10 iun. 2009

INFORMARE

Astăzi, 10.06.2009, a avut loc ședința Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării.
În cadrul ședinței au fost avizate următoarele proiecte de acte normative:
Ordin cu privire la structura anului școlar 2009-2010;
Ordin cu privire la aprobarea criteriilor de performanță pentru evaluarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.
Tot astăzi, în prezența doamnei ministru Ecaterina Andronescu, au avut loc discuții legate de Strategia privind descentralizarea învățământului preuniversitar, convenindu-se următoarele:
Consiliul de administrație al unității de învățământ este format din 50% membri cadre didactice alese de către personalul didactic al unității de învățământ și 50% reprezentanți ai părinților și ai administrației locale;
Directorul unității de învățământ este numit de inspectoratul școlar, cu avizul consiliului local în urma organizării concursului de către consiliul de administrație al unității de învățământ;
Personalul didactic de predare care promovează concursul de titularizare, organizat pe baza unei metodologii elaborată de MECI, va deveni titular în sistemul național de învățământ, în urma unei decizii de numire dată de inspectoratul școlar;
Finanțarea de bază a unităților de învățământ este asigurată de la bugetul de stat și atribuită direct acestora. Astfel, consiliile locale nu vor mai avea atribuții în ceea ce privește acordarea drepturilor salariale ale personalului din învățământ.

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Simion HANCESCU

Niciun comentariu: