13 nov. 2008

Principii de evaluare a cadrelor didactice şi criterii de evaluare a performanţei didactice - propuneri MECT

Ministerul Educaţiei vrea să-i evalueze pe dascăli în funcţie de performanţe. Criteriilor de evaluare, lansate în dezbatere publică, ţin cont atât de performanţa elevilor, dar şi de implicarea cadrelor didactice în activităţile şcolii.
Ministerul Educaţiei a solicitat inspectoratelor şcolare ca, până la 28 noiembrie 2008, să popularizeze propunerile la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ şi să organizeze dezbateri pe această temă. La discuţii sunt invitaţi să participe inclusiv reprezentanţi ai comunităţilor locale şi ai federaţiilor sindicale

PROIECT - Anexa 1
Principii de evaluare a cadrelor didactice - M.E.C.T

Un nou sistem de evaluare trebuie sa aiba în vedere, în primul rând, performanta realizata în clasa.
 Schimbarea modului actual de evaluare presupune modificari concomitente si în celelalte componente ale sistemului educational: managementul unitatilor de învatamânt, salarizare diferentiata, rolul si structura inspectoratelor scolare si ale consiliilor de administratie, accesul la gradele didactice, etc.
 În actualul sistem de evaluare, responsabilitatea revine directorului, dar nu si puterea de decizie. Reformarea evaluarii presupune atribuirea deciziei celui care are si responsabilitatea.
 Rolul inspectoratelor scolare se va limita la controlul calitatii procesului didactic prin inspectii scolare la clasa si testari periodice.
 Evaluarea cadrelor didactice trebuie sa tina seama nu numai de identitatea profesionala a evaluatului, ci si de cea a evaluatorilor.
 Pentru ca în evaluare intervin mai multi evaluatori, coordonarea interventiilor si interpretarea rezultatelor trebuie sa fie atributul directorului.
 Consiliul de administratie va încheia un contract cu directorul, în care vor fi stipulate atributiile acestuia pe perioada mandatului.
 În evaluarea cadrelor didactice trebuie sa fie luate în calcul criterii calitative, care privesc atât procesul, cât si rezultatele.
 Evaluarea cadrelor didactice trebuie sa porneasca de la progresul scolar. La începutul anului scolar, elevii vor fi testati pe baza unor subiecte formulate la nivel national. Rezultatele testelor vor fi punct de plecare pentru evaluarea ulterioara, interna si externa.

Anexa 2
Criterii de evaluare a performantei didactice
Performanta didactica va fi evaluata prin:
Criterii de masurare a progresului scolar, exprimat prin:
• Evolutia notelor/calificativelor obtinute la evaluarile curente
• Rezultatele la evaluarile nationale raportate la cele de la clasa
• Rezultatele la testele initiale, raportate la rezultatele testelor curente, respectiv la cele finale
Criterii privind implicarea cadrului didactic în institutia din care face parte, prin:
• Roluri asumate
• Activitati intra si extracurriculare
• Managementului clasei
• Parteneriate
• Activitati interdisciplinare
Criterii privind activitatea cadrului didactic din perspectiva elevilor, parintilor si a comunitatii, prin:
• Evaluarea activitatii cadrului didactic de catre : consiliul de administratie, consiliul profesoral, elevi, parintii elevilor si comunitate.
Criterii privind dezvoltarea profesionala a cadrului didactic si impactul acesteia
asupra progresului elevului si a performantei institutionale
• Formarea continua, de specialitate, metodica si manageriala, reflectata în modul de proiectare si desfasurare a demersului didactic
• Aplicarea metodelor moderne de predare/ învatare, adaptate la nevoile clasei sau ale elevului
• Contributia cadrului didactic la prestigiul unitatii de învatamânt

Propuneri, sugestii si puncte de vedere pot fi facute electronic la adresa
de email
slipcluj@gmail.com sau la numarul de fax 0364-816781.

Sursa: http://www.edu.ro/index.php?module=uploads&func=download&fileId=8805

Niciun comentariu: