9 mar. 2010

Metodologia acordarii gradatiei de merit


GRAFICUL desfasurarii concursului pentru acordarea gradatiilor de merit - sesiunea 2010
- 1-15 martie 2010: detaliere a punctajelor aferente criteriilor de catre comisia paritara la nivelul inspectoratului scolar
-15 martie-12 aprilie 2010: depunerea dosarelor care contin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv, la registratura inspectoratului scolar;
- 15-20 aprilie 2010: analiza dosarelor de catre inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ si elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate
- 26 aprilie-7 mai 2010: verificarea dosarelor de catre comisia de coordonare a concursului în vederea acordarii gradatiei de merit;
- 26 aprilie-7 mai 2010: verificarea dosarelor de catre reprezentantii federatiilor sindicale reprezentative din învatamânt si refacerea punctajelor, în situatia în care observatiile sunt juste, împreuna cu inspectorul de specialitate;
-10-12 mai 2010: consiliul de administratie al inspectoratului scolar aproba lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluarii
- 13 mai 2010: afisarea listei la avizierul inspectoratului scolar;
- 13 – 17 mai 2010: depunerea contestatiilor asupra punctajului acordat;
- 18 – 20 mai 2010: rezolvarea contestatiilor de catre comisie;
- 24 mai 2010: validarea rezultatelor finale ale concursului de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar;
- 26-28 mai 2010: înaintarea la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, în vederea emiterii ordinului ministrului educatiei, cercetarii si inovarii, a tabelului nominal cu personalul didactic de predare, didactic auxiliar si cel de conducere din unitatile de învatamânt, nominalizat pentru acordarea gradatiei de merit;
- 30 iulie 2010: elaborarea ordinului ministrului educatiei, cercetarii si inovarii.
NOTA:
Cadrele didactice de la Palatul National al Copiilor vor depune dosarele pentru concursul de acordare a gradatiei de merit, la registratura Ministerului Educatiei, Cercetarii
si Inovarii, respectând graficul de mai sus.

Un comentariu:

Adriana spunea...

Asa vad eu si vad bine:
1 premiu national la olimpiada= 9p, 150 de elevi promovati cu note peste 8 la bacalaureat=2p
1 curs cu credite furnizat de nu/stiu/cine= 3p, 2 ani la doctorat=0 p, pt. ca nu se dau credite;
1 publicatie la o editura necunoscuta, chiar infiintata de autor(sic!)> publicarea unui articol de specialitate intr-o prestigioasa revista online.
Exista numai unele programe nationale, internationale pe care ministerul le agreeaza! de ce? celelalte ce defect au? nu le aduc stimabililor evaluatori avantaje de niciun fel?
Cine aplica pentru gradatiile de merit se umileste- lasa la latitudinea unor incompetenti evaluarea muncii inimaginabil de dificile si valoroase. Practic se rasplateste tot ceea ce e mai putin important, relevant, in munca de zi cu zi. Si nu isi dau seama ce fac cu aceasta grila!,iar prin aplicare nu facem altceva decat sa ii incurajam in a persevera in prostie si aroganta.
Ar trebui sa boicotam actiunea, dar...banii...Eu una nu am sa aplic.