27 iun. 2009

Guvernul a suspendat ajutorul de 200 de euro pentru PC-uri

Guvernul a suspendat in sedinta de miercuri programul prin care elevii si studentii din familii cu venituri reduse primesc 200 euro de la stat pentru cumpararea unui PC.
Potrivit lui Valentin Negoita, presedintele asociatiei distribuitorilor de echipamente IT, APDETIC, acest program n-ar trebui privit ca o cheltuiala, ci ca o investitie in pregatirea fortei de munca. “E trista situatia, personal nu ma asteptam, dar privind situatia bugetului, constrangerile bugetare au dus la cheltuieli mai mici. Elevii sunt victime colaterale ale crizei, intrucat nu vor mai avea sansa sa cumpere un PC, chiar daca acestea s-au ieftinit”, a spus Negoita, citat de Mediafax. Potrivit oficialului, prin acest program au fost achizitionate anual intre 35.000 si 40.000 de PC-uri.
Ministrul educatiei, Ecaterina Andronescu, a motivat decizia prin faptul ca jumatate din cele 44.000 de cereri au fost depuse de catre elevii care declara "un venit zero" pe membru de familie. "Acest fapt indica un viciu al legii, deoarece, în mod normal, si familiile cele mai sarace beneficiaza macar de un ajutor social, astfel ca venitul declarat nu poate fi zero. În aceste conditii s-a decis suspendarea aplicarii prevederilor Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, pentru revizuirea criteriilor de eligibilitate si un control amanuntit al situatiei", a declarat Andronescu.
Alina Munteanu
D.E.

19 iun. 2009

OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului bugetar

Guvernul României

Ordonanţă de urgenţă nr. 71/2009
din 17/06/2009
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 416 din 18/06/2009
privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

Luând în considerare dificultăţile întâmpinate până în prezent în ceea ce priveşte executarea hotărârilor judecătoreşti având ca obiect drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar,
având în vedere influenţa substanţială asupra bugetului de stat pe anul 2009 pe care o are executarea, în condiţiile dreptului comun, a titlurilor executorii emise anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă,
având în atenţie necesitatea instituirii unor reglementări speciale, cu aplicabilitate limitată în timp, privind executarea silită a hotărârilor judecătoreşti prin care au fost acordate anumite drepturi salariale pentru personalul din sectorul bugetar,
ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea drept consecinţă imposibilitatea menţinerii echilibrelor bugetare şi în mod implicit nerespectarea angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetar,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. 1. - (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2009, se va realiza după o procedură de executare care începe astfel:
a) în anul 2010 se plăteşte 34% din valoarea titlului executoriu;
b) în anul 2011 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu;
c) în anul 2012 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu
.
(2) În cursul termenului prevăzut la alin. (1) orice cerere de executare silită se suspendă de drept.
(3) Sumele prevăzute la alin. (1), plătite în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
(4) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin sectorul bugetar se înţelege autorităţile şi instituţiile publice a căror finanţare se asigură astfel:
a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;
b) din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;
c) integral din venituri proprii.
Art. 2. - Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a plăţii titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 1.
Art. 3. - Plăţile restante la sumele aferente titlurilor executorii aflate sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 76/2009, şi a prevederilor Ordinului ministrului justiţiei, al ministrului economiei şi finanţelor, al preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 1.859/C/2.484/26.650/131/3.774/C/2008 privind modalitatea de eşalonare a plăţii sumelor prevăzute în titlurile executorii emise până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei se execută cu respectarea prevederilor art. 1 şi 2.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Bucureşti, 17 iunie 2009.
Nr. 71.

COMUNICAT FSLI

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
http://www.fsli.ro/ fsli@upcmail.ro
COMUNICAT

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ respinge categoric oferta Ministerului Educaţieie, Cercetării şi Inovării privind modul de plată a personalului didactic care va participa la examenul naţional de bacalaureat. Nu putem fi de acord ca în acest an sumele să fie mai mici cu peste 50% faţă de cele plătite pentru examenul de bacalaureat din 2008.
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ se delimitează de declaraţiile reprezentanţilor Federaţiei Educaţiei Naţionale din care reiese că federaţiile sindicale ar fi acceptat resemnate oferta ministerului.
Federaţia noastră nu acceptă ca membrii noştri de sindicat să fie umiliţi, primind pentru o activitate ce implică responsabilităţi majore, sume derizorii de 2 sau 4 lei, în condiţiile în care unii miniştri ai Cabinetului BOC - doamna Monica Iacob Ritzi şi domnul Adriean Videanu – cheltuie iresponsabil, în plină criză economică, sume exorbitante, prin organizarea de acţiuni festive sau prin acordarea de salarii de lux pentru personalul anumitor companii ale statului.
Considerăm că în situaţia în care examenul naţional de bacalaureat din această vară va fi afectat, prin neparticiparea personalului didactic, responsabilitatea revine în exclusivitate ministrului finanţelor, domnul Gheorghe Pogea şi Primului – Ministru, domnul Emil Boc, adevăraţii vinovaţi pentru bugetul insuficient al învăţământului.
PREŞEDINTE,
Aurel CORNEA
Bucureşti,
19 iunie 2009

INFORMARE PLATA LA EXAMENUL DE BACALAUREAT

Ieri, 18 iunie 2009, la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării au avut loc discuţii între reprezentanţii ministerului şi cei a federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ, privind modul de plată a personalului didactic care va participa la examenul naţional de bacalaureat şi în comisiile pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional. Deoarece sumele propuse pentru plata personalului didactic implicat în desfăşurarea acestor examene au fost diminuate cu peste 50% faţă de cele din anul 2008, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a respins ferm aceste proiecte de ordin, solicitând ca la discuţii să participe şi doamna ministru Ecaterina Andronescu.
Nici în discuţiile purtate cu doamna ministru Ecaterina Andronescu nu s-au găsit soluţii pentru majorarea acestor sume. Federaţia noastră a solicitat ministrului educaţiei, cercetării şi inovării să întreprindă urgent demersuri la Ministerul Finanţelor Publice, pentru suplimentarea fondurilor necesare desfăşurării examenelor. Prezentăm, în tabelul de mai jos, câteva exemple de sume care se vor acorda personalului didactic care va participa la examenul naţional de bacalaureat, comparativ cu cele ac
ordate în anul 2008.
Activitatea efectuată ..... /Suma brută propusă pentru anul 2009 / ....Suma brută acordată în anul 2008
Examinare orală........................... 2 lei/candidat ......................................4,7 lei/candidat
Supraveghere ...............................25 lei/zi ..................................................64 lei/zi
Evaluare lucrare scrisă ...............4 lei/lucrare corectată ........................7,5 lei/ lucrare corectată
Anexăm proiectele celor două ordine mai sus menţionate.
PRIM – VICEPREŞEDINTE FSLI,
Prof. Simion HANCESCU

PROIECT DE ORDIN - plata la examenul de bacalaureat 2009

R O M Â N I A
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
CABINET MINISTRU
PROIECT ORDIN

privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru examenul naţional de bacalaureat şi pentru examenele de absolvire/certificare a competenţelor profesionale pentru învăţământul profesional, liceal-filiera tehnologică şi vocaţională şi învăţământul postliceal – sesiunile anului 2009

În conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul Hotărârii Guvernului nr.51/2009, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,

MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
emite prezentul ordin:

Art.1. Personalul didactic care face parte din comisiile de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare este plătit după cum urmează:
Comisii din centre de examen
- preşedintele comisiei:
· la o comisie de până la 400 de candidaţi (inclusiv) este plătit cu 800 lei;
· la o comisie de peste 400 de candidaţi este plătit cu 800 lei + 2 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 400, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcţiei didactice în care este încadrat (grilă);
- vicepreşedinte:
· la o comisie de până la 400 de candidaţi (inclusiv) este plătit cu 500 lei;
· la o comisie de peste 400 de candidaţi este plătit cu 500 lei + 2 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 400, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcţiei didactice în care este încadrat (grilă);
- secretarul (cadru didactic cu abilităţi în operare pe calculator/informatician):
· la o comisie de până la 400 de candidaţi (inclusiv) este plătit cu 400 lei;
· la o comisie de peste 400 de candidaţi este plătit cu 400 lei + 2 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 400, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcţiei didactice în care este încadrat (grilă);
- membrii comisiilor: 400 lei/persoană;
- profesor examinator (oral/probă practică): 2 lei/candidat;
- cadrele didactice – asistenţi: 25 lei/zi.
Comisii din centre zonale de evaluare
- preşedintele comisiei:
· la o comisie de până la 1000 de candidaţi (inclusiv) este plătit cu 800 lei;
· la o comisie de peste 1000 de candidaţi este plătit cu 800 lei + 1,50 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 1000, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcţiei didactice în care este încadrat (grilă);
- vicepreşedinte:
· la o comisie de până la 1000 de candidaţi (inclusiv) este plătit cu 500 lei;
· la o comisie de peste 1000 de candidaţi este plătit cu 500 lei + 1,50 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 1000, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcţiei didactice în care este încadrat (grilă);
- secretarul (cadru didactic cu abilităţi în operare pe calculator/informatician): 0,70 lei/candidat;
- membrii comisiilor: 400 lei/persoană;
- profesor evaluator: 4 lei/lucrare corectată.
Art.2. Personalul didactic care face parte din comisiile judeţene/regionale de contestaţii pentru examenul bacalaureat este plătit după cum urmează:
- profesori evaluatori: 4 lei/lucrare corectată.
Art.3.
(1) Personalul didactic care face parte din comisiile de examinare pentru obţinerea certificatului de competenţe profesionale/atestatului profesional, liceu – filiera vocaţională, este plătit după cum urmează:
- secretar/persoană: 200 lei;
- membrii evaluatori: 1,5 lei/candidat examinat, pentru fiecare cadru didactic;
- profesor evaluator: 4 lei/lucrare corectată.
(2) Îndrumătorii proiectului/lucrării de specialitate sunt plătiţi după cum urmează:
- 5 lei/proiect coordonat şi avizat favorabil pentru susţinere.
(3) Prevederile alin.(1) şi (2) se aplică şi pentru personalul didactic care face parte din comisiile de examen pentru obţinerea atestatului profesional de către absolvenţii claselor de matematică-informatică, matematică-informatică – intensiv informatică, precum şi pentru obţinerea competenţelor lingvistice pentru clasele cu studiu intensiv şi bilingv al limbilor străine, ori pentru clasele cu predare în limbile minorităţilor.”
Art.4. Personalul didactic care face parte din comisiile de examinare din centrele de examen pentru obţinerea certificatului de calificare profesională de nivel 1,2 sau 3 şi personalul didactic care face parte din comisiile de examinare din centrele de examen organizate pentru absolvirea învăţământului postliceal este plătit după cum urmează:
- secretar/persoană: 200 lei;
- membrii evaluatori:
· 3,5 lei/lucrare scrisă corectată;
· 3,5 lei/lucrare practică evaluată;
· 2,5 lei/candidat pentru susţinerea proiectului;
- îndrumător/coordonator:
· 5 lei/proiect coordonat si avizat favorabil (pentru îndrumătorii de proiect la anul de completare/şcoala profesională, liceu-filiera tehnologică, şcoala postliceală şi şcoala de maiştri);
- cadre didactice – supraveghetori: 25 lei/zi
Art.5. Personalul didactic care face parte din comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti de evaluare şi certificare pentru absolvirea învăţământului profesional, învăţământului liceal-filiera tehnologică şi vocaţională şi învăţământului postliceal este plătit după cum urmează:
- membrii corectori: 3,5 lei/lucrare scrisă corectată.
Art.6.
(1) Unităţile de învăţământ în care se organizează centre de examen şi centre zonale de evaluare, pentru fiecare membru al comisiilor de bacalaureat, al comisiilor de examinare din centrele de examen pentru obţinerea certificatului profesional de nivel 1, 2 sau 3, sau al comisiilor din centrele de examen pentru absolvirea învăţământului postliceal, care nu fac parte din unitatea de învăţământ respectivă, vor elibera o adeverinţă care cuprinde informaţiile necesare pentru plata activităţii depuse. Adeverinţa va fi semnată de directorul unităţii de învăţământ, pe baza listei alcătuite şi semnate de preşedintele comisiei respective. Pentru personalul didactic care face parte din comisia judeţeană/regională de contestaţii, adeverinţele sunt eliberate de inspectoratul şcolar.
(2) Drepturile prevăzute la art.1-5 vor fi achitate de unităţile de învăţământ preuniversitar/ inspectoratul şcolar în care membrii comisiilor au carnetul de muncă. Pentru preşedinţii comisiilor de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare, cadre didactice universitare, drepturile prevăzute la art.1 se achită de către unităţile de învăţământ preuniversitar în care este organizat centrul de examen/centrul zonal de evaluare respectiv.
Art.7. Cheltuielile de deplasare în afara localităţii, ocazionate de participarea personalului didactic la comisiile prevăzute la art.1-5, vor fi suportate de inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.543/1995 privind drepturile băneşti ale salariaţilor instituţiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării, detaşării în altă localitate, precum si în cazul deplasării în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările ulterioare (pct.44 al cap. VII din anexă).
Art.8. Direcţia Generală Educaţie Timpurie, Școli, Performanţă şi Programe, Direcţia Generală Buget-Finanţe, Patrimoniu şi Investiţii, Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor şi Relaţia cu Parlamentul, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministru,
Ecaterina ANDRONESCU

Bucureşti
Nr. ______ data __________

PROIECT DE ORDIN - plata admitere invatamant liceal/profesional 2009-2010

R O M Â N I A
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
CABINET MINISTRU

PROIECT ORDIN
privind modul de plată a personalului didactic
care face parte din comisiile pentru organizarea şi desfăşurarea
admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2009-2010


În baza prevederilor Legii învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr.5166/2008 privind aprobarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a calendarului admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2009-2010, modificat şi completat prin ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr.3765/2009,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr.51/2009, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,


MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
emite prezentul ordin:

Art.1. Personalul didactic care face parte din comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti este plătit după cum urmează:
- membri (informaticieni, operatori PC, secretare): 235 lei/persoană.

Art.2. Personalul didactic care face parte din comisiile din centrele zonale/speciale de înscriere este plătit după cum urmează:
- preşedinte, vicepreşedinte, secretari:
· 480 lei/persoană (până la 1000 candidaţi şi cu 1000 candidaţi);
· 580 lei/persoană (peste 1000 candidaţi);
- membri (operatori pe calculator): 1,70 lei pentru fiecare fişă de înscriere introdusă în calculator.

Art.3. Personalul didactic care face parte din comisiile de admitere din unităţile de învăţământ liceal şi profesional este plătit după cum urmează:
- membri (evaluatori): 1,85 lei/candidat evaluat (probe practice sau orale) sau lucrare evaluată;
- asistenţi/supraveghetori: 34 lei/persoană.
Art.4. (1)Pentru personalul didactic care efectuează activităţile menţionate la art.1-3, plata se face de către unităţile de învăţământ preuniversitar/ inspectoratul şcolar în care membrii comisiilor au carnetul de muncă, în baza adeverinţei eliberate de centrul de înscriere/admitere respectiv şi semnate de preşedintele acestuia.
(2)Pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic care efectuează activităţile menţionate la art.1-3, se plătesc ore suplimentare, conform prevederilor legale, către unităţile de învăţământ preuniversitar/ inspectoratul şcolar în care membrii comisiilor au carnetul de muncă, în baza adeverinţei eliberate de centrul de înscriere/admitere respectiv şi semnate de preşedintele acestuia.
(3) În cazul în care inspectoratele şcolare utilizează specialişti din afara sistemului de învăţământ preuniversitar, aceştia beneficiază de drepturi băneşti calculate conform Art.3, în baza deciziei inspectorului general, emisă în conformitate cu Ordonanţa nr. 114/30.08.1999.
(4) Plata drepturilor menţionate la alin (3)se face de către inspectoratul şcolar.

Art.5. (1) Cheltuielile de transport - transportul fişelor de înscriere de la centrul de înscriere la centrul judeţean de admitere, transportul listelor cu elevii declaraţi admişi la licee vocaţionale pentru validare şi alte cheltuieli - pentru persoanele care participă în comisiile organizate pentru admiterea în învăţământul liceal şi profesional sunt achitate din bugetul unităţii şcolare/inspectoratului şcolar, prevăzut pentru deplasări.
(2) Plata cheltuielilor menţionate la alin. (1) se face de către unitatea la care este încadrată persoana respectivă.

Art.6. Direcţia Generală Educaţie Timpurie, Școli, Performanţă şi Programe, Direcţia Generală Buget-Finanţe, Patrimoniu şi Investiţii, Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor şi Relaţia cu Parlamentul, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministru,
Ecaterina ANDRONESCU
Bucureşti
Nr. ______ data __________

Înscrierea în licee - 2009

Circa 5900 de absolveţi ai clasei a VIII-a din judeţul Cluj sînt aşteptaţi, în aceste zile, pînă în 25 iunie, să-şi completeze fişele de înscriere în vederea repartizării computerizate. Înscrierea în liceele de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere, compusă din media generală obţinută la tezele cu subiect unic (respectiv la examenul de capacitate, pentru absolvenţii de pînă în anul 2003 inclusiv, ori la testele naţionale, pentru absolvenţii din promoţiile 2004-2007) şi media generală de absolvire a claselor a V-VIII. Ambele au o pondere de 50% fiecare. Excepţie fac liceele/clasele pentru care se susţin probe de aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care se susţin probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă şi clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, pentru care se susţin şi probe de verificare a cunoştinţelor la limba maternă.
Printr-un comunicat remis ieri presei, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării atenţionează părinţii asupra faptului că “trebuie să facă opţiuni realiste, alegînd liceele la care media de admitere din anul precedent a fost cu cel mult un punct mai mare decît media de admitere a candidatului”. De asemeni, precizează MECI, “personalul şcolii nu trebuie să influenţeze în nici un fel părinţii şi elevii în completarea opţiunilor, dar îi consiliază, prezentîndu-le toate informaţiile necesare, inclusiv riscurile completării unui număr insuficient de opţiuni sau ale alegerii unor opţiuni nerealiste”.
Elevii şi părinţii acestora trebuie să ţină cont de următoarele lucruri:
Elevul, împreună cu dirigintele şi părinţii, trebuie să verifice corectitudinea datelor personale înscrise pe fişă: numele, media claselor V-VIII şi media tezelor cu subiect unic. Eventualele erori trebuie semnalate imediat conducerii şcolii si remediate. Pe fişa care trebuie depusă, pînă cel tîrziu în data de 25 iunie, se completează apoi opţiunile, în ordinea intereselor, preferinţelor şi aptitudinilor elevilor. Algoritmul de repartizare ordonează elevii după medii şi îi repartizează în această ordine pe baza opţiunilor exprimate. Fiind o admitere computerizată, media este cea care primează. Pentru a spori şansele de reuşită, se recomandă completarea unui număr cît mai mare de opţiuni. Completarea şi stabilirea ordinii opţiunilor se fac prin consultarea prioritară a informaţiilor privind numărul de locuri disponibile şi ultima medie de admitere din anii precedenţi. După introducerea fişelor în baza naţională de date, corectitudinea datelor de pe fişa aflată în sistem trebuie verificată de fiecare elev la şcoala de provenienţă, prin compararea fişei originale cu fişa de control tipărită de aplicaţie - atenţionează MECI.
M. T.

FSLI respinge oferta Ministerului Educaţiei pentru plata la Bacalaureat

FSLI a respins oferta Ministerul Educaţiei pentru plata la Bacalaureat. Ministerul a propus reducerea cu 50% a sumelor pentru profesori.
"Federaţia noastră nu acceptă ca membrii noştri de sindicat să fie umiliţi, primind pentru o activitate ce implică responsabilităţi majore, sume derizorii de 2 sau 4 lei, în condiţiile în care unii miniştri ai Cabinetului BOC - doamna Monica Iacob Ritzi şi domnul Adriean Videanu – cheltuie iresponsabil, în plină criză economică, sume exorbitante, prin organizarea de acţiuni festive sau prin acordarea de salarii de lux pentru personalul anumitor companii ale statului", a precizat FSLI într-un comunicat de presă.
FSLI consideră că în situaţia în care examenul naţional de bacalaureat din această vară va fi afectat, prin neparticiparea personalului didactic, responsabilitatea revine în exclusivitate ministrului Finanţelor, Gheorghe Pogea şi primului - ministru Emil Boc,. "Ei sunt adevăraţii vinovaţi pentru bugetul insuficient al învăţământului", se spune în comunicat.
Reprezentanţii FEN au acceptat oferta ministerului pentru plata profesorilor la Bacalaureat.
Şi ministrul Educaţiei s-a arătat nemulţumită de sumele pe care le are la dispoziţie pentru plata dascălilor la Bacalaureat.

18 iun. 2009

Scrisoare deschisa adresata domnului presedinte Traian Basescu

În urma acuzaţiilor grave şi nefondate aduse de preşedintele Traian Băsescu sindicatelor din învăţământ, prin care acestea ar fi printre vinovaţii nereformării sistemului educaţional din România şi că, în cârdăşie cu MECI ar fi realizat un parteneriat împotriva elevilor, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a adresat Preşedintelui României o scrisoare deschisă. Click AICI pentru a citi textul scrisorii:
Domnului Preşedinte al României,
Traian Băsescu,
În intervenţiile dumneavoastră din ultima perioadă aţi acuzat sindicatele din învăţământ că sunt printre vinovaţii nereformării sistemului educaţional din România şi că acestea, în „cârdăşie” cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, au realizat „un parteneriat împotriva elevilor.”
Considerăm că vina pentru neînceperea reformei în sistemul de învăţământ APARŢINE ÎN EXCLUSIVITATE CLASEI POLITICE DIN CARE ŞI DOMNIA VOASTRĂ FACEŢI PARTE! În ultimii 19 ani învăţământul a fost „important” pentru politicieni numai în campaniile electorale, momente în care şi-au „amintit” că acest domeniu este prioritate naţională şi trebuie finanţat corespunzător, pentru a putea fi reformat, după care, până la următoarea campanie electorală, a fost lăsat uitării. Dacă a existat cu adevărat o „cârdăşie”, aceasta a fost între guvernanţi şi parlamentari, care au boicotat în permanenţă sistemul naţional de învăţământ, subfinanţându-l cronic.
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ nu s-a opus niciodată reformei! Nu acceptăm să fim etichetaţi ca antireformişti, atâta timp cât, încă din anul 2002, federaţia noastră a elaborat o Strategie privind educaţia, în care am propus modalităţi concrete de realizare a reformei învăţământului şi pe care am înaintat-o partidelor politice parlamentare, preşedinţilor României, dar şi miniştrilor care au condus sistemul de învăţământ în acest interval de timp.
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a considerat că trebuie să fie implicată în tot ceea ce înseamnă actul de instrucţie şi educaţie, semnând atât Pactul Naţional pentru Educaţie, cât şi Strategia „Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoaşterii”, în care se regăsesc majoritatea principiilor ce trebuie să stea la baza reformei, cuprinse în Strategia federaţiei noastre din anul 2002. Din motive politicianiste ieftine, ce nu pot fi imputate federaţiei noastre, pachetul de legi ale educaţiei, care să aibă la bază aceste strategii, nu a fost finalizat până în prezent.
Este obligaţia Guvernului Boc şi nu a sindicatelor să armonizeze variantele de legi ale educaţiei, lansate spre dezbatere şi să–şi asume răspunderea pentru adoptarea pachetului legislativ care să stea la baza reformării sistemului naţional de învăţământ.
Deşi şcoala românească se confruntă cu greutăţi şi probleme, vă asigurăm domnule Preşedinte că aceasta nu „scoate tâmpiţi”, pentru că dascălii, chiar dacă sunt umiliţi de clasa politică, se străduiesc şi reuşesc în aceste condiţii vitrege să formeze OAMENI, apreciaţi atât în ţară cât şi în lume!
În numele celor aproape 200.000 de salariaţi pe care îi reprezentăm, precizăm că am fi onoraţi dacă, în apropiata campanie electorală prezidenţială, învăţământul nu ar mai fi doar un subiect utilizat pentru aducerea de voturi.
Nu trebuie să uitaţi însă, că fără bani, se poate face doar o pseudo-reformă şi că cele 3,5 milioane de elevi din ţara noastră aşteaptă de la clasa politică condiţii moderne de studiu, programe corelate cu cerinţele pieţei muncii, dascăli bine pregătiţi şi motivaţi pentru a-şi exercita cu pasiune profesia.
Cu stimă,
PREŞEDINTE,
Aurel CORNEA
Bucureşti,
18 iunie 2009

Proiectul legii unice de salarizare ar putea fi gata până pe 30 iunie

Proiectul Legii de salarizare unică se aproprie de finalizare. Reprezentanţii Ministerului Muncii au anunţat că au primit datele de la toate ministerele.
Guvernul ar vrea ca proiectul de lege să fie gata până la 30 iunie, înainte de vacanţa parlamentară. Surse apropiate echipei care lucrează la proiectul normativ spun că este puţin probabil ca termenul să fie respectat, pentru că abia săptămâna viitoate va fi făcută evaluarea Ministerului de Finanţe asupra legii şi abia apoi proiectul va fi supus dezbaterii publice.
Chiar dacă legea va fi aprobată, sindicaliştii sunt sceptici în ceea ce priveşte existenţa banilor pentru mărirea lefurilor.
Proiectul de lege al salarizării unice va ajunge pe masa Guvernului săptămâna viitoare. Executivul va avea ultimul cuvânt cu privire la acceptarea propunerilor salariale.
Potrivit noilor grile de salarizare, cadrele didactice vor avea salarii din ce în ce mai mari, în următorii trei ani.
Un profesor universitar cu 40 de ani vechime va putea ajunge la un salariu de 7.800 lei, un conferenţiar la 6.000 lei, iar un asistent universitar la 4.500 de lei.
Cadrele preuniversitare cu studii medii, precum învăţătorii sau educatorii debutanţi ajung la 2.100 de lei. Aproape dublu faţă de cât câştigă în prezent.
De asemenea, un profesor cu gradul unu va fi retribuit cu minim 2.600 de lei. În funcţie de vechime, el poate ajunge la un venit de 5.500 LEI.
Profesorii cu gradul doi vor fi plătiţi cu minim 2.140 de lei, iar cei cu vechime de peste 40 de ani, pot câştiga 4.500 de lei.
Grila de salarizare a angajaţilor de la Ministerul de Externe prevede că un secretar general cu rang de ambasador va primi un salariu de 8.100, iar un ambasador - 8.040 de lei. Un consul va avea 6.900 de lei, iar viceconsul - 5.772 de lei.
Salarii în Ministerul de Externe:
Secretar general cu rang de ambasador - 8.100 de lei
Ambasador - 8.040 lei
Ministru plenipotenţiar - 7.740 lei
Ministru consilier - 7.500 lei
Consilierul diplomatic - 7.200 lei
Consul - 6.900 lei
Viceconsul - 5.772 lei
Şef de birou - 7.080 de lei
Director - 7.500 de lei >
În următorii trei ani, prefecţii vor ajunge la un salariu de 7.650 de lei. Următorii în ierarhia veniturilor sunt secretarul general, şeful de serviciu şi şeful de birou. Acesta va primi 6.600 de lei.
Legea unică de salarizare mai prevede că în armată şi poliţie, cele mai mari salarii le vor avea generalii, amiralii şi chestorii.
Aceştia vor putea ajunge la un salariu maxim de 8.190 de lei. Generalul de brigadă, chestorul de poliţie sau contraamiralul de flotilă vor primi un salariu maxim de 7.800 de lei.
Cel mai mic salariu din armată şi poliţie va fi de 2.280 de lei, şi va corespunde gradelor de agent poliţie sau penitenciare debutanţi, sau soldaţilor.
www.antena3.ro

16 iun. 2009

Salariile Educatiei sau visand la Uniunea Europeana

Grupul de lucru de la Ministerul Muncii a analizat marti, 2 iunie, propunerile ministerelor privind salariile pe care le vor avea bugetarii in grila unica. Aceasta a fost atat precedata (luni, 1 iunie), cat si urmata (miercuri, 3 iunie), de cate o intalnire intre reprezentanti ai Ministerului Educatiei si ai sindicatelor din invatamant. Potrivit rezultatelor partiale, profesorii nu vor mai fi platiti in functie de nivelul de studii la care predau. Astfel, la studii egale, cadrele didactice vor primi si salarii egale. De acum, se poate vorbi doar de profesori I, de cadre didactice cu studii de scurta durata, de cadre didactice cu studii medii si de cadrele universitare.
Indiferent de nivelul de studii la care predau, profesorii vor fi la fel salarizati. Profesorul care a terminat facultatea de lunga durata va avea aceeasi salarizare ca un profesor de liceu. Încadrarea in noua grila se face intre coeficientii 3,5 si 9,2. Astfel, profesorul I cu studii de lunga durata 4 - 5 ani intra in sistem cu un coeficient de ierarhizare 6 si poate ajunge, dupa 40 de ani vechime si dupa ce-si obtine toate gradele, la 9,2. Cadrele didactice cu studii de scurta durata intra in grila cu coeficientul 4,5 si pot ajunge la 7,5. Cei cu studii medii pot ajunge de la 3,5 la 6,5, in timp ce educatorii si invatatorii pot ajunge de la 3,5 la 6. Asadar, primii pasi concreti in stabilirea unei grile unice de salarizare au fost facuti. „S-a ajuns la o intelegere, dar care nu este definitiva“, a precizat prof. Paul Rusu, vicepresedintele FSI Spiru Haret: „Intentia noastra era sa fim situati pe acest maxim pe care il poate obtine un profesor in prima treime a grilei, undeva intre 10 si 15. Per ansamblu nu este rau, insa negocierile continua. S-a convenit asupra ierarhizarii pe cele cinci functii didactice si, in momentul de fata, incercam sa convingem ministerul sa sustina in negocierile de la ministerul Muncii ca profesorul care intra in sistem sa fie mai bine plasat in aceasta grila. În momentul de fata, pe ce s-a convenit, debutantul ar intra in sistem cu un salariu de 26 de milioane, deci aproape dublu decat in momentul de fata, dar trebuie sa tinem seama de faptul ca aceasta grila este cu bataie lunga, deci efectele s-ar vedea in urmatorii 5-10 ani. Încercam ca, la intrarea in sistem, sa imbunatatim putin salariul“.
Pe de alta parte, prof. Liviu Marian Pop, secretarul general al FSLI, este mai putin multumit de rezultatele de pana acum ale negocierilor: „Din pacate, pozitia obtinuta pentru personalul didactic auxiliar nu ne-a multumit sub nicio forma, din mai multe puncte de vedere: una legata de acordarea de drepturi egale, ceea ce nu se regaseste in grila, nedidacticul, a carui grila a fost facuta la Ministerul Muncii, nu era corelat cu didacticul auxiliar. Nu am discutat despre sporuri. Noi am cerut, chiar ieri ministerului sa ne puna la dispozitie o situatie a salariilor de incadrare, a salariilor brute, a tuturor indemnizatiilor, defalcate, la nivelul tarii, pentru a putea vedea ce sporuri se vor introduce in salariul de baza in asa fel incat sa ramana acea pondere de 30% si 70%“. Dincolo de bune si rele, exista temeri si neincredere in aceasta lege a salarizarii unice: „Ca principiu, daca s-ar aplica ceea ce am gandit cu Ministerul Educatiei, in opinia noastra, ar fi un lucru bun. Într-adevar, salariile in invatamant ar trebui sa creasca. Dar temerea noastra este ca, din cauza faptului ca efortul financiar va fi destul de mare, aceasta lege nu se va aplica intr-un timp rezonabil. Nu cred ca in 6-7 ani se poate ajunge la salariile prevazute in grila, ce sa ne mai gandim la cei trei ani promisi de premierul Boc“, a spus prof. Simion Hancescu, prim-vicepresedintele FSLI.
Iar neincrederea este pe deplin justificata, mai ales daca tinem cont si de afirmatia prof. Liviu Pop: „Din calculele noastre, ar trebui ca 8% din PIB sa fie destinat Educatiei, lucru care poate sa se intample si anul viitor daca Guvernul...“Într-adevar, daca Guvernul... nu se comporta exact ca in toamna anului trecut cand, date fiind apropiatele alegeri parlamentare, au votat, in unanimitate, o lege (de majorare salariala) care, din pacate, nu mai este lege. Criza este, se pare, o scuza buna si cu bataie lunga: nu sunt bani, nu marim salariile, ba chiar mai mult, taiem si sporurile... Cu toate acestea, rabdarea cadrelor didactice a ajuns aproape de sfarsit. Totusi, chiar daca au amenintat cu boicotarea examenelor nationale si chiar cu inghetarea anului scolar in curs, profesorii dau dovada de intelegere fata de parinti si copii, incercand, tot pe calea dialogului, sa-si recastige drepturile date printr-o lege. Astfel, intr-un comunicat al Federatiei Sindicatelor Libere din Învatamant se arata ca: Organizatiile sindicale afiliate la Federatia Sindicatelor Libere din Învatamant, din mai multe judete ale tarii, in numele a zeci de mii de cadre didactice din invatamantul preuniversitar, au investit Curtea Constitutionala cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct 2 si 3 din O.U.G. nr.151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant.
În sedinta din 2 iunie 2009, Curtea Constitutionala s-a pronuntat in dosarul nr. 59 D/2009, cu care a fost investita de catre Uniunea Sindicatelor Libere din Învatamant Ialomita, organizatie afiliata la FSLI, la care a conexat celelalte dosare, si, prin Decizia nr. 842/02.06.2009, a admis Exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct 2 si 3 din O.U.G. nr.151/2008, constatand ca prevederile acesteia contravin Legii fundamentale. Avand in vedere decizia Curtii Constitutionale, Federatia Sindicatelor Libere din Învatamant someaza Guvernul Romaniei sa aplice legea de majorare a salariilor personalului didactic si sa plateasca drepturile salariale care se cuvin acestora incepand cu 1 octombrie 2008. aÎn caz contrar, Federatia Sindicatelor Libere din Învatamant isi va continua demersurile pe langa Organizatia Internationala a Muncii si se va adresa Curtii Europene a Drepturilor Omului“.Deocamdata, lucrurile raman... asa cum sunt, adica nesatisfacatoare. Cifrele, punctele si procentele salariale vehiculate in negocieri sunt doar propuneri proiectate pentru viitorii ani. Între timp, cadrele didactice fac eforturi pe toate planurile pentru a li se recunoaste drepturile consacrate prin lege si pentru a convinge autoritatile ca educatia – care nu e doar o abstractiune, ci implica si pe angajatii sistemului – trebuie, asa cum spune tot legea, sa fie o prioritate nationala. Din pacate, promisiunile nu le influenteaza conditia materiala si nu-i ajuta sa traiasca mai bine. Pana la atingerea standardelor salariale ale colegilor lor din Uniunea Europeana, dascalii nostri mai au mult de asteptat.
Cristiana MIU

„Educatia ca prioritate nationala a fost si este un slogan în campania electorala”

Interviu cu prof. Aurel Cornea, presedintele FSLI
De curand, educatia romaneasca a inregistrat un moment cu o semnificatie speciala: Ziua Învatatorului, fixata de forul legislativ pe 5 iunie. Evenimentul a fost consemnat in viata scolii intr-un mod mai degraba formal si a trecut aproape neobservat in lumea autohtona. Clasa politica nu s-a sinchisit sa-i acorde o atentie prea mare, fiind ocupata cu probleme mult mai importante, precum alegerile europarlamentare. O explicatie pentru trecerea ei grabita prin sistemul educational sta in faptul ca ziua in cauza nu are traditie, fiind instituita recent (2007). Astfel ca, spre deosebire de fosta Zi a Învatatorului (30 iunie), detronata si trecuta in istorie prin efectul deciziei oficiale, noua sarbatoare nu a intrat inca in constiinta publica. În ceea ce-i priveste pe politicieni ori, cel putin, pe multi dintre acestia, lipaa lor de interes pentru sensul simbolic al zilei respective nu trebuie sa ne starneasca vreo mirare. Uimiti am fi fost daca alesii neamului, fie de la guvernare, fie din opozitie, s-ar fi oprit o clipa din crancena si neostoita lor lupta pentru putere si ar fi marcat cum se cuvine evenimentul. Ignorarea acestuia in lumea celor care ne conduc ori aspira sa o faca exprima foarte clar ceea ce intreg sistemul de invatamant stie, dar, uneori, din pacate, uita: educatia si oamenii ei nu reprezinta o prioritate autentica pentru clasa politica din Romania.
Pentru aceasta, sta marturie situatia invatamantului romanesc de astazi si a celor care il slujesc. Educatia nationala se afla intr-o stare paradoxala si confuza, cu multe carente, esecuri si neimpliniri la capitolele esentiale. Paradoxul rezida in faptul ca, desi invatamantul nostru se tot reformeaza de aproape doua decenii, in realitate nu putem vorbi de o reforma in adevaratul sens al cuvantului. Asa cum am avut ocazia sa subliniem in mai multe randuri, educatia romaneasca nu s-a bucurat de o singura reforma, ci de mai multe, operate, in succesiune, de fiecare ministru. Schimbarea in domeniu a fost supusa unei „deveniri” dialectice, care, prin jocul negarii si al afirmarii, al demolarii si construirii, s-a amplasat intr-un cerc vicios, intr-un teritoriu al asteptarilor fara orizont, definit de mari tensiuni si frustrari, marcat deseori de scandaluri pe diferite fronturi. Reforma educatiei, ori mai degraba a ceea ce numim, fara indreptatire deplina, reforma, a operat de cele mai multe ori cu experimente, aplicate in spatiul scolii romanesti ca intr-un imens laborator. Fiecare a fost anulat de altul pus in opera de alti lideri si alti strategi. În prezent, invatamantul are nevoie vitala de legi noi, insumate intr-un pachet legislativ modern, european, de un cadru nou de desfasurare, o structura clara si coerenta, cu definirea finalitatilor studiilor, de calitate in educatie, de performanta si competitivitate. Nimic din toate acestea, in timp ce proiectele de legi sunt un adevarat mar al discordiei intre diversele tabere politice, in timp ce structurile, formele si institutiile educatiei sunt volatile, supuse schimbarii de azi pe maine, iar calitatea constituie nimic altceva decat o utopie. Astfel incat putem vorbi de paradoxul schimbarii fara schimbare, al reformei de forma, pusa sub specia tentativei. Permanenta cautare si experimentare, contradictiile si anularile din cadrul procesului reformator au indus in sistem, la nivelul celor care il deservesc, o stare de confuzie, de incertitudine si anxietate perpetua, constiinta ca nimic nu e sigur, ca totul se poate schimba, si inca in mod substantial, la intervale mici, si ca schimbarile ii afecteaza in primul rand pe ei. Sansa educatiei romanesti ar fi fost un proiect national de reforma, cu obiective certe si cu bataie lunga, asumat de toate fortele politice, la care sa contribuie fiecare ministru, continuand constructia, si nu demoland-o de fiecare data. O reforma ca un proces continuu, beneficiind de o conceptie europeana, de claritate a viziunii si a scopurilor propuse, de coerenta si stabilitate, iata ce nu a avut inca invatamantul romanesc.
Ne-am fi asteptat ca o astfel de sansa sa se nasca in cadrul Pactului National pentru Educatie, conform dictonului „Melius tarde, quam nunquam”. Slabe sperante, in ciuda imaginii puternice pe care actul cu pricina, lansat de institutia prezidentiala, a generat-o in mediul public. Dupa semnarea de partide si de o seama de forte ale educatiei a documentului, urmarea fireasca, in spiritul bunei-credinte si al loialitatii fata de un angajament cu asemenea miza, ar fi fost o vasta mobilizare politica pentru reformarea invatamantului. Ceea ce multi au uitat a fost ca traiesc intr-o tara in care interesele si rivalitatile politice – care pot genera conflicte monstruoase si razboaie fratricide – prevaleaza asupra intereselor publice si nationale. Din Pact s-a nascut o Strategie – o serie de principii gandite pentru a sta la baza viitoarelor legi –, si atat. Nimic nu s-a mai intamplat dupa aceea, iar Pactul a ramas ancorat in virtualitatea bunelor-intentii, ca un exercitiu de responsabilitate al clasei politice fata de un domeniu prioritar. Dar bunele intentii ale partidelor semnatare, daca intr-adevar au existat, si nu au exprimat doar niste interese conjuncturale, nu sunt suficiente. Educatia are nevoie de implicare si solidaritate nationala, de gandire si actiune pentru a trece de la reforma de forma la reforma de fond. Daca educatia ar fi preocupat clasa politica din Romania ca o prioritate nationala, alta ar fi situatia ei astazi. Dar, in consecinta tratarii ei politicianiste, intr-o nefasta traditie care dureaza de multi ani, aceasta se afla intr-o criza complexa, care priveste domenii fundamentale, profund legate, de altfel, intre ele: cadrul legislativ si administrativ, curriculumul, calitatea, resursele umane. Totul pledeaza pentru faptul ca pentru o mare parte dintre politicienii Romaniei de azi educatia este nu o prioritate nationala, ci o prioritate electorala. Daca Ziua Învatatorului n-a constituit cel mai bun prilej pentru dezlantuirea promisiunilor, profesiunilor de credinta si a declaratiilor de dragoste pentru invatamant din partea oamenilor politici – intrucat alegerile europarlamentare i-au gasit pe romani intr-o lehamite si o apatie cvasitotale –, cu siguranta ca vor veni ocazii prielnice si pentru acestea. Si daca nu vor veni prea curand, alesii natiunii le vor crea cand va fi nevoie.
Sorin IVAN Suntem intr-o continua tranzitie si, dupa 18 ani de la Revolutie, nu am reusit sa reformam sistemul de educatie din Romania.
Domnule presedinte, invatamantul romanesc se tot reformeaza de aproape doua decenii. Se pare ca, in loc de o singura reforma, coerenta, solida, cu bataie lunga, am avut mai multe reforme partiale, contradictorii. Cum va explicati acest fenomen?
În opinia mea, suntem intr-o continua tranzitie si iata ca, dupa 18 ani de la Revolutie, nu am reusit sa reformam sistemul de educatie din Romania. În ultima perioada, au fost voci, inclusia cea a presedintelui Traian Basescu, care au atacat Ministerul Învatamantului si chiar sindicatele pentru aceasta neperformanta. As dori sa spun ca, cel putin din acest punct de vedere, federatia pe care eu o reprezint, Federatia Sindicatelor Libere din Învatamant, s-a aflat intotdeauna in avangarda miscarii pentru reformarea sistemului de invatamant, o dovada evidenta fiind faptul ca, inca inainte de anul 2000, noi chiar am lansat o strategie privind aceasta reforma, in mod evident insusita de toti ministrii care s-au succedat la conducerea Ministerului Învatamantului, de atunci si pana in prezent. Or, parerea mea este ca acest sistem nu a putut fi reformat din doua motive: pe de-o parte, din cauza clasei politice – si aici nu as evidentia un partid, ci toate partidele, pentru ca fiecare a cautat sa foloseasca acest segment in interes propriu. Drept dovada as da un exemplu de ultima ora, si anume faptul ca acum, iata, avem trei proiecte de reformare a sistemului de invatamant. Unul dintre ele este pachetul de legi pe care l-am intocmit in perioada ministeriatului domnului Adomnitei, „confiscat” acum de catre PNL, care doreste sa-l promoveze, ca si cand ar fi al lor. Pe de alta parte, vreau sa reamintesc ca, in momentul in care s-a intentionat lansarea acestui pachet, Presedintia, prin vocea presedintelui Traian Basescu, a spus ca reformarea trebuie inceputa cu o strategie, nu cu un pachet de legi. Abia apoi se va face si reforma, in contextul pactului pentru Educatie. Dupa care, s-a apucat sa faca alt „asa-zis” pachet de legi, care a plecat de la Cotroceni sub forma binecunoscutelor „solutii”, dar care reprezentau un punct de vedere, in opinia Presedintiei si a unui grup foarte mare de colegi de-ai nostri, ca legi bune de promovat in Parlament. Pe de alta parte, in momentul de fata, exista in lucru, si la Ministerul Învatamantului, un alt pachet de legi care ar trebui sa le insumeze pe cele doua amintite. As concluziona spunand ca acea forma coerenta de care vorbim cu totii nu a putut aparea, in primul rand, din cauza clasei politice si a partidelor parlamentare care isi disputa intotdeauna intaietatea in acest domeniu sensibil al societatii romanesti. De cealalta parte, s-au pozitionat „ambitiile” ministrilor care s-au succedat la conducerea Ministerului Învatamantului si care niciodata nu au reusit sa realizeze o reforma coerenta, care ar trebui sa inceapa cu reforma in continut – de la prima veriga si pana la ultima – si terminand cu reforma in sistemul managerial, de descentralizare, de formare continua si initiala a cadrelor didactice. Fiecare ministru, insa, cand a venit la minister, a incercat sa-si extraga din aceasta succesiune logica de verigi acel element care are mai mare vizibilitate si e de mai mare impact mediatic, neavand in vedere situatia globala. Astfel, un ministru a inceput cu manualele alternative si, dupa cum stiti, s-a ajuns la situatia aberanta ca avem astazi peste 20 de manuale alternative la o disciplina, intr-un an de studiu. Un alt ministru a trecut la modificarea sistemului national de evaluare, si stim cu totii ce probleme avem astazi. Acum, cand facem bilantul, dupa aproape 20 de ani de la Revolutie, ne trezim in aceeasi tranzitie nenorocita care nu poate genera un sistem de invatamant performant si, ceea ce este mai grav, nu poate conduce la formarea unor generatii de absolventi competitivi pe piata muncii europene.
Nu am fost in stare in toti acesti ani sa realizam acea legislatie unitara, care sa dea coerenta si stabilitate sistemului.
În ce punct al reformei se afla, in prezent, invatamantul romanesc?

În opinia mea, invatamantul nostru se afla in punctul initial pentru ca, atata timp cat nu avem acel pachet de legi care sa dea o coerenta reformei, nu vom putea spune niciodata ca am reusit sa facem o lege buna „cap-coada”, stabila pentru cel putin cateva generatii de absolventi. Este aberant ce se intampla la noi! Este inadmisibil ca elevii din clasele terminale sa inceapa anul intr-un fel si sa nu stie cum il vor sfarsi. Ma refer, desigur, la examenele de absolvire sau, pe o perioada mai lunga, la structura scolarizarii in Romania. Adica, parintele nu stie cum incepe copilul scoala si cum o termina, ca sa beneficiaze de o indrumare din punctul de vedere al parintelui, al societatii si, in ultima instanta, din punctul de vedere al celor care se ocupa de instructie si educatie, ca sa stie cum sa indrume pasii unui elev din prima zi de invatamant preprimar si pana la absolvirea liceului. În concluzie, dupa parerea mea, ne aflam intr-o faza incipienta, in care s-au luat in lucru doar anumite segmente de impact social. De exemplu, in momentul de fata, lucram impreuna cu ministerul la descentralizare, ceea ce este, desigur, un element de reforma. Acest element nu poate sa faca, insa, abstractie de tot ceea ce ar insemna reforma globala, care ar trebui sa inceapa cu stabilirea structurii invatamantului, sa continue cu stabilirea competentelor pe fiecare ciclu de invatamant si pe fiecare disciplina, cu realizarea unui sistem national unitar de evaluare care sa nu mai fie schimbat de la an la an si de la trimestru la trimestru, cu realizarea unei curricule care sa tina cont de aceste competente pe care noi vrem sa le dam si care sa fie periata de tot acest balast existent in momentul de fata. În sfarsit, sa se finalizeze cu manualul alternativ care nu trebuie sa se refere la continuturi, ci la metoda de predare.
Din pacate, dupa aproape 20 de ani, noi inca nu avem elementele fundamentale care ar putea contribui la o reforma adevarata, iar reformei, asa cum este, ii lipseste continuitatea…
Este evident acest lucru. Nu exista o continuitate si, mai mult decat atat, nu exista o coerenta a reformei, pentru ca, iata, nu am fost in stare in toti acesti ani sa realizam acea legislatie unitara, care sa dea coerenta si stabilitate sistemului si sa asigure un invatamant modern la standardele europene actuale. Personal sunt mahnit, pentru ca mi-am pus foarte mari sperante, iar FSLI a contribuit cu tot ce a avut mai bun la realizarea strategiei, la implicarea in toate acele proiecte de lege si de statut care s-au facut, pentru ca am considerat ca trebuie sa fim implicati in tot ce inseamna actul de instructie si educatie in Romania. Tocmai de aceea, am considerat ca in momentul in care presedintele Traian Basescu a lansat Pactul National pentru Educatie, acesta va reusi sa coaguleze toata forta politica, toata societatea civila pentru realizarea unui sistem national unitar de invatamant. Din pacate, lucrul acesta nu s-a intamplat.
În Romania, avem doua scoli: una in mediul rural si una in mediul urban.
Care credeti ca sunt punctele slabe, dificultatile cele mai mari ale Educatiei din Romania la ora actuala?

Cred ca unul dintre elementele fundamentale care fac ca aceasta reforma sa nu capete contururile pe care ni le dorim e legat in principal de faptul ca in Romania, avem doua scoli. Avem o scoala in mediul urban si o scoala in mediul rural. Diferenta, din toate punctele de vedere, intre mediul urban, in general, si mediul rural, este atat de mare, incat, si in invatamant, ca si in alte segmente alte vietii economice, acest lucru ridica probleme deosebite. Deci abordarea numai din aceasta perspectiva a unei reforme este foarte dificila. Vorbim, pana la urma, de un sistem competitiv intre unitatile de invatamant. Sigur ca trebuie sa facem abstractie de mediul rural, unde nu se poate vorbi despre acest element sau vorbim doar de motivarea cadrelor didactice! Atata timp cat nu motivam substantial un coleg de-al nostru sa mearga sa lucreze si sa se stabileasca in mediul rural, nu vom avea un invatamant competitiv cu cel din mediul urban. Un alt punct slab este faptul ca noi, la ora actuala, nu am reusit sa definim foarte exact ceea ce dorim sa obtinem la final de liceu cu generatiile pe care le educam. Finalitatile de care vorbeam la inceput, pe cicluri si discipline de invatamant, competentele pe care trebuie sa le obtinem inca nu sunt clar definite. Si atunci, iata cum pendulam inca intre un invatamant care are la baza un volum foarte mare de cunostinte si un invatamant vocational, pragmatic care, la final, sa duca la obtinerea de competente pentru elevii nostri, in asa fel incat acestia sa poata sa se integreze pe piata muncii fara nici un fel de alt efort de sacrificiu din partea familiei sau a societatii. Un alt punct slab il reprezinta performantele scolare: chiar daca noi am avea un sistem de invatamant foarte competitiv, acesta trebuie sustinut, in continuare, de formarea continua, pentru ca societatea in ansamblu este intr-o continua transformare, evolueaza perpetuu, or, odata terminati anii de scolarizare si integrat in viata cotidiana, profesorul ar trebui sa continue acest proces de invatare, cu formarea continua. La noi, insa, este o ruptura intre cele doua sisteme, cel de formare initiala, din anii de scoala, si cel de formare de dupa scoala, pana la anii de pensionare. As spune ca la noi, cel de-al doilea sistem este aproape inexistent.
În timp ce, in Europa, se pune mare accent pe ceea ce se cheama lifelong learning…
Exact. Deja se lucreaza la asimilarea profesiilor si meseriilor in Uniunea Europeana. Cu alte cuvinte, pe baza unui standard comun, un siderurgist din Romania care are categoria trei, de pilda, pe cartea de munca, se va putea duce sa munceasca la combinatul siderurgic X din Marea Britanie. În concluzie, noi nu mai putem trai izolati de ceea ce se intampla, din acest punct de vedere, in Europa.
Legea unica de salarizare este o utopie, un praf in ochi…
Cum stau lucrurile cu salarizarea cadrelor didactice? Cum judecati situatia actuala, de asteptare si tensiune, in contextul promisiunilor din toamna?
Aceasta este o epopee continua care nu stiu daca va lua sfarsit vreodata, pentru ca politicienii nostri incearca intotdeauna sa ne foloseasca drept masa de manevra si isi aduc aminte de noi numai in campaniile electorale. Dupa cum se stie, noi, Federatia Sindicatelor Libere din Învatamant, am considerat intotdeauna ca aceasta profesie nu este una obisnuita.
Trebuie sa ai foarte multe calitati, de la cele de daruire, pana la cele de vocatie si de cunostinte propriu-zise, care, toate insumate, sa duca la formarea unui cadru didactic bun; este o profesie de elita si, tocmai de aceea, profesorul trebuie sa aiba un statut social demn in societate, pentru ca el, dascalul, este cel care, pana la urma, formeaza si modeleaza caractere. Or, aceste caractere, elevii, au in vedere inclusiv modul in care un cadru didactic se prezinta. Adica, acesta reprezinta un model pentru elevi din toate punctele de vedere, de la tinuta si pana la demnitatea pe care el ar trebui sa o aiba in societate. Acest lucru, inevitabil, este conferit si de salarizare. Salariile in invatamant au fost si sunt, insa, de mizerie. Noi, sindicatele, am reusit, dar numai dupa sacrificii enorme – greve, mitinguri si alte actiuni extreme – sa obtinem cate o majorare, si aceea o firimitura care s-a topit imediat in inflatie. Anul trecut, dupa un lobby deosebit pe care l-am facut in randurile clasei politice si intr-un moment in care toti erau interesati sa ne atraga de partea lor, am obtinut acea lege de majorare a salariilor, repede uitata, insa, imediat dupa alegeri. Eu tin sa atentionez si pe aceasta cale intreaga clasa politica, actualul guvern, ca, fara o salarizare decenta care sa motiveze cadrele didactice sa intre si sa ramana in sistem, n-o sa se poata ajunge niciodata la un invatamant de calitate. Politicienii nostri ar trebui sa ia in considerare toate exemplele din UE, unde se are in vedere, in primul rand, o salarizare corespunzatoare. În opinia mea, legea unica de salarizare este o utopie, un praf in ochi care se arunca salariatilor din invatamant si celor din intreg sistemul bugetar, pentru a-i determina sa nu iasa in strada. Atata timp cat proiectezi o lege a salarizarii fara sa ai resurse financiare, este aberant sa crezi ca va avea rezultatul asteptat.
De curand, referindu-se la aceasta lege, chiar ministrul Sarbu a spus ca ea ar putea fi aplicata in urmatorii cinci ani. Ma intreb si eu ce valoare vor mai avea, peste cinci ani, cifrele pe care noi le stabilim astazi, cand habar n-avem unde va ajunge atunci inflatia, daca vom mai avea leu sau vom fi platiti in euro.
Avand in vedere evolutiile din politica romaneasca, vor putea spera dascalii nostri sa aiba vreodata salarii europene, la standardele colegilor din UE?
Exista o vorba: speranta moare ultima. Personal, inca sunt optimist. Dar acest optimism al meu este legat de ceea ce noi toti, sindicatele, reusim sa impunem guvernantilor.
La ora actuala, in invatamantul romanesc, din punctul de vedere al asigurarii personalului didactic, situatia este dezastruasa
Care este starea de spirit a celor care slujesc astazi invatamantul romanesc? Cum priviti faptul ca tot mai multi absolventi de invatamant superior ocolesc sistemul, iar unii dintre dascali, si nu putini, il parasesc?

Exista o deceptie generala, ingrijoratoare si, daca as fi politician si as face parte din randul guvernantilor, as fi de-a dreptul ingrozit: la ora actuala, in invatamantul romanesc, din acest punct de vedere, situatia este dezastruoasa. Daca parcurgeti statisticile, veti vedea ca avem, de regula, cadre didactice – si ma refer la cele calificate si daruite scolii – care sunt spre limita de pensionare, in timp ce cadrele didactice tinere sub nici o forma nu intentioneaza sa mai ramana in sistem. Foarte multi dascali tineri, bine pregatiti, cu multe competente profesionale sunt pasageri in sistem, pentru ca, in mod firesc, isi gasesc locuri de munca mult mai bine platite. Pana la urma, este nefiresc sa incerci sa tii in sistem oameni bine pregatiti care, din punct de vedere al salarizarii, trebuie sa se sacrifice pe ei si familiile lor. As merge si mai departe cu acest gand si as spune ca, daca profesorii ar putea comunica mai usor in exterior, la ora actuala Romania ar fi depopulata de dascali de calitate, asa cum se intampla si in sanatate. În momentul in care comunicarea in diferitele limbi europene va deveni la indemana cadrelor didactice, atunci o sa avem o problema si mai mare decat cea cu care ne confruntam astazi.
Prin urmare, putem vorbi de o criza de personal in invatamantul romanesc?
Da, putem vorbi, iar aceasta criza se va accentua extraordinar de mult in perioada imediat urmatoare.
Ce ar trebui sa faca ministerul pentru a favoriza calitatea in educatie, pentru a genera o cultura a calitatii in invatamant?
Ar trebui sa puna in matrice si sa urgenteze realizarea acestui pachet legislativ, cu tot ce ar presupune ridicarea actului de instructie si educatie. Repet, daca o sa luam secvential cate un aspect izolat din contextul general al acestei reforme, o sa ne trezim, in continuare, cu situatii precum cele pe care le-am prezentat la inceput. Nu poti sa ai calitate in invatamant, atata timp cat nu rezolvi politica de personal, politica salariala, daca nu rezolvi curricula, s.a.m.d. Nu e ceva extrem de complicat, dar este o actiune care, din nou ma repet, trebuie sa aiba cap si coada.
Descentralizarea administrativa este vazuta de clasa politica si de guvernanti tot din perspectiva unor interese politicianiste.
Descentralizarea pare a fi o mare provocare a reformei Educatiei si nu numai. Cum priviti procesul acesta? Care sunt avantajele si riscurile lui?
Eu plec de la ideea pozitiva ca acest proces de descentralizare este necesar si in invatamant. Primul lucru care cred ca trebuie subliniat este faptul ca aceasta reforma in invatamant nu poate fi scoasa din contextul general al descentralizari administrative la nivel general. Degeaba fac reforma in invatamant, daca sistemul financiar ramane hipercentralizat. Ceea ce este cel mai complicat si ne da, noua, dureri de cap este faptul ca descentralizarea administrativa este vazuta de clasa politica si de guvernanti tot din perspectiva unor interese politicianiste. Îi suspectez chiar ca au mai putin in vedere interesul general, decat pe cel al educatiei. Ati vazut ce s-a intamplat cand s-a trecut, fara nici o rezerva, la schimbarea tuturor managerilor la nivel de inspectorate scolare. Am ajuns la situatii aberante in care un inspector general nou numit a schimbat tot aparatul inspectoratului scolar, toti inspectorii de specialitate. Acum, fiecare primar, la randul lui, face presiuni dementiale pentru a schimba directorul scolii si a-si pune clientela politica sau cumetriile in functii de manageri la unitatile de invatamant, lucru care nu are nici o legatura cu ceea ce ar trebui sa fie scoala. Din aceasta perspectiva, federatia noastra are ingrijorari foarte mari. Pe de alta parte, este absurd sa poti sa crezi ca, in momentul de fata, unei scoli din mediul rural, dintr-o comuna uitata de Dumnezeu, in care gradul de saracie este foarte mare, acea administratie locala poate sa-i asigure finantarea localurilor de invatamant la standarde europene. Or, stiti foarte bine ca noi avem unitati de invatamant din secolul 19. Sigur ca, in acest context, federatia noastra are in vedere cateva elemente care tin nu numai de siguranta locului de munca, ci si de garantiile pe care noi trebuie sa le dam salariatilor din invatamant. De aceea, in momentul de fata, FSLI nu poate renunta la cateva lucruri: primul se refera la consiliul de administratie. Dorim si am obtinut, dupa discutia pe care am avut-o cu doamna ministru Andronescu, ca 50% din consiliul de administratie sa fie din randul cadrelor didactice si, de asemenea, am solicitat si am reusit sa obtinem ca finantarea si partea care se refera la salarii sa fie asigurata de la bugetul de stat, deci nu va ramane la indemana primarilor. În sfarsit, al treilea element la care nu vom renunta este cel care se refera la siguranta locului de munca. Altfel spus, sigur ca dorim competitia, dorim o exigenta crescuta in ceea ce priveste selectia cadrelor didactice, dar dorim sa le asiguram garantia locului de munca, ceea ce inseamna ca nu vom renunta la titularizarea in invatamant.
Sigur ca, pe de alta parte, descentralizarea are si parti pozitive: o apropiere mai mare a scolii de comunitatea locala, o mai buna implicare a acesteia din urma in ceea ce inseamna managementul la nivel local. În plus, comunitatea locala stie mai bine ce necesitati de pregatire a fortei de munca are societatea locala respectiva. Sunt lucruri bune, dar in momentul de fata trebuie sa fim foarte vigilenti.
Învatamantul nu-i intereseaza pe politicieni decat ca element de propaganda electorala.
Se repeta obsesiv ca Educatia este o prioritate nationala. Dupa cum decurg lucrurile in ultimii ani, are Educatia un astfel de statut?
Categoric nu. Acesta a fost si este un slogan in campania electorala. El nu are rezonanta decat in momentele in care aceasta clasa politica are interes sa-l foloseasca. Clasa politica a inteles foarte repede ca invatamantul este un segment sensibil care angreneaza un numar foarte mare de cetateni, de la cadre didactice, pana la parinti si societate civila. De altfel, FSLI a incercat si, intr-o oarecare masura, a si reusit sa sensibilizeze opinia publica asupra acestui element. De exemplu, am fost prima federatie care a avut initiativa ca intr-un moment deosebit pentru politicienii nostri sa realizam o actiune cu rezonanta maxima si cu un impact pozitiv pentru noi si negativ pentru acesti politicieni. Ma refer la initiativa federatiei noastre, in premiera in Romania, de a boicota inceputul anului scolar prin neparticiparea la deschidere, adica exact in acel moment in care toti politicienii nostri isi iau liber pentru a se duce cu speech-urile gata scrise in fata elevilor si a parintilor. A fost o lectie pe care am dat-o clasei politice. În continuare, noi vom cauta, insa, sa folosim asemenea forme de protest, tocmai pentru a descuraja actiunile politicienilor de a folosi scoala in interese proprii.
Ce se intampla, totusi, cu pachetul de legi realizat anul trecut prin eforturile sustinute ale oamenilor scolii si ale sindicatelor?
În momentul de fata exista un proiect, un pachet de legi in realizarea caruia federatia noastra s-a implicat si a muncit cu credinta si cu tot ce a avut mai bun. Am incercat sa facem un pachet de legi cat mai bune, cat mai complete, in asa fel incat sa raspunda la cat mai multe dintre problemele pe care le-am discutat aici. Sigur, el a fost pus in dezbatere publica, dar nu a mai fost finalizat si acesta este singurul lucru pe care i-l reprosez domnului ministru Adomnitei. În consecinta, acest pachet nu numai ca nu a mai fost prezentat, dar nici macar nu a mai fost adoptat de guvernul Tariceanu, care avea, la vremea respectiva, posibilitatea sa-l promoveze ca pachet de legi in minister. De aceea, am fost atat de surprins acum, cand acelasi Partid Liberal care nu mai e la putere a luat acest pachet de legi care, repet, nu a fost finalizat, si l-a promovat. Pe de alta parte, urmare a Pactului national pentru educatie si a semnarii de catre sindicatele reprezentative din invatamant a Strategiei nationale pentru educatie, s-a ajuns la acele solutii propuse de catre presedintele Traian Basescu si de catre comisia care a lucrat la el. Din punctul de vedere al federatiei noastre, pot spune ca circa 70% din strategia federatiei noastre este una dintre solutii. Din pacate, la ora actuala, doamna ministru Andronescu a demarat aceasta actiune pe 15 mai, intr-o intalnire formala, dar despre care nu se mai aude nimic. Eu sper din tot sufletul ca, in perioada imediat urmatoare, sa ne apucam cu totii sa lucram la noul pachet de legi ale invatamantului, avand la baza cele trei pachete cunoscute, asa incat, pana in toamna sa fie inaintat Parlamentului. Deja suntem in criza de timp, pentru ca, daca nu ajunge pana in toamna in Parlamentul Romaniei, inseamna nu va putea fi aplicat nici macar in anul scolar 2011-2012, ceea ce in opinia mea ar fi groaznic.
Ce se intampla cu Pactul National pentru Educatie? De ce nu genereaza solidaritate pentru cauza reformei din invatamant?
Pentru ca, din pacate, acesta este elementul concret care dovedeste, daca mai era cazul, ca tot ce am vorbit noi pana acum referitor la clasa politica este adevarat si anume ca invatamantul nu-i intereseaza decat ca element de propaganda electorala. Personal va marturisesc ca aceasta initiativa a presedintelui Traian Basescu am considerat-o formidabila. Ea nu este noua si nu este aplicata doar in Romania. În toate momentele dificile, statele dezvoltate au ajuns la concluzia ca trebuie sa realizeze un pact national, pentru ca educatia este o problema nationala, nu o problema a unui partid, a unei clase sociale sau a unui segment din societate. Este un lucru evident si recunoscut de toata lumea ca nu o sa poti sa devii niciodata un stat dezvoltat, fara educatie. Ca atare, am primit cu mare deschidere pactul pentru educatie. În opinia noastra, el ar trebui sa coaguleze toate fortele sociale pentru a se putea realiza un invatamant modern, de calitate, competitiv. As mai spune ca federatia noastra nu a fost initial semnatara a acestui pact. Am explicat motivele pentru care nu-l semnam in scrisoarea deschisa pe care am trimis-o, la momentul respectiv, domnului presedinte. Spuneam acolo ca nu putem semna acest pact, atata timp cat un element important in reformarea sistemului de invatamant, si anume forta de munca pe care o reprezentam noi, profesorii, nu se regaseste acolo si am considerat ca un lucru important, cel care se refera la politicile de personal, la pregatirea, la formarea, la conditiile de munca si de viata si la salarizarea celor care lucreaza in acest sistem, nu se regasesc in acest pact. Am tinut la acest lucru si am avut, in mai multe randuri, discutii pe marginea acestui document, cu presedintele Basescu, cu consilierii domniei sale si, in final, au fost de acord cu noi ca acest element trebuie sa se constituie intr-unul dintre principiile acestui pact. Din pacate, au trecut de atunci aproape doi ani si inca nu s-a intamplat nimic. Nemaivorbind de Partidul Liberal, care, a doua zi dupa ce a semnat acest pact, l-a si incalcat, pentru ca nu a mai asigurat cei 6% pentru educatie. Dar nu vreau sa ma refer exclusiv la PNL, ci si la partidele care sunt acum la guvernare, care, si ele, au uitat foarte repede ce au semnat si angajamentele pe care si le-au luat.
Clasa politica trebuie sa inteleaga ca, daca vrea sa scape Romania de saracie, trebuie sa investeasca in Învatamant.
Ce masuri ar trebui sa intreprinda MECI pentru ca reforma sa contribuie la schimbarea reala in educatie, si nu doar la o schimbare de dragul schimbarii?

Prioritatea absoluta in opinia mea este chiar pachetul de legi. A doua prioritate: salarizarea – un element indispensabil unei reforme reale. Al treilea element ar trebui sa fie descentralizarea, dar numai dupa ce am avea pachetul de legi. Reforma curriculara este un element important al pachetului de legi. Dar, in opinia mea, nu vom putea face o reforma curriculara bine articulata, daca nu stim care sunt finalitatile pe ciclu.
În final, ce mesaj aveti de transmis prin intermediul revistei Tribuna invatamantului clasei politice din Romania si celor care conduc destinele invatamantului astazi? Dar oamenilor din sistemul educational romanesc?
Politicienilor le-as spune sa lase la o parte demagogia, politicianismul si interesele de partid si sa inteleaga odata pentru totdeauna ca, daca vor sa scape Romania de saracie, trebuie sa investeasca in invatamant. Nu sunt vorbele mele, ci ale imparatului Hirohito, care, la sfarsitul celui de al doilea razboi mondial, si-a indemnat concetatenii cu aceasta fraza devenita celebra. Sa lase la o parte toate interesele meschine si de grup si sa inteleaga ca invatamantul este cu adevarat o prioritate nationala. Oamenilor scolii as dori sa le multumesc pentru tot ceea ce fac, pentru toata daruirea, toata abnegatia si tot efortul pe care l-au depus zi de zi in acest an scolar. Nu este usor, fac un lucru nobil, cu care nu trebuie sa le fie rusine si vreau sa-i asigur ca Federatia Sindicatelor Libere din Învatamant va face totul ca sa fie bine pentru ei, dar acest lucru este posibil numai daca vom fi uniti si solidari.

INFORMARE

Senatul României este Camera decizională în ceea ce priveşte adoptarea ca lege a O.U.G. 40/2009, ordonanţă ce a adus modificări ale unor articole din Legea 84/1995 (Legea Învăţământului) şi din Legea 128/1997 (Legea privind Statutul personalului didactic).
În Camera deputaţilor, O.U.G. 40/2009 a fost dezbătută.
Azi, 16 iunie 2009, Comisia de învăţământ a Senatului României a luat în discuţie O.U.G. 40/2009, cu modificările şi completările aduse de Camera Deputaţilor.
Din partea FSLI a participat domnul vicepreşedinte Dima Mihai, coordonatorul Departamentului Învăţământ preprimar şi primar.
Prezentăm câteva din propunerile făcute de partenerii sociali şi acceptate de membrii comisiei.
La articolul 151 alineatul 2 (Legea 84/1995) se introduc două noi litere, d1 şi d2, cu următorul cuprins:
d1) profesori pentru învăţământul preşcolar – în învăţământul preşcolar;
d2) profesori pentru învăţământul primar – în învăţământul primar;
La articolul 151 alineatul 2, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
e) profesor în învăţământul preşcolar, primar, secundar şi postliceal.
De asemenea, au fost convenite condiţiile de studii privind ocuparea posturilor de educator/educatoare, învăţător/învăţătoare, institutor/institutoare, profesor în învăţământul preşcolar/primar, profesor în învăţământul liceal şi postliceal, profesor în învăţământul gimnazial şi în şcolile de arte şi meserii, profesor la anul de completare, profesor documentarist, cadru didactic –tutore, cadru didactic-mentor şi maistru-instructor.
VICEPREŞEDINTE,
Mihai DIMA
Notă: Acum totul depinde de dezbaterile şi de votul plenului Senatului.
Bucureşti, 16 iunie 2009

Adresa FSLI - MECI plata comsii examen bacalaureat

Către,
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării,
Doamnei ministru Ecaterina Andronescu,

Având în vedere faptul că în data de 22 iunie 2009 începe examenul naţional de bacalaureat, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ vă solicită să dispuneţi elaborarea proiectului ordinului privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru examenul naţional de bacalaureat şi pentru examenele de absolvire/certificare a competenţelor profesionale pentru învăţământul profesional, liceal – filiera tehnologică şi vocaţională şi învăţământul postliceal.
Considerăm că este absolut necesar ca, în timpul cel mai scurt, proiectul ordinului să fie discutat şi avizat în cadrul şedinţei Comisiei de dialog social de la nivelul ministerului şi ulterior să fie aprobat, pentru a exista, astfel, cadrul legal necesar plăţii personalului didactic implicat în desfăşurarea acestor examene.
Vă mulţumim.
PREŞEDINTE,
Aurel CORNEA

15 iun. 2009

Bacalaureat 2009 - sesiunea 22 iunie - 9 iulie -

Elevii care au promovat clasa a XII-a pot susţine examenul de bacalaureat în prima sesiune, programată între 22 iunie şi 9 iulie sau în a doua, între 17 august şi 3 septembrie.
Conform celor anunţate de MECI, prima sesiune începe cu probele orale, programate astfel:
22 - 23 iunie: limba şi literatura română (proba A),
23 - 24 iunie: limba şi literatura maternă (proba C) şi
24 - 25 iunie: limba şi literatura modernă (proba B).
Probele scrise/practice se vor desfăşura după următorul calendar:
26 iunie - limba şi literatura română (proba A),
29 iunie - limba si literatura maternă (proba C),
30 iunie - proba obligatorie a profilului (proba D),
1 iulie - o probă la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării (proba E - probă scrisă sau practică),
2 iulie - o probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare corespunzătoare specializării (proba F - probă scrisă sau practică).
Prima afişare a rezultatelor va avea loc în 5 iulie (pînă la ora 16), fiind urmată de depunerea contestaţiilor (orele 16 - 20). În zilele de 7 şi 8 iulie vor fi soluţionate contestaţiile, iar în data de 9 iulie vor fi afişate rezultatele finale.
M. TRIPON

10 iun. 2009

NOTA M.E.C.I. cu privire la perioadele de desfasurare a examenelor de corigenta in anul scolar 2008-2009


PROIECT de ORDIN cu privire la structura anului scolar 2009-2010

R O M Â N I A
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
CABINET MINISTRU
ORDIN
cu privire la structura anului şcolar 2009 – 2010
În temeiul Legii învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 51/2009, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,
MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
emite prezentul ordin:
Art.1 (1) Anul şcolar 2009-2010 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 173 de zile lucrătoare.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se stabileşte:
a) Pentru clasa a IX-a de liceu - filiera tehnologică, învăţământ de zi, durata cursurilor este de 39 de săptămâni, din care 36 săptămâni de cursuri şi 3 săptâmâni de stagii de pregătire practică, în conformitate cu prevederile planurilor-cadru.
b) Pentru clasa a X-a de la şcoala de arte şi meserii, pentru clasa a XII-a de liceu – filiera tehnologică, ruta directă de calificare şi pentru clasa a XIII-a de liceu - filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare durata cursurilor este de 36 de săptămâni, însumând 178 de zile lucrătoare. A 36-a săptămână prevăzută de planul-cadru va fi alocată instruirii practice/ stagiului de pregătire practică pentru dobândirea experienţei în condiţii reale de muncă. Orele prevăzute pentru această săptămână vor fi planificate de fiecare unitate de învăţământ în parte, în funcţie de prevederile contractului/convenţiei de colaborare cu partenerii sociali.
c) Pentru clasa a XI-a - anul de completare şi pentru învăţământul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 183 de zile. Ultimele două săptămâni de cursuri pentru aceste clase, 14-25 iunie 2010, sunt săptămâni de stagii de pregătire practică.
d) Pentru clasa a XI-a de liceu – filiera tehnologică, ruta directă de calificare şi pentru clasa a XII-a de liceu - filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare, durata cursurilor este, în funcţie de prevederile planurilor-cadru, de 37 de săptămâni, însumând 183 de zile, respectiv de 38 de săptămâni, însumând 187 de zile. Ultimele două, respectiv trei săptămâni de cursuri pentru aceste clase, 14-25 iunie 2010, respectiv 14 iunie-2 iulie 2010, sunt săptămâni de stagii de pregătire practică.
e) Pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile de învăţământ în vigoare.
Art.2 Anul şcolar 2009-2010 începe pe data de 1 septembrie 2009, se încheie pe data de 31 august 2010 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:
Semestrul I
Cursuri – luni, 14 septembrie 2009 – vineri, 18 decembrie 2009.
În perioada 2 - 8 noiembrie 2009, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
Vacanţă – sâmbătă, 19 decembrie 2009 – duminică, 3 ianuarie 2010
Cursuri – luni, 4 ianuarie 2010 – vineri, 29 ianuarie 2010
Vacanţă intersemestrială – sâmbătă, 30 ianuarie 2010 – duminică, 7 februarie 2010
Semestrul al II-lea
Cursuri – luni, 8 februarie 2010 –vineri, 2 aprilie 2010
Vacanţă – sâmbătă, 3 aprilie 2010 – duminică 11 aprilie 2010
Cursuri - luni, 12 aprilie 2010 – vineri, 11 iunie 2010
Vacanţa de vară – sâmbătă, 12
iunie 2010– duminică, 12 septembrie 2010
Art.3 În anul şcolar 2009-2010, se vor acorda zilele libere prevăzute de lege şi de contractele de muncă aplicabile.
Art.4 (1) Tezele de pe semestrul I al anului şcolar 2009-2010 se susţin, de regulă, până la data de 18 decembrie 2009.
(2) Tezele de pe semestrul al II-lea al anului şcolar 2009-2010 se susţin, de regulă, până la data de 14 mai 2010.
Art.5 (1) În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin.
(2) Aprobarea modificării structurii anului şcolar, menţionată la alin. (1), se acordă în condiţiile asigurării numărului de zile de cursuri stabilit la Art. 1, precum şi a posibilităţii ca toţi elevii să participe, fără restricţii, la examenele de bacalaureat şi de absolvire.
Art.6 Calendarul examenului naţional de bacalaureat, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare a competenţelor profesionale, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.
Art.7 Secretariatul de Stat pentru Învăţământul Preuniversitar, Direcţia Generală Educaţie Timpurie, Şcoli, Performanţă şi Programe, Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor şi Relaţia cu Parlamentul, Direcţia Acreditarea, Evaluarea şi Performanţa în Cariera Didactică, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art.8 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
MINISTRU,
Ecaterina Andronescu

INFORMARE

Astăzi, 10.06.2009, a avut loc ședința Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării.
În cadrul ședinței au fost avizate următoarele proiecte de acte normative:
Ordin cu privire la structura anului școlar 2009-2010;
Ordin cu privire la aprobarea criteriilor de performanță pentru evaluarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.
Tot astăzi, în prezența doamnei ministru Ecaterina Andronescu, au avut loc discuții legate de Strategia privind descentralizarea învățământului preuniversitar, convenindu-se următoarele:
Consiliul de administrație al unității de învățământ este format din 50% membri cadre didactice alese de către personalul didactic al unității de învățământ și 50% reprezentanți ai părinților și ai administrației locale;
Directorul unității de învățământ este numit de inspectoratul școlar, cu avizul consiliului local în urma organizării concursului de către consiliul de administrație al unității de învățământ;
Personalul didactic de predare care promovează concursul de titularizare, organizat pe baza unei metodologii elaborată de MECI, va deveni titular în sistemul național de învățământ, în urma unei decizii de numire dată de inspectoratul școlar;
Finanțarea de bază a unităților de învățământ este asigurată de la bugetul de stat și atribuită direct acestora. Astfel, consiliile locale nu vor mai avea atribuții în ceea ce privește acordarea drepturilor salariale ale personalului din învățământ.

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Simion HANCESCU

9 iun. 2009

305 posturi titularizabile in judetul Cluj

Inscrierile pentru ocuparea posturilor vacante din invatamantul preuniversitar clujean au inceput astazi si se vor desfasura pana in data de 19 iulie. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean Cluj (ISJ), Anca Radu, in acest an au fost scoase la concurs 2.500 de posturi, dintre care doar 305 sunt titularizabile.
In judetul Cluj exista trei centre in care profesorii se pot inscrie pentru concursul de titularizare, Grupul Scolar “Alexandru Borza”, Colegiul Tehnic “Energetic” si Liceul Teoretic “Lucian Blaga”.
La primul centru de concurs, cel de la Grupul Scolar “Alexandru Borza”, se pot inscrie cadrele didactice care participa la concurs pentru posturile din invatamantul prescolar si primar, dar si pentru posturi in psihologie, pedagogie, sociologie, profesori logopezi si pentru invatamantul special.
La Colegiul Tehnic “Energetic” au fost scoase la concurs posturi in domenii precum matematica, informatica, fizica, chimie, biologie, geografie, istorie, filologie si pentru disciplinele tehnice.
La cel de-a treilea centru pentru examenul de titularizare, cel de la Liceul teoretic “Lucian Blaga”, sunt arondate posturile pentru specializarile din aria curriculara limba si comunicare, religii, arte, educatie fizica si sport, kinetoterapie si pentru posturile de profesor documentarist.
Inscrierile au loc la Grupul Scolar „Alexandru Borza” si la Colegiul Tehnic „Energetic”, intre 9 si 12 iunie si intre 15 si 19 iunie, de la ora 10 pana la 18. La centrul de concurs de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” inscrierile se desfasoara intre 9 si 12 iunie, de la ora 9 la 15, iar intre 15 si 19 iunie, de la ora 9 la 18.
Potrivit graficului desfasurarii concursului, probele practice se vor sustine incepand de maine si pana sambata, iar probele scrise, in 15 iulie. Rezultatele finale vor fi afisate in data de 21 iunie. De asemenea, in perioada 22-29 iulie are loc repartizarea candidatilor admisi la concurs, iar in 31 iulie, ISJ Cluj va comunica deciziile de repartizare pe post.
Ioana Babos

5 iun. 2009

REVISTA CATEDRA - NR. 3

A aparut numarul trei al REVISTEI CATEDRA , revista informativa a Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant. Lectura placuta !

Precizari referitoare la grila se salarizare pentru personalul didactic auxiliar

Aşa cum v-am mai informat, în data de 3 iunie a.c., la sediul M.E.C.I., au continuat discuţiile între reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi cei ai federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ, pentru stabilirea grilei de salarizare care urmează să fie propusă în legea de salarizare unitară.
Reprezentanţii F.S.L.I., analizând grila propusă de M.E.C.I. pentru personalul auxiliar, au constatat că aceasta conţine o serie de inadvertenţe, motiv pentru care au solicitat M.E.C.I. să facă aceste corecturi.

Vă prezentăm câteva dintre anomaliile depistate :
Psiholog S debutant – 1492 lei
Psiholog S ( după 1 an ) – 3400 lei ;
Secretar debutant S – 1310 lei
Secretar IV S ( după 1 an ) – 2130 lei ;
Administrator financiar S debutant – 1310 lei
Administrator financiar grad III ( după 1 an ) – 2550 lei
Laborant debutant M – 1210 lei
Laborant II M ( după 1 an ) – 1830 lei ;
Administrator financiar debutant M – 1230 lei
Administrator financiar treapta III M ( după 1 an ) – 1830 lei ;

Conform grilei propuse pentru personalul didactic de predare, un profesor debutant ar urma să ajungă la un salariu de 2600 lei, iar după obţinerea definitivatului la 2680 lei.
De asemenea, învăţătorul debutant de la un salariu de 1740 lei, ar ajunge, după obţinerea definitivatului, la 1820 lei.
Comparând grila propusă pentru personalul didactic auxiliar cu cea a personalului didactic de predare se constată că, unui salariat cu studii superioare, din categoria personalului didactic auxiliar, ar fi urmat să-i crească salariul cu 227 % după 1 an, în timp ce pentru un profesor debutant, având studii superioare, creşterea prevăzută este de 3 %, după obţinerea definitivatului.
De asemenea, salariul unui laborant cu studii medii ar fi putut să crească cu 51 % după 1 an de la angajare, în timp ce, pentru un învăţător, creşterea salariului este de 4,5 % , după obţinerea definitivatului.
Aceasta a fost raţiunea pentru care reprezentanţii F.S.L.I., o federaţie responsabilă, au solicitat M.E.C.I. să îndrepte anomaliile existente şi avem convingerea că o să ne daţi dreptate.
PRIM – VICEPREŞEDINTE FSLI,
Prof. Simion HANCESCU

Adresa SLIPC - Consiliul Judetean Cluj


4 iun. 2009

Informare privind sărbătorirea Zilei Învăţătorului în data de 5 iunie

Conform Legii nr. 289 din 29/10/2007 , aprobată de Parlamentul României, „se instituie Ziua Învăţătorului, manifestare festivă educaţională, cu caracter naţional, apolitic şi cultural, organizată anual pe data de 5 iunie".
Ziua Învăţătorului este sărbătorită în toate unităţile de învăţământ de stat, particulare şi confesionale din sistemul românesc, însă este asimilată ca zi lucrătoare, în condiţiile în care actul normativ menţionat nu prevede dispoziţii contrare.
Excepţia o constituie municipiul Bucureşti, unde cadrele didactice vor avea zi liberă, potrivit Contractului colectiv de muncă semnat la nivelul Inspec­toratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.
GRAFICUL DESFASURARII CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR / CATEDRELOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE/REZERVATE SESIUNEA IUNIE-IULIE 2009

· AFISAREA LISTEI FINALE CU POSTURILE DIDACTICE/ CATEDRELE VACANTE / REZERVATE TITULARIZABILE/ NETITULARIZABILE LA INSPECTORATUL SCOLAR, IN CENTRELE CARE ORGANIZEAZA CONCURS SI PE SITE-UL M.E.C.I.: http://titularizare.edu.ro/2009/ ;
TERMEN: 5 iunie 2009
· INREGISTRAREA IN CENTRUL CARE ORGANIZEAZA CONCURS A CERERILOR DE INSCRIERE ALE CANDIDATILOR, INSOTITE DE DOCUMENTELE PREVAZUTE IN CERERE, PENTRU:
- CONCURSUL DE TITULARIZARE SI SUPLINIRE (inclusiv pentru absolventii promotiei 2009);
- DETASARE LA CERERE PRIN CONCURS / CONTINUITATE / CONCURS SPECIFIC;
- REPARTIZAREA SUPLINITORILOR CU POST REDUS;
- CONTINUITATE PRIN SUPLINIRE;
Perioada: 9-19 iunie 2009
VERIFICAREA DOSARELOR DE CATRE COMISIA DE CONCURS SI AVIZAREA ACESTORA DE CATRE CONSILIERUL JURIDIC AL INSPECTORATULUI SCOLAR (exceptie dosarele absolventilor promotiei 2009);
VERIFICAREA SI EVALUAREA DOSARELOR CADRELOR DIDACTICE CARE SOLICITA DETASARE LA CERERE, IN BAZA CRITERIILOR DE EVALUARE A PERSONALULUI DIDACTIC CUPRINSE IN ANEXA NR.2 LA METODOLOGIA PRIVIND MISCAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR;
Perioada: 22-26 iunie 2009
AFISAREA LA CENTRELE DE CONCURS A LISTELOR CU PUNCTAJELE CADRELOR DIDACICE CARE SOLICITA DETASARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC;
TERMEN: 26 iunie 2009
DEPUNEREA CONTESTATIILOR LA INSPECTORATUL SCOLAR PRIVIND PUNCTAJELE ACORDATE;
Perioada: 26-29 iunie 2009
SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR DE CATRE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSPECTORATULUI SCOLAR ;
TERMEN: 30 iunie 2009· COMUNICAREA SOLUTIILOR LA CONTESTATII;
TERMEN:1 iulie 2009
VALIDAREA FISELOR DE INSCRIERE DE CATRE CANDIDATI (prin semnătură):
Perioada: 29 iunie – 3 iulie 2009· depunerea adeverintei de absolvire si validarea fiselor de inscriere de catre absolventii promotiei 2009 pana la data de 8 iulie 2009;
ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROBELOR PRACTICE/ORALE IN PROFILUL POSTULUI (Graficul probelor practice va fi afisat in perioada de validare a fiselor de concurs) ;
TERMEN: 10 iulie si 13 iulie 2009
· ORGANIZAREA PROBELOR SCRISE ;
TERMEN: 15 iulie 2009
· AFISAREA REZULTATELOR DEFINITIVE;
TERMEN: 21 iulie 2009REPARTIZAREA CANDIDATILOR ADMISI LA CONCURS ;
Perioada: 22-29 iulie 2009
EMITEREA SI COMUNICAREA DECIZIILOR DE REPARTIZARE PE POST/CATEDRA ;
TERMEN: 31 iulie 2009

NOTA : Va rugam sa urmariti permanent site-ul Inspectortului Scoalar Judetean Cluj, http://www.isjcj.ro/, mobilitati de personal.