31 mar. 2010

Actiuni de protest BUZAU, VASLUI si ARGES

Conform calendarului acțiunilor de protest stabilit în cadrul ședinței Colegiului Național al Liderilor F.S.L.I. din data de 10.03.2010, astăzi 31.03.2010, membrii de sindicat afiliați la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, au organizat următoarele acțiuni de protest:
1. Miting, urmat de un marș de protest, între orele 11-13, în municipiul Buzău, unde au participat 2500 de sindicaliști din județul Buzău și aproximativ 400 de membri de sindicat din județele: Neamț, Bacău, Constanța, Ialomița, Călărași, Dâmbovița, Harghita, Prahova, Argeș, Vrancea precum și din municipiul București.
2. În județul Vaslui începând cu ora 13.30 a avut loc un miting, urmat de un marș de protest la care au participat aproximativ 1500 de membri de sindicat.
3. Intre orele 11-13, membrii de sindicat ai SIPA Muntenia au fost în GREVĂ DE AVERTISMENT.

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Simion HANCESCU
București, 31.03.2010

26 mar. 2010

Punctul de vedere al SLIPC referitor la adresa ISJCJ nr. 2931/25.03.2010


Sindicatul Liber al Invatamantului Preuniversitar Clujean
isi exprima dezacordul fata de adresa ISJ cu numarul 2931/25.03.2010, trimisa unitatilor de invatamant prin care se solicita din partea acestora comunicarea in forma electronica, ulterior prezentarea cartilor de munca ale angajatilor, cadre didacatice.
Va prezentam punctul nostru de vedere:
In temeiul normelor Dreptului muncii, orice modificare a elementelor contractului de munca referitoare la salarizare, dispusa prin act aditional, sau sentinta judecatoreasca, trebuie mentionata in evidente specifice: registru unic de evidenta a salariatilor si carnetele de munca.
Decretul numarul 92/1976 stabileste in mod clar si neechivoc ce rubricatura cuprinde carnetul de munca, pentru salarizare existand coloana 6. Acest decret se abroga la data de 01.01.2011 ( conform prevederilor art. unic, punct 2, din OUG 148/2008.
Conform art. 296, aliniat 1 Din Codul Muncii “ Vechimea in munca stabilita pana la data de 31.12.2010, se probeaza cu carnetul de munca.”
In concluzie, orice modificare a salarizarii se opereaza in cartile de munca cu respectarea Decretului 92/1976. Potrivit art. 6, alin. 1, despre care facem vorbirea, modificarile intervenite in executarea contractului de munca, se fac dupa intocmirea carnetului de munca, in scris, in termen de 15 zile de la data producerii lor, in cazul sentintelor judecatoresti, termenul curge de la data comunicarii/primirii.
Consideram adresa Inspectoratului Scolar Judetean Cluj abuziva raportat la cele la cele de mai sus si in neconformitate cu atributele pe care institutia despre care vorbim le are, deoarece si-a pierdut statutul de angajator pentru salariatii din invatamant.
Totodata, prin aceste tactici se incearaca santajarea angajatorilor si responsabilizarea pentru tot ceea ce intreprind in acest sens, ceea ce depaseste orice limita de existenta a descentralizarii managementului in unitatile de invatamant, un atentat la democratie si la existenta unui stat de drept.
Va rugam sa ne comunicati daca sunteti constransi in aplicarea prevederile legale in operarea cartilor de munca ale angajatilor.
Daca vor exista asemenea situatii, S.L.I.P.C. va asigura consiliere juridica si reprezentare in instanta a celor in cauza.
Presedinte SLIPC, prof. Lucia Cojocaru
Vicepresedinte, prof. Vioara Temian


24 mar. 2010

Despre pichetare ...

Profesorii clujeni au protestat miercuri în faţa prefecturii (video)
Unde-i lege sunt proteste
300 de dascăli clujeni au pichetat Prefectura
Sindicaliştii ameninţă cu proteste în lanţ
Sute de sindicalisti au pichetat Prefectura Cluj
Sindicaliştii se pregătesc de mitingul din Cluj pichetând Prefectura
Protest al sindicatelor din învăţămînt, în faţa prefecturii
Profesorii clujeni vor primi banii din 2008, doar in 2013
Proteste la Cluj si Bistrita

MEMORIU inaintat prefectului judetului Cluj cu ocazia pichetarii Institutei Prefectului Judetului Cluj din data de 24.03.2010
COMUNICAT

Conform calendarului acțiunilor de protest stabilit în cadrul ședinței Colegiului Național al Liderilor F.S.L.I. din data de 10.03.2010, azi 24.03.2010, între orele 11-13, membrii de sindicat afiliați la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, din județele Brașov, Cluj, Gorj și Vrancea vor picheta sediile prefecturilor locale.
De asemenea, în județul Buzău se va desfășura un miting de protest între orele 11-13.
PRIM-VICEPREȘEDINTE FSLI,
Simion HANCESCU

23 mar. 2010

Ordonanţa care prevede disponibilizarea a 15.000 de dascăli, adoptată tacit de Senat

Ordonanţa Guvernului care prevede disponibilizarea a 15.000 de profesori din toamnă a fost adoptată tacit de Senat.
Acelaşi act normativ prevede amânarea acordării tichetelor cadou şi a celor pentru vacanţă, precum şi a majorării punctului de pensie.
Ordonanţa va merge acum în dezbaterea Camerei Deputaţilor. Grupurile PSD şi PNL au anunţat că vor vota împotrivă, deşi Guvernul a avertizat că neadoptarea în regim de urgenţă ar duce la pierderea acordului cu FMI şi ar crea dezechilibre în economie.
Sursa: http://www.antena3.ro/

19 mar. 2010

COMUNICAT F.S.L.I.

Ieri,18.03.2010, a avut loc o întâlnire a conducerilor celor patru federații din învățământ. În cadrul acestei întâlniri au fost identificate și alte forme de protest, în completarea celor stabilite în cadrul ședinței Colegiului Național al Liderilor F.S.L.I. din data de 10.03.2010:
1. Recomandarea netrecerii notelor și a calificativelor în documentele școlare oficiale începând de luni, 22.03.2010. Notele vor fi comunicate părinților și elevilor;
2. Recomandarea boicotării examenelor naționale;
3. Participarea sindicatelor din București afiliate la F.S.L.I., la mitingul, urmat de un marș de protest, acțiuni organizate de FSI „Spiru Haret” în data de 25.03.2010, în București;
4. În data de 14 aprilie 2010 conducerile ale celor patru federații vor depune la Parlamentul României propunerile pentru Legea Educației Naționale;
5. Data de 22.04.2010 va fi zi de protest național, cu încetarea activității în toate unitățile de învățământ;
Conducerea F.S.L.I. precizează că graficul acțiunilor de protest stabilit în cadrul ședinței Colegiului Național al Liderilor F.S.L.I. din data de 10.03.2010 rămâne neschimbat, cu excepția decalării, din motive obiective, în data de 22.04.2010 a grevei de avertisment planificată în intervalul 15.05-31.05.2010.
În funcție de evoluția evenimentelor, va fi convocat Consiliul Național al F.S.L.I..
PREȘEDINTE,
Aurel CORNEA
București,
19.03.2010

PICHETARE INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI CLUJ - 24.03.2010

Biroul Operativ al SLIPC, intrunit in sedinta in data de 16.03.2010, tinand cont de calendarul formelor de protest stabilit de Colegiul National al Liderilor FSLI in data de 10.03.2010, a hotarat ca prima forma de protest organizarea unei pichetari la Institutia Prefectului Judetului Cluj in data de 24.03.2010, intre orele 11-12.
Rugam liderul de sindicat din unitate sa fie prezent miercuri, 24.03.2010, ora 10, la sediul sindicatului, insotit de cel putin 5 membri de sindicat pentru a participa la pichetare.Va rugam sa confirmati participarea la pichetare si numarul membrilor de sindicat care va vor insoti, la adresa de e-mail slipcluj@gmail.com, pana vineri, 19.03.2010, ora 12.00.
Mentionam ca aceasta pichetare va fi organizata impreuna cu CNS Cartel Alfa Cluj, Sindicatul Salariatilor din Invatamant “Spiru Haret”, FNS Alma Mater si vor participa in jur de 400 persoane.
Prezidiul SLIPC
Presedinte, prof. Lucia Cojocaru
Vicepresedinte, prof. Temian Vioara
prof. Tarta Grigore

18 mar. 2010

Legea Educaţiei Naţionale - proiect

Va rugam sa ne trimiteti propunerile dvs. de modificare sau completare ale acestui proiect pe adresa de e-mail slipcluj@gmail.com pana la data de 01.04.2010.
Va multumim!

Revista CATEDRA nr. 9

Aplicabilitatea Contractelor Colective de Muncă în anul 2010

O altă problemă apărută ca urmare a intrării în vigoare a Legii cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice o constituie existența sau inexistența unui temei legal pentru acordarea în continuare a acelor sporuri care au fost plătite în luna decembrie 2009, în temeiul contractelor colective de muncă încheiate la nivelul județelor/municipiului București.
Un asemenea temei legal există, atâta timp cât art. 41 alin. 5 din Constituția României consacră principiul potrivit căruia „Dreptul la negocieri colective în materie de muncă şi caracterul obligatoriu al convenţiilor colective sunt garantate”. Mai mult decât atât, în conformitate cu prevederile Codului Muncii-Legea nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare (art. 236 alin.4) și ale Legii 130/1996 privind Contractul Colectiv de Muncă, cu modificările și completările ulterioare (art. 7 alin. 2) contractele colective de muncă, legal încheiate, constituie legea părților. Respectarea dispozițiilor legale la negocierea clauzelor este confirmată și poate fi verificată, în fiecare caz în parte, prin existența înregistrării la Direcțiile Generale de Muncă și Protecție Socială, instituție care are obligația
de a verifica, anterior înregistrării Contractului Colectiv de Muncă, dacă acesta a fost încheiat cu respectarea prevederilor legale. Mai mult, obligativitatea acordării unor astfel de drepturi a fost confirmată de multe ori și prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.
În măsura în care, în luna decembrie 2009, salariații au beneficiat de drepturi salariale acordate în conformitate cu clauzele Contractului Colectiv de Muncă, aceștia trebuie să beneficieze de aceste sume și în luna ianuarie 2010, tocmai în lumina dispozițiilor Legii nr.330/2009. În textul legii amintite, este prevăzut, cu titlu de principiu: „luarea în considerare a sporurilor, a adaosurilor salariale, a majorărilor, a indemnizaţiilor cu caracter general sau special, precum şi a altor drepturi de natură salarială, recunoscute sau stabilite, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâri judecătoreşti, prin acte de negociere colectivă, precum şi prin alte modalităţi (...)".
De asemenea, potrivit art. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 1/2010: „În cazul în care drepturile salariale determinate în conformitate cu Legea-cadru nr. 330/2009 şi cu prezenta ordonanţă de urgenţă sunt mai mici decât
cele stabilite prin legi (prin sintagma „legi” trebuie înțelese și acele prevederi din legi care conferă forță juridică clauzelor contractuale, pe care le-am meționat mai sus – n.n.) sau hotărâri ale Guvernului pentru funcţia respectivă pentru luna decembrie 2009 se acordă o sumă compensatorie cu caracter tranzitoriu care să acopere diferenţa, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii".
În aceste condiții, considerăm că salariații din învățământul preuniversitar sunt îndreptățiți să beneficieze de plata drepturilor salariale negociate în contractele colective aplicabile, sub forma sumelor compensatorii.
Considerăm că nota din subsolul anexei nr. 1 a Ordinului comun al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice nr. 32/42/2010 nu poate constitui un temei pentru neacordarea acestor sume, deoarece, potrivit art. 75 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, „Ordinele cu caracter normativ, instrucţiunile şi alte asemenea acte ale conducătorilor ministerelor şi ai celorlalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate sau ale autorităţilor administrative autonome se emit numai pe baza şi în executarea legilor, a hotărârilor şi a ordonanţelor Guvernului”; prin emiterea prevederilor din Nota respectivă s-au încălcat grav prevederile constituționale, precum și cele cuprinse în Codul Muncii, fiind într-un total dezacord cu dispozițiile legale enunțate, care consacră în mod expres și imperativ obligativitatea respectării clauzelor contractuale negociate, pe durata de valabilitate a Contractelor Colective de Muncă.
CONSILIER JURIDIC F.S.L.I.,
Andreea DUMITRIU

17 mar. 2010

Cateva prevederi ale proiectului Legii educatiei nationale (varianta 2010)

Finanţarea în învăţământul obligatoriu de zece ani, după principiul banii urmează elevul - proiect
BUCUREŞTI (MEDIAFAX) - Finanţarea în învăţământul obligatoriu de zece ani se va face în baza şi în limitele costului standard per elev sau preşcolar, după principiul banii urmează elevul, potrivit proiectului Legii educaţiei.
Proiectul Legii educaţiei introduce pentru prima dată în învăţământ finanţarea per elev sau preşcolar. Ministerul Educaţiei menţionează, în proiectul de lege, că această formă de finanţare va duce la eficientizarea cheltuirii banului public şi va stimula atât performanţa elevilor, studenţilor şi profesorilor, cât performanţa instituţională, respectiv a şcolii, liceului, universităţii sau programelor de studiu.
Învăţământul obligatoriu va fi de zece ani, începând cu clasa pregătitoare şi terminând cu clasa a IX-a. Finanţarea după principiul banii urmează elevul va fi aplicată pentru învăţământul general, gratuit şi obligatoriu de zece ani, existând posibilitatea extinderii lui şi asupra învăţământului liceal, potrivit proiectului de lege.
În învăţământul preuniversitar finanţarea se va face prin alocări bugetare din fonduri publice, în limita a cel puţin 6% din PIB. Aceasta va cuprinde finanţarea de bază, finanţarea complementară, finanţarea suplimentară şi veniturile proprii.
Finanţarea de bază acoperă cheltuielile de personal, cu materiale şi servici, pentru manuale, dotări generale, întreţinere curentă şi cheltuielile cu perfecţionarea profesională.
Investiţiile, reparaţiile capitale, consolidările, subvenţiile pentru internate şi cantine, cheltuielile pentru evaluarea periodică, bursele şi transportul elevilor, precum şi costurile pentru naveta şi examinarea medicală obligatorie a profesorilor vor fi acoperite din finanţarea complementară.
Finanţarea suplimentară va fi acordată pentru premierea unităţilor de învăţământ cu rezultate deosebite în domeniul incluziunii sau al performanţelor şcolare.
Noul proiectul de lege privind sistemul educaţiei ar urma să fie discutat, în primă lectură, în şedinţa de miercuri a Guvernului, organizată la Iaşi, potrivit unor surse oficiale.
Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament, în 15 septembrie 2009, pe proiectul Legii educaţiei elaborat în mandatul Ecaterinei Andronescu.
În 18 noiembrie 2009, Curtea Constituţională a decis că Legea educaţiei este neconstituţională. Totodată, Curtea Constituţională a decis că Legea educaţiei nu poate fi promovată prin angajarea răspunderii, ci doar prin dezbatere parlamentară.
Proiectul Legii educaţiei: Directorul şi adjunctul şcolii nu pot fi membri de partid
BUCUREŞTI (MEDIAFAX) - Directorul şi directorul adjunct al unităţii de învăţământ preuniversitar nu pot fi membri de partid pe perioada mandatului, iar în mediul academic ocuparea simultană a unei funcţii de conducere în universitate şi a uneia de demnitate publică este interzisă, potrivit proiectului Legii educaţiei.
Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar va fi asigurată de un director şi de Consiliul de administraţie al şcolii, se arată în proiectul Legii educaţiei.
Ocuparea funcţiei de director se va face prin concurs organizat de către Consiliul de administraţie al şcolii. Directorul va încheia un contract de management cu primarul unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia se află unitatea de învăţământ.
Directorul unităţii de învăţământ poate fi eliberat din funcţie prin decizia Consiliului de administraţie, cu votul a două treimi dintre membri sau prin decizia consiliului local ori judeţean, când se constată neîndeplinirea contractului de performanţă încheiat cu aceste consilii.
Totodată, proiectul Legii educaţiei prevede "depolitizarea şi democratizarea" educaţiei, fiind interzis prozelitismului de orice tip în unităţile şcolare şi în campusurile universitare.
Directorul şi directorul adjunct ai unităţii de învăţământ preuniversitar nu pot fi membri ai unui partid politic pe perioada exercitării mandatului. În cazul învăţământului superior, ocuparea în acelaşi timp a unei funcţii de conducere în universitate şi a uneia de demnitate publică este interzisă. Această prevedere a fost cuprinsă şi în proiectul Legii educaţiei elaborat în mandatul ministrului Ecaterina Andronescu.
De asemenea, proiectul mai prevede creşterea gradului de participare şi de implicare în viaţa şcolii şi a universităţii a părinţilor, elevilor, studenţilor, autorităţilor locale şi a mediului economic.
Elevii şi studenţii vor fi implicaţi în deciziile privind curriculum-ul la dispoziţia şcolii, creditele transferabile, dar şi în alegerea traseului educaţional personalizat.
În consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar vor fi reprezentanţi şi părinţii, care vor putea influenţa decizia comunităţii educaţionale în favoarea intereselor elevului.
În consiliile de administraţie ale universităţii vor putea fi cooptaţi şi reprezentanţi ai mediului economic şi cultural.
Proiectul Legii educaţiei: Statul va deschide fiecărui nou-născut un cont educaţional de 500 euro
BUCUREŞTI (MEDIAFAX) - Statul va deschide fiecărui nou-născut un cont educaţional reprezentând echivalentul în lei a sumei de 500 de euro, potrivit noului proiect al Legii educaţiei, reglementare cuprinsă şi în proiectul Andronescu, variantă preluată din propunerile Comisiei prezidenţiale.
Potrivit articolul 302 din noul proiect de lege, se instituie deschiderea unui cont educaţional reprezentând sprijinul acordat de stat pentru exercitarea dreptului la educaţie permanentă.
"Statul sprijină dreptul la educaţie prin acordarea sumei în echivalentul în lei a 500 de euro fiecărui copil, la naşterea acestuia", se arată în proiectul Legii educaţiei obţinut de MEDIAFAX.
În noul proiect al Legii educaţiei sunt prevăzute condiţiile în care va fi acordă şi utilizează această sumă. Potrivit documentului, acest cont educaţional va fi acordat tuturor copiilor născuţi după intrarea în vigoare a Legii educaţiei.
Şi proiectul Legii educaţiei naţionale din septembrie 2009, elaborat în mandatul Ecaterinei Andronescu, document pe care Guvernul a dorit să îl promoveze prin angajarea răspunderii, prevedea că statul sprijină dreptul la educaţie permanentă prin acordarea sumei reprezentând echivalentul în lei a 500 de euro, calculat la cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Naţională a României şi valabil la data plăţii, fiecărui copil cetăţean român, la naşterea acestuia.
Potrivit proiectului din 2009, suma se depunea într-un cont de depozit, numit cont pentru educaţie permanentă, deschis la trezoreria statului pe numele copilului de oricare dintre părinţii fireşti, de împuternicitul acestora sau de reprezentantul legal al copilului, pe baza certificatului de naştere.
Proiectul mai prevedea că numai copilul poate retrage sume din contul pentru educaţie permanentă, începând cu vârsta de 14 ani şi cu acordul expres, după caz, al părinţilor, tutorelui sau reprezentantului legal. Sumele puteau fi utilizate doar pentru achiziţia de tehnică de calcul, programe de calculator, fond documentar, precum şi pentru finanţarea studiilor copilului titular.
Portofoliul educaţional, un nou tip de evaluare a elevilor, ce însumează diplome, competenţe, note
BUCUREŞTI (MEDIAFAX) - Proiectul legii educaţiei introduce un nou tip de evaluare a elevilor, numit "potrofoliu educaţional", care va reprezenta o carte de identitate educaţională, cuprinzând totalitatea diplomelor, certificatelor sau a altor înscrisuri obţinute de şcolari.
Potrivit proiectului Legii educaţiei, evaluarea elevilor a fost gândită şi ca un proces remedial, nu doar constatator al unei stări de fapt.
"Acest nou tip de evaluare se realizează printr-un instrument nou creat, numit portofoliu educaţional. Acesta cuprinde totalitatea diplomelor, certificatelor sau a altor înscrisuri obţinute în urma evaluării competenţelor dobândite în contexte de învăţare formale, non-formale şi informale. Portofoliul educaţional va reprezenta elementul central al evaluării învăţării. Utilizarea portofoliului educaţional va începe cu clasa pregătitoare şi va reprezenta cartea de identitate educaţională a cetăţeanului", potrivit proiectului Legii educaţiei.
Totodată, evaluarea elevilor se va realiza prin testări în clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, iar în funcţie de rezultatele obţinute de şcolari, profesorii vor avea obligativitatea să dezvolte planuri individuale de învăţare, atât pentru cei cu rezultate slabe, cât şi pentru cei cu performanţe. Evaluarea finală va fi organziată la clasa a IX-a şi va consta într-o testare naţională trans-curriculară, cu întrebări din disciplinele comune unei arii (spre exemplu întrebări din matematică, fizică, chimie, biologie), două probe scrise de evaluare a competenţelor de comunicare în limba maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională, plus evaluarea competenţelor la matematică şi ştiinţe, precum şi o probă practică, prin care vor fi evaluate competenţele de utilizare a calculatorului.
Potrivit proiectului de lege, liceul devine o etapă intermediară spre trecerea la facultate, care oferă aprofundarea cunoştinţelor generale, în cazul liceului teoretic de trei ani, dar şi obţinerea unei calificări profesionale.
Învăţământul profesional, liceal şi cel postliceal vor dobândi astfel o importanţă deosebită pentru obţinerea unei calificări profesionale. Învăţământul liceal teoretic va oferi absolvenţilor, pe lângă diploma de bacalaureat, şi posibilitatea obţinerii unor certificate de competenţe (digitale, de comunicare), ce vor putea fi foosite în portofoliul educaţionale pentru educaţia permanentă, dar şi la accesul în învăţământul superior, se mai arată în proiect.
Absolvenţii învăţământului liceal profesional vor obţine, pe lângă diploma de bacalaureat, şi certificatul de calificare într-o profesie, care le dă dreptul inserţiei pe piaţa muncii, dar şi portofoliul educaţional. Învăţământul obligatoriu va fi de zece ani, începând cu clasa pregătitoare şi terminând cu clasa a IX-a. Potrivit proiectului, trecerea clasei a IX-a de la liceu la gimnaziu va duce la scăderea abandonului şcolar. În plus, finalizarea învăţământului obligatoriu la 16 ani, vârsta legală de muncă, va permite absolvenţilor să poată urma stagii de ucenicie sau alte forme de pregătire profesională în cazul în care nu mai doresc să facă liceul.
"Poziţia celor care susţin că nu se poate realiza trecerea clasei a IX-a în cadrul şcolilor generale actuale din lipsă de spaţiu este neconformă cu realitatea, întrucât populaţia şcolară în mediul rural este în descreştere, există spaţii şcolare şi resurse umane, care pot oferi învăţământ de calitate copiilor ce rămân să facă clasa a IX-a în comunitatea locală, lângă familie", susţin iniţiatorii proiectului.
Curriculum-ul va fi centrat pe obţinerea a opt competenţe cheie: competenţe de comunicare în limba maternă şi în limbi de circulaţie internaţională; competenţe fundamentale de matematică, ştiinţe şi tehnologie; competenţe digitale; competenţe axiologice-studiul valorilor (morale); competenţe sociale şi civice; competenţe antreprenoriale; competenţe de expresie culturală; competenţe de a învăţa să înveţi.
Rectorul unei universităţi, stabilit prin concurs public, metodologia aprobată de Senat - proiect
BUCUREŞTI (MEDIAFAX) - Rectorul unei universităţi va fi stabilit pe baza unui concurs public la care pot participa personalităţi ştiinţifice sau academice din ţară sau din străinătate, în urma audierii în plenul Senatului şi a avizului de participare la test dat de această Cameră, potrivit proiectului Legii educaţiei.
Proiectul Legii educaţiei prevede ca rectorul unei universităţi să fie ales în urma organizării unui concurs public, în baza unei metodologii aprobate de Senat şi ca urmare a avizului dat de această Cameră.
Senatul are obligaţia de a aviza minimum doi candidaţi la funcţia de rector. După selectarea rectorului de către comisia de concurs, stabilită de Senat, acesta este confirmat prin ordin de ministru. Rectorul poate fi demis de către Senat, în condiţiile contractului de management şi a cartei universitare, potrivit proiectului Legii educaţiei.
Rectorul confirmat va încheia cu Senatul un contract de management şi îşi va numi prorectorii. Decanii şi directorul administrativ vor fi selectaţi prin concurs public organizat de către noul rector.
Mandatul de rector este de patru ani, reînnoibil în baza prevederilor cartei universităţii.
În cazul învăţământului superior, proiectul de lege stabileşte criteriile care stau la baza promovării profesionale şi a accesului la titlurile didactice de asistent universitar, lector universitar, şef de lucrări, conferenţiar universitar, profesor universitar.
Ocuparea posturilor didactice sau de cercetare echivalente se face prin concurs. Cumulul de norme didactice este interzis în noul proiect de lege. Totodată, pensionarea personalului didactic şi de cercetare se face la 65 de ani, fiind interzisă ocuparea oricărei funcţii de conducere după pensionare.
Prin proiectul de lege sunt instituite şi raportările publice pe care trebuie să le realizeze atât directorii unităţilor şcolare, cât şi rectorii universităţilor. În baza acestor raportări vor fi realizate atât clasificarea respectivelor unităţi şi instituţii de învăţământ, cât şi finanţarea acestora.
În ce priveşte finanţarea învăţământului superior, vor fi constituite cinci categorii de fonduri, respectiv pentru finanţarea de bază, pentru finanţarea complementară, pentru finanţarea suplimentară, pentru incluziune şi burse studenţeşti şi cel constituit din venituri proprii la nivelul fiecărei universităţi.
Ministerul Educaţiei va asigura finanţarea de bază pentru universităţile publice prin granturi de studii alocate pentru fiecare ciclu de studiu (licenţă, masterat, doctorat). Această finanţare va fi multianuală, pe toată durata ciclului de studiu.
Finanţarea complementară va fi acordată universităţilor publice de către Ministerul Educaţiei, la recomandarea Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior, pe baza proiectelor de dezvoltare instituţională.
Finanţarea suplimentară se va face din fonduri publice, de către Ministerul Educaţiei, pentru a stimula excelenţa instituţiilor şi a programelor de studii, atât din cadrul universităţilor publice, cât şi a celor private, iar fondul pentru incluziune şi pentru burse studenţeşti va fi acordat pentru asigurarea egalităţii de şanse şi a performanţei profesionale studenţeşti.
Fondul constituit din resurse proprii, inclusiv cele de la studenţii străini, rămâne complet la dispoziţia universităţilor, se mai arată în proiectul de lege.
Proiectul mai prevede clasificarea universităţilor în trei categorii: de educaţie; de educaţie, cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică; de cercetare avansată şi educaţie. Finanţarea se va face în funcţie de programele de excelenţă ale fiecărei categorii de universităţi.
Totodată, actul normativ introduce şi Registrul Matricol Unic, o bază de date electronice în care vor fi înregistraţi toţi studenţii din România, atât cei din universităţile publice, cât şi cei din instituţii de învăţământ superior private acreditate.
Prin crearea Registrului Matricol Unic se va putea face un control riguros al diplomelor universitare şi vor fi eliminate fraudele intelectuale, arată iniţiatorii proiectului de lege.

Legea educaţiei a fost avizată de Guvern şi va fi lansată în dezbatere publică pentru două săptămâni

Proiectul de lege privind educaţia naţională a fost discutat şi avizat de Guvern, într-o primă lectură, urmând să fie prezentat în dezbatere publică pentru o perioadă de două săptămâni. Preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Aurel Cornea, a declarat că două săptămâni de dezbatere publică a proiectului Legii educaţiei este un timp foarte scurt pentru un act normativ de o asemenea importanţă
Acesta a precizat că proiectul de lege se bazează pe principiile strategiei naţionale în domeniul educaţiei."Actuala programă este supraîncărcată, iar copiii aleargă ca nişte roboţei. Prin noua lege va fi redusă cu aproximativ 25%, prin eliminarea datelor care nu sunt necesare, iar profesdorii vor avea la dispoziţie 25% din timp pentru a adapta predarea în funcţie de caracteristicile elevului - cu cei mai buni să profeseze un nivel avansat, cu ceilalţi un nivel adecvat", a spus Boc.
Numărul maxim de ore de curs pe săptămână va fi redus de la o medie de 25 ore la 20 ore, în învăţământul primar, şi de o medie de 30 ore la 25 ore, în învăţământul gimnazial. "Cadrele didactice nu pleacă automat în şomaj, ci se încadrează în cadrul noilor norme, cu programul "şcoală după şcoală", a susţinut premierul.
FSLI: Două săptămâni de dezbatere pentru Legea educaţiei, prea puţin pentru un act atât de important
"O lege de o asemenea importanţă nu poate fi pusă în dezbatere publică numai două săptămâni, la repezeală. Ea ar fi trebuit discutată în colectivele de profesori, părinţi, societatea civilă, astfel încât fiecare aspect al legii să fie însuşit de toată lumea", a spus Aurel Cornea.
Liderul FSLI consideră că şi acest proiect al Legii educaţiei poate avea soarta celorlalte două, din ultimii ani, respectiv legea lui Cristian Adomniţei sau "Codul educaţiei" al Ecaterinei Andronescu. "O să ne trezim în situaţia ca şi această lege să fie aruncată la gunoi ca şi celelalte două, atunci când se schimbă guvernarea", a mai spus Cornea.
De asemenea, liderul sindical este sceptic în privinţa finanţării de 6% din PIB pentru educaţie, deoarece toţi au promis acest lucru, dar "nimeni nu şi-a respectat cuvântul".

Peste 1500 de membri F.S.L.I. participă la mitingul de protest organizat în municipiul Iaşi!

Peste 1500 de membri F.S.L.I. participă la mitingul de protest organizat în municipiul Iaşi!
Astăzi, 17 martie 2010, între orele 14-17, se desfăşoară la Iaşi mitingul de protest organizat de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, la care participă membri de sindicat din aproape toată ţara.
Sunt prezenţi dascăli din judeţele: Argeş, Bacău, Bihor, Botoşani, Buzău, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Harghita, Ialomiţa, Iaşi, Maramureş, Mureş, Neamţ,Olt, Suceava şi Vaslui.
În conformitate cu decizia Colegiului Naţional al Liderilor F.S.L.I. de săptămâna trecută, la nivel teritorial în perioada 15.03.2010-02.04.2010 se vor organiza mitinguri, pichetări şi greve de avertisment.
DEPARTAMENTUL COMUNICARE
Bucureşti, 17.03.2010

16 mar. 2010

PICHETARE INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI CLUJ - 24.03.2010

Biroul Operativ al SLIPC, intrunit in sedinta in data de 16.03.2010, tinand cont de calendarul formelor de protest stabilit de Colegiul National al Liderilor FSLI in data de 10.03.2010, a hotarat ca prima forma de protest organizarea unei pichetari la Institutia Prefectului Judetului Cluj in data de 24.03.2010, intre orele 11-12.
Rugam liderul de sindicat din unitate sa fie prezent miercuri, 24.03.2010, ora 10, la sediul sindicatului, insotit de cel putin 5 membri de sindicat pentru a participa la pichetare.
Va rugam sa confirmati participarea la pichetare si numarul membrilor de sindicat care va vor insoti, la adresa de e-mail
slipcluj@gmail.com, pana vineri, 19.03.2010, ora 12.00.
Mentionam ca aceasta pichetare va fi organizata impreuna cu CNS Cartel Alfa Cluj, Sindicatul Salariatilor din Invatamant “Spiru Haret”, FNS Alma Mater si vor participa in jur de 400 persoane.


Prezidiul SLIPC
Presedinte, prof. Lucia Cojocaru
Vicepresedinte, prof. Temian Vioara
prof. Tarta Grigore

15 mar. 2010

In atentia unitatilor de invatamant

In repetate randuri, la sedintele C.A. ale I.S.J., si in Comisii mixte paritare intrunite la solicitarea prezidiului SLIPC, urmare si a coroborarii artilcolelor legilor ce se refera la incadrarea si salarizarea cadrelor didactice absolvente de profil pedagogic, Conducerea I.S.J. a onorat incadrarea si salalrizarea corecta a profesorilor ciclului primar si preprimar printr-o NOTA EXPLICATIVA.
Acest lucru nu poate decat sa ne bucure si sa ne dea speranta ca parteneriatul cu sindicatele reprezentative din invatamantul preuniversitar clujean vor avea si de acum inainte finalitati in folosul salariatilor din acest sector bugetar, in limitele si spiritul legilor ce privesc buna functionarea a acestuia.
Prezidiul SLIPC

Guvernul Boc continuă să ia măsuri aberante !

Guvernul Boc, pentru a demonstra, încă odată, că nu este capabil să găsească soluții care să conducă la ieșirea României din criză, vrea să reducă deficitul bugetar, sacrificând salariații din învățământ.
Astfel, Executivul a emis O.U.G. nr.18/2010 act normativ care prorogă pentru anii 2011, 2012 și 2013 punerea în executare a sentințelor judecătorești pronunțate după data de 01.01.2010, care au ca obiect acordarea unor drepturi bănești. Această decizie a fost luată ca urmare a miilor de sentințe date de instanțele judecătorești prin care se recunoaște valabilitatea Legii nr. 221/2008.
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ respinge în mod ferm această „soluție” ilegală și disperată identificată de Guvernul României și își rezervă dreptul, în paralel cu declanșarea acțiunilor de protest, de a o ataca, prin Avocatul Poporului, la Curtea Constituțională.

Departamentul Comunicare
București, 15.03.2010

În județul Buzău se pune lacătul pe școli

În urma nemulțumirilor salariaților din învățământul buzoian ca urmarea a:
• Insuficienței fondurilor alocate conform H.G. nr.1618/2009 privind finanțarea “per capita” și punerea acesteia în aplicare începând cu data de 01.01,2010, deși restructurarea rețelei de învățământ se face începând cu data de 01.09.2010;
• Sistarea alocațiilor bugetare pentru continuarea investițiilor în unitățile de învățământ din județul Buzău și neachitarea lucrărilor efectuate și finalizate;
• Imixtiunilor M.E.C.T.S. și I.S.J. Buzău în interpretarea hotărârilor judecătorești, precum și instigarea de către aceste instituții la nerespectarea acestor hotărâri definitive și irevocabile;
• Nerespectarea prevederilor Legii nr. 330/2009, care garantează menținerea salariilor brute în luna ianuarie 2010 la nivelul celor din luna decembrie 2009,
Colegiul județean al liderilor S.I.P. „Prof. I. Neacșu” Buzău a hotărât:
Întreruperea activității și a procesului instructiv – educativ, în perioada 16-19 martie 2010, în toate unitățile de învățământ în care S.I.P. „Prof. I. Neacșu” Buzău are membri de sindicat;
Netrecera notelor în documentele școlare până nu se face dovada alocării sumelor necesare salarizării pentru anul 2010.
Participarea membrilor de sindicat la toate acțiunile de protest organizate de F.S.L.I..
Departamentul Comunicare
București, 15.03.2010

10 mar. 2010

COMUNICATUL COLEGIULUI LIDERILOR al F.S.L.I. - CALENDARUL FORMELOR DE PROTEST


F.S.L.I. apreciază comunicatul M.E.C.T.S. din data de 8 martie ca fiind diversionist şi tendenţios!

În mod sfidător, purtătorul de cuvânt al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, d-na Melania Vergu, în comunicatul de presă din data de 8.o3.2010 , face afirmaţii neadevărate cu privire la inexistenţa, la nivel naţional, a unor probleme legate de acordarea drepturilor salariale pentru luna februarie, când în fapt fondurile salariale sunt insuficiente pentru plata salariilor calculate cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.
De asemenea, doamna consilier, depăşindu-şi atribuţiile stabilite în fişa postului, îşi permite să se identifice cu instanţa de control constituţional, afirmând în respectivul comunicat public că prevederile O.U.G. 31/2009 şi O.U.G. 41/2009 sunt constituţionale, când în realitate Curtea Constituţională nu s-a pronunţat asupra constituţionalităţii acestor acte, pentru simplu motiv că acestea nu mai sunt în vigoare, fiind abrogate prin Legea nr. 330/2009 .Totodată, domnia sa, în dispreţul legii, sugerează că salariile ar trebui calculate, în continuare, în baza acestor acte normative abrogate.
Conducerea M.E.C.T.S. continuă să ignore existenţa şi valabilitatea Legii 221/2008 până în luna decembrie 2009, instigând ordonatorii de credite şi angajatorii la nerespectarea hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, precum şi la nerespectarea prevederilor art.7 alin.2 din Legea 330/2009 conform cărora, salariul brut al salariatului trebuie menţinut la nivelul lunii decembrie 2009.
Faptul că M.E.C.T.S. recunoaşte că în 17 judeţe s-au transferat fonduri din trimestrele III şi IV în trimestrul I, confirmă, încă o dată, că standardele de cost pe elev/preşcolar care au stat la baza stabilirii cheltuielilor de personal nu ţin cont de realităţile legislative din luna decembrie 2009, consecinţa directă fiind aceea că nu există fonduri suficiente pentru acoperirea integrală a salariilor în anul 2010.
DEPARTAMENTUL COMUNICARE
Bucureşti, 9.03.2010

9 mar. 2010

Metodologia acordarii gradatiei de merit


GRAFICUL desfasurarii concursului pentru acordarea gradatiilor de merit - sesiunea 2010
- 1-15 martie 2010: detaliere a punctajelor aferente criteriilor de catre comisia paritara la nivelul inspectoratului scolar
-15 martie-12 aprilie 2010: depunerea dosarelor care contin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv, la registratura inspectoratului scolar;
- 15-20 aprilie 2010: analiza dosarelor de catre inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ si elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate
- 26 aprilie-7 mai 2010: verificarea dosarelor de catre comisia de coordonare a concursului în vederea acordarii gradatiei de merit;
- 26 aprilie-7 mai 2010: verificarea dosarelor de catre reprezentantii federatiilor sindicale reprezentative din învatamânt si refacerea punctajelor, în situatia în care observatiile sunt juste, împreuna cu inspectorul de specialitate;
-10-12 mai 2010: consiliul de administratie al inspectoratului scolar aproba lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluarii
- 13 mai 2010: afisarea listei la avizierul inspectoratului scolar;
- 13 – 17 mai 2010: depunerea contestatiilor asupra punctajului acordat;
- 18 – 20 mai 2010: rezolvarea contestatiilor de catre comisie;
- 24 mai 2010: validarea rezultatelor finale ale concursului de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar;
- 26-28 mai 2010: înaintarea la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, în vederea emiterii ordinului ministrului educatiei, cercetarii si inovarii, a tabelului nominal cu personalul didactic de predare, didactic auxiliar si cel de conducere din unitatile de învatamânt, nominalizat pentru acordarea gradatiei de merit;
- 30 iulie 2010: elaborarea ordinului ministrului educatiei, cercetarii si inovarii.
NOTA:
Cadrele didactice de la Palatul National al Copiilor vor depune dosarele pentru concursul de acordare a gradatiei de merit, la registratura Ministerului Educatiei, Cercetarii
si Inovarii, respectând graficul de mai sus.

4 mar. 2010

In atentia unitatilor de invatamant

Conducerea Sindicatului Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean vă aduce la cunoştinţă faptul că sporul pentru condiţii deosebite de muncă, grele, periculoase sau penibile, si sporul pentru condiţii nocive de muncă, se menţin în continuare pentru salariaţii din învăţământ.
Acestea sunt prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă Unic Naţional pe anii 2007-2010, încheiat conform art. 10 şi 11 din Legea nr. 130/1996, republicată, înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu nr. 2.895 din 21 din 29 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 5cc din 29 ianuarie 2007, astfel:
“Art. 41. (…)
(3) Sporurile minime ce se acordă în condiţiile prezentului contract sunt:
a) pentru condiţii deosebite de muncă, grele, periculoase sau penibile, 10 % din salariul de bază;
b) pentru condiţii nocive de muncă, 10% din salariul minim negociat la nivel de unitate”
În sprijinul acordării acestor sporuri sunt şi dispoziţiilor art. 6 (1) din OUG 1/2010:
“Art. 6 (1) In cazul in care drepturile salariale determinate in conformitate cu Legea-cadru nr. 330/2009 si cu prezenta ordonanta de urgenta sunt mai mici decat cele stabilite prin legi sau hotarari ale Guvernului pentru functia respectiva pentru luna decembrie 2009 se acorda o suma compensatorie cu caracter tranzitoriu care sa acopere diferenta, in masura in care persoana isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii. Aceasta suma se include in salariul de baza, solda/salariul functiei de baza sau indemnizatia lunara de incadrare, dupa caz, dar nu este luata in calcul la determinarea altor drepturi de natura salariala care se stabilesc in functie de acestea.”
Pentru aceasta se impune iniţierea de către angajator a demersurilor prevăzute de Legea 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă, precum si initierea procedurii prevazute la punctul 17 al Notei la Anexa nr. II/1.4 din Legea 330 / 2009.


Prezidiul S.L.I.P.C.,
Preşedinte: prof. Lucia Maria Cojocaru
Vicepreşedinte: prof. Vioara Temian

Profesorii ar putea ramane fara salarii

Bugetul alocat in acest an pentru plata salariilor din scolile clujene nu este suficient. Astfel, directorii mai multor scoli s-au trezit ca au un deficit care ajunge chiar pana la 50% pentru plata salariilor pentru luna februarie.

Se apeleaza la banii de pe trimestrul 4
“Pe an calendaristic, fondurile alocate in functie de numarul de elevi nu ne ajung. S-a aprobat ieri un transfer de fonduri din trimestrul IV pentru trimestrul I, ca sa se poata plati integral salariile”, a declarat Florica Criste, directorul Scolii cu clasele I-VIII din Negreni.Aceasta solutie a fost adoptata si la alte scoli cu probleme, insa este una temporara, riscand sa se ajunga in trimestrul IV si sa nu existe fonduri deloc pentru plata salariilor.“Am avut si noi probleme, dar din ultimele informatii s-au aprobat virari de credite de pe trimestrul IV pentru a putea plati salariile. Exista riscul ne trezim fara bani in trimestrul IV, dar speram ca pana atunci sa se suplimenteze fondurile”, a declarat si Fodor Zoltan, directorul Scolii Fizesu Gherlii.
Presedintele Sindicatului Liber al Invatamantului Preuniversitar Clujean (SLIPC), Lucia Cojocaru, a afirmat ca nemultumirile profesorilor sunt mari si ca cel mai probabil vor urma actiuni de protest.“Avem semnale deocamdata din mediul rural, pentru ca acolo se dau salariile mai repede decat in municipiu, ca exista deficite in asigurarea fondurilor pentru salariile din februarie chiar si de peste 50%. Avem informatii ca sunt probleme si in alte judete. In Salaj, de exemplu, exista un deficit de aproximativ 15%. Marti si miercuri vom avea sedinta la Bucuresti si atunci vom stabili calendarul eventualelor actiuni de protest”, sustine Lucian Cojocaru.

Semne de intrebare si la Cluj-Napoca
Potrivit unor surse, aceeasi problema se intalneste si in cazul scolilor din municipiu, unde directorii au fost sunati de reprezentanti ai Primariei Cluj-Napoca cerand sa li se comunice suma necesara pentru salariile din februarie spre a evita neplata. Cu toate acestea, reprezentantii Primariei spun ca nu exista probleme cu fondurile.“Bugetul de la scoli e avizat de Primarie si e acoperit. Se mai poate intampla sa isi mai realoce fonduri de la un capitol la altul in bugetele fiecarei scoli, dar atat. Probleme de genul asta nu au fost si nu sunt pentru ca fiecare scoala isi intocmeste bugetul si se respecta planul de buget de catre Primarie”, a declarat Oana Buzatu, purtatorul de cuvant al Primariei.

Elza Almasi
Alexandra Pacurar