2 iun. 2009

INFORMARE

I. În învăţământul preuniversitar s-au propus următoarele categorii de funcţii didactice de predare:
1. Profesor I, categorie din care fac parte: Profesor S ; Profesor ciclul II Bologna ; orice alte cadre didactice cu nivelul maxim al studiilor S;
2. Profesor II, categorie care include: Profesor SSD ; Profesor ciclul I Bologna (inclusiv absolvenţii cu specializarea Pedagogia Învăţământului Precolar şi Primar) ; orice alte cadre didactice cu nivelul maxim al studiilor SSD;
3. Institutor:absolvenţii colegiilor universitare pedagogice care nu au liceul pedagogic la bază şi absolvenţii institutelor pedagogice de 2 ani;
4. Educatoare M (absolvenţi liceu pedagogic/şcoală normală) + Învăţător M (absolvenţi liceu pedagogic/şcoală normală) + Maiştri-instructori (PL / şcoală de maiştri);
5. Profesor, învăţător, educatoare, maistru-instructor fără studii de specialitate.
II. S-a propus urmatoarea grilă de salarizare corespunzătore funcţiilor didactice:
Funcţia
Nivel
__________Gradul I ____Gradul II_____ Definitivat_____ Debutant
Profesor I __6,05-9,17____5,25- 8,17_____4,47- 7,17______ 4,34- 5,5
Profesor II__5,07-7,5 ____3,69-6,5______3,64- 5,5_______3,57- 4,5
Institutor___4,55-6,2____3,32- 5,17_____2,85- 4,5_______2,77- 3,5
Educatoare,_ 3,99-6,0____3,24- 5,0______2,9- 4,5________2,77- 3,5
Invăţător,
Maistru-instructor
Profesor, învăţător, educatoare, maistru-instructor fără studii de specialitate - 1,74-3
Menţionăm următoarele:
1. Coeficienţii minimi şi maximi corespund vechimii în muncă a fiecărui cadru didactic.De exemplu,pentru profesorul I.coeficientul minim de 6,79 include un spor de vechime de 5%.iar coeficientul maxim de 9,2 include sporul de vechime de25% ;
2. coeficientul de multiplicare 1,000 va avea o valoare unică, respectiv valoarea salariului minim brut pe ţară garantat în plată (în prezent 600 lei);
3. pe grila de salarizare unică, există coeficienţi de ierarhizare (niveluri) de la 1 la 15.
În ceea ce priveşte personalul didactic auxiliar, noua grilă de salarizare conţine elemente de noutate. Astfel, majoritatea funcţiilor didactice auxiliare sunt ierarhizate în funcţie de studii, dar şi pe următoarele grade profesionale: I, II, III, IV şi debutant. Pentru fiecare grad profesional, se stabilesc 5 gradaţii, corespunzătoare tranşelor de vechime actuale (3-5, 5-10, 10-15, 15-20, peste 20).În final, facem precizarea că în data 3 iunie va avea loc o nouă întâlnire pentru a se stabili sporurile care se vor acorda, precum şi nivelul indemnizaţiilor pentu funcţiile de conducere.
PRIM-VICEPREŞEDINTE,
Simion HANCESCU
Bucureşti
1 iunie 2009

Niciun comentariu: