15 mar. 2010

În județul Buzău se pune lacătul pe școli

În urma nemulțumirilor salariaților din învățământul buzoian ca urmarea a:
• Insuficienței fondurilor alocate conform H.G. nr.1618/2009 privind finanțarea “per capita” și punerea acesteia în aplicare începând cu data de 01.01,2010, deși restructurarea rețelei de învățământ se face începând cu data de 01.09.2010;
• Sistarea alocațiilor bugetare pentru continuarea investițiilor în unitățile de învățământ din județul Buzău și neachitarea lucrărilor efectuate și finalizate;
• Imixtiunilor M.E.C.T.S. și I.S.J. Buzău în interpretarea hotărârilor judecătorești, precum și instigarea de către aceste instituții la nerespectarea acestor hotărâri definitive și irevocabile;
• Nerespectarea prevederilor Legii nr. 330/2009, care garantează menținerea salariilor brute în luna ianuarie 2010 la nivelul celor din luna decembrie 2009,
Colegiul județean al liderilor S.I.P. „Prof. I. Neacșu” Buzău a hotărât:
Întreruperea activității și a procesului instructiv – educativ, în perioada 16-19 martie 2010, în toate unitățile de învățământ în care S.I.P. „Prof. I. Neacșu” Buzău are membri de sindicat;
Netrecera notelor în documentele școlare până nu se face dovada alocării sumelor necesare salarizării pentru anul 2010.
Participarea membrilor de sindicat la toate acțiunile de protest organizate de F.S.L.I..
Departamentul Comunicare
București, 15.03.2010

Niciun comentariu: