20 mar. 2013

LEGE nr. 53 din 14 martie 2013 privind instituirea Zilei Limbii Române

LEGE nr. 53 din 14 martie 2013 privind instituirea Zilei Limbii Române
 
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
 
Art. 1
(1)Se instituie ziua de 31 august ca Ziua Limbii Române.
(2)Ziua Limbii Române poate fi marcată de către autorităţile şi instituţiile publice, inclusiv de reprezentanţele diplomatice şi institutele culturale ale României, precum şi de către alte instituţii româneşti din străinătate, prin organizarea unor programe şi manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau ştiinţific.
Art. 2
(1)Guvernul şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor lua măsurile necesare pentru ca în această zi drapelul României să fie arborat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice.
(2)Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot sprijini material sau logistic organizarea şi desfăşurarea manifestărilor prevăzute la art. 1 alin. (2).
(3)Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot include în programele lor emisiuni culturale ori aspecte de la manifestările dedicate acestei sărbători.
 
-****-
 
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
 
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VIOREL HREBENCIUC
PREŞEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU
 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 145 din data de 19 martie 2013

17 mar. 2013

Comunicat - Departamentul International FSLIAstazi, 14 Martie 2013, peste 15.000 de sindicalisti, activisti ai societatii civile si cetateni Europeni au marsaluit cu inflacarare intr-o zi geroasa in Bruxelles pina la Piata Cinquetenaire din apropierea sediului Comisiei Europene protestind impotriva politicilor de Austeritate promovate de Troika (Comisia Europeana, Banca Centrala Europeana si Fondul Monetar International.

Alaturi de sindicalistii Europeni ETUC, i.e. belgieni de la CSV-ACV si FGTB, francezi de la CGT, italieni, spanioli, portughezi, polonezi, croati, sindicatele din Romania au fost reprezentate de o  delegatie a FSLI compusa din Adrian Voica, vicepresedinte, sef departament International FSLI, Petre Damo, vicepresedinte SIA, si Nicolae Florentin Petrisor membru FSLI si al presedinte Asociatiei “Europe Maman”.
Demonstrantii au scandat impotriva politicilor neoliberale de Austeritate si a semnarii Pactului Bugetar care poate duce la aneantizarea Drepturilor Sociale a tuturor cetatenilor Europeni.  
Unul dintre actorii principali ai manifestatiei din Bruxelles a fost “Alter Summit”, structura coordonata de Felipe van Keirsbilck, Secretar General CNE/ACV-CSC.
Vicepresedintele FSLI, Adrian Voica, a fost intervievat de carul de reportaj al postului national de televiziune RTL Belgia, caruia i-a declarant motivele participarii la acest miting European.
Din discutiile avute cu organizatorii si din observatia la fata locului, nu s-a remarcat prezenta unor delegatii ale altor federatii si confederatii sindicale din Romania.
Participarea reprezentantilor Romaniei a fost finantata, si de aceasta data, de catre marile Confederatii Sindicale Europene.
 
 
Voica D. Adrian
Vicepresedinte FSLI si Responsabil  Departament International FSLI
Membru JSC IC
 
Petre Damo,
Vicepresedinte SIA
Membru JSC IC

16 mar. 2013

MEN a lansat în dezbatere publică "Metodologia pentru înscrierea copiilor în învățământul primar în anul școlar 2013-2014"

                Ministerul Educației Naționale a lansat sâmbătă, 16 martie 2013, în dezbatere publică proiectul de Metodologie pentru înscrierea copiilor în învățământul primar în anul școlar 2013 – 2014. Documentul poate fi accesat la adresa www.edu.ro , la secțiunea Înscrierea în învățământul primar 2013 (prima pagină). Proiectul conține detaliile referitoare la înscrierea copiilor în clasa pregătitoare și în clasa I. Proiectul de Metodologie a fost elaborat plecând de la experiența anului anterior.
              Documentul propune maximizarea opțiunilor părinților pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, propune proceduri simplifícate și subliniază dimensiunea informării publice, astfel încât informațiile să ajungă în timp util la părinți, respectiv la publicul larg interesat. 
             Menționăm că, până la aprobarea Metodologiei prin Ordin al Ministrului Educației Naționale, documentul poate suferi modificări, ca urmare a procesului de dezbatere publică. Reprezentanții ministerului vor ține cont de opiniile primite la adresa www.edu.ro, la secțiunea Înscrierea în învățământul primar 2013, până la data de 24 martie. Acolo unde va fi cazul, unele dintre observațiile semnalate vor putea deveni prevederi integrate în documentul final.


Sursa: http://www.edu.ro/index.php/pressrel/18816
http://www.edu.ro/index.php/articles/c1085/ 

Raspunsul C.I.S.T.S. la adresa FSLI privind decontarea navetei

15 mar. 2013

HG 79/2013 – pentru stabilirea zilelor de 2 şi 3 mai 2013 ca zile libere

Hotararea Guvernului nr. 79/2013 pentru stabilirea zilelor de 2 si 3 mai 2013 ca zile libere a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 129, din 11 martie 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. a) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – (1) Pentru salariaţii din sectorul public, zilele de 2 şi 3 mai 2013 se stabilesc ca zile libere.
(2) Pentru zilele stabilite ca zile libere potrivit alin. (1) instituţiile publice îşi vor desfăşura activitatea în regim de program normal în zilele de 13 aprilie 2013, respectiv 20 aprilie 2013 sau vor prelungi corespunzător timpul de lucru, până la data de 30 aprilie 2013, potrivit planificărilor stabilite.
(3) Prestarea muncii potrivit alin. (2) nu conferă acordarea de timp liber corespunzător.

Art. 2. – Prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii.

Art. 3. – (1) Dispoziţiile art. 1 nu se aplică magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti implicate în soluţionarea proceselor cu termen în data de 2, respectiv 3 mai 2013 şi nici participanţilor în aceste procese.
(2) Dispoziţiile art. 1 nu se aplică personalului din cadrul Trezoreriei Statului care desfăşoară în zilele respective activităţi stabilite prin ordin emis de Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 4. – Dispoziţiile prezentei hotărâri pot fi aplicate şi angajaţilor din sectorul privat, în măsura în care partenerii sociali stabilesc astfel.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul justiţiei, Mona-Maria Pivniceru
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu

Bucureşti, 6 martie 2013.
Nr. 79.

OUG 14 / 06.03.2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 6 martie 2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 
           Ţinând seama de necesitatea sprijinirii educaţiei, a creşterii calităţii sistemului de învăţământ, a asigurării derulării în condiţii normale a procesului de învăţământ,
           întrucât, potrivit legislaţiei în vigoare, cadrele didactice care ocupă funcţii de conducere în unităţi de învăţământ nu sunt scutite în totalitate de îndeplinirea normei didactice, fiind nevoite să se ocupe atât de bunul mers al unităţii pe care o conduc, cât şi de educarea copiilor,
           ştiind că personalul didactic de conducere, îndrumare şi control al unităţilor de învăţământ îndeplineşte concomitent atât responsabilităţile specifice funcţiilor de conducere, îndrumare şi control, cât şi atribuţiile de predare, ceea ce determină apariţia unor disfuncţionalităţi în îndeplinirea atât a atribuţiilor didactice, cât şi a celor administrative în mod concomitent, misiunea lor fiind vădit îngreunată, este necesar să se asigure eficientizarea managementului unităţii de învăţământ prin scutirea efectuării atribuţiei de predare din norma didactică, respectiv din postul didactic, pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control,
           întrucât participarea la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ presupune prezenţa efectivă la aceste activităţi a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control,
          de asemenea, considerând necesară scutirea efectuării atribuţiei de predare din norma didactică, respectiv din postul didactic şi pentru persoanele desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ pentru participarea la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ,
          luând în considerare şi necesitatea definirii termenului de "degrevare", având în vedere că această noţiune nu este reglementată,
         este necesară asigurarea cadrului legislativ ce reglementează degrevarea personalului didactic.             
           Având în vedere că învăţământul constituie prioritate naţională,
         deoarece toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
           În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
          Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
 
        Articol unic
           Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
        1.La articolul 263, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(10) Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control poate fi degrevat parţial de norma didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, elaborate cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ. De acelaşi drept pot beneficia şi persoanele desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, ca urmare a participării la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Prin acelaşi ordin se stabilesc atribuţiile persoanelor degrevate de norma didactică."
       2.La articolul 263, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (101), cu următorul cuprins:
         "(101) Personalul degrevat potrivit alin. (10) primeşte drepturile salariale pentru funcţia în care este încadrat, precum şi celelalte sporuri şi indemnizaţii prevăzute de lege pentru activitatea desfăşurată, după caz."
       3.La anexă, după punctul 58 se introduce un nou punct, punctul 59, cu următorul cuprins:
"59. Degrevarea reprezintă scutirea parţială de efectuarea atribuţiilor prevăzute la art. 262 pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control, ca urmare a îndeplinirii unor responsabilităţi specifice funcţiilor de conducere, de îndrumare şi de control, precum şi pentru persoanele desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ ca urmare a participării la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ."
-****-

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul educaţiei naţionale,
Remus Pricopie
Ministrul delegat pentru învăţământ superior,
cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,
Mihnea Cosmin Costoiu
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Ministrul delegat pentru dialog social,
Adriana Doina Pană
 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 133 din data de 13 martie 2013

5 mar. 2013

Ordinul MEN nr. 3281/2013 pentru modificarea Metodologiei de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar

Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3281/2013 pentru modificarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6211/2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 117 din 1.03.2013 (M.Of. 117/2013).
 
Intrat în vigoare la: 1 martie 2013
 
În baza prevederilor art. 264 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
 
Art. I. –
Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.211/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 9 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 2. –
(1) Numărul de gradaţii care se acordă se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic, aflate în plată, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcţii publice.”
2. La articolul 9, punctul 1 va avea următorul cuprins:
” 1. Candidatul întocmeşte şi depune la conducerea unităţii de învăţământ/conexe în care a funcţionat în perioada 1 septembrie 2008-31 august 2012 raportul de autoevaluare a activităţii desfăşurate, însoţit de documente doveditoare, realizat în conformitate cu fişa de evaluare elaborată de inspectoratul şcolar pentru acordarea gradaţiei de merit, la categoria de personal în care acesta se încadrează.
În cazul în care candidatul este pretransferat, acesta îşi depune dosarul la unitatea de învăţământ unde este titular la data depunerii dosarului.
În situaţia în care candidatul este detaşat în alt judeţ, acesta poate depune dosarul la unitatea de învăţământ unde funcţionează la data depunerii dosarului sau la unitatea de învăţământ unde este titular. Plata gradaţiei de merit încetează pentru candidatul care, ulterior obţinerii gradaţiei de merit în alt judeţ decât cel în care este titular, revine la postul pe care este titular sau se detaşează în alt judeţ.
Cadrele didactice angajate pe perioadă determinată depun documentele menţionate anterior la conducerea unităţii de învăţământ la care sunt încadrate la data depunerii dosarului. Candidaţii care îşi desfăşoară activitatea în două sau mai multe unităţi de învăţământ depun documentele la conducerea uneia dintre aceste unităţi de învăţământ.”
Art. II. –
Direcţia generală, resurse umane şi reţea şcolară naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. –
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educaţiei naţionale,
Remus Pricopie
Bucureşti, 26 februarie 2013.
Nr. 3.281