29 nov. 2010

Proiectul de Lege privind Codul Dialogului Social

Pe site-ul ministerului muncii este postat in dezbatere publica pana in 5.12.2010 Proiectul de Lege privind Codul Dialogului Social.
Un proiect care va abroga :
a) Legea nr.54/2003 – legea sindicatelor,
b) Legea nr.168/199 – legea privind soluţionarea conflictelor de muncă,
c) Legea nr.356/2001 – legea patronatelor
d) Legea nr. 130/1996- legea privind contractului colectiv de muncă,
e) Legea nr.109/1997 – legea Consiliului Economic şi Social
f) H.G. nr.369/2009 – privind comisiile de dialog socialModificarile de continut si impactul acestora asupra miscarii sindicale care trebuie sa apere interesele profesionale, sociale si economice ale membrilor ramane sa le analizam impreuna.
Cert este ca se incearca de catre Guvern sa depersonalizeze miscarea sindicala si tot ce tine de aprararea angajatilor din Romania. Inca o modalitate dupa denigrarea liderilor si toate celelalte masuri impotriva miscarii sindicale.

26 nov. 2010

Noi disponibilizări în educaţie, prin uşa din dos, cu încălcarea legii

Potrivit semnalelor pe care le avem de la liderii organizaţiilor sindicale, afiliate Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, inspectorii şcolari fac presiuni asupra directorilor de unităţi de învăţământ ca, în anul şcolar viitor, să comaseze clasele care au efective mai mici de elevi. În acest moment, o clasă are maximum 25 de elevi la învăţământul primar şi 30 de elevi la gimnaziu şi liceu. Comasarea se va face fără respectarea numărului maxim de elevi, prevăzut de lege. Astfel, se va ajunge la clase cu aproximativ 30 de elevi la învăţământul primar şi 35 de elevi la gimnaziu şi liceu.
Măsura va fi pusă în aplicare, deşi ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu a afirmat, de nenumărate ori, că nu va accepta clase mai mari decât cele prevăzute de lege.
F.S.L.I. este de părere că se încearcă reducerea normelor didactice, de fapt, o formă mascată de a face noi disponibilizări în sistemul de învăţământ. O altă consecinţă este scăderea calităţii procesului instructiv-educativ.
Probleme sunt şi la grădiniţe, unde grupele cu program prelungit sunt transformate în grupe cu program normal, desfiinţându-se posturi de educatoare. Măsura nu afectează doar cadrele didactice ci şi părinţii şi copiii.
„Ministerul Educaţiei nu face altceva decât să pună în aplicare un nou plan de disponibilizări, prin uşa din dos, fără să respecte legea. Acesta este şi motivul pentru care directorii de şcoli nu au primit nicio notă scrisă din partea inspectoratelor, ci doar comenzi verbale pentru comasarea claselor de elevi. F.S.L.I. cere ministrului Educaţiei o întâlnire de urgenţă pentru a clarifica aceste probleme.”

Contact:
Simion Hancescu, preşedinte FSLI, 0722.779.716
Marilena Gheorghiţă, Departament Comunicare FSLI, 0728.999.847

25 nov. 2010

CURSURI SLIPC - CCD CLUJ pentru membrii de sindicat

IN ATENTIA PERSOANELOR NOMINALIZATE !
Convocare program "Iniţiere IT şi Utilizare AEL" seria 8

Convocare program "Comunicare şi leadership" seria 8

Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră la acest program, până joi, 2 decembrie, persoanei de contact: Prof. metodist Alina Petri: tel. 0733-661204; email: apetri@ccdcluj.ro si la S.L.I.P.C. (tel: 0264-596947 / slipcluj@gmail.com).

24 nov. 2010

Comunicat de presa SLIPC

Teroarea comasărilor

SLIPC protestează împotriva hotărârii preliminare a ISJ Cluj, pronunţată la întâlnirea cu directorii de şcoli azi, 23.11.2010, de comasare începând de la 1 septembrie 2011 a următoarelor unităţi de învăţământ de pe raza judeţului: Şcoala nr.2 Gherla, Centru Scolar pentru Educatie Incluziva, Grupul Şcolar Material Rulant Unirea, Liceul Sanitar Victor Babeş, Colegiul Economic Iulian Pop, Liceul Teoretic Brassai Samuel, ultimele din Cluj-Napoca.
Pretextele invocate au fost următoarele. Toate aceste unităţi de învăţământ funcţionează în clădiri retrocedate, Consiliile Locale, respectiv Consiliul Judeţean Cluj, nu pot suporta contravaloare chiriei, iar finanţarea per elev la aceste şcoli este deficitară deoarece se face tot timpul prin redistribuire de fonduri.
Consecinţa reală a acestor comasări este desfiinţarea unor şcoli şi licee cu tradiţie, precum Liceul Victor Babeş, brand în profil sanitar, singurul dn judeţ, care se va muta la Colegiul Tehnic Ana Aslan, ca să cedeze locaţia Liceului Teoretic Samuel Brassai, alungat de unitarieni în vecini. Se desfiinţează astfel încă un liceu românesc, în locaţia căruia a funcţionat şi şcoală postliceală pentru cadre medicale medii, ireproşabil pregătite şi care lucrează şi azi în clinicile din municipiu. Colegiul Economic Iulian Pop, şcoală cu renume, de asemenea un brand, a mai fost comasat cu fostul Liceu Comercial, cu profil unic de asemenea, de pe strada Decebal. O fi renunţat domnul preşedinte Băsescu la ideea că ospătarii şi bucătarii sunt urgenţele de formare pe piaţa ocupaţională a României? Noua locaţie a Colegiului Economic nu va fi la doi paşi ca în cazul privilegiatului liceu Brassai, ci la distanţă de osândă, tocmai la Colegiul Tehnic Napoca, în Mănăştur. Grupul Şcolar Unirea, şcoală cu o vechime de 36 de ani, a mai fost comasat cu Liceul 16 Februarie. Actualmente adăposteşte în locaţia sa o filială a CCD Cluj, Centrul de documentare şi formare profesională, ateliere auto acreditate, agenţi economici care au investit în clădirea pentru a cărei reabilitare, dotare şi modernizare şi statul roman a contribuit cu 340 mii eruro. Noua lui locaţie aminteşte de tăierea în bucăţi a voievozilor neascultători de altădată. O parte din elevi vor merge la Grupul Şcolar Industrial Tehnofrig, alţii la Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, alţii la Colegiul Tehnic de Transporturi Transilvania. Culme a gândirii manageriale a decidenţilor ISJ, acest grup şcolar cu dotare tehnică şi bază de training unice în municipiu va găzdui elevii Liceului de Muzică Sigismund Toduţă, care nici măcar nu pot folosi sălile de clasă de aici, necorespunzătoare pentru un liceu de muzică. Va fi nevoie de alte investiţii pentru compartimentarea sălilor de clasă şi pentru îmbunătăţirea acusticii. La noi ca la nimeni. Renunţăm la o logistică formată cu dificultăţi de-a lungul deceniilor şi îi trimitem pe viitorii muzicieni ai Clujului să înveţe într-un loal impropriu. Probabil în speranţa că vor renunţa la cariera muzicală şi se vor face lăcătuşi. Centrul Scolar pentru Educatia Incluziva, unitate înfiinţată în anul 1929, are 159 de elevi din care 129 prezintă deficienţe grave şi handicap sever, inclusiv 48 de copii autişti care necesită un tratament deosebit. Ce vor face aceşti copii în noua locaţie de la Grupul Şcolar de Arte şi Meserii Samus, unde sunt copii cu altfel de dificienţe şi de alte vârste? Convieţuirea lor dificilă va împieta asupra efortului cadrelor didactice şi medicale de a corecta deficienţele de care suferă. Ne punem singuri beţe-n roate tocmai într-un domeniu în care societatea s-ar cuveni să demonstreze generozitate. Să nu uităm de Şcoala nr. 2 Gherla, care trebuie să-şi mute copiii români la Şcola nr. 1, pentru ca să poată rămâne copiii etnicilor maghiari nestingheriţi, într-un apartheid şcolar anacronic şi dăunător pentru ei înşişi. Desigur, pentru elevii maghiari o şcoală poate obţine personalitate juridică la un număr mai mic de 100, pe când şcolile care găzduiesc copiii populaţiei majoritare, trebuie să aibă peste 300, ca ilustrare a principiului asigurării egalităţii de şanse.
Din experienţa de până acum, comasările în mediul rural nu aduc economii reale la buget, în schimb favorizează un centralism şcolar exagerat, grevează exploatarea specificul local atât de util în formarea unui tânăr, înstrăinează copilul prin împuţinarea timpului petrecut în famile şi în comunitatea în care s-a născut. Comasările în mediul urban au consecinţe şi mai grave. Dispar în municipii şi oraşe tocmai acele centre de tradiţie şi izvoare de performanţă care dau vigoare intelectuală comunităţilor. Se promovează astfel un genocid cultural al cărui singur şi meschin scop este să se închidă gura prea ascuţită a profesorilor de liceu care trebuie să înveţe că au un stăpân.
Deşi avem experienţa tristă din februarie anul trecut când ISJ a refuzat să discute cu partenerii sociali problema celor 21 de şcoli ce urmau a fi comasate antrenând desfiinţarea a sute de posturi de cadre didactice, noi vom urma calea legală şi firească a dialogului şi vom propune ISJ din nou o comisie paritară pe tema noilor comasări. În acest scop, aşteptăm reacţiile directorilor şi ale profesorilor din şcolile vizate şi nu în ultimul rând ale părinţilor elevilor, pentru a orienta discuţia pe detalii referitoare în primul rând la soarta personalului angajat, dar şi la situaţia elevilor şi a patrimoniului şcolar din unităţile ce urmează a fi restructurate. Scopul nostru nu este de a inflama un scandal inutil, ci de a evita gafe precum cele produse anul trecut, precum pierderea unor proiecte europene de milioane de euro pe considerentul unor economii iluzorii, eludarea specificului şcolilor vocaţionale, dezafectarea unor localuri recent renovate, supradimensionarea programului zilnic şi reducerea randamentului la învăţătură al elevilor puşi să facă naveta, încălcarea unor principii ergonomice elementare, chiar apariţia unor riscuri şi pericole legate de sănătatea elevului mic, cheltuielile suplimentare din partea părinţilor etc. Toate aceste considerente trebuie luate în discuţie cu toată responsabilitatea, de la caz la caz. Sperăm să găsim înţelegere la oamenii de onoare ai ISJ care nu sacrifică comenzii politice interesul învăţământului.


Prof. Lucia Maria Cojocaru,
Preşedinte S.L.I.P.C.

23 nov. 2010

Mediafax - MJ, nemulţumit de soluţii ale instanţelor date în litigiile privind reducerile bugetare

BUCUREŞTI (MEDIAFAX) - Ministerul Justiţiei este nemulţumit de soluţiile instanţelor din litigiile privind reducerile bugetare şi acordarea de drepturi salariale, astfel că a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii să facă evaluări referitoare la respectarea de către judecători a deciziilor Curţii Constituţionale.
"Ministerul Justiţiei a solicitat CSM evaluări cu privire la respectarea de către instanţe a caracterului obligatoriu al deciziilor Curţii Constituţionale în contextul soluţionării litigiilor care pun în discuţie dispoziţiile Legii 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi ale OUG 71/2009 referitoare la plata unor sume prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar", informează, luni, Biroul de presă al MJ.
Comunicatul MJ vine după ce Uniunea Naţională a Judecătorilor din România (UNJR) a solicitat public demisia secretarului de stat Lidia Barac, informând-o, "totodata, despre demersul UNJR în vederea sesizării Inspecţiei Judiciare cu privire la săvârşirea abaterii disciplinare reglementate de articolul 99, litera b, din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor şsi procurorilor şi cu privire la încălcarea Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor".
"Demersul UNJR este urmarea faptului că doamna judecător Lidia Barac, în calitate de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei, a considerat oportun să sesizeze Consiliul Superior al Magistraturii în vederea declanşării verificărilor prevazute de articolului 45, alineatul 1, din Legea 317/2004 prin intermediul Inspecţiei Judiciare în legătură cu pronunţarea unor hotărâri judecătoreşti prin care au fost înlăturate de la aplicare dispoziţiile Legii 118/2010, aplicându-se direct Convenţia Europeană a Drepturilor Omului", arată uniunea, într-un comunicat remis agenţiei MEDIAFAX.
În replică, Ministerul Justiţiei arată că nu s-a substituit CSM exercitându-şi atribuţiile legale şi rolul său constituţional de a veghea la respectarea supremaţiei legii în România, rol atribuit inclusiv prin prevederile art.2 şi art.5 din HG 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei potrivit cărora: "Ministerul contribuie la buna funcţionare a sistemului judiciar şi la asigurarea condiţiilor înfăptuirii justiţiei ca serviciu public, apărarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti".
Ministerul Justiţiei afirmă că are dreptul de a sesiza CSM - Serviciul Inspecţiei Judiciare, drept conferit de art. 45 (1) din Legea 317/2004 care arată că: „Orice persoană interesată, inclusiv conducătorii instanţelor sau ai parchetelor, poate semnala Inspecţiei judiciare aspecte în legătură cu activitatea ori conduita necorespunzătoare a judecătorilor sau procurorilor, cu încălcarea obligaţiilor profesionale în raporturile cu justiţiabilii ori cu săvârşirea de către aceştia a unor abateri disciplinare". Acelaşi drept este statuat şi de art. 97 din Legea 303/2004 în care se arată: "Orice persoană poate sesiza Consiliul Superior al Magistraturii, direct sau prin conducătorii instanţelor ori ai parchetelor, în legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a judecătorilor sau procurorilor, încălcarea obligaţiilor profesionale în raporturile cu justiţiabilii ori săvârşirea de către aceştia a unor abateri disciplinare".
Totodată, Ministerul Justiţiei subliniază faptul că nu poate fi obstrucţionat în exercitarea dreptului său legal de a solicita efectuarea de verificări de către Inspecţia CSM, iar Consiliul şi Inspecţia Judiciară au obligaţia de a efectua verificările solicitate, cu respectarea tuturor rigorilor impuse de lege şi deontologie, inclusiv a celor privind confidenţialitatea unor proceduri impuse procedurilor în curs.
Potrivit MJ, principiul independenţei judecătorului este în directă legătură cu limitele constituţionale ale puterii judecătoreşti. Asociaţiile profesionale ale magistraţilor sunt datoare să promoveze supremaţia legii, statul de drept, separaţia puterilor în stat, iar principiul fundamental prevăzut de art. 16 (2) din Constituţia României care statuează că "Nimeni nu este mai presus de lege" se aplică tuturor cetăţenilor, autorităţilor şi instituţiilor, conchide ministerul.
Solicitarea MJ către CSM vine după ce presa a semnalat mai multe procese, printre care şi cel în care Tribunalul Călăraşi a decis că reţinerea a 25 la sută din indemnizaţia de concediu în cazul profesorilor este ilegală, astfel că autorităţile locale sunt obligate să restituie sumele aferente.
Sindicatul Liber din Învăţământ Călăraşi, afiliat la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), a demonstrat în instanţă că reţinerea a 25 la sută din indemnizaţia de concediu este ilegală, prin urmare, autorităţile locale sunt obligate să restituie sumele aferente membrilor de sindicat din Călăraşi cărora li s-au reţinut aceşti bani, se arată într-un comunicat din 12 noiembrie al FSLI.
"Decizia Tribunalului Călăraşi confirmă faptul că Legea 118/2010, prin care Guvernul a redus veniturile cu 25 la sută, începând cu data de 1 iulie 2010, este una abuzivă. FSLI şi-a exprimat această poziţie încă de la punerea în aplicare a acestei legi", apreciază federaţia.
Procese similare sunt în derulare şi în alte judeţe, unde FSLI are organizaţii sindicale afiliate. "Sentinţa obţinută la Tribunalul Călăraşi a creat, astfel, un precedent şi sperăm ca restul proceselor din ţară să primească sentinţe similare", precizează FSLI.
Într-un alt proces, magistraţii Tribunalului Vâlcea au decis că reducerea salariilor cu 25 la sută în cazul a şase funcţionari de la Primăria Voineasa şi a doi judecători de la Judecătoria Bălceşti care au contestat în instanţă decizia de diminuare a salariilor este ilegală, astfel că cele opt persoane ar urma să îşi primească banii înapoi.
Judecătorii Tribunalului Vâlcea şi-au motivat decizia prin faptul că diminuarea reprezintă o încălcare a dreptului de proprietate conform Convenţiei Drepturilor Omului.
Pe rolul Tribunalului Vâlcea mai sunt alte zece dosare care se referă la ilegalitatea măsurii de reducere a salariilor cu 25 la sută.
Decizia Tribunalului Vâlcea conform căreia reducerea salariilor cu 25% este ilegală va fi atacată la instanţele superioare, dar nu poate opri aplicarea legii în condiţiile în care Curtea Constituţională a decis deja că actul normativ este constituţional, potrivit premierului Emil Boc.
"Decizia Curţii Constituţionale privind Legea de reducere a salariilor este de constituţionalitate. O decizie judecătorească a unei instanţe nu poate opri aplicarea legii, iar această decizie va fi atacată la instanţele superioară, nefiind definitivă", a spus, în 12 noiembrie, Emil Boc.
Solicitat de jurnalişti să comenteze motivarea Tribunalului, potrivit căruia diminuarea salarială reprezintă o încălcare a dreptului de proprietate conform Convenţiei Drepturilor Omului, premierul a răspuns : "Dar când patronii dumneavoastră au fost obligaţi să vă taie salariile au încălcat drepturile omului ?".

18 nov. 2010

Angajaţii din învăţământ ar putea rămâne fără bani, de sărbători

Guvernul sacrifică şi în acest an sistemul de învăţământ. Potrivit proiectului de rectificare bugetară pentru anul 2010, fondul de salarii pentru învăţământul preuniversitar a fost redus cu 247.112. 000 lei. De la începutul anului, bugetul de salarii pentru angajaţii din învăţământ a fost redus cu 1, 3 miliarde de lei, ceea ce înseamnă că plata integrală a salariilor este pusă în pericol pentru luna decembrie 2010.

Potrivit aceluiaşi proiect de act normativ, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va pierde 40 de milioane de lei.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ consideră că diminuarea bugetului, alocat iniţial sistemului de învăţământ, demonstrează un dezinteres total din partea Guvernului faţă de angajaţii din învăţământ, elevi, şcoli.

“Decizia Guvernului de a reduce fondurile destinate cheltuielilor de personal este revoltătoare. Există riscul major ca salariaţii din învăţământ să rămână fără bani, chiar de sărbători, pentru că sumele alocate salariilor pentru luna decembrie sunt mai mici cu 24%, faţă de cât ar fi nevoie. Este dureros ceea ce se întâmplă în acest moment şi Guvernul dă, încă o dată, dovadă de dispreţ faţă de această categorie profesională”, a declarat Simion Hancescu, preşedinte F.S.L.I.

Simion Hancescu, preşedinte F.S.L.I.

Marilena Gheorghiţă, Departament Comunicare F.S.L.I.

Majorarea de 15% a salariilor în 2011, doar praf în ochii bugetarilor

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ îşi exprimă nemulţumirea faţă de prevederile Legii de salarizare a bugetarilor din 2011. Proiectul de act normativ a fost negociat astăzi, 18 noiembrie 2010, între reprezentanţii organizaţiilor sindicale şi cei ai patronatelor cu secretarul de stat din cadrul Ministerului Muncii, Valentin Mocanu.

“Majorarea salarială de 15%, anunţată de Executiv este, de fapt, o indexare şi va acoperi doar rata inflaţiei estimată la 8% în 2011 şi pierderea celui de-al 13-lea salariu, care înseamnă alte 8 procente din veniturile angajaţilor din învăţământ. Practic, salariaţii din învăţământ nu primesc nici un ban în plus iar veniturile lor vor rămâne, ca şi în acest an mai mici cu 25% faţă de luna iunie 2010”, a declarat Simion Hancescu, preşedinte F.S.L.I.

F.S.L.I. a solicitat, în cadrul negocierilor purtate astăzi acordarea unui premiu de performanţă, anual, care să se acorde în învăţământul preuniversitar, după modelul celui propus în învăţământul superior.

Simion Hancescu, preşedinte F.S.L.I.

Marilena Gheorghiţă, Departament Comunicare F.S.L.I.

Interesele de grup ale actualei Puteri sunt mai presus de lege!

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ este revoltată de intenţia Guvernului Boc de a promova Legea Educaţiei Naţionale, prin angajarea răspunderii, după ce Curtea Constituţională a decis că această procedură este neconstituţională. Prin intenţia exprimată, primul ministru al României, Emil Boc, demonstrează, încă o dată, că pentru Executiv interesele de grup din interiorul coaliţiei de guvernământ sunt mai presus de lege.
Reamintim primului ministru şi ministrului Educaţiei, Daniel Funeriu, că Legea Educaţiei Naţionale este o lege extrem de importantă pentru viitorul României, care produce efecte pe termen lung, atât pentru elevi şi părinţi, cât şi pentru angajaţii din sistem. Tocmai de aceea F.S.L.I. îi cere actualei Puteri să nu îşi bată joc de educaţia României şi să accepte ca L.E.N. să fie adoptată după ce va fi dezbătută şi în Senatul României.
Guvernul Boc demonstrează, prin atitudinea sa, că în România se încalcă principiul constituţional al separării puterilor în stat, ceea ce ne determină să afirmăm că ne îndreptăm către un regim dictatorial. Totodată, F.S.L.I. consideră că garantul respectării legilor, reprezentat de Curtea Constituţională, a devenit o instituţie inutilă, în condiţiile în care deciziile sale nu sunt respectate nici de actualul guvern şi nici de preşedintele Traian Băsescu.


Simion Hancescu, preşedinte F.S.L.I.
Marilena Gheorghiţă, Departament Comunicare F.S.L.I.
Sursa: www.fsli.ro

Legislatie

O nouă victorie a salariaţilor din învăţământ, afiliaţi la FSLI

Tribunalul Constanţa a admis o primă acţiune a Sindicatului Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Constanţa, afiliat la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, împotriva diminuării cu 25% a indemnizaţiei de concediu, pentru perioada 2009-2010. Sentinţa se referă la salariaţii care au intrat în concediu de odihnă înainte de 3 iulie 2010, data intrării în vigoare a Legii 118/2010.
Potrivit hotărârii Consiliului director şi a Conferinţei Judeţene ale S.L.S.I.P. Constanţa vor urma acţiuni similare împotriva altor unităţi de învăţământ din judeţ, care au aplicat ilegal reducerea indemnizaţiei de concediu.

Prof. Ioana Purcărea, preşedinte S.L.S.I.P. Constanţa şi vicepreşedinte F.S.L.I. – 0722.637.648
Marilena Gheorghiţă, Departament Comunicare F.S.L.I.- 0728.999.847

12 nov. 2010

F.S.L.I. susţine acţiunea colegilor din judeţul Dolj

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ îşi exprimă solidaritatea faţă de acţiunea colegilor din judeţul Dolj, intraţi în grevă spontană. “Consider că plata integrală a indemnizaţiilor de concediu a fost făcută în condiţiile legii. Decizia autorităţilor locale de a recupera banii acordaţi este un abuz. Tocmai de aceea înţeleg nemulţumirea colegilor din Dolj, care fac parte din F.S.L.I. şi hotărârea lor de a înceta activitatea în mod spontan. F.S.L.I. este alături de cadrele didactice din Dolj, la fel cum şi-au exprimat solidaritatea şi alţi colegi din ţară,” a declarat preşedintele F.S.L.I., Simion Hancescu.
F.S.L.I. face deja demersuri pentru recuperarea, în instanţă, a banilor pe care angajaţii din învăţământ i-au pierdut, după ce indemnizaţia de concediu a fost redusă cu 25%.


Simion Hancescu, preşedinte F.S.L.I.
Marilena Gheorghiţă, Departament Comunicare

Negocieri la Ministerul Muncii, fără rezultat

Astăzi, 11 noiembrie 2010, a avut loc la Ministerul Muncii o întâlnire între reprezentanţii confederaţiilor sindicale şi ai patronatelor cu ministrul Muncii Ioan Botiş precum şi cu secretarul de stat Valentin Mocanu. La întâlnire au participat din partea CSDR Iacob Baciu- preşedinte şi Simion Hancescu- vicepreşedinte şi preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ.
Discuţiile au avut ca temă principală stabilirea salariului minim pe economie din 2011. Reprezentanţii sindicatelor au cerut majorarea salariului minim la 750 lei, începând cu 1 ianuarie 2011. F.S.L.I. consideră că este necesară această majorare, întrucât cea mai mare parte a celor care au acest venit sunt asistaţi social, pentru care statul acordă diferite subvenţii. În plus, considerăm că este nevoie de creşterea salariului minim pe economie pentru a se reduce evaziunea fiscală. F.S.L.I. cere majorarea salariului minim pe economie şi pentru că acesta reprezintă şi valoarea coeficientului 1 din grila prevăzută în legea de salarizare unitară în sistemul bugetar.
O parte dintre organizaţiile patronale cer majorarea salariului minim pe economie la 705 lei, în timp ce altele au propus ca valoare: 650 lei.
Reprezentanţii Ministerului Muncii nu au avansat nicio valoare pentru salariul minim pe economie din 2011.
Vă reamintim că, în urma negocierilor anterioare, coeficientul maxim pentru învăţământul preuniversitar, acceptat de Ministerul Muncii este de 5,36 pentru un profesor grad I, cu 40 de ani vechime, iar coeficientul minim este de 2,16, acordat profesorului debutant.
O nouă întâlnire între reprezentanţii confederaţiilor sindicale şi ai organizaţiilor patronale cu miniştrii Muncii şi Finanţelor, având ca temă salariul minim pe economie şi aplicarea legii de salarizare unitară în sistemul bugetar pentru 2011, a fost programată pentru săptămâna viitoare.


Simion Hancescu, preşedinte F.S.L.I.
Marilena Gheorghiţă, Departament Comunicare

9 nov. 2010

INFORMARE - sedinta comisiei de dialog social

Astăzi, 8.11.2010, a avut loc Comisia de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la care au participat din partea federaţiei noastre domnii Simion Hancescu preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Levente Vadasz, expert resurse umane.
În cadrul şedinţei s-a discutat despre Proiectul de Ordin de ministru privind modificarea şi completarea OMEC nr. 4925/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. Proiectul a fost modificat în urma demersurilor făcute de F.S.L.I., care a atras atenţia Ministerului Educaţiei că acest Ordin este ilegal, întrucât nu respecta prevederile Legii 84/1995. Prin urmare, proiectul aprobat prevede ca, în consiliul de administraţie, reprezentanţii unităţii de învăţământ să fie majoritari.
De asemenea au primit aviz favorabil şi următoarele proiecte:
- Proiectul de Ordin de ministru privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2;
- Proiectul de Ordin de ministru privind aprobarea Calendarului mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2011-2012;
- Proiectul de Ordin de ministru privind aprobarea Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
- Proiectul de Ordin de ministru privind aprobarea Metodologiei de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar;
- Proiectul de Ordin de ministru privind aprobarea Metodologiei de fundamentare a cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2011-2012.

În cadrul Comisie de Dialog Social, reperezentanţii F.S.L.I. au solicitat Ministerului Educaţiei explicaţii legate de întârzierea emiterii ordinului privind acordarea distincţiei „Gheorghe Lazăr”. Reprezentanţii Ministerului au declarat că premiile în bani, care însoţesc această distuncţie, nu pot fi acordate în acest an, din cauza restricţiilor impuse de legislaţia în vigoare potrivit căreia, în anul 2010 nu se acordă premii băneşti.
F.S.L.I. a mai solicitat M.E.C.T.S. să convoace, de urgenţă, o comisie tehnică pentru elaborarea formei finale a Regulamentului cadru, în baza căruia vor fi acordate sporurile pentru condiţiile grele de muncă, precum şi pentru condiţii periculoase sau vătămătoare. Se impune urgentarea elaborării acestui regulament, astfel încât aceste sporuri să fie acordate începând cu 1 ianuarie 2011. Precizăm că, în conformitate cu prevederile Legii 330/2009, acest regulament ar fi trebuit să fie întocmit de fiecare ordonator de credite şi să fie avizat de Ministerul Finanţelor Publice precum şi de Ministerul Muncii.


Simion Hancescu, preşedinte FSLI

Marilena Gheorghita, Departament Comunicare FSLI

3 nov. 2010

Comunicat de presa al CURTII CONSTITUTIONALE

În şedinţa din ziua de 3 noiembrie 2010, Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.e) din Constituţia României şi al art.34 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-a pronunţat asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Parlamentul României, organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării, pe de o parte, şi Guvern, ca autoritate publică a puterii executive, pe de altă parte, conflict declanşat prin oprirea din procedura legislativă de la Senat a proiectului Legii educaţiei naţionale şi angajarea răspunderii de către Guvern asupra acestui proiect de lege - cerere formulată de Preşedintele Senatului.
În urma deliberărilor, Plenul Curţii Constituţionale, cu majoritate de voturi, a constatat că angajarea răspunderii de către Guvern în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în temeiul art.114 alin.(1) din Constituţie, asupra proiectului Legii educaţiei naţionale este neconstituţională şi a declanşat un conflict juridic de natură constituţională între Guvern şi Parlament, întrucât proiectul de lege se află în proces de legiferare la Senat, în calitate de Cameră decizională.
Argumentaţia reţinută în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale va fi prezentată în cuprinsul deciziei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Parlamentului României şi Guvernului.

Biroul de presă al Curţii Constituţionale

FSLI saluta decizia CCR


Dl. Simion Hancescu, Preşedinte al Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ a declarat că:
″F.S.L.I. salută decizia Curţii Constituţionale care dă dovadă încă odată de consecvenţă, corectitudine şi imparţialitate.
Avem încă o confirmare a faptului că membrii Guvernului condus de un profesor universitar de drept constituţional încalcă sistematic Legea fundamentală a ţării, fie din necunoaştere, fie deliberat. Este timpul ca acest Guvern de diletanţi să părăsească Palatul Victoria!
Solicităm membrilor Comisiei de Învăţământ din Senat să trateze cu responsabilitate şi profesionalism modul în care vor dezbate proiectul de lege astfel încât, forma finală a acestei Legi vitale pentru viitorul României, să constituie o temelie solidă care să stea la baza reformării întregului sistem de învăţământ.
Senatorii au acum ocazia de a demonstra că sunt cu adevărat interesaţi de soarta copiilor şi a dascălilor din România şi implicit de viitorul acestei ţări.″


Marilena Gheorghiţă – Departamentul de Comunicare al F.S.L.I.