27 nov. 2008

Negocierea Contractului Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura Invatamant

Cele patru federatii sindicale reprezentative din invatamant au solicitat Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, printr-o adresa comuna, inregistrata sub nr. 13779/19.11.2008, renegocierea Contractului Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura Invatamant, intrucat acesta nu si-a indeplinit obligatia de a initia negocierea colectiva.
In baza adresei comune, reprezentantii celor patru federatii au fost invitati astazi, 27.11.2008, la negocierea contractului colectiv.
La propunerea reprezentantilor F.S.L.I. prezenti la aceasta negociere, s-au convenit urmatoarele:
- pana la data de 8.12.2008, federatiile reprezentative din invatamant vor inainta la M.E.C.T. un proiect comun privind noul C.C.M.U.N.R.I.
-urmatoarea negociere va avea loc in data de 10.12.2008,
-adoptarea articolelor din C.C.M.U.N.R.I. se va face prin consens,
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului va pune la dispozitia federatiilor o situatie privind numarul de posturi si a numarului de salariati pe functii, grade didactice si vechime.
In aceste conditii, va rugam sa ne trimiteti propunerile dvs. de completare si modificare a Contractului Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura Invatamant, pana miercuri, 03.12.2008. Acesta poate fi accesat la adresa http://sipgalati.ro/legislatie/CCMUNR-INV%202007-2008.pdf

Presedinte S.L.I.P.C.
Prof. Lucia Cojocaru

25 nov. 2008

In atentia domnului/doamnei director din unitatile de invatamant aflate in situatia de a nu fi primit aceste drepturi salariale

Sindicatul Liber al Invatamantului Preuniversitar reprezentat prin presedinte, prof. Lucia Maria Cojocaru si vicepresedinte, inst. Vioara Temian, va roaga frumos sa-i anuntati pe colegii nostri membri de sindicat, invatatori/institutori, educatoare/institutoare, posesoare a gradului didactic I si vechime peste 25 ani, cuprinse in procesul privind acordarea retoactiva a platii cu ora cu trei ani in urma, urmatoarele :
La nivelul Curtii de Apel Cluj (in litigiile de munca demarate de SLIPC avand ca ca obiect obtinerea unor drepturi salariale pentru cadrele didactice educatoare, invatatori, institutori, posesori ai gradului didactic I si o vechime peste 25 de ani in invatamant) s-au pronuntat doua solutii contradictorii. Un complet de judecata a respins recursul declarat de Primaria Cluj-Napoca si amentinut sentinta Tribunalului Cluj( in care au fost admise drepturile salariale solicitate de S.L.I.P.C.)
Celalalt complet de judecata a admis recursul primariei prin care se solicita neacordarea acestor drepturi .
Primaria Cluj-Napoca a atacat cu cerere de revizuire la Inalta Curte de Casatie si Justitie Bucuresti, cauza castigata de noi. Potrivit certificatului din dosarul cu nr.1198/33/2007 al Inaltei Curti de Casatie si Justitie Bucuresti, prin decizia civila nr. 6420, din 30.10.2008, a fost respinsa cererea de revizuire si sentinta pronutata in favoarea noastra de respingere a recursului primariei, a fost mentinuta ca temeinica si legala, in mod irevocabil.
Cu alte cuvinte, la momentul de fata, instanta judecatoreasca a creat un vid prin pronuntarea unor sentinte contradictorii.
Singura modalitate de a clarifica, mai presus de dispozitiile Curtii de Apel Cluj, este promovarea unui recurs in interesul legii la procurorul general al Romaniei.
In acest sens vom arata ca pozitia instantei de judecata la nivel national a fost unitara, adica de acordare a drepturilor salariale, doar Curtea de Apel Cluj, printr-un singur complet a pronuntat o solutie contrara.
Va atasam Certificatul din 30.10.2008 al Inaltei Curti de Casatie si Justitie Bucuresti.


Prezidiul S.L.I.P.C.
Presedinte prof. Lucia Cojocaru
Vicepresedinte inst. Vioara Temian

Salariul de merit 2009

In conformitate cu articolul 50, alineatul (7) din Legea nr. 128/1997, privind Statutul Personalului Didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza Metodologiei si criteriilor de acordare a gradatiei de merit si a salariilor de merit in invatamantul preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr. 5730/27.10.2008 va aducem la cunostinta:

1. Calendarul desfasurarii actiunilor pentru acordarea salariului de merit in anul 2009

- 18 - 21 noiembrie 2008: inspectoratul şcolar analizează, repartizează şi transmite unităţilor de învăţământ numărul salariilor de merit;
- 24 - 26 noiembrie 2008: afişarea la avizierul unităţii de învăţământ a fişei cu punctajul defalcat, pentru fiecare categorie de personal angajat;
- 27 noiembrie - 5 decembrie 2008: personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ cu rezultate deosebite întocmeşte un raport de autoevaluare a activităţii şi o cerere, care se vor depune la conducerea unităţii; personalul de conducere, de îndrumare şi control întocmeşte raportul de autoevaluare a activităţii şi o cerere, care se vor depune la inspectoratul şcolar;
- 8 - 9 decembrie 2008: cererea şi raportul se analizează în consiliul profesoral al unităţii, care formulează o apreciere sintetică (pentru fiecare solicitant în parte) şi face propuneri, pe care le înaintează spre aprobare consiliului de administraţie;
- 10 - 11 decembrie 2008: consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ aprobă nominal personalul căruia i se atribuie salariul de merit, în limita locurilor acordate de inspectoratul şcolar, şi transmite numele acestuia inspectoratului şcolar spre validare; consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar analizează cererea şi raportul de autoevaluare al personalului didactic de conducere, de îndrumare şi control şi aprobă nominal persoanele cărora li se aprobă salariul de merit;
- 12 decembrie 2008: validarea şi afişarea rezultatelor;
- 12 - 16 decembrie 2008: depunerea contestaţiilor;
- 17 - 18 decembrie 2008: soluţionarea contestaţiilor;
- 19 decembrie 2008: afişarea rezultatelor la contestaţii.
NOTĂ:
1. Personalul didactic de conducere din unităţile de învăţământ va întocmi şi va depune raportul de autoevaluare a activităţii desfăşurate, la inspectoratul şcolar.
2. Aprobarea nominală va fi dată în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în limita locurilor aprobate

Fisa de evaluare directori / directori adjuncti
Fisa de evaluare coordonatori
OMECT nr. 5730/27.10.2008
Anexa la OMECT nr. 5730/27.10.2008

21 nov. 2008

Ordinul MECT nr. 5869/2008

Ordinul MECT nr. 5869/2008 - aplicarea unor prevederi ale OG nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant

Ordinul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr. 5869/2008 privind modalitatea de aplicare a unor prevederi ale Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 768 din 14.11.2008.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,in baza Hotararii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu modificarile si completarile ulterioare,ministrul educatiei, cercetarii si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Absolventii studiilor ciclului universitar de licenta 2008 (ciclul I Bologna), incadrati in invatamantul prescolar si primar pe posturi de educatoare si invatatori, vor fi salarizati in conformitate cu anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru functia institutor I, nivelul studiilor S, corespunzator gradului didactic si transelor de vechime.
Art. 2. - Absolventii studiilor ciclului universitar de licenta 2008 (ciclul I Bologna), incadrati in invatamantul secundar inferior, vor fi salarizati in conformitate cu anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru functia profesor, nivelul studiilor S, corespunzator gradului didactic si transelor de vechime.
Art. 3. - Directia generala buget-finante, patrimoniu si investitii din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, unitatile de invatamant preuniversitar, unitatile conexe si cele cu activitati extrascolare ale invatamantului preuniversitar vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. - Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 5. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice dispozitie contrara.

Ministrul educatiei, cercetarii si tineretului,
Anton Anton
Bucuresti, 10 noiembrie 2008.
Nr. 5.869.

14 nov. 2008

Sindicaliştii din Educaţie amână greva generală

Sindicatele din Educaţie au anunţat că amână greva generală. Toate federaţiile din Educaţie renunţă la greva generală programată pentru 18 noiembrie. Greva va fi amânată până la instalarea noului Guvern, potrivit lui Marius Nistor, preşedinte executiv al Federaţiei "Spiru Haret".
Video
Aurel Cornea, preşedintele FSLI, a precizat că unul dintre motivele pentru care profesorii amână greva este că nu se doreşte ca protestul să capete o conotaţie politică.
Sindicaliştii ameninţă însă că vor intra în grevă generală dacă, după alegeri, nu se va trece la aplicarea legii de majorare cu 50% a salariilor cadrelor didactice. Cornea a adăugat că speră ca şi cea de a doua OUG, ce prevede creşteri salariale de până la 28%, să fie declarată neconstituţională.
"Nu este vorba de un pas înapoi, este vorba de un pas raţional, să aşteptăm hotărârea CCR", a explicat Gheorghe Isvoranu, preşedintele Federaţiei "Spiru Haret". Dacă noul Guvern nu va îndeplini cererile sindicaliştilor, greva va fi reluată.
"Preşedintele României şi partidele parlamentare, cu excepţia celor aflate la guvernare, şi-au asumat angajamentul ferm că, imediat după alegeri, Legea nr. 221/2008 se va aplica de la data de 1 octombrie 2008", se arată într-un comunicat remis de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ.
Reprezentanţii Guvernului susţin că decizia sindicatelor este una înţeleaptă pentru perioada pe care o traversează ţara. "Salut decizia sindicatelor, o decizie bună pentru sistemul social românesc", a precizat Gabriel Berca, secretar general al Guvernului.
Cadrele didactice au făcut, săptămâna trecută, grevă de avertisment şi au pichetat Parlamenul, ca protest faţă de amanarea intrării în vigoare a legii majorării cu 50% a salariilor.
Miercuri, judecătorii Curţii Constituţionale au declarat neconstituţională ordonanţa care amâna până în aprilie 2009 aplicarea legii de majorare a lefurilor cadrelor didactice cu 50%.

Sursa: Realitatea.net

Comunicat comun - amanarea grevei generale din 18.11.2008


13 nov. 2008

Principii de evaluare a cadrelor didactice şi criterii de evaluare a performanţei didactice - propuneri MECT

Ministerul Educaţiei vrea să-i evalueze pe dascăli în funcţie de performanţe. Criteriilor de evaluare, lansate în dezbatere publică, ţin cont atât de performanţa elevilor, dar şi de implicarea cadrelor didactice în activităţile şcolii.
Ministerul Educaţiei a solicitat inspectoratelor şcolare ca, până la 28 noiembrie 2008, să popularizeze propunerile la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ şi să organizeze dezbateri pe această temă. La discuţii sunt invitaţi să participe inclusiv reprezentanţi ai comunităţilor locale şi ai federaţiilor sindicale

PROIECT - Anexa 1
Principii de evaluare a cadrelor didactice - M.E.C.T

Un nou sistem de evaluare trebuie sa aiba în vedere, în primul rând, performanta realizata în clasa.
 Schimbarea modului actual de evaluare presupune modificari concomitente si în celelalte componente ale sistemului educational: managementul unitatilor de învatamânt, salarizare diferentiata, rolul si structura inspectoratelor scolare si ale consiliilor de administratie, accesul la gradele didactice, etc.
 În actualul sistem de evaluare, responsabilitatea revine directorului, dar nu si puterea de decizie. Reformarea evaluarii presupune atribuirea deciziei celui care are si responsabilitatea.
 Rolul inspectoratelor scolare se va limita la controlul calitatii procesului didactic prin inspectii scolare la clasa si testari periodice.
 Evaluarea cadrelor didactice trebuie sa tina seama nu numai de identitatea profesionala a evaluatului, ci si de cea a evaluatorilor.
 Pentru ca în evaluare intervin mai multi evaluatori, coordonarea interventiilor si interpretarea rezultatelor trebuie sa fie atributul directorului.
 Consiliul de administratie va încheia un contract cu directorul, în care vor fi stipulate atributiile acestuia pe perioada mandatului.
 În evaluarea cadrelor didactice trebuie sa fie luate în calcul criterii calitative, care privesc atât procesul, cât si rezultatele.
 Evaluarea cadrelor didactice trebuie sa porneasca de la progresul scolar. La începutul anului scolar, elevii vor fi testati pe baza unor subiecte formulate la nivel national. Rezultatele testelor vor fi punct de plecare pentru evaluarea ulterioara, interna si externa.

Anexa 2
Criterii de evaluare a performantei didactice
Performanta didactica va fi evaluata prin:
Criterii de masurare a progresului scolar, exprimat prin:
• Evolutia notelor/calificativelor obtinute la evaluarile curente
• Rezultatele la evaluarile nationale raportate la cele de la clasa
• Rezultatele la testele initiale, raportate la rezultatele testelor curente, respectiv la cele finale
Criterii privind implicarea cadrului didactic în institutia din care face parte, prin:
• Roluri asumate
• Activitati intra si extracurriculare
• Managementului clasei
• Parteneriate
• Activitati interdisciplinare
Criterii privind activitatea cadrului didactic din perspectiva elevilor, parintilor si a comunitatii, prin:
• Evaluarea activitatii cadrului didactic de catre : consiliul de administratie, consiliul profesoral, elevi, parintii elevilor si comunitate.
Criterii privind dezvoltarea profesionala a cadrului didactic si impactul acesteia
asupra progresului elevului si a performantei institutionale
• Formarea continua, de specialitate, metodica si manageriala, reflectata în modul de proiectare si desfasurare a demersului didactic
• Aplicarea metodelor moderne de predare/ învatare, adaptate la nevoile clasei sau ale elevului
• Contributia cadrului didactic la prestigiul unitatii de învatamânt

Propuneri, sugestii si puncte de vedere pot fi facute electronic la adresa
de email
slipcluj@gmail.com sau la numarul de fax 0364-816781.

Sursa: http://www.edu.ro/index.php?module=uploads&func=download&fileId=8805

Avocatul Poporului spune că noua ordonanţă de urgenţă pe salarii este neconstituţională

Premierul României trebuie sa intre in legalitate! Avertismentul vine din partea Avocatului Poporului care spune că noua ordonanţă de urgenţă care priveşte salariile profesorilor este la fel de neconstituţională ca prima. Declaraţiile au fost făcute în exclusivitate la Realitatea TV.
"Suntem în prezenţa unui conflict constituţional grav între Parlament şi Guvern. Parlamentul, printr-o lege promulgată de preşedintele României, a stabilit un lucru, Guvernul se opune aplicării legii", consideră Ioan Muraru. "Eu nu concep ca o încălcare gravă şi repetată a Constituţiei să rămână fără sancţiuni. Primul ministru trebuie să intre în legalitate", a adăugat el.
Avocatul Poporului crede că verdictul Curţii Constituţionale va fi pentru cea de-a doua ordonanţă, ce prevede majorări salariale pentru profesori cu 28%, la fel ca în cazul primeia, acela de neconstituţionalitate. "Această OUG, a doua, nu răspunde motivaţiei noastre admise de CCR pentru respingerea primei OUG. Noua ordonanţă va avea aceeaşi soartă", crede Muraru.
Ioan Muraru susţine că din moment ce Guvernul a depus la Curte cea de-a doua ordonanţă chiar în timpul derulării procedurii, judecătorii ar fi trebuit să o includă în acelaşi dosar. Muraru spune că va aştepta motivarea Curţii Constituţionale în cazul primei ordonanţe. Dacă va constata că magistraţii au despărţit cele două documente, Avocatul Poporului va depune o contestaţie şi în cazul celei de-a doua ordonanţe de urgenţă.

Sursa: http://www.realitatea.net/avocatul-poporului-spune-ca-noua-ordonanta-de-urgenta-pe-salarii-este-neconstitutionala_390066.html

In atentia liderilor de sindicat din unitatile de invatamant

Sindicatul Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean reprezentat prin preşedinte prof. Lucia Maria Cojocaru şi vicepreşedinţii inst. Vioara Temian şi prof. Grigore Tarţa vă roagă să urmăriţi respectarea prevederilor articolului 35 (1), punctele b,c,d, din Contractulului Colectiv de Muncă Unic Judeţean la Nivel de Ramură Învăţământ precum şi a hotărârilor comisiilor paritare nr.1 din 29.11.2007, respectiv nr.2.din 06.02.2008 avand ca parti S.L.I.P.C., S.S.I.Spiru Haret., F.E.N. şi I.S.J. Cluj, în alcătuirea STATOCT din unităţile de învăţământ şi prezentate spre avizare reprezentantului I.S.J. Cluj în vederea unei salarizări corecte pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.
Cităm mai jos conţinutul acestor articole:
b) Acordarea unui spor de 10% din salariul de bază pentru condiţii deosebite de muncă, grele, periculoase sau penibile pentru îngrijitorii de curăţenie (femei de serviciu, muncitori necalificaţi care prestează activitate în bucătărie, precum şi bucătari) din unităţile din învăţământul preuniversitar de stat din judeţul Cluj, conform art. 41.3 a) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional pe anii 2007-2010.
c) De acelaşi spor de 10% beneficiază şi bibliotecarii pentru condiţii deosebite de muncă, grele şi periculoase.
d) Acordarea sporului de ecran în procent de până la 15 % pentru secretari, contabili, profesori ingineri, analişti programatori, ajutor operator control date, administrator financiar (patrimoniu), alţi salariaţi din învăţământ care fac dovada utilizării calculatorului în procent de cel puţin 50 % în exercitarea sarcinilor de serviciu prevăzute în fişa postului, condiţiile de desfăşurare ale activităţii lor, intrând în categoria celor vătămătoare conform art. 50(12) din Legea nr. 128/1997, art. 8(a) din H.G. 281/1993, art. 43 din Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Ramură Învăţământ, art. 24(1) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional pe anii 2007 – 2010).
e) Respectarea cuantumului prevăzut de Legea nr. 220/2007 pentru indemnizaţia secretarului şef, respectiv secretar, contabil şef, contabil în toate unităţile de învăţământ preuniversitar de stat cu statutul pe care-l avem de judeţ pilot. (cf. Anexa nr. 4 din Legea 220/2007, Indemnizaţii de conducere specifice).
In cazul în care aceste prevederi ale contractului mai sus amintit precum şi a hotărârilor Comisiilor mixte paritare, documente semnate şi de reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj, nu se respectă, va rugam să ne anunţaţi în scris, urmând ca S.L.I.P.C. să facă demersurile în vederea plăţii acestor sume prin sentinţe judecătoreşti şi tragerea la răspundere a persoanelor care se opun sau împiedică aplicarea unui Contract Colectiv de Muncă Unic Judeţean la Nivel de Ramură Învăţământ, înregistrat la Direcţia Muncii şi Protecţiei Sociale, Compartiment Dialog Social, Legislaţie, Salarizare, Conflicte şi Contracte Colective de Muncă a Judeţului Cluj sub numărul 35/07.02.2008.


Prezdiul S.L.I.P.C.,
Preşedinte: prof. Lucia Maria Cojocaru
Vicepreşedinţi : inst. Vioara Temian
prof. Grigore Tarţa

12 nov. 2008

Sindicatele din învăţământ refuză salariile oferite de Guvern

Acţiunile Executivului sunt catalogate drept „disperate, anticonstituţionale, adoptate de un Guvern incompetent, debusolat şi derutat” Noul document a ajuns pe masa magistraţilor Curţii Constituţionale

Sindicaliştii din învăţământ resping noile creşteri salariale oferite de premierul Tăriceanu. Aceştia nici nu vor să audă de noua ordonanţă de urgenţă a guvernului, care prevede majorarea cu până la 28% a salariilor profesorilor.
„Trăim într-o ţară a absurdului. Tăriceanu îşi bate joc de noi, de toate instituţiile, de constituţie şi lege, de învăţământ. Noi avem o lege, iar acest individ ne-a batjocurit suficient. Acţiunile lui sunt fără precedent. Acum îşi arată opoziţia cinică faţă de noi. Probabil i se trage din anul III de facultate, când a trebuit să-l repete!”, ne-a declarat Gheorghe Isvoranu, preşedintele Federaţiei „Spiru Haret” (FSH).
Ieri seară, premierul Tăriceanu a anunţat că a emis o nouă ordonanţă de urgenţă cu privire la creşterile salariilor angajaţilor din învăţământ. OUG nr.151 a fost publicată marţi în Monitorul Oficial şi a venit la fix pentru anularea celeilalte ordonanţe prin care măririle salariale erau amânate până la 1 aprilie 2009.
Federaţia „Spiru Haret” îl va da din nou în judecată pe Anton
Atât FSH, cât şi Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ îi vor solicita Avocatului Poporului să atace ultima ordonanţă pentru că este „vădit neconstituţională”. „Adoptarea la ceas de seară a unei ordonanţe de urgenţă care să anuleze o altă ordonanţă de urgenţă, care la rândul ei anula o lege perfect constituţională, este un abuz şi o măsură intempestivă, prin care se încearcă împiedicarea aplicării legii”, este punctul de vedere al preşedintelui FSLI, Aurel Cornea. Mai mult, FSH anunţă că îl va da din nou în judecată pe ministrul Educaţiei, Anton Anton, deoarece nu a fost consultată nici de această dată în privinţa noilor majorări şi ameninţă cu greva generală pe perioadă nedeterminată. „Cred că ne îndreptăm către această formă de protest extremă, greva generală.
Guvernul este responsabil de această situaţie. Vom recurge şi la alte forme de protest, pe care le vom stabili împreună cu toate sindicatele”, ne-a declarat Marius Nistor, preşedintele executiv al FSH. Reprezentanţii profesorilor din învăţământul superior nu au decis încă modul în care vor proceda, deşi resping şi ei oferta guvernului. „E o porcărie. E clar că încearcă să crească ceva dar nu e suficient. Înţeleg să ridici baza niţel, acordând majorări preparatorilor şi asistenţilor dar ce facem cu vârful? Nu susţin, neapărat, să crească salariile profesorilor universitari dar măcar inflaţia să fie luată în calcul. Aşteptăm reacţiile din teritoriu. Vineri ne vom întruni şi vom decide atunci ce urmează să facem”, ne-a spus Răzvan Bobulescu, preşedintele Federaţiei „Alma Mater”. (E.L, R.F.)
„Nu ne interesează noua ordonanţă! E un abuz al Guvernului! Deşi în orice stat de drept constituţia este respectată, la noi ordonanţele de urgenţă sunt mai tari decât legile. Creşterile salariale nici măcar nu sunt de 28%, ci de 23,5%!” - Marius Nistor, preşedinte executiv FSH

Sursa: http://www.gandul.info/scoala/sindicatele-din-invatamant-refuza-salariile-oferite-de-guvern.html?3934;3482405

Ordonanţă de Urgenţă privind majorarea salariilor profesorilor

Guvernul României a aprobat ieri, 10 noiembrie 2008, Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ.Potrivit documentului, salariaţii din învăţământ vor beneficia în anul 2009 de majorări salariale de până la 28,2%, în funcţie de nivelul salariilor. Majorările se vor aplica în două tranşe, respectiv de la 1 martie 2009 şi 1 septembrie 2009. Procentul se adaugă celor 9%, majorare de care beneficiază salariaţii din învăţământ de la 1 octombrie 2008.


În învăţământul preuniversitar, de creşterile cele mai mari va beneficia personalul cu salariile cele mai mici, respectiv debutanţii şi angajaţii care au cea mai mică vechime în sistem. Spre exemplu, un profesor debutant cu studii superioare va beneficia de o majorare de 23,35%, salariul său ajungând la 1.400 de lei, faţă de 1.135 de lei, cât primeşte acum.
În învăţământul universitar, au fost aprobate creşteri salariale pentru preparatori, asistenţi şi şefi de lucrări. Ca urmare a aplicării prevederilor Ordonanţei de Guvern, un preparator universitar va beneficia de o majorare de 15,47%. Acesta va beneficia de un salariu minim de 1.600 de lei.
Conştient de necesitatea creşterilor salariale pentru personalul din învăţământ şi din dorinţa de a atrage în sistem personal calificat şi valoros, Ministerul Educaţiei a propus spre aprobare Guvernului acest act normativ. Prin adoptarea Ordonanţei de Urgenţă, pentru anul 2009 au fost aprobate creşteri diferenţiate pentru cadrele didactice, astfel încât personalul din învăţământ cu salarii mici să beneficieze de creşteri semnificativ mai importante decât cele ale personalului cu salarii mari.
OUG reprezintă prima dintr-un şir de măsuri pe care Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului doreşte să le ia în vederea creşterii atractivităţii sistemului de învăţământ pentru tineri. În acest context, Legea privind salarizarea unică a angajaţilor din sistemul bugetar va asigura poziţionarea corectă şi echitabilă a tinerilor care lucrează în învăţământ, în raport cu întregul sistem bugetar.

Textul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului poate fi consultat în Monitorul Oficial nr. 759/11.11.2008

BIROUL DE PRESĂ al M.E.C.T.
Sursa: http://www.edu.ro/index.php/pressrel/11005

Comunicat F.S.L.I.

„La solicitarea Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea O.U.G. nr. 136/2008. Ne bucură Decizia Curţii Constituţionale adoptată astăzi, de constatare a neconstituţionalităţii acestei ordonanţe de urgenţă. Este o soluţie pe care o aşteptam, firească, o dovadă că abuzul şi lipsa de profesionalism a Guvernului Tăriceanu au fost sancţionate în conformitate cu Constituţia şi legile ţării. Curtea Constituţională a dat o lecţie Guvernului Tăriceanu, arătându-i că, într-un stat de drept, primează legea şi nu bunul plac al unuia sau altuia, fie el chiar şi Prim- Ministrul României” a declarat domnul Aurel CORNEA, preşedintele FSLI.
„Ne exprimăm speranţa că Avocatul Poporului va da curs solicitării FSLI, înregistrată în această dimineaţă, sesizând Curtea Constituţională şi în legătură cu cea de-a doua ordonanţă de urgenţă, astfel încât legea de majorare a salariilor personalului didactic să fie aplicată fără „interpretări” a mai afirmat domnul Aurel CORNEA.


DEPARTAMENTUL COMUNICARE FSLI,
Mihai MOCANU

Demersuri intreprinse de F.S.L.I.

11 nov. 2008

Patru confederaţii sindicale şi patronatele, prezente astăzi la Palatul Victoria, nu au semnat acordul cu privire la legea de salarizare

Întâlnire de ochii lumii la Guvern. Partidele politice parlamentare, patru confederaţii sindicale şi patronatele au refuzat semnarea acordului propus de Executiv privind noua lege de salarizare unitară a bugetarilor. Dacă liderii de sindicat au venit totuşi la Palatul Victoria, în speranţa unor noi negocieri, partidele din opoziţie nu s-au deranjat să-l onoreze pe primul ministru cu prezenţa.


REALITATEA.NET - Patru confederaţii sindicale şi patronatele, prezente astăzi la Palatul Victoria, nu au semnat acordul cu privire la legea de salarizare

"Am venit şi i-am spus domnului prim-ministru că nu vom semna acest document până când legea salarizării cadrelor didactice în forma aprobată de Parlament şi promulgată de preşedintele României nu va fi pusă în practică", a declarat Aurel Cornea la ieşirea de la întâlnirea de la Palatul Victoria.
Şi CNSLR Frăţia a refuzat să semneze acordul privind legea unică de salarizare. "CNSLR Frăţia nu a semnat acordul pentru legea unică de salarizare pentru că premierul nu a dorit să discute situaţia actuală. Suntem într-o situaţie conflictuală evidentă", a declarat preşedintele CNSLR Frăţia, Marius Petcu.
Doar BNS a semnat acordul, dar recunoaşte că este inutil. "Blocul Naţional Sindical (BNS) a fost mandatat de funcţionarii publici şi de către ceilalţi angajaţi din sistemul bugetar afiliaţi confederaţiei să semneze acordul privind salarizarea în sistemul bugetar cu Guvernul", a declarat liderul sindical Dumitru Costin.
"Considerăm că între acordul politic, voinţa guvernului de a susţine acest proiect de lege şi modul în care au construit proiectul de buget de stat pe 2009 este o discrepanţă uriaşă. Principiile sunt corecte, însă proiectul de buget este făcut exact pe dos. Politica salarială în sectorul public în 2009 se concentrează în continuare excesiv pe şefi, pe foarte mulţi şefi care vor fi plătiţi foarte bine, contrar principiilor enunţate astăzi. Nicio formaţiune politică nu va dori să schimbe acest lucru, pentru că toţi vor trebui să îşi recompenseze clientela care nu face munca de jos. Am semnat acest acord pentru că nu pot să neg principiile corecte enunţate în el, dar politicienii dacă vor să fie serioşi vor trebui să umble la principiile pe care este construită politica salarială anul viitor", a spus Dumitru Costin. Reprezentantul BNS este de părere că dacă nu se rezolvă problema salarizării în domeniul bugetar aceasta va fi "un cancer pe care societatea românească îl va duce mai departe".
Vicepreşedintele Cartel Alfa, Petru Dandea, a declarat că ar fi "cea mai mare prostie din partea sindicatelor să nu semneze acest acord", pentru că, în caz contrar, partidele politice ar putea să nu mai ţină cont ulterior de principiul din acord care prevede "ca până în 2013 salariile mici să ajungă până la un raport de 1:15 faţă de salariile mari din sistemul bugetar.
Cartel Alfa, Blocul Naţional Sindical, CNSLR Frăţia şi Confederaţia Sindicatelor Democratice din România au participat astăzi la Palatul Victoria la o întâlnire cu premierul Tăriceanu, în care trebuia să fie semnat acordul cu privire la legea salarizării unice.Proiectul propus de Executiv îi avantajează pe cei cu lefuri cuprinse între 600 şi 1.000 de lei. Acordul prevede majorări de 20-25 de procente la salariu. Deocamdată nu s-a stabilit data la care va fi aplicată majorarea. Sindicatele vor de la 1 noiembrie, dar Guvernul spune că nu poate mai devreme de 1 ianuarie 2009. Legea de salarizare unică în sistemul bugetar ar trebui să fie funcţională în cel mult şase luni.
Sindicatele din învăţământ, respectiv Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia Educaţiei Naţionale (FEN), Federaţia Alma Mater şi Federaţia "Spiru Haret" au participat la întâlnirea cu Guvernul, dar nu au semnat niciun acord privind o majorare salarială mai mică de 50%, aşa cum prevede legea votată la sfârşitul lunii septembrie în Parlament.
Reprezentanţii PRM, PC, PSD şi PD-L nu au dat curs invitaţiei premierului Tăriceanu. Reprezentanţii partidelor din opoziţie au declarat încă dinaintea începerii întâlnirii că nu vor participa la semnarea protocolului care va sta la baza viitoarei legi de salarizare unitară a bugetarilor, din cauza atitudinii "sfidătoare" a premierului.Vicepreşedintele PRM, Lucian Bolcaş a declarat pentru NewsIn că PRM nu se va prezenta la Palatul Victoria pentru semnarea protocolului care cuprinde principiile pe care urmează să fie redactată o lege unitară a salarizării bugetarilor.
"PRM nu se va duce la Palatul Victoria, datorită atitudinii sfidătoare pe care a avut-o primul ministru, încercând printr-o ordonanţă să abroge o lege votată în Parlament", a declarat Lucian Bolcaş. Videpreşedintele PRM a calificat demersul lui Tăriceanu de a înlocui OUG privind amânarea majorării salalarilor profesorilor cu o altă ordonanţă drept un "şiretlic golănesc". Bolcaş a mai precizat că niciun parlamentar cu demnitate nu se va prezenta marţi la Palatul Victoria.Purtătorul de cuvânt al PC, Bogdan Ciucă, a declarat pentru NewsIn că Partidul Conservator nu va răspunde chemării făcute de primul ministru, cu privire la semnare unui Acord de principii ale unei legi unitare de salarizare a bugetarilor, pentru că o astfel de lege nu trebuie discutată la Palatul Victoria, ci în Parlament."Noi sprijinim o lege a salarizării, avem şi un proiect în acest sens, dar nu vedem rostul pentru care o astfel de lege se discută la Palatul Victoria, când discuţiile pe proiectele de lege se discută în Parlament între partidele parlamentare şi reprezentanţii Guvernului", a declarat Bogdan Ciucă.Premierul Tăriceanu a chemat, marţi, la Palatul Victoria, liderii sindicali şi pe cei politici pentru semnarea protocolului care cuprinde principiile pe care urmează să fie redactată o lege unitară a salarizării bugetarilor.

Sursa: Realitatea.net

CCR a amânat pentru mâine pronunţarea pe sesizarea Avocatului Poporului faţă de ordonanţa ce prevede amânarea majorărilor salariale

Confuzie generală în legătură cu salariile profesorilor. Astăzi, nimeni nu poate spune dacă majorările sunt de 28 sau de 50 la sută şi când se vor aplica. Curtea Constituţinală va da mâine un verdict cu privire la constituţionalitatea amânării majorării. Şi povestea salariilor nu se opreşte aici. Până la o decizie a Curţii, noua ordonanţă a Guvernului a ajuns la Parlament.
Curtea Constituţională a primit o cerere de la Guvern prin care i se solictă să nu mai analizeze amânarea majorărilor întrucât ordonanţa dată ieri seară abrogă tocmai această amânare. Noua ordonanţă a fsot publicată astăzi în Monitorul Oficial.
Reprezentantul Avocatului Poporului a susţinut că nu are dovada că noua ordonanţă s-ar fi publicat şi că nu îşi retrage sesizarea.
Procurorul de şedinţă a confirmat că, dacă dispoziţiile ordonanţei atacate au fost abrogate, excepţia este inadmisibilă.
CCR trebuia să dezbată astăzi excepţia de neconstituţionalitate invocată de Avocatul Poporului la Ordonanţa de Urgenţă prin care a fost amânată până în aprilie 2009 creşterea cu 50% a salariilor profesorilor, în contextul în care Executivul a adoptat, luni, o nouă OUG menită să amâne aceste creşteri.

Sursa: Realitatea TV

Incompetenta unui guvern complet debusolat creeaza haos legislativ!


10 nov. 2008

Guvernul Tariceanu sfideaza democratia

„Guvernul Tăriceanu sfidează cele mai elementare norme ale democraţiei şi a dialogului social prin această ordonanţă dată fără consultarea sindicatelor.Dovedeşte lipsă de profesionoalism şi incompentenţă, pentru că majorarea diferenţială hotărâtă duce la destabilizarea sistemului de salarizare din învăţământ şi anulează progresul în carieră.
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ cere încă odată Executivului să respecte legea votată de Parlamentul României şi nu acceptăm nicio negociere.” a precizat domnul Aurel Cornea, preşedinte FSLI.

Departament Comunicare FSLI
Mihai Mocanu

Sursa: http://liviumarianpop.blogspot.com/2008/11/gvernul-tariceanu-sfideaza-democratia.html

ACŢIUNI ÎNTREPRINSE DE F.S.L.I.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a solicitat Avocatului Poporului, prin adresa nr. 316/06.11.2008, înregistrată sub nr. 9230/07.11.2008, să sesizeze Curtea Constituţională privind neconstituţionalitatea OUG nr. 136/2008. În baza memoriului înaintat de federaţia noastră, Curtea Constituţională a fost sesizată în data de 07.11.2008.
FSLI a îndeplinit procedura administrativă prealabilă cu Guvernul României (obligatorie anterior sesizării Curţii de Apel Bucureşti- Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal cu acţiunea în anularea OUG nr. 136/2008) prin adresa nr. 314/05.11.2008, înregistrată sub nr. 17/11260/07.11.2008.
Reamintim că, pe plan internaţional, FSLI a înaintat plângeri Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi Comisiei de Petiţii a Parlamentului Europei privind continuarea de către Guvernul României a practicilor care prejudiciază drepturile salariaţilor din învăţământ.
Sperăm ca demersurile legale întreprinse de federaţia noastră, atât pe plan naţional, dar şi pe plan internaţional, să conducă la acordarea majorării salariale prevăzută de Legea nr. 221/2008, pentru personalul didactic.


PREŞEDINTE FSLI
Aurel CORNEA

Sursa: http://www.fsli.ro/info2008/comunicat_site_10_11_2008.doc

Sindicatele resping majorarea anunţată de premier şi nu renunţă la greva generală

Sindicaliştii din Educaţie au anunţat că nu renunţă la greva generală, după ce premierul Tăriceanu a anunţat, în această seară, că salariile profesorilor vor creşte diferenţiat, în două trepte, la 1 martie şi, respectiv, 1 septembrie 2009.
"Nu ne interesează propunerea premierului. Vom urma calendarul protestelor, astfel că, pe 18 noiembrie, vom face grevă generală", a precizat preşedintele executiv al Federaţiei "Spiru Haret", Marius Nistor.
Aceeaşi reacţie a avut-o liderul Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Aurel Cornea. "Nu vrem decât respectarea legii adoptată de parlament şi promulgată de preşedinte, prin care salariile cadrelor didactice trebuie să fie majorate cu 50 la sută", a spus Cornea.
Premierul Călin Popescu Tăriceanu a anunţat că salariile cadrelor didactice vor creşte diferenţiat, cu procente până la 28%, în două trepte, potrivit unei ordonanţe de urgenţă adoptată, luni, de Executiv.
Sursa: NewsIn

Tariceanu: Vom majora salariile profesorilor cu venituri mici din invatamant cu 28% in 2009

Principalele federatii din invatamant refuza propunerea primului ministru si compara oferta Guvernului cu promisiunea facuta de Ceausescu in 1989.
Premierul Calin Popescu Tariceanu a declarat luni seara ca salariile profesorilor vor fi majorate printr-o schema progresiva, urmand ca cei cu veniturile cele mai mici din educatie sa primeasca marirea cea mai mare.
"Printr-o OUG, Guvernul a stabilit modul in care vor creste salariile profesorilor in 2009. Cresterea va fi facuta diferentiat, in functie de venitul actual. Astfel profesorii cu salarii mici din invatamantul preuniversitar vor beneficia de cresterea cea mai mare, cu 28%, a salariilor in doua trepte. Prima majorare va fi de la 1 martie iar cea de a doua de la 1 septembrie. Insa bugetul pentru Educatie nu va depasi 6%. Totusi salariile din invatamant nu vor creste per total cu mai mult de 10%.
"Fac apel la sindicatele din invatamant sa accepte aceasta Ordonanta, deoarece ea nu afecteaza in nici-un fel economia", a declarat Calin Popescu Tariceanu.

Sursa: http://www.ziua.ro/news.php?data=2008-11-11&id=15807

Sute de mii de profesori au fost astăzi în grevă de avertisment

Peste două sute de mii de profesori din toată ţara au intrat astăzi la ore ca să stea. Dascălii afiliaţi la FSLI, Alma Mater şi FEN nu au predat nimic între orele 12 şi 14. De asemenea, dascălii au pichetat timp de câteva ore Palatul Parlamentului.
Sindicaliştii afliaţi la FSLI, FEN, Alma Mater şi Spiru Haret au pichetat Palatul Parlamentului şi de la ora 12 până la ora 14 au fost în grevă de avertisment.
Pentru pichetul din faţa Palatului Parlamentului, dascălii s-au pregătit cu veste, baloane şi pancarte.
Federaţia "Spiru Haret" a mai decis că va intra în grevă generală pe 18 noiembrie alături de celelalte sindicate şi că va sesiza Curtea de Conturi pentru a verifica execuţia bugetară în educaţie, în anul 2008. Federaţia Sindicatelor din Învăţământ "Spiru Haret" va participa la acţiunile comune de protest sub deviza "Numai împreună vom învinge!".
''S-a intocmit o diligenţă pentru darea în judecată a Guvernului, deci noi nu dorim greve, nu dorim mitinguri, nu dorim să stresăm elevii'', a precizat Aurel Cornea, preşedinte FSLI.
Mâine, sindicaliştii se vor întâlni din nou cu membrii guvernului ca să discute despre problemele salariale.
Aproape 9.000 de cadre didactice din Argeş s-au aflat în grevă de avertisment
Aproximativ 9.000 de cadre didactice din Argeş, dintr-un total de aproximativ 11.000, s-au aflat în grevă de avertisment, luni, între orele 12.00 şi 14.00.
8.500 de cadre didactice, fac parte din FSLI, iar restul de 400 din FEN. Pe parcursul celor două ore nu s-au înregistrat incidente. Chiar dacă liderii sindicali ale celor două federaţii susţin că au participat la protest cu 9.000 de oameni, au fost destui profesori care au preferat să ţină cursurile decît să rămînă în urmă cu materia. Cei care au spart greva vor fi plătiţi pentru ziua de luni.
Adrian Voica, liderul FSLI-Argeş, s-a declarat nemulţumit de dascălii care nu au intrat în grevă de avertisment pentru că au spart rîndurile protestatarilor chiar dacă în final toţi vor beneficia de mărirea salarială. "Dascălii nu au intrat în grevă vor profita de această mărire şi în plus îşi vor primi şi banii pentru ziua respectivă. Nu este corect. Vom continua protestele, iar pe 18 noiembrie suntem decişi să intrăm în grevă generală pe teremen nelimitat, pentru că guvernul ne-a sfidat", a declarat liderul FSLI Argeş, Adrian Voica.
Profesorii gălăţeni i-au trimis acasă pe elevi pe durata grevei de avertisment
Peste 7.700 de salariaţi din învăţământ din judeţul Galaţi au participat, luni, la greva de avertisment de două ore.
Potrivit inspectorului şcolar Magdalena Gaiu, cei mai mulţi dintre protestatari i-au trimis acasă pe elevii din tura de dimineaţă la ora 12.00, când a început greva, sau i-au lăsat nesupravegheaţi pe copiii din tura de după-amiază până la ora 14.00, când protestul s-a încheiat."Din cele 531 de unităţi de învăţământ din judeţ, în 510 s-a desfăşurat greva de avertisment. În 123 de şcoli, elevii nu au făcut ore, dar au rămas în clase şi au fost supravegheaţi de către profesori. În 387 de unităţi, însă, elevii au fost trimişi acasă sau lăsaţi nesupravegheaţi", a precizat inspectorul general adjunct de la Galaţi.
Calendarul grevelor profesorilor:10 noiembrie - Cadrele didactice de la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, de la "Alma Mater" şi de la Federaţia Educaţiei Naţionale vor intra în grevă de avertisment.18 noiembrie - Cadrele didactice din cele patru federaţii sindicale intră în grevă generală.
Guvernul semnează, mâine, acordul privind noua lege a salarizării la stat
În privinţa legii de uniformizare a salariilor bugetare, Guvernul a ajuns totuşi la o înţelegere cu sindicaliştii. Săptămâna aceasta va fi semnat un acord în acest sens. Vor avea de câştigat, în primul rând, bugetarii cu lefuri mici. Pentru aceştia sunt prevăzute creşteri salariale mult mai consistente, astfel încât diferenţa dintre venitul minim şi cel maxim să fie mult redusă.
Toţi actorii implicaţi în aceste negocieri au fost de acord că bugetarii cel mai prost plătiţi trebuie să fie primii pe lista majorărilor salariale. Astfel, angajaţii remuneraţi cu lefuri cuprinse între 600 şi 1000 de lei vor beneficia de un plus de 20 - 25 de procente la salariu. Nu s-a căzut, însă, de acord asupra datei când va fi aplicată majorarea. Sindicatele vor de la 1 noiembrie, dar Guvernul spune că nu poate mai devreme de 1 ianuarie 2009.
Legea prevede diferenţierea salariilor, în funcţie de domeniul de activitate şi de complexitatea muncii. Astfel, vor fi create noi ierarhii a salariilor de bază. Creşterile salariale prevăzute de lege vor fi eşalonate, până 2013. Ministrul Muncii a declarat că vrea să facă ordine şi în listele de sporuri şi bonusuri, astfel încât acestea să fie limitate la maxim 30 - 40 la sută din salariu. De prevederile noii legi vor beneficia aproximativ un milion de angajaţi.

Sursa: Realitatea.net

Ordonanţa care amână majorările salariale a fost respinsă în Senat

Ordonanţa care amână majorările salariale a fost respinsă în Senat cu 79 de voturi pentru şi 12 împotrivă. Decizia finală în privinţa ordonanţei va fi luată de deputaţi, în plen. OUG respinsă prevede amânarea majorării cu 50% până în aprilie. PSD a anunţat că va depune moţiune de cenzură dacă OUG se amână la Camera Deputaţilor.
Comisiile reunite de muncă şi învăţământ au respins astăzi OUG de amânare a majorării salariilor dascălilor cu 14 voturi pentru şi 3 împotrivă.
Ministrul de Finanţe, Varujan Vosganian, a solicitat partidelor în plenul Senatului să aprobe amânarea majorării salariilor. "Mărirea salariilor ar duce la inflaţie şi stagnare economică", a avertizat ministrul.
Vosganian a declarat la şedinţa comisiilor reunite de muncă şi învăţământ că dacă Ordonanţa Guvernului este respinsă atunci se va împiedica corelarea salariilor mari cu cele mici din învăţământ, ceea ce îi defavorizează pe profesorii cu salarii mici.Vosganian a mai propus în finalul alocuţiunii sale ca membrii comisilor care sunt profesori universitari să se abţină de la vot. "Propun ca cei care sunt profesori universitari să se abţină de la vot, fiindcă se găsesc în conflict de interese", a declarat Vosganian. Reacţiile la această propunere nu s-au lăsat aşteptate, cei vizaţi dezaprobând la unison propunerea ministrului de Finanţe. Senatorul PSD Alexandru Athanasiu a invocat faptul că ordonanţa Guvernului nu este una de amânare a majorării salarilor, ci una de abrogare a a legii 221 votată în Parlament. "Aţi fost janic astăzi", i-a mai replicat Athansiu lui Vosganian.
Dezbaterea Ordonanţei în Camera Deputaţilor ar fi inutilă în cazul în care Curtea Constituţională ar admite sesizarea Avocatului poporului în privinţa a ceea ce a considerat ca fiind neconstituţională Ordonanţa de urgenţă a Guvernului prin care s-au blocat creşterile salariilor dascălilor.

Sursa: NewsIn

9 nov. 2008

F.S.L.I. a solicitat Curţii de Apel anularea O.U.G. nr. 136/2008 referitoare la amânarea majorării salariilor personalului didactic

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţămînt (F.S.L.I.) a solicitat Curţii de Apel Bucureşti anularea ordonanţei referitoare la amînarea majorării cu 50% a salariilor profesorilor şi a cerut Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea prevederilor ei.
F.S.L.I. speră ca, în urma acestor demersuri, să obţină constatarea neconstituţionalităţii OUG 136/2008 şi acordarea majorării salariale pentru personalul didactic, în conformitate cu dispoziţiile Legii 221/2008, a declarat, vineri, preşedintele organizaţiei sindicale, Aurel Cornea.
F.S.L.I. este nemulţumită de abuzurile Guvernului Tăriceanu, care, printr-o ordonanţă de urgenţă, încearcă să anuleze Legea de majorare a salariilor personalului didactic a recurs la toate mijloacele legale pe care le are la dispoziţie. Concomitent cu sesizarea organismelor internaţionale - Parlamentul Europei şi Organizaţia Internaţională a Muncii, am îndeplinit formalităţile necesare pentru a solicita Curţii de Apel Bucureşti anularea OUG nr. 136/2008. Totodată, am cerut Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituţională a României cu privire la neconstituţionalitatea prevederilor acesteia”, a mai afirmat Cornea.
Este evident faptul că, încălcînd cele mai elementare norme democratice şi Constituţia, Guvernul blochează aplicarea unei legi adoptate de Parlamentul României, care prevede majorarea salariilor personalului didactic, ceea ce reprezintă încă o violare a drepturilor salariale ale membrilor de sindicat”, spun sindicaliştii.
Camera Deputaţilor a aprobat, în unanimitate, la finele lunii septembrie, Ordonanţa Guvernului 15 din 30 ianuarie 2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţămînt, care prevede creşterea cu 50% a salariilor personalului din învăţămînt, Camera fiind for decizional în privinţa acestui act normativ. Ulterior, Guvernul a amînat aplicarea acestor prevederi, motivînd că nu sînt bani.

Sursa: http://liviumarianpop.blogspot.com/2008/11/federaia-sindicatelor-libere-din-nvmnt.html

8 nov. 2008

Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constitutionala ordonanţa de amânare a creşterii salariilor profesorilor

Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constituţională Ordonanţa de Urgenţă prin care a fost amânată până în aprilie 2009 creşterea cu 50% a salariilor profesorilor, principalul argument fiind nerespectarea de către Executiv a separaţiei puterilor în stat.

Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanţa Cabinetului Tăriceanu, iar judecătorii CCR au stabilit ca excepţiile de constituţionalitate ridicate să fie dezbătute la 11 noiembrie.Principalul argument al Avocatului Poporului invocat în contestaţie este nerespectarea de către Guvern a separaţiei puterilor în stat, în sensul că Executivul a decis să amâne aplicarea unei legi care avea un termen decis de Parlament şi Preşedinţie.
De asemenea, Avocatul Poporului mai este de părere că Guvernul a depăşit cadrul constituţional în momentul în care a ales formula ordonanţei de urgenţă ca mijloc procedural de amânare a creşterii de salarii, întrucât Executivul nu ar avea abilitare pentru acest domeniu. Nu în ultimul rând, Avocatul Poporului a considerat că Guvernul nu poate folosi ca temei de legiferare delegare de atribuţii, câtă vreme legea fusese votată de Parlament şi promulgată de şeful statului.Guvernul a amânat intrarea în vigoare a creşterilor cu 50% a salariilor cadrelor didactice până în aprilie 2009.
Executivul a motivat şi refuzul de a mări salariile cadrelor didactice în condiţiile Legii adoptate de Parlament. Astfel, potrivit preambulului Ordonanţei de Urgenţă emise de Guvern, cheltuielile de personal suplimentare generate de mărirea salariilor cadrelor didactice sunt de 711 milioane de lei pentru perioada rămasă din 2008, ceea ce reprezintă 0,14% din PIB, şi de 4.265 milioane de lei pentru întregul an 2009, respectiv 0,74% din PIB. "În actualul context economic mondial extrem de dificil, care se reflectă şi asupra României, efortul financiar al măririi salariilor cadrelor didactice nu poate fi susţinut. O astfel de măsură ar obliga la majorarea deficitului bugetar sau la reducerea drastică a cheltuielilor cu investiţiile", se arată în documentul oficial.
Guvernul consideră că majorarea salarială ar duce la instabilitate economică şi la "irosirea câştigurilor" macroeconomice obţinute în ultimii ani, existând riscul întoarcerii la stadiul deceniului trecut, cu "urmări dramatice" asupra nivelului de trai.
Ca urmare a deciziei Cabinetului Tăriceanu, PD-L a depus deja o moţiune de cenzură în Parlament, iar PSD a anunţat că doreşte discutarea de urgenţă a textului OUG şi respingerea ei, înainte de încheierea mandatului actualului Legislativ. Senatul a discutat deja în comisia de specialitate şi a respins ordonanţa Cabinetului, urmând ca în curând să fie dezbătută de plen.

Sursa: NewsIn

6 nov. 2008

F.S.L.I. a început demersurile de trimitere în judecată a Guvernului

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a început demersurile de trimitere în judecată a Guvernului, pentru acţiunile întreprinse de acesta împotriva punerii în aplicare a legii de majorare a salariilor cadrelor didactice, a precizat liderul FSLI, Aurel Cornea.

"Membrii Guvernului sunt în ilegalitate şi trebuie să răspundă în instanţă. Pe lângă faptul că încalcă legea, Executivul denigrează, prin declaraţiile făcute, imaginea profesorilor", a mai spus Cornea.

Parchetul General a cerut, marţi, conducerii Camerei Deputaţilor transcrierea discursurilor rostite de către premier, ministrul de Finanţe şi fostul ministru al Educaţiei la votarea legii de majorare a salariilor profesorilor, pentru soluţionarea plângerilor sindicatelor.
Până în prezent, Federaţia "Spiru Haret" şi Federaţia Educaţiei Naţionale au depus pângeri la Parchet împotriva celor trei reprezentanţi ai Executivului.


In atentia liderului de sindicat


Federaţia Spiru Haret se alătură grevei de avertisment de pe 10 noiembrie

Biroul Executiv al Federaţiei Sindicatelor din Învăţământ "Spiru Haret" a hotărât, miercuri, că profesorii afiliaţi federaţiei se vor solidariza cu greva de avertisment organizată de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, de Alma Mater şi de Federaţia Educaţiei Naţionale, prin organizarea de proteste în fiecare judeţ si municipiul Bucureşti.
Federaţiile sindicale vor picheta sediul Parlamentului, pe 10 noiembrie, în intervalul 11.00-14.00. Federaţia "Spiru Haret" a mai decis că va intra în grevă generală pe 18 noiembrie alături de celelalte sindicate şi că va sesiza Curtea de Conturi pentru a verifica execuţia bugetară în educaţie, în anul 2008.
Federaţia Sindicatelor din Învăţământ "Spiru Haret" va participa la acţiunile comune de protest sub deviza "Numai împreună vom învinge!".

Calendarul grevelor profesorilor:
10 noiembrie - Cadrele didactice de la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, împreună cu cele de la "Spiru Haret", de la "Alma Mater" şi de la Federaţia Educaţiei Naţionale vor intra în grevă de avertisment.
18 noiembrie - Cadrele didactice din cele patru federaţii sindicale intră în grevă generală.
Sursa: Realitatea.net

Toate cele patru sindicate din educaţie vor participa la greva de avertisment din 10 noiembrie

Toate cele patru sindicate din educaţie vor participa, luni, 10 noiembrie, la greva de avertisment şi vor picheta sediul Guvernului pentru a protesta faţă de amanarea aplicarea legii de majorare cu 50% a salariilor cadrelor didactice. Federaţia Sindicatelor Libere din Invăţămant, Federaţia Educaţiei Naţionale, Federaţia "Alma Mater" şi Federaţia "Spiru Haret" vor lua parte la greva de avertisment care va avea loc, luni, intre orele 12.00 - 14.00, şi la pichetul programat in intervalul 11.00 - 14.00.
Profesorii afiliaţi la Federaţia "Spiru Haret", care au fost in grevă de avertisment luni, 3 noiembrie, au anunţat, de asemenea, că vor fi solidari cu celelalte federaţii. In aceste condiţii, la protestele anunţate pentru inceputul săptămanii viitoare vor participa atat cadrele didactice din preuniversitar, cat şi cele din invăţămantul universitar, transmite NewsIn. Dacă nu se va trece la aplicarea imediată a legii privind majorarea salariilor, cadrele didactice vor intra in grevă generală pe termen nelimitat, pe 18 noiembrie.
Premierul Călin Popescu Tăriceanu le-a transmis profesorilor grevişti, luni, că o mărire a salariilor lor acum, in vremuri de criză financiară, ar fi cea mai "antieconomică" măsură, care ar cheltui banii pentru infiinţarea de locuri noi de muncă intr-o economie ameninţată şi de şomaj. Săptămana trecută, preşedintele Traian Băsescu a făcut un apel la liderii sindicali să amane pană in decembrie mişcările de protest, atrăgandu-le atenţia că momentul ales nu este unul bun, dat fiind că pe 30 noiembrie sunt programate alegerile parlamentare.

Sursa: www.ziua.ro

4 nov. 2008

OUG nr. 136/2008 privind stabilirea unor masuri pentru salarizarea personalului din invatamant in anul 2008

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor masuri pentru salarizarea personalului din invatamant in anul 2008 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 739 din 31.10.2008.
Potrivit Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant, cadrele didactice din invatamantul preuniversitar si universitar de stat vor beneficia de urmatoarele cresteri salariale:
- 55% profesorii universitari;
- 37% personalul didactic din invatamantul universitar (conferentiari, lectori, preparatori etc.) si din invatamantul preuniversitar.
Cheltuielile de personal suplimentare generate de marirea salariilor cadrelor didactice sunt de:
- 711 milioane lei pentru perioada ramasa din anul 2008, ceea ce reprezinta 0,14% din PIB;
- 4.265 milioane lei pentru intregul an 2009, respectiv 0,74% din PIB.
In actualul context economic mondial extrem de dificil, care se reflecta si asupra Romaniei, efortul financiar al maririi salariilor cadrelor didactice nu poate fi sustinut. O astfel de masura ar obliga la majorarea deficitului bugetar sau la reducerea drastica a cheltuielilor cu investitiile.
Aceasta din urma varianta are consecinte extrem de negative, dintre care mentionam:
- presiuni, sub diferite forme, ale celorlalte categorii de personal bugetar si ale celui din sectorul privat, pentru alinierea nivelului salariului la cel aprobat pentru personalul din invatamant;
- cresterea inevitabila a salariilor din sectorul bugetar cu 50%;
- deteriorarea raportului dintre salariul obtinut in sectorul privat si cel din sectorul bugetar (in prezent castigul mediu brut din sectorul public este cu 30% mai mare decat cel din sectorul privat), astfel incat se va ajunge ca veniturile salariale medii din sectorul bugetar sa fie aproape duble fata de cele din sectorul privat;
- cresterea importurilor ca urmare a schimbarii structurii cererii de consum a populatiei;- deteriorarea raportului dintre consum si investitii, cu influente nefavorabile asupra produsului intern brut;
- cresterea suplimentara a pensiilor ca urmare a majorarii salariului mediu brut care sta la baza stabilirii punctului de pensie;
- cresterea castigului salarial mediu brut lunar din sectorul bugetar in anul 2009 fata de media din anul 2008 cu circa 61%;
- cresterea castigului salarial mediu brut din sectorul concurential cu circa 48%;
- cresterea castigului salarial mediu brut lunar in anul 2009 la 2.568 lei fata de 1.865 lei in scenariul de baza (fara aplicarea legii).Majorarea cu 50% a salariilor tuturor categoriilor de personal care se finanteaza din fonduri publice determina cheltuieli bugetare suplimentare in anul 2009 de circa 21 miliarde lei, respectiv aproape 4% din PIB, la care daca s-ar adauga si influentele ce decurg din cresterea punctului de pensie ar rezulta un efort bugetar total de 36 miliarde lei, respectiv 6,2% din PIB.
In aceasta situatie, stabilitatea economica a Romaniei nu va mai putea fi asigurata, ducand la irosirea castigurilor macroeconomice obtinute in ultimii ani. Riscul de a ne reintoarce in perioada de stagflatie, caracteristica deceniului trecut, trebuie, in aceste conditii, luat in mod serios in calcul, avand urmari dramatice asupra nivelului de trai al romanilor, pe termen lung.
Aceste majorari salariale vor avea un puternic impact asupra economiei romanesti. Astfel:
- importante resurse financiare vor fi transferate de la investitii catre consum;
- masa salariala neta suplimentara fata de scenariul de baza va fi de 44 miliarde lei;
- transferul sumei de 44 miliarde lei, reprezentand cresterile neprogramate de venituri medii, de la investitii catre consum are urmatoarele consecinte:
- formarea bruta de capital fix scade cu aproape 18 puncte procentuale fata de scenariul de baza (de la +13% la -5%);
- cresterea economica se reduce cu 4 puncte procentuale (de la 6% la 2%);
- importurile cresc cu circa 5 miliarde euro, ceea ce conduce la cresterea ponderii deficitului comercial si de cont curent in PIB cu aproape 4 puncte procentuale fata de scenariul de baza;
- punctul de pensie ar urma sa creasca la 1 ianuarie 2009 cu inca 37,7% fata de proiectia bugetara pe anul 2009, scenariul de baza, ceea ce ar insemna cheltuieli suplimentare pentru bugetul asigurarilor sociale de stat de circa 15 miliarde lei, respectiv 2,6% din PIB;
- rata inflatiei se va deteriora cu circa 5 puncte procentuale ca urmare a cresterii salariilor si a pensiilor, in conditiile unei elasticitati intre preturile de consum si veniturile populatiei de circa 0,1, ceea ce ar conduce ca rata inflatiei sa atinga un nivel de doua cifre;
- companiile vor fi obligate sa recurga la disponibilizari de personal; estimam ca impactul ar putea ajunge la circa 300.000 de salariati.Dezechilibrarea bugetului va duce la o crestere a deficitului public. Art. 104 din Tratatul de la Maastricht instituind Uniunea Europeana reglementeaza o anumita disciplina bugetara, impunandu-se statelor membre o obligatie generala: aceea de a evita deficitele publice excesive.Respectarea acestei cerinte este supravegheata de Comisia Europeana, care verifica periodic, pe de o parte, raportul dintre deficitul bugetar si produsul intern brut, iar pe de alta parte, raportul dintre datoria publica si produsul intern brut (PIB).
Aceste raporturi nu trebuie sa depaseasca "valorile de referinta" stabilite printr-un protocol (care este anexa la Tratat) privind procedura aplicabila in caz de deficit excesiv (3% din PIB).Rezulta ca asemenea cheltuieli bugetare excesive pun in pericol pe termen scurt echilibrul bugetar al Romaniei, iar pe termen lung obiectivele Romaniei de aderare la zona euro. De asemenea, Romania va fi pusa in fata faptului implinit de a nu isi putea respecta obligatiile asumate prin aderarea la Uniunea Europeana si de a incalca Tratatul de instituire a Uniunii Europene. Reamintim ca indeplinirea angajamentelor stabilite prin actul de aderare reprezinta o obligatie prevazuta de art. 148 din Constitutia Romaniei, republicata.
Aliniindu-ne la recomandarile Comisiei Europene, dar si ale agentiilor de rating, efectuate cu ocazia evaluarilor periodice, referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare, rezulta ca, pentru evitarea riscurilor semnalate si, implicit, a riscului declansarii procedurii de deficit excesiv, este necesara adoptarea unei politici de restrangere a cheltuielilor bugetare si de abordare prudenta a deficitului bugetar.In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, se impune adoptarea de masuri imediate pentru reglementarea acestei situatii.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta:
Art. 1. - In perioada octombrie-decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 a salariilor personalului didactic din invatamant se stabileste dupa cum urmeaza:
a) 266,026 lei pentru functia prevazuta la art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008;
b) 299,933 lei pentru functiile didactice prevazute la art. 1 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008.
Art. 2. - Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 a salariilor personalului didactic din invatamant, stabilita prin Legea nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant, se va aplica incepand cu plata drepturilor salariale aferente lunii aprilie 2009, in conditiile prevazute de legea unitara de salarizare a personalului din sectorul bugetar si tinand seama de gradul de indeplinire a criteriilor de performanta, de cresterea competitivitatii si calitatii actului de invatamant.
Art. 3. - Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 a salariilor personalului didactic din invatamant, aplicabila in perioada ianuarie-martie 2009 inclusiv, se va stabili prin actele normative care vor reglementa cresterile salariale ce se acorda in anul 2009 personalului din sectorul bugetar.
Art. 4. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga urmatoarele prevederi din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008:- liniuta a 3-a de la art. 1 alin. (1) lit. a);- liniuta a 3-a de la art. 1 alin. (1) lit. c);- referirile la "valoarea coeficientului de multiplicare 1,000" pentru perioada "octombrie-decembrie 2008" din cadrul anexelor nr. 1.1, 1.2, 2 si 3.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:---------------
Ministrul educatiei, cercetarii si tineretului,Anton Anton
Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse,Mariana Campeanu
Ministrul economiei si finantelor,Varujan Vosganian

Bucuresti,
28 octombrie 2008.
Nr. 136.

Raportul comisiilor de muncă şi învăţământ din Senat, pe OUG privind majorările salariale, amânat până luni

Raportul comisiilor de muncă şi învăţământ din Senat, pe Ordonanţa de Urgenţă de amânare a majorării salariilor profesorilor a fost amânat până luni. Raportul comisiei va fi apoi votat de plenul Senatului. Şi procedura nu se opreşte aici. Ordonanţa trebuie să ajungă şi în dezbaterea Camerei Deputaţilor, acolo unde decizia este finală.

Ordonanţa de amânare a majorării cu 50% a salariilor profesorilor a primit marţi, în unanimitate, raport de respingere din partea Comisiei de învăţământ a Senatului. Cvorumul de şedinţă a fost asigurat de cei şase senatori prezenţi: Irinel Popescu, Ivan Cismaru, Dan Sabău, Alexandru Athanasiu, Ion Solcanu şi Anghel Iordănescu.
Adoptarea raportului comun al comisiilor de muncă şi de învăţământ din Senat, privind OUG referitoare la majorarea salariilor din învăţământ, a fost amânată pentru 10 noiembrie, din lipsă de cvorum. Totodată, Comisia juridică a Senatului nu a reuşit marţi să dea un aviz cu privire la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind amânarea majorării salariilor profesorilor, pentru că votul a fost la egalitate, la şedinţa comisiei fiind prezenţi şase senatori.
"Nu am reuşit să dăm un aviz pentru că votul a fost la egalitate, au fost trei voturi în favoarea ordonanţei, trei voturi împotrivă", a declarat marţi preşedintele Comisiei juridice, Norica Nicolai. Aceasta a mai precizat că în Regulament nu mai există prevederea conform cărei preşedintele comisiei poate decide în caz de egalitate, ca atare, comisia juridică va înainta un raport ce va conţine ambele poziţii ale celor prezenţi la şedinţă.
Premierul Călin Popescu Tăriceanu a îndemnat senatorii să se gândească mai bine la deciziile pe care le vor lua. "Deocamdată nu putem sa facem speculaţii, aşteptăm, să vedem ce va fi, dar sper ca între timp, Senatul să se mai gândească şi să analizeze mai bine semnalele venite de la economie, de la Europa", a declarat premierul.
Alexandru Athanasiu anunţa astăzi că senatorii au hotărât ca dată pentru dezbaterea Ordonanţei Guvernului care blochează majorarea salariilor dascălilor ziua de 10 noiembrie.
"S-au cerut avize de la comisiile de muncă şi de finanţe, urmând ca în maxim trei zile să se întocmească rapoartele", a anunţat Athanasiu.
Pe 30 septembrie, deputaţii au votat în unanimitate legea care prevede lefuri mai mari cu 50% pentru dascăli. De atunci, a trecut însă mai bine de o lună şi profesorii au în portofele tot atâţia bani cît aveau şi înainte de votarea legii.
La mai puţin de o săptămână de la votul din Parlament, Guvernul le-a tăiat speranţele dascălilor. Legea a fost contestată la Curtea Constituţională. Peste alte două zile, Executivul mai dă un semnal de alarmă. Îl demite pe ministrul Educaţiei, cel care votase pentru creşterile salariale din învăţământ. După încă o săptămână de la contestaţia executivului, Curtea dă câştig de cauză profesorilor.
Chiar în ziua in care sindicaliştii protestau în stradă, legea votată de Parlament a fost declarată constituţională. Speranţele profesorilor că vor câştiga mai mult cresc şi sunt întărite de decizia şefului statului care a promulgat actul normativ. După încă patru zile, legea este publicată în Monitorul Oficial.
Momentul ar fi trebuit să însemne finalul emoţiilor pentru profesori, însă bucuria dascălilor s-a încheiat aici.
În aceeaşi zi, Guvernul a dat o ordonanţă de urgenţă prin care a amânat până la 1 aprilie măririrea salariilor din invăţământ. Sindicatele au planificat deja calendarul protestelor, iar partidele, cu excepţia PNL, au promis că vor face tot posibilul ca ordonanţă Guvernului să fie anulată.

Sursa: Realitatea TV

Sesizarea FSLI catre Parlamentul Europei

Către,
Parlamentul Europei,
Comisia de petiţii,


Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ- România, cea mai mare federaţie din sistemul educaţional, care reprezintă drepturile şi interesele a 190936 membri de sindicat (62,20% din numărul sindicaliştilor din învăţământ) este nevoită să vă aducă la cunoştinţă faptul că Guvernul României continuă practicile care prejudiciază drepturile salariale ale personalului din învăţământ, prin decizii administrative sau interpretări ale legii care contravin atât legislaţiei naţionale, cât şi celei internaţionale.
Se impune menţionat faptul că, din anul 1997 - când a intrat în vigoare Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic - şi până în anul 2006, salariile acestei categorii de personal nu s-au plătit integral. Dovada de netăgăduit a neplăţii la termen şi integral a salariilor cadrelor didactice o reprezintă hotărârile judecătoreşti prin care instituţiile publice (unităţi de învăţământ, inspectorate şcolare, administraţia locală) au fost obligate la plata restantă a drepturilor salariale, ca urmare a cererilor adresate instanţelor judecătoreşti de către membrii noştri de sindicat.
Sistematic, sporurile şi indemnizaţiile care se cuvin personalului didactic, reglementate de Legea nr. 128/1997, dar şi cele prevăzute prin alte acte normative şi prin contractul colectiv de muncă au fost calculate greşit sau nu s-au acordat, ceea ce a prejudiciat grav drepturile salariale ale acestei categorii de personal. Reţinerile ilegale din salariu, dar şi nivelul scăzut al veniturilor salariale ale personalului din învăţământ afectează grav nivelul de trai al acestei categorii socio-profesionale, ceea ce reprezintă o violare gravă a art. 47 alin.(1) din Constituţia României.
Refuzul constant al Guvernului României de a asigura un nivel corespunzător de salarizare pentru personalul din învăţământ a condus la grave discrepanţe în raport cu salarizarea celorlalte categorii de bugetari, fapt ce reprezintă o discriminare.
De asemenea, deşi Executivul şi-a asumat, prin punctul VII din Acordul încheiat cu federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ în data de 28.11.2005 (după cele 3 săptămâni de grevă a salariaţilor din învăţământ), obligaţia de a elabora un proiect de lege a salarizării în sistemul bugetar, prin care să se înlăture discriminarea între salariaţii din învăţământ şi celelalte categorii de bugetari, nu a elaborat, nici până la această dată, acest proiect de lege.
Mai mult, în data de 30 septembrie 2008, în Plenul Camerei Deputaţilor, s-a votat în unanimitate Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ. Modificarea principală pe care legea o aduce Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 vizează majorarea salariilor personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul universitar şi preuniversitar, în sensul creşterii valorii coeficientului de multiplicare 1,000 la „400,00 lei, care reprezintă valoarea de referinţă pentru creşterile salariale ulterioare”. Facem precizarea că proiectul în cauză a fost anterior votat şi în Senat (în luna aprilie 2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. Legea urma să fie înaintată Preşedintelui României, în vederea semnării decretului-lege de promulgare.
Ulterior votului unanim dat de Plenul Camerei Deputaţilor, Prim-Ministrul României, domnul Călin Popescu Tăriceanu, ministrul economiei şi finanţelor, domnul Varujan Vosganian, şi ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului, domnul Cristian Mihai Adomniţei, au prezentat public, Preşedintelui României, Parlamentului României, dar şi opiniei publice date inexacte, susţinând faptul că o creştere a coeficientului de multiplicare la 400,00 lei este „nesustenabilă”, neexistând fonduri nici în anul curent şi nici în anul viitor pentru a susţine o majorare a salariilor personalului didactic. Aceştia au mai afirmat că creşterile salariale din învăţământ vor determina colapsul economiei naţionale, că „se pune în pericol stabilitatea economică şi chiar statutul României de ţară membră UE”, astfel că este necesar să se ceară inclusiv punctul de vedere al Consiliului Suprem de Apărarea a Ţării, instigând, totodată, celelalte categorii bugetare împotriva personalului didactic. De asemenea, Prim-Ministrul a susţinut că singura creştere salarială care se va acorda personalului didactic, începând cu 1 octombrie, este cea de 9% prevăzută de O.G. nr. 15/2008, întrucât Guvernul contestă legea de aprobare a ordonanţei la Curtea Constituţională. Guvernul a sesizat Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea Legii pentru aprobarea OG nr. 15/2008, în data de 9 octombrie 2008, iar aceasta s-a pronunţat, constatând că legea este constituţională, prin Decizia nr. 1093/15.10.2008, publicată în Monitorul Oficial al României-Partea I nr. 711/20.10.2008 (pe care o anexăm). Legea a fost promulgată de Preşedintele României, domnul Traian Băsescu, prin Decretul nr. 1000/24.10.2008 şi a fost publicată în Monitorul Oficial – Partea I nr. 730/28.10.2008. În data de 28.10.2008, în şedinţa de Guvern s-a hotărât, printr-o ordonanţă de urgenţă, prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 221/2008 de aprobare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008, pentru data de 1 aprilie 2009, aplicarea legii fiind condiţionată de adoptarea Legii privind salarizarea personalului din sectorul bugetar ( care trebuia elaborată până în aprilie 2006), de creşterea economică ce se va înregistra, dar şi de performanţele personalului din învăţământ.
Perseverenţa Executivului de a adopta orice măsură necesară pentru a nu aplica Legea privind majorarea salariilor personalului didactic este inexplicabilă şi inacceptabilă pentru salariaţii din învăţământ deoarece, în condiţiile în care, prin Legea bugetului de stat pe anul 2008, educaţiei i s-a acordat 6% din P.I.B., aşa cum prevede art. 170 alin. (11) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, există sume prevăzute pentru investiţii în infrastructură, sume ce nu mai pot fi cheltuite până la sfârşitul anului (practică cu care suntem familiarizaţi, deoarece aşa s-a întâmplat în anii anteriori) şi care pot fi redistribuite pentru cheltuielile de personal, existând astfel fonduri pentru a se acorda creşterea salarială prevăzută de legea mai sus menţionată.
Precizăm faptul că, din analiza modului de cheltuire a fondurilor alocate educaţiei în anii anteriori, rezultă că sume importante de bani alocate investiţiilor nu au fost cheltuite. Astfel, în anul 2007, în bugetul educaţiei au rămas necheltuiţi pentru investiţii în infrastructură 400 milioane lei (întrucât nu s-a făcut deschiderea de credite pentru sumele respective); în plus, în acest an – în luna aprilie – s-a operat o rectificare negativă a bugetului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului de 200 milioane lei.
Este evident faptul că, încălcând cele mai elementare norme democratice, Guvernul blochează aplicarea unei legi, adoptată cu unanimitate de voturi de Parlamentul României, care prevede majorarea salariilor personalului didactic, ceea ce reprezintă încă o violare a drepturilor salariale ale membrilor noştri de sindicat.


COLEGIUL NAŢIONAL AL LIDERILOR F.S.L.I.

Sursa: http://www.fsli.ro/info2008/sesizarea_FSLI_catre_Parlamentul_Europei.pdf

Noi precizari legate de examenul de definitivat, grad II, grad I 2008-2009

Ordin nr. 5729/27.10.2008 privind aprobarea Calendarului şi Precizărilor privind activităţile de perfecţionare prin definitivarea în învăţământ şi acordarea gradelor didactice II şi I pentru anul şcolar 2008-2009

Calendarul privind activităţile de perfecţionare prin definitivarea în învăţământ şi acordarea gradelor didactice II şi I, anul şcolar 2008-2009 - anexa 1 la OMECT nr.5729/27.10.2008

Precizări privind activităţile de perfecţionare prin definitivarea în învăţământ şi acordarea gradelor didactice II şi I, anul şcolar 2008-2009 - anexa 2 la OMECT nr.5729/27.10.2008

2 nov. 2008

Zeci de mii de profesori suspendă orele

„Spiru Haret” este prima din cele patru federaţii din învăţământ care intră în grevă de avertisment
Restul dascălilor
vor suspenda cursurile în data 10 noiembrie


Profesorii înlocuiesc predarea cu supravegherea elevilor
Zeci de mii de cadre didactice din toată ţara se vor afla, astăzi, în grevă de avertisment. În unităţile de învăţământ în care există sindicate afiliate Federaţiei „Spiru Haret”, profesorii vor veni la şcoală, dar nu vor preda nici o lecţie. Numai în învăţământul bucureştean există aproximativ 7.500 de salariaţi care vor protesta azi prin încetarea activităţii.
Pentru prima dată în istoria grevelor care au afectat sistemul educaţional, profesorii nu revendică nimic. Nu vor decât să se aplice legea. O lege votată de Parlament, declarată constituţională de Curte, promulgată de preşedintele Băsescu, dar respinsă de cabinetul Tăriceanu. Executivul a atacat legea de majorarea a salariilor profesorilor, în medie cu 50%, în data de 28 octombrie a.c., când a emis o ordonanţă de urgenţă prin care aceste creşteri ale veniturilor sunt suspendate până la data de 1 aprilie 2009. O precizare extrem de importantă: nu toate cadrele didactice ar fi primit 50% în plus la leafă.
„Legea lui 50%”, aşa cum a fost numită în presă, este de fapt un act normativ prin care valoarea coeficientului de multiplicare salarială 1 creşte de la 299,9 lei, cât este în prezent, la 400 de lei.
Ce reprezintă acest coeficient, mai pe româneşte? Un fel de punctaj, acordat fiecărui dascăl, în funcţie de vechime, studii, grade didactice etc. Dacă un profesor debutant are coeficientul de multiplicare salarială 3,5 – de exemplu – acest coeficient se înmulţeşte cu 299, 9, pentru a se obţine salariul brut: adică 1049,65 lei. Or, prin aplicarea legii lui 50%, coeficientul se va înmulţi cu valoare de 400, debutantul urmând să primească un salariu brut de 1400 de lei. De unde rezultă o majorare cu aproximativ 350 de lei sau o creştere salarială cu 33,3%. (n.r. situaţia este pur explicativă).
(...)

Sursa: http://www.gandul.info/scoala/zeci-de-mii-de-profesori-suspenda-orele-video.html?3934;3418170