2010

18 ian. 2010

Adresa FSLI - GUVERNUL Romaniei - elaborare proiect de lege pt plati compensatoriiFEDERAȚIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂȚĂMÂNT A SOLICITAT GUVERNULUI ROMÂNIEI ȘI M.E.C.T.S. PLĂȚI COMPENSATORII PENTRU CEI CARE VOR FI DISPONIBILIZAȚI CF. OUG 114/2009

16 ian. 2010

Nota de fundamentare - OUG 114/2009

M.E.C.T.S. a convocat Comisia de Dialog Social miercuri 20.01.2010

După cum a promis în declarația de presă din data de 12 ianuarie 2010, după întâlnirea cu sindicatele, dl. ministru dr. Daniel Petru Funeriu a analizat astăzi, în cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, măsurile propuse de către inspectoratele școlare pentru aplicarea OUG 114/2009.
În același timp, ministrul a convocat Comisia de Dialog Social, care va avea loc miercuri, 20 ianuarie 2010, la ora 11,00, la sediul MECTS, la sala de consiliu a ministerului. Ordinea de zi a ședinței este următoarea:
- Instrucțiuni pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2010-2011- proiect;
- Proiectul ordinului ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasa a X-a liceu, filiera tehnologică, învățământ de zi și învățământ seral;
- Proiectul de metodologie de organizare și desfășurare a stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2;
- Aplicarea OUG nr. 114/2009;
- Diverse.
În legătură cu măsurile avute în vedere de conducerea MECTS, pentru aplicarea OUG 114/2009, purtătorul de cuvânt al ministrului, dna. Melania Vergu, precizează: "În cadrul Comisiei de Dialog Social, condusă de dl. secretar de stat Cătălin Baba, sindicatele vor fi informate că din analizele întreprinse la nivelul MECTS s-a constatat că este posibilă aplicarea OUG 114/2009, începând cu 1 septembrie 2010. Ca urmare a analizei situațiilor transmise de către inspectoratele școlare, până la data de 14 ianuarie 2010, reies o multitudine de măsuri ce pot fi luate la nivel local pentru a eficientiza cheltuirea banului public și, în același timp, pentru ca actul de învățare să nu scadă în calitate.
Întrucât fiecare județ are particularitățile sale și nu se poate vorbi despre o măsură ce s-ar putea aplica la nivel național, conducerea ministerului a informat inspectoratele școlare județene că agreează doar măsurile ce nu produc perturbări și nu scad calitatea actului educațional. Decizia privind cifra de școlarizare se va lua la nivelul inspectoratelor școlare, în funcție de specificul fiecărui județ. Măsurile pe care MECTS le consideră aplicabile nu necesită schimbări legislative.
Ministerul Educației atrage atenția inspectorilor generali școlari că au întreaga responsabilitate față de deciziile pe care le iau în reorganizarea și eficientizarea rețelei școlare și ca MECTS nu va accepta nici o măsură care nu respectă legea sau poate avea drept consecință perturbări ale procesului educativ de la standardele de calitate stabilite de lege.
Dintre propunerile celor 42 de inspectorate școlare județene, MECTS a reținut următoarele tipuri de măsuri:
- O singură unitate de învățământ cu personalitate juridică la nivel de comună;- Comasarea claselor paralele cu efective sub media prevăzută de lege, fără a se depăși numărul maxim de elevi la clasă, prevăzut de legislația în vigoare;
- Predarea disciplinei "Educație fizică" la învățământul primar de către învățători, fără a afecta normele didactice ale titularilor profesori de educație fizică;
- Reorganizarea centrelor bugetare;
- Încadrarea pe numărul minim de ore prevăzute de planurile cadru în vigoare;- Efectuarea orelor de laborator tehnologic cu clasă întreagă;
- În unitățile de învățământ vocațional și liceele tehnologice în care există clase paralele de elevi având specializări/calificări diferite cu efective sub medie
- efectuarea orelor de cultură generală cu clasă întreagă și separat numai a orelor de specialitate;
- Reducerea numărului claselor de învățământ seral și compensarea prin creșterea numărului de clase cu frecvență redusă pentru clasele de început de ciclu;
- Majorarea efectivelor minime de preșcolari/elevi care permit dobândirea personalității juridice a unităților de învățământ;
- Organizarea claselor I, V și IX din unitățile de învățământ din mediul urban la limita maximă prevăzută de Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Reducerea numărului de clase urmare a scăderii numărului de elevi;
- Desființări de clase cu predare în regim simultan, ținând cont de mijloacele de transport și de infrastructura existente;
- Reducerea numărului claselor de învățământ postliceal finanțate de la buget, prin compensare cu clase cu taxă;
- Stabilirea obligației de catedră la 6 ore/săptămână pentru directori și directori adjuncți în fostele 8 județe pilot;
- Reorganizarea serviciilor de secretariat și tehnico-administrativ;
- Externalizarea serviciilor de pază".

15 ian. 2010

Ordinul nr. 14/2010 privind dovedirea absolvirii cursurilor de zi ale învăţământului universitar în vederea recalculării pensiei

Având în vedere prevederile art. 38 alin. (1) lit. b) şi ale art. 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin:
Art. 1 Persoanele care se regăsesc în situaţia prevăzută la art. 2 din Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 407/2004 privind dovedirea, în vederea recalculării pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale învăţământului universitar, cu modificările ulterioare, au obligaţia ca până la sfârşitul lunii ianuarie 2011 să prezinte casei teritoriale de pensii documentul original care atestă îndeplinirea condiţiilor privind forma de învăţământ şi durata studiilor.
Art. 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 8 din data de 6 ianuarie 2010
--------------------------------------------------------------
ORDIN nr. 407 din 27 iulie 2004 privind dovedirea, în vederea recalcularii pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale învatamântului universitar
Având în vedere:
- Hotarârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile ulterioare;
- Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotarârea Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, cu modificarile ulterioare;
- Legea nr. 276/2004 pentru completarea art. 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale,
ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei emite urmatorul ordin:
Art. 1 (1)În cazul persoanelor care au urmat cursurile unor institutii de învatamânt superior, în vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 276/2004 pentru completarea art. 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, dovada absolvirii cursurilor de zi si, dupa caz, a duratei normale a studiilor se face cu diploma si/sau cu foaia matricola.
(2)În cazul persoanelor care au urmat cursurile unor institutii de învatamânt superior în strainatate, documentele prevazute la alin. (1) vor fi traduse si legalizate.
Art. 2 În situatia în care din documentele prevazute la art. 1 nu rezulta forma de învatamânt (cursuri de zi) si, dupa caz, durata normala a studiilor, la cererea de recalculare a pensiei se va anexa si o declaratie pe propria raspundere care sa ateste îndeplinirea conditiilor prevazute de art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile ulterioare.
NOTA: Persoanele care se regasesc în situatia prevazuta la art. 2 au obligatia ca pâna la sfârsitul lunii ianuarie 2011 sa prezinte casei teritoriale de pensii documentul original care atesta îndeplinirea conditiilor privind forma de învatamânt si durata studiilor.(la data 06-ian-2010 Art. 2 reglementat de Art. 1 din Ordinul 14/2010 )
Art. 3 (1)Persoanele care se regasesc în situatia prevazuta la art. 2 au obligatia ca, în termen de 6 luni, calculat de la data emiterii deciziei de recalculare a pensiei, sa prezinte casei teritoriale de pensii documentul original care atesta îndeplinirea conditiilor privind forma de învatamânt si durata studiilor.
(1)Persoanele care se regasesc în situatia prevazuta la art. 2 au obligatia ca pâna la data de 1 ianuarie 2006 sa prezinte casei teritoriale de pensii documentul original care atesta îndeplinirea conditiilor privind forma de învatamânt si durata studiilor.(la data 18-feb-2005 Art. 3, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 65/2005 )
(1)Persoanele care se regasesc în situatia prevazuta la art. 2 au obligatia ca pâna la data de 1 ianuarie 2007 sa prezinte casei teritoriale de pensii documentul original care atesta îndeplinirea conditiilor privind forma de învatamânt si durata studiilor.(la data 19-dec-2005 Art. 3, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 881/2005 )
(1)Persoanele care se regasesc în situatia prevazuta la art. 2 au obligatia ca pâna la data de 1 ianuarie 2008 sa prezinte casei teritoriale de pensii documentul original care atesta îndeplinirea conditiilor privind forma de învatamânt si durata studiilor.(la data 04-ian-2007 Art. 3, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 978/2006 )
(1)Persoanele care se regasesc în situatia prevazuta la art. 2 au obligatia ca pâna la data de 1 ianuarie 2009 sa prezinte casei teritoriale de pensii documentul original care atesta îndeplinirea conditiilor privind forma de învatamânt si durata studiilor.(la data 11-dec-2007 Art. 3, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 1026/2007 )
(1)Persoanele care se regasesc în situatia prevazuta la art. 2 au obligatia ca pâna la data de 1 ianuarie 2010 sa prezinte casei teritoriale de pensii documentul original care atesta îndeplinirea conditiilor privind forma de învatamânt si durata studiilor.(la data 05-dec-2008 Art. 3, alin. (1) modificat de Art. I din Ordinul 1027/2008 )
(2)În cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (2), documentul original va fi eliberat de institutia competenta a statului în care au fost urmate studiile universitare.
Art. 4 În cazul neîndeplinirii conditiei prevazute la art. 3, pensionarul beneficiar al recalcularii este repus în situatia anterioara, iar sumele astfel încasate se considera drepturi necuvenite si vor fi recuperate în conditiile prevazute de art. 187 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile ulterioare.
Art. 5 Pentru pensionarii care fac obiectul prezentului ordin, decizia de recalculare a pensiei va contine precizari referitoare la obligatia respectarii termenului prevazut la art. 3 si la sanctiunile continute de art. 4.
Art. 6 Directorii executivi ai caselor teritoriale de pensii vor lua masurile ce se impun în scopul ducerii la îndeplinire a dispozitiilor prezentului ordin.
Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 717 din data de 9 august 2004

Sedinta Comisiei de Dialog Social MMFPS

Luni, 18 ianuarie 2010, ora 9:30, se va desfăşura la sediul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, sedinţa Comisiei de Dialog Social, având pe ordinea de zi dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind unele măsuri pentru aplicarea Legii-Cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice în anul 2010.
La discuţii vor participa domnul secretar de stat Valentin Mocanu, reprezentanţi ai Direcţiei Salarizare din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi ai sindicatelor şi patronatelor reprezentative la nivel naţional.

Direcţia Politici Publice şi Comunicare

In atentia SCOLILOR / LICEELOR VOCATIONALE


13 ian. 2010

Precizarile Ministerului Finantelor Publice cu privire la aplicarea OUG 34/2009
Legea nr. 384/2009

din 10/12/2009
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 870 din 14/12/2009
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2009 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97 din 9 septembrie 2009 pentru modificarea Legii Învăţământului nr. 84/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 14 septembrie 2009, cu următoarele modificări şi completări:
1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind reglementarea unor măsuri pentru organizarea examenuluinaţional de bacalaureat în anul şcolar 2009-2010"

2. Articolul I devine articolul 1 şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Examenul naţional de bacalaureat constă în susţinerea următoarelor probe:
A. proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;
B. proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;
C. proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competenţă corespunzător Cadrului european comun de referinţă pentru limbi. Elevii care promovează pe parcursul învăţământului preuniversitar examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării;
D. proba de evaluare a competenţelor digitale. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competenţă, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu. Elevii care promovează pe parcursul învăţământului preuniversitar examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării;
E. probe scrise de evaluare a competenţelor formate pe durata învăţământului liceal, după cum urmează:
a) proba scrisă la limba şi literatura română - probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările;
b) proba scrisă la limba şi literatura maternă - probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;
c) o probă scrisă, diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi specializare, după cum urmează:
- matematică - pentru profilul real din filiera teoretică, pentru filiera tehnologică sau, după caz, pentru filiera vocaţională;
- istorie - pentru profilul umanist din filiera teoretică sau, după caz, pentru filiera vocaţională;
d) o probă scrisă la care elevul poate opta, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse în următoarele două grupe de discipline:
- fizică, chimie, biologie sau informatică;
- geografie, filozofie, logică şi argumentare, economie, psihologie şi, după caz, sociologie;
(2) Examenul naţional de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii învăţământului secundar superior liceal care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) au susţinut probele prevăzute la alin. (1) lit. A-D;
b) au susţinut toate probele scrise prevăzute la alin. (1) lit. E şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea;
c) media aritmetică, calculată cu două zecimale exacte, a notelor obţinute la probele scrise precizate la alin. (1) lit. E este cel puţin 6.
(3) Media obţinută la examenul naţional de bacalaureat este media aritmetică, calculată cu două zecimale exacte, a notelor obţinute la probele scrise prevăzute la alin. (1) lit. E.
(4) n urma promovării examenului naţional de bacalaureat, absolventului i se eliberează diploma de bacalaureat.
(5) Absolvenţilor clasei a XII-a sau a XIII-a care au susţinut evaluările prevăzute la alin. (1) lit. A-D li se eliberează certificate care atestă nivelul de competenţă lingvistică, respectiv nivelul de competenţă digitală. Eliberarea acestor certificate nu este condiţionată de promovarea probelor scrise prevăzute la alin. (1) lit. E.
(6) n cazul nepromovării examenului naţional de bacalaureat, pot fi recunoscute în sesiunile următoare, la cerere, rezultatele evaluărilor susţinute conform alin. (1) lit. A-D, respectiv rezultatele probelor scrise prevăzute la alin. (1) lit. E care au fost promovate cu cel puţin nota 5.
(7) In decursul unui an şcolar se organizează două sesiuni ale examenului naţional de bacalaureat.
(8) Candidaţii proveniţi din învăţământul preuniversitar de stat pot susţine examenul naţional de bacalaureat şi examenul de certificare a competenţelor profesionale fără taxă de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la aceste examene sunt condiţionate de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
(9) Evaluările prevăzute la alin. (1) lit. A-D se organizează şi se desfăşoară la nivelul unităţii de învăţământ, pe parcursul clasei terminale de liceu, în faţa unei comisii prezidate de directorul unităţii de învăţământ şi numite prin decizie a inspectorului şcolar general.
(10) Probele scrise din examenul naţional de bacalaureat, prevăzute la alin. (1) lit. E, se susţin după încheierea anului şcolar, în faţa unei comisii stabilite de inspectoratul şcolar.
(11) Comisia prevăzută la alin. (10) este condusă de un preşedinte, numit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării dintre cadrele didactice universitare de predare, având titlul ştiinţific de doctor. In situaţii bine justificate, poate fi numit în funcţia de preşedinte şi un cadru didactic din învăţământul liceal, având gradul didactic I şi performanţe profesionale deosebite, titular în altă unitate de învăţământ decât cea din care provin elevii care susţin probele scrise ale examenului naţional de bacalaureat.
(12) Comisia prevăzută la alin. (10) este alcătuită din profesori de la alte unităţi de învăţământ decât cele din care provin elevii care susţin probele scrise ale examenului naţional de bacalaureat.
(13) Numărul comisiilor prevăzute la alin. (10) şi numărul unităţilor de învăţământ în care se desfăşoară probele scrise din examenul naţional de bacalaureat se stabilesc de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, la propunerea inspectoratelor şcolare.
(14) Rezultatele examenului naţional de bacalaureat sunt publice."
3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:
"Art. 11. - (1) Absolvenţii din promoţiile anterioare datei intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă care nu au susţinut sau nu au promovat examenul naţional de bacalaureat şi/sau examenele de certificare a calificării profesionale pot susţine aceste examene conform unei metodologii speciale elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.
(2) Examenele prevăzute la alin. (1) se susţin în sesiuni speciale organizate în anul şcolar 2009-2010."
4. Articolul II devine articolul 2.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ROBERTA ALMA ANASTASE TEODOR VIOREL MELEŞCANU

Bucureşti, 10 decembrie 2009.
Nr. 384.

Revista CATEDRA nr. 7

8 ian. 2010

S-au modificat valorile indemnizaţiei pentru mediul rural şi diferenţierea pe zone geografice şi localităţi

HOTĂRÂRE nr. 1613 din 23 decembrie 2009 privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat de predare, potrivit prevederilor pct. 4 din anexa nr. II/1.4 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al pct. 4 din anexa nr. 11/1.4 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă diferenţierea pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat de predare, în conformitate cu prevederile pct. 4 din anexa nr. 11/1.4 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010. Pe aceeaşi dată se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 167/2002 privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 1 martie 2002.
Anexele pot fi consultate AICI - Monitorul Oficial, partea I nr. 923bis din 30 Decembrie 2009
Nota: Cuantumul indemnizatiilor aferente localitatilor din judetul Cluj se regasesc la paginile 40-42 din M.O. 923 bis/30.12.2009.

5 ian. 2010

Propuneri de masuri ale M.E.C.T.S. in vederea aplicarii in invatamantul preuniv. de stat a prevederilor OUG NR.114/2009

Alaturat - tabelul cu propunerile de masuri in vederea aplicarii in invatamantul preuniversitar a prevederilor OUG nr.114/2009, discutate in data de 5 ianuarie cu reprezentantii minsterului.
Va rugam sa ne trimiteti propunerile si parerile dvs. in legatura cu aceste masuri, cat mai repede posibil la adresa de e-mail
slipcluj@gmail.com pana joi, 07.01.2009, ora 16.00 sau pe blog, ca si comentarii la aceasta postare.