22 iul. 2009

GRAFIC examen de definitivat si grad II

Preşedintele României continuă elucubraţiile la adresa sindicatelor din educaţie!

În ultima perioadă, Preşedintele României, domnul Traian Băsescu, din motive numai de domnia sa cunoscute, şi-a făcut obiceiul păgubos de a ataca constant sindicatele din educaţie. După ce le-a acuzat că sunt o frână în calea reformei, iată că, într-o declaraţie recentă, halucinantă, făcută pe marginea scandalului declanşat la Universitatea „Spiru Haret”, Traian Băsescu vituperează din nou sindicatele din educaţie, afirmând că „acestea în tandem cu Ministerul Educaţiei blochează modernizarea sistemului de învăţământ”.
Inconsecvenţa şi duplicitatea manifestate de Şeful Statului sunt evidente. Pe de o parte, afirmă ca şcoala românească „scoate tâmpiţi”, iar pe de altă parte, nu-i convine dacă se încearcă să se facă ordine în învăţământul superior, începând cu cel privat, spunând că „cei de la stat, care au pâinea şi cuţitul, vor să diminueze învăţământul privat”.
Preşedintele României trebuie să se hotărască: ori vrea creşterea calităţii în învăţământul românesc, ori vrea voturi!
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ reafirmă că susţine fără rezerve reformarea sistemului de învăţământ centrată pe creşterea CALITĂŢII ACTULUI EDUCAŢIONAL!
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ consideră că este inadmisibil ca Preşedintele României să încerce să utilizeze sindicatele din învăţământ şi implicit cadrele didactice, ca masă de manevră în jocurile politice pe care le iniţiază în contextul evenimentelor electorale din toamna acestui an.
PREŞEDINTE,
AUREL CORNEA

21 iul. 2009

GRAFICUL REPARTIZĂRII CANDIDAŢILOR PARTICIPANŢI LA CONCURSUL DE TITULARIZARE /SUPLINIRE / DETAŞARE, SESIUNEA IULIE 2009

REPARTIZAREA SE VA FACE ÎN ŞEDINŢĂ PUBLICĂ
LA LICEUL TEORETIC”BATHORY ISTVAN”,
STR. MIHAIL KOGALNICEANU, NR.2, CLUJ-NAPOCA.

TITULARIZARE( TOATE SPECIALIZARILE): 22-23 IULIE 2009


Participa candidatii care au sustinut proba scrisa in data de 15 iulie 2009, care au obtinut cel putin nota 7.00 (sapte) si au sanse de ocupare a unui post prin titularizare(in functie de numarul posturilor titularizabile).

Nr.crt. POSTUL / CATEDRA /DATA / ORA
1. BIOLOGIE 22.07.2009/ 8.30-8.45
2. GEOGRAFIE 22.07.2009/ 8.45-9.00
3. ISTORIE / ISTORIE-GEOGRAFIE 22.07.2009/ 9.00-9.20
4. FILOZOFIE; LOGICA SI ARGUMENTARE 22.07.2009 /9.20-9.25
5. MATEMATICA 22.07.2009 / 9.25-10.00
6. LIMBA ENGLEZA/CULTURA SI CIVILIZATIE ENGLEZA22.07.2009 /10.00-11.15
7. LIMBA GERMANA/GERMANA MATERNA 22.07.2009 / 11.15-11.35
8. LIMBA FRANCEZA; LIMBA FRANCEZA- LIMBA ENGLEZA, 22.07.2009 / 11.35-12.35
9. LIMBA SPANIOLA 22.07.2009 /12.35-12.45
10. LIMBA PORTUGHEZA 22.07.2009/ 12.45-12.50
11. LIMBA RROMANI-MATERNA 22.07.2009/ 12.50-12.55
12. LIMBA SI LITERATURA ROMANA 22.07.2009/ 12.55-13.55
13. PROFESOR DOCUMENTARIST 22.07.2009 /13.55-14.10
14. TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 22.07.2009 / 14.10-14.15
15. TOATE POSTURILE DE LA PALATUL SI CLUBURILE COPIILOR 22.07.2009 / 14.15-14.45
16. EDUCATOARE (IN LIMBA GERMANA) 22.07.2009 / 14.45-15.00
17. EDUCATOARE (IN LIMBA ROMANA) 22.07.2009 / 15.00-20.00


1. EDUCATOARE (IN LIMBA MAGHIARA) 23.07.2009 / 8.30 - 9.10
2. DISCIPLINE TEHNICE: toate specializarile; PREGATIRE-INSTRUIRE PRACTICA: toate specializarile; 23.07.2009 / 9.10-10.30
3. FIZICA-CHIMIE 23.07.2009 / 10.30-10.35
4. DISCIPLINE TEOLOGICE DE SPECIALITATE(TEOLOGIE GRECO-CATOLICA) 23.07.2009 / 10. 35-10.40
5. ARTE: toate specializarile 23.07.2009/10.40-12.40
6. EDUCATIE FIZICA SI SPORT; PREGATIRE SPORTIVA DE SPECIALITATE / KINETOTERAPIE 23.07.2009 /12.40-15.00
7. INVATAMANT SPECIAL; PROFESOR LOGOPED;PROFESOR CONSILIER CABINETE
23.07.2009/ 15.00-17.00
8. INVATATOR(IN LIMBA GERMANA); INVATATOR(IN LIMBA MAGHIARA)
23.07.2009 /17.00-17.30
9. INVATATOR(IN LIMBA ROMANA) 23.07.2009 /17.30 - 20.00
DETAŞARE LA CERERE PRIN CONTINUITATE - TOATE SPECIALIZARILE
Participa candidatii titulari care au sustinut proba scrisa in iulie 2008, au obtinut acord de detasare prin continuitate din partea unitatilor de invatamant
REPARTIZAREA VA AVEA LOC ÎN ŞEDINŢĂ PUBLICĂ
DATA: 24 iulie 2009;
ORA: 12.00
LOCUL DE DESFASURARE: INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ
DETAŞARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC- TOATE SPECIALIZARILE
1. Repartizarea pe posturi netitularizabile, prin detaşare la cerere, a candidaţilor titulari care au participat la concursul din iulie 2009 şi au obţinut cel puţin nota 5 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor.
2. Repartizarea, în baza punctajului, pe posturi netitularizabile, prin detaşare la cerere a cadrelor didactice titulare în ordinea descrescătoare a punctajului:
REPARTIZAREA VA AVEA LOC ÎN ŞEDINŢĂ PUBLICĂ;
DATA: 25 iulie 2009;
ORA: 8.30
LOCUL DE DESFASURARE: INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ
Ocuparea posturilor didactice/catedrelor de catre cadrele didactice care beneficiază de continuitate pentru suplinire şi repartizarea candidaţilor prin suplinire.
Perioada: 27-29 iulie 2009
REPARTIZAREA SE VA FACE ÎN ŞEDINŢĂ PUBLICĂ LA LICEUL TEORETIC”BATHORY ISTVAN”,
STR. MIHAIL KOGALNICEANU, NR. 2, CLUJ-NAPOCA.
Ocuparea posturilor prin continuitate la suplinire.
Completarea normelor didactice:
- se completează norma didactică pentru continuitate la suplinire, până la o normă întreagă cu ore în specialitatea catedrei corespunzătoare disciplinei la care au participat la concurs în iulie 2007 şi/sau iulie 2008, pentru cadrele didactice calificate cu statut de suplinitor care au funcţionat întregul an şcolar 2008-2009 pe catedre complete şi au fost repartizate pe aceste catedre începând cu 1 septembrie 2008.
- Pentru cadrele didactice calificate cu statut de suplinitor repartizate pe catedre incomplete începând cu 1 septembrie 2008, se completează norma pentru continuitate la suplinire cu ore în specialitatea catedrei corespunzătoare disciplinei la care au participat la concurs în iulie 2007 şi/sau iulie 2008 până la numărul de ore pe care au fost repartizate începând cu 1 septembrie 2008.
Repartizarea pe posturi netitularizabile prin suplinire a candidaţilor care au participat la concursul din 2009 şi au obţinut cel puţin nota/media 5 (cinci) si a candidaţilor cu post redus, participanti la concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante in iulie 2007 si/sau 2008, si au obtinut note peste 7.00 (sapte).

Centrul nr. 1, Grup Scolar”Alexandru Borza”Cluj-Napoca
Locul de desfasurare: Liceul Teoretic”Bathory Istvan”
Nr.crt. POSTUL / CATEDRA DATA ORA
1. INVATAMANT SPECIAL; PROFESOR LOGOPED;PROFESOR CONSILIER CABINETE 27.07.2009 8.30 - 11.30
2. PROFESOR PREPARATOR 27.07.2009 11.30 - 11.40
3. TOATE POSTURILE DE LA PALATUL SI CLUBURILE COPIILOR 27.07.2009 11.40-12.40
4. INVATATOR(IN LIMBA GERMANA); INVATATOR(IN LIMBA MAGHIARA)
27.07.2009 12.40 - 13.30
5. INVATATOR(IN LIMBA ROMANA) 27.07.2009 13.30 - 16.30
6. EDUCATOARE (IN LIMBA GERMANA) 27.07.2009 16.30 - 17.00
7. EDUCATOARE (IN LIMBA MAGHIARA 27.07.2009 17.00-18.00
8. EDUCATOARE (IN LIMBA ROMANA) 27.07.2009 18.00 - 22.00
Centrul nr. 2, Colegiul Tehnic Energetic
Locul de desfasurare: Liceul Teoretic”Bathory Istvan”
Nr.crt. POSTUL / CATEDRA DATA ORA
1. BIOLOGIE/ BIOLOGIE- CHIMIE 28.07.2009 8.30-9.30
2. GEOGRAFIE 28.07.2009 9.30-10.30
3. ISTORIE / ISTORIE-GEOGRAFIE 28.07.2009 10.30-11.40
4. FILOZOFIE; LOGICA SI ARGUMENTARE/CULTURA CIVICA 28.07.2009, 11.40-12.00
5. MATEMATICA 28.07.2009 12.00-13.30
6. INFORMATICA/TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 28.07.2009, 13.30-14.15
7. DISCIPLINE TEHNICE: toate specializarile; PREGATIRE-INSTRUIRE PRACTICA: toate specializarile; 28.07.2009 14.15-20.00
8. FIZICA /FIZICA-CHIMIE 28.07.2009 20.00-21.30
9. CHIMIE-FIZICA 28.07.2009 21.30-22.00

Centrul nr. 3, Liceul Teoretic”Lucian Blaga”
Locul de desfasurare: Liceul Teoretic”Bathory Istvan”

Nr. crt. POSTUL / CATEDRA DATA ORA
1. LIMBA ENGLEZA/ LIMBA ENGLEZA- LIMBA FRANCEZA/ LIMBA ENGLEZA-GEOGRAFIE 29.07.2009 8.30-11.00
2. LIMBA GERMANA/GERMANA MATERNA 29.07.2009 11.00-11.30
3. LIMBA FRANCEZA; LIMBA FRANCEZA- LIMBA ENGLEZA, LIMBA FRANCEZA-GEOGRAFIE/ LIMBA FRANCEZA-LIMBA ROMANA 29.07.2009 11.30-13.30
4. LIMBA SPANIOLA/ITALIANA 29.07.2009 13.30-13.45
5. LIMBA MAGHIARA - MATERNA 29.07.2009 13.45-14.15
6. LIMBA RROMANI-MATERNA 29.07.2009 14.15-14.30
7. LIMBA SI LITERATURA ROMANA/ LIMBA SI LITERATURA ROMANA- LIMBA ENGLEZA/LIMBA LATINA 29.07.2009 14.30-17.00
8. PROFESOR DOCUMENTARIST 29.07.2009 17.00-17.15
9. RELIGII –TOATE CONFESIUNILE/DISCIPLINE TEOLOGICE DE SPECIALITATE- TOATE CONFESIUNILE 29.07.2009 17.15-18.15
10. ARTE: toate specializarile 29.07.2009 18.15-20.00
11. EDUCATIE FIZICA SI SPORT; PREGATIRE SPORTIVA DE SPECIALITATE/ KINETOTERAPIE 29.07.2009 20.00-21.30

ORDIN MECI NR. 4356/12.07.2009 CU PRIVIRE LA STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2009 - 2010

R O M Â N I A
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
--------------------------------------------------------------------
CABINET MINISTRU
ORDIN cu privire la structura anului scolar 2009 – 2010
În temeiul Legii învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificărilesi completările ulterioare,
În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 51/2009, privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării,
MINISTRUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRII emite prezentul ordin:
Art.1 (1) Anul scolar 2009-2010 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 173 de zile lucrătoare.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se stabileste:
a) Pentru clasa a IX-a de liceu - filiera tehnologică, învățământ de zi, durata cursurilor este de 39 de săptămâni, din care 36 săptămâni de cursuri si 3 săptâmâni de stagii de pregătire practică, în conformitate cu prevederile planurilor-cadru.
b) Pentru clasa a X-a de la scoala de arte si meserii, pentru clasa a XII-a de liceu – filiera tehnologică, ruta directă de calificare si pentru clasa a XIII-a de liceu - filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare durata cursurilor este de 36 de săptămâni, însumând 178 de zile lucrătoare. A 36-a săptămână prevăzută de planul-cadru va fi alocată instruirii practice/ stagiului de pregătire practică pentru dobândirea experienței în condiții reale de muncă. Orele prevăzute pentru această săptămână vor fi planificate de fiecare unitate de învățământ în parte, în funcție de prevederile contractului/convenției de colaborare cu partenerii sociali.
c) Pentru clasa a XI-a - anul de completare si pentru învățământul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 183 de zile. Ultimele două săptămâni de cursuri pentru aceste clase, 14-25 iunie 2010, sunt săptămâni de stagii de pregătire practică.
d) Pentru clasa a XI-a de liceu – filiera tehnologică, ruta directă de calificare si pentru clasa a XII-a de liceu - filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare, durata cursurilor este, î
n funcție de prevederile planurilor-cadru, de 37 de săptămâni, însumând 183 de zile, respectiv de 38 de săptămâni, însumând 187 de zile. Ultimele două, respectiv trei săptămâni de cursuri pentru aceste clase, 14-25 iunie 2010, respectiv 14 iunie-2 iulie 2010, sunt săptămâni de stagii de pregătire practică.
e) Pentru învățământul postliceal (scoală postliceală si scoală de maistri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile de învățământ în vigoare.
Art.2 Anul scolar 2009-2010 începe pe data de 1 septembrie 2009, se încheie pe data de 31 august 2010 si se structurează pe două semestre, după cum urmează:
Semestrul I
Cursuri – luni, 14 septembrie 2009 – vineri, 18 decembrie 2009.
În perioada 2 - 8 noiembrie 2009, clasele din învățământul primar si grupele din învățământul prescolar sunt în vacanță.
Vacanță – sâmbătă, 19 decembrie 2009 – duminică, 3 ianuarie 2010
Cursuri – luni, 4 ianuarie 2010 – vineri, 29 ianuarie 2010
Vacanță intersemestrială – sâmbătă, 30 ianuarie 2010 – duminică, 7 februarie 2010
Semestrul al II-lea
Cursuri – luni, 8 februarie 2010 –vineri, 2 aprilie 2010
Vacanță – sâmbătă, 3 aprilie 2010 – duminică 11 aprilie 2010
Cursuri - luni, 12 aprilie 2010 – vineri, 11 iunie 2010
Vacanța de vară – sâmbătă, 12 iunie 2010– duminică, 12 septembrie 2010
Art.3 În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.
Art.4 (1) Tezele de pe semestrul I al anului scolar 2009-2010 se susțin, de regulă, până la data de 18 decembrie 2009.
(2) Tezele de pe semestrul al II-lea al anului scolar 2009-2010 se susțin, de regulă, până la data de 14 mai 2010.
Art.5 (1) În situații deosebite, bine fundamentate, în funcție de condițiile climaterice locale speciale si de specificul scolii, inspectoratele scolare pot aproba, la cererea conducerii unităților de învățământ, modificări ale structurii anului scolar stabilite prin prezentul ordin.
(2) Aprobarea modificării structurii anului scolar, menționată la alin. (1), se acordă în condițiile asigurării numărului de zile de cursuri stabilit la Art. 1, precum si a posibilității ca toți elevii să participe, fără restricții, la examenele de bacalaureat si de absolvire.
Art.6 Calendarul examenului național de bacalaureat, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare a competențelor profesionale, precum si calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educației, cercetării si inovării.
Art.7 Secretariatul de Stat pentru Învățământul Preuniversitar, Direcția Generală Educație Timpurie, Scoli, Performanță si Programe, Direcția Generală Învățământ în Limbile Minorităților si Relația cu Parlamentul, Direcția Acreditarea, Evaluarea si Performanța în Cariera Didactică, inspectoratele scolare județene si al municipiului Bucuresti, conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art.8 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
MINISTRU,Ecaterina Andronescu
Bucuresti
Nr. 4356
Data 12.06.2009

16 iul. 2009

Propuneri de restructurare a curriculum-ului naţional (document în dezbatere publică)

Prezentul document a fost elaborat de către o echipă de cercetători ai Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei şi are ca scop prezentarea unor propuneri de restructurare a curriculum-ului naţional.
Documentul propus realizează, într-o primă parte, o prezentare sintetică a demersurilor europene actuale care orientează sistemele de educaţie din diferite ţări şi care constituie puncte de reper în promovarea unor măsuri de politică educaţională la nivel naţional, inclusiv în domeniul curricular.

12 iul. 2009

REVISTA CATEDRA - NR. 4

Stimati colegi,
A aparut numarul patru al REVISTEI CATEDRA , revista informativa a Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant. Lectura placuta !
In vederea imbunatatirii continutului si aspectului revistei Catedra, va rugam sa aveti amabilitatea de a raspunde CHESTIONARULUI atasat, pana la finalul lunii iulie. Puteti trimite chestionarul completat prin email (comunicarefsli@yahoo.com), sau prin fax (021.3125837).
Cu multumiri,
Claudia Puzdrea
Departament Comunicare FSLI

8 iul. 2009

Pozitia CSDR fata de modificarea unilaterala a coeficientilor de ierarhizare negociati


Decizia Curtii Constitutionale nr. 842/2009

Curtea Constituţională


Decizie nr. 842/2009

din 02/06/2009
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 464 din 06/07/2009

referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământIoan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Antonia Constantin - procuror
Benke Karoly - magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, excepţie ridicată de Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământ Ialomiţa în Dosarul nr. 3.294/98/2008 al Tribunalului Ialomiţa - Secţia civilă.
La apelul nominal răspunde Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământ Ialomiţa, prin consilier juridic cu delegaţie la dosar, lipsind celelalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.
Preşedintele dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 184D-189D/2009, nr. 295D-300D/2009, nr. 338D/2009, nr. 339D/2009, nr. 346D-nr. 354D/2009, nr. 358D-368D/2009, nr. 375D-377D/2009, nr. 422D/2009, nr. 431D-438D/2009, nr. 474D-476D/2009, nr. 518D-544D/2009, nr. 551D/2009, nr. 553D-563D/2009, nr. 585D/2009, nr. 586D/2009, nr.600D-602D/2009, nr. 607D-609D/2009, nr. 627D/2009, nr. 629D/2009, nr. 630D/2009, nr. 658D-661D/2009, nr. 688D/2009, nr. 710D/2009, nr. 742D-760D/2009, nr. 784D-786D/2009, nr. 815D-820D/2009, nr. 859D/2009 şi nr. 884D/2009, având ca obiect o excepţie de neconstituţionalitate identică cu cea ridicată în Dosarul nr. 59D/2009.
La apelul nominal răspunde consilier juridic, pentru Uniunea Sindicală Didactică Vaslui, în dosarele nr. 366D-368D/2009, nr. 522D-534D/2009, nr. 743D-746D/2009, nr. 784D/2009 şi nr. 818D/2009, pentru Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Buzău, în dosarele nr. 688D/2009, nr. 607D-609D/2009, nr. 553D-558D/2009, nr. 375D-377D/2009, nr. 474D-476D/2009 şi nr. 710D/2009, pentru Sindicatul Liber din Învăţământ Satu Mare, în dosarele nr. 184D-189D/2009, nr. 629D/2009, nr. 431D-438D/2009 şi nr. 346D-354D/2009, pentru Sindicatul Liber din Învăţământ zona Odorheiu Secuiesc, în Dosarul nr. 627D/2009, pentru Liga Sindicatelor din Învăţământ din Botoşani, în dosarele nr. 422D/2009 şi nr. 551D/2009, pentru Sindicatul Liber din Învăţământ Călăraşi, în dosarele nr. 338D/2009 şi nr. 339D/2009, precum şi pentru Sindicatul Democratic al Pedagogilor zona Târgu Secuiesc în dosarele nr. 658D-661D/2009 şi nr. 884D/2009. De asemenea, în dosarele nr. 375D/2009 şi nr. 556D/2009, răspunde consilierul juridic pentru partea primarul localităţii Movila Banului. Se constată lipsa celorlalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.
Curtea, având în vedere identitatea dintre obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele sus-menţionate, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor nr. 184D-189D/2009, nr. 295D-300D/2009, nr. 338D/2009, nr. 339D/2009, nr. 346D-nr. 354D/2009, nr. 358D-368D/2009, nr. 375D -377D/2009, nr. 422D/2009, nr. 431D-438D/2009, nr. 474D-476D/2009, nr. 518D-544D/2009, nr. 551D/2009, nr. 553D-563D/2009, nr. 585D/2009, nr. 586D/2009, nr. 600D-602D/2009, nr. 607D-609D/2009, nr. 627D/2009, nr. 629D/2009, nr. 630D/2009, nr. 658D-661 D/2009, nr. 688D/2009, nr. 710D/2009, nr. 742D-760D/2009, nr. 784D-786D/2009, nr. 815D-820D/2009, nr. 859D/2009 şi nr. 884D/2009 la Dosarul nr. 59D/2009.
Reprezentanţii părţilor prezente, precum şi cel al Ministerului Public sunt de acord cu măsura conexării.
Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 184D-189D/2009, nr. 295D-300D/2009, nr. 338D/2009, nr. 339D/2009, nr. 346D-nr. 354D/2009, nr. 358D-368D/2009, nr. 375D-377D/2009, nr. 422D/2009, nr. 431D-438D/2009, nr. 474D-476D/2009, nr. 518D-544D/2009, nr. 551D/2009, nr. 553D-563D/2009, nr. 585D/2009, nr. 586D/2009, nr. 600D-602D/2009, nr. 607D-609D/2009, nr. 627D/2009, nr. 629D/2009, nr. 630D/2009, nr. 658D-661 D/2009, nr. 688D/2009, nr. 710D/2009, nr. 742D-760D/2009, nr. 784D-786D/2009, nr. 815D-820D/2009, nr. 859D/2009 şi nr. 884D/2009 la Dosarul nr. 59D/2009, care este primul înregistrat.
Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului autorilor excepţiei, care, în esenţă, solicită admiterea acesteia pentru faptul că ordonanţa de urgenţă adoptată de Guvern contravine voinţei Parlamentului aşa cum aceasta a fost exprimată prin Legea nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ.
Reprezentantul primarului localităţii Movila Banului lasă la aprecierea Curţii soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate.
Ministerul Public solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, o atare soluţie fiind justificată, pentru identitate de raţiune, de considerentele care au stat la baza Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1.221 din 12 noiembrie 2008.

C U R T E A,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:
Prin încheierile din 10 decembrie 2008, 16 decembrie 2008, 8 ianuarie 2009, 12 ianuarie 2009, 14 ianuarie 2009, 15 ianuarie 2009, 19 ianuarie 2009, 22 ianuarie 2009, 26 ianuarie 2009, 28 ianuarie 2009, 29 ianuarie 2009, 2 februarie 2009, 5 februarie 2009, 9 februarie 2009, 11 februarie 2009, 12 februarie 2009, 19 februarie 2009, 25 februarie 2009 şi 26 februarie 2009, pronunţate în dosarele nr. 3.294/98/2008, nr. 4.535/83/2008, nr. 4.537/83/2008, nr. 4.532/83/2008, nr. 4.508/83/2008, nr. 4.506/83/2008, nr. 4.504/83/2008, nr. 3.915/89/2008, nr. 3.918/89/2008, nr. 3.921/89/2008, nr. 3.926/89/2008, nr. 3.945/89/2008, nr. 3.948/89/2008, nr. 3.912/89/2008, nr. 3.942/89/2008, nr. 3.939/89/2008, nr. 3.933/89/2008, nr. 3.951/89/2008, nr. 3.954/89/2008, nr. 3.929/89/2008, nr. 3.928/89/2008, nr. 3.936/89/2008, nr. 3.839/89/2008, nr. 3.841/89/2008, nr. 4.583/83/2008, nr. 4.586/83/2008, nr. 4.588/83/2008, nr. 4.589/83/2008, nr. 4.503/83/2008, nr. 4.592/83/2008, nr. 4.505/83/2008, nr. 4.507/83/2008, nr. 4.579/83/2008, nr. 4.597/83/2008, nr. 4.626/83/2008, nr. 4.678/83/2008, nr. 4.680/83/2008, nr. 4.684/83/2008, nr. 4.687/83/2008, nr. 4.688/83/2008, nr. 4.689/83/2008, nr. 3.931/89/2008, nr. 3.934/89/2008, nr. 3.952/89/2008, nr. 3.955/89/2008, nr. 3.869/89/2008, nr. 3.870/89/2008, nr. 3.872/89/2008, nr. 3.873/89/2008, nr. 3.865/89/2008, nr. 3.866/89/2008, nr. 3.867/89/2008, nr. 3.868/89/2008, nr. 3.859/89/2008, nr. 3.861/89/2008, nr. 3.862/89/2008, nr. 3.863/89/2008, nr. 3.864/89/2008, nr. 3.910/89/2008, nr. 3.913/89/2008, nr. 3.916/89/2008, nr. 3.919/89/2008, nr. 3.925/89/2008, nr. 3.937/89/2008, nr. 3.946/89/2008, nr. 3.949/89/2008, nr. 3.940/89/2008, nr. 3.943/89/2008, nr. 4.808/83/2008, nr. 3.909/89/2008, nr. 4.512/114/2008, nr. 4.612/114/2008, nr. 4.459/114/2008, nr. 4.513/114/2008, nr. 4.484/114/2008, nr. 4.423/114/2008, nr. 5.153/40/2008, nr. 4.457/114/2008, nr. 4.630/114/2008, nr. 4.483/114/2008, nr. 4.613/114/2008, nr. 4.641/114/2008, nr. 4.640/114/2008, nr. 4.636/114/2008, nr. 4.631/114/2008, nr. 10/114/2009, nr. 4.485/114/2008, nr. 5.152/40/2008, nr. 4.724/114/2008, nr. 4.723/114/2008, nr. 4.377/114/2008, nr. 370/114/2009, nr. 4.694/114/2008, nr. 458/114/2009, nr. 3.950/89/2008, nr. 3.842/89/2008, nr. 3.840/89/2008, nr. 3.838/89/2008, nr. 3.837/89/2008, nr. 3.941/89/2008, nr. 3.938/89/2008, nr. 3.944/89/2008, nr. 3.947/89/2008, nr. 3.917/89/2008, nr. 3.920/89/2008, nr. 3.922/89/2008, nr. 3.914/89/2008, nr. 3.911/89/2008, nr. 3.923/89/2008, nr. 3.953/89/2008, nr. 3.930/89/2008, nr. 3.932/89/2008, nr. 3.935/89/2008, nr. 4.086/89/2008, nr. 4.088/89/2008, nr. 4.090/89/2008, nr. 3.871/89/2008, nr. 3.924/89/2008, nr. 3.927/89/2008, nr. 4.085/89/2008, nr.4.087/89/2008, nr. 4.089/89/2008, nr. 2.526/116/2008, nr. 2.527/116/2008, nr. 1.979/119/2008, nr. 1.978/119/2008, nr. 1.977/119/2008, nr. 1.976/119/2008, nr. 3.229/96/2008, nr. 1.975/119/2008, nr. 178/119/2009, nr. 3/119/2009, nr. 177/119/2009, nr. 2/119/2009, nr. 69/99/2009 şi nr. 133/119/2009, Tribunalul Ialomiţa - Secţia civilă, Tribunalul Satu Mare - Secţia civilă, Tribunalul Buzău - Secţia civilă, Tribunalul Botoşani - Secţia civilă, Tribunalul Vaslui - Secţia civilă, Tribunalul Călăraşi - Secţia civilă, Tribunalul Covasna - Secţia civilă, Tribunalul Harghita - Secţia civilă şi Tribunalul Iaşi - Secţia civilă au sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, excepţie ridicată de Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământ Ialomiţa, Sindicatul Liber din Învăţământ Satu Mare, Sindicatul Liber zona Huşi, Uniunea Sindicală Didactică Vaslui, Sindicatul Învăţământ Tutova din Bârlad, Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Buzău, Uniunea Teritorială a Sindicatelor din Învăţământul Preuniversitar din Râmnicu Sărat, Liga Sindicatelor din Învăţământ din Botoşani, Convenţia Judeţeană a Sindicatelor din Învăţământ Vaslui, Sindicatul Liber din Învăţământ Călăraşi, Sindicatul Democratic al Pedagogilor zona Târgu Secuiesc, Sindicatul Liber din Învăţământ zona Odorheiu Secuiesc şi Uniunea Sindicală Judeţeană - F.E.N. Iaşi în cauze care au ca obiect pretenţii băneşti.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se apreciază că prin adoptarea acestei ordonanţe de urgenţă Guvernul refuză să aplice o lege adoptată de Parlament, ceea ce încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (4), precum şi ale art. 61 alin. (1). De asemenea, se arată că Guvernul a adoptat ordonanţa de urgenţă cu încălcarea exigenţelor stabilite de art. 115 alin. (4) şi (6) din Constituţie, întrucât nu a indicat situaţia extraordinară care a stat la baza emiterii acesteia, nu a motivat corespunzător urgenţa acestei reglementări şi a afectat drepturile constituţionale ale personalului didactic, şi anume dreptul la un nivel de trai decent şi protecţia socială a muncii.
În final, se consideră că au fost încălcate şi prevederile art. 102 alin. (1) şi (2), precum şi cele ale art. 141 din Constituţie, întrucât Guvernul nu a consultat Consiliul Economic şi Social atunci când a adoptat această ordonanţă de urgenţă.
Tribunalul Ialomiţa - Secţia civilă, Tribunalul Satu Mare - Secţia civilă, Tribunalul Vaslui - Secţia civilă, Tribunalul Buzău - Secţia civilă, Tribunalul Botoşani - Secţia civilă, Tribunalul Călăraşi - Secţia civilă, Tribunalul Covasna - Secţia civilă şi Tribunalul Iaşi - Secţia civilă apreciază excepţia de neconstituţionalitate ca fiind întemeiată.
Tribunalul Harghita - Secţia civilă nu şi-a exprimat opinia, contrar art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.
Avocatul Poporului apreciază că textele legale criticate sunt neconstituţionale, invocând considerentele de principiu care au stat la baza Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1.221 din 12 noiembrie 2008.
Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 11 noiembrie 2008, care au următorul cuprins:
- Art. I: "Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: [...]
2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
«Art. 1. - (1) În cursul anului 2008 salariile de bază ale personalului didactic din învăţământ, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2005, cu modificările ulterioare, se majorează după cum urmează:
a) pentru funcţia de profesor universitar prevăzută în anexa nr. 1.1, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este următoarea:
- 1 ianuarie - 31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 230,247 lei;
- 1 aprilie - 30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 244,061 lei;
- 1 octombrie - 31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 266,026 lei;
b) coeficienţii de multiplicare prevăzuţi pentru funcţiile didactice de predare cu gradul didactic II, definitiv, debutant, cele cu studii de nivel liceal fără pregătire de specialitate şi pentru funcţiile didactice auxiliare se majorează cu 10% începând cu data de 1 ianuarie 2008, faţă de nivelul din 31 decembrie 2007;
c) pentru funcţiile didactice prevăzute în anexele nr. 1.2, 2 şi 3, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este următoarea:
- 1 ianuarie - 31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 259,593 lei;
- 1 aprilie - 30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 275,168 lei;
- 1 octombrie - 31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 299,933 lei.
(2) Indemnizaţiile pentru persoanele care ocupă funcţii de conducere specifice, precum şi indemnizaţiile pentru îndeplinirea unor activităţi specifice învăţământului sunt prevăzute în anexele nr. 4 şi 5.»
3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:
«Art. 11. - (1) În cursul anului 2009 salariile de bază ale personalului didactic din învăţământ, stabilite potrivit anexelor nr. 1.1, 1.2, 2 şi 3, se majorează după cum urmează:
a) pentru perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2009, coeficienţii de multiplicare şi valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a şi 3a;
b) pentru perioada 1 martie - 31 august 2009 se va acorda o treime din creşterea salariilor de bază obţinute prin aplicarea coeficienţilor de multiplicare şi a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b;
c) pentru perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2009, coeficienţii de multiplicare şi valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b.
(2) Indemnizaţiile pentru persoanele care ocupă funcţii de conducere specifice, precum şi indemnizaţiile pentru îndeplinirea unor activităţi specifice învăţământului pentru anul 2009 sunt cele prevăzute în anexele nr. 4 şi 5»".
Autorii excepţiei susţin că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (3) privind caracterul de stat de drept, ale art. 1 alin. (4) privind principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, ale art. 41 alin. (2) privind dreptul salariaţilor la măsuri de protecţie socială, ale art. 47 privind nivelul de trai, ale art. 61 alin. (1) privind rolul Parlamentului, ale art. 102 alin. (1) şi (2) privind rolul Guvernului, ale art. 115 alin. (4) şi (6) privind condiţiile de adoptare a ordonanţelor de urgenţă, precum şi ale art. 141 privind Consiliul Economic şi Social.
Analizând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea observă că prevederile art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 reduc în mod substanţial majorările salariale la care ar fi avut dreptul personalul din învăţământ în temeiul Legii nr. 221/2008 de aprobare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008. Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 1.221 din 12 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 2 decembrie 2008, a declarat neconstituţională o reglementare similară adoptată de Guvern tot printr-o ordonanţă de urgenţă. Astfel, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008 modifica unele prevederi ale Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008, astfel cum fusese aprobată prin Legea nr. 221/2008, reducând majorările salariale stabilite de Parlament. Curtea, prin decizia menţionată, a statuat că adoptarea ordonanţelor de urgenţă numai în scopul contracarării unei măsuri de politică legislativă în domeniul salarizării personalului din învăţământ adoptate de Parlament încalcă art. 1 alin. (4), art. 61 alin. (1) şi art. 115 alin. (4) din Legea fundamentală. Totodată, o asemenea măsură este contrară dispoziţiilor art. 115 alin. (6) din Constituţie, coroborate cu cele ale art. 41 şi art. 47 alin. (1) din Legea fundamentală. În consecinţă, Curtea a constatat şi încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (5), potrivit cărora, "În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie".
Raportând cele reţinute prin considerentele care au stat la baza Deciziei nr. 1.221 din 12 noiembrie 2008 la prezenta cauză, Curtea observă că acestea sunt aplicabile mutatis mutandis şi cu privire la situaţia creată prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008. Ca urmare, Curtea constată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 încalcă prevederile art. 1 alin. (4) şi (5), art. 41, art. 47 alin. (1), art. 61 alin. (1) şi art. 115 alin. (4) şi (6) din Constituţie.
De asemenea, Curtea reţine că, în pofida faptului că unele dispoziţii cuprinse în art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 şi-au încetat efectele, fiind norme cu aplicare limitată în timp, neconstituţionalitatea constatată loveşte actul normativ în ansamblul său, astfel că efectele prezentei decizii se întind şi cu privire la dispoziţiile legale care nu mai sunt în vigoare. O asemenea concluzie se impune, având în vedere chiar considerentele de principiu ale Deciziei nr. 1.221 din 12 noiembrie 2008, prin care Curtea a stabilit că neconstituţionalitatea reţinută loveşte întreaga ordonanţă de urgenţă, chiar dacă unele prevederi ale sale au fost abrogate anterior pronunţării respectivei decizii.
Mai mult, Curtea constată că ar fi discriminatoriu ca numai unele prevederi dintr-o ordonanţă de urgenţă să se aplice şi să îşi producă efectele pentru perioada de până la 30 aprilie 2009 şi celelalte, care vizează perioada de după 1 mai 2009, să fie neconstituţionale şi să îşi înceteze aplicabilitatea, prin efectul unei decizii de admitere, în condiţiile în care art. I pct. 2 şi 3 este lovit de acelaşi viciu de neconstituţionalitate extrinsec, întrucât creşterile salariale preconizate prin Legea nr. 221/2008 nu au fost acordate nici pentru anul 2008 şi nici pentru anul 2009, contrar voinţei Parlamentului.
Cele reţinute fac inutilă analiza excepţiei de neconstituţionalitate în raport cu celelalte prevederi constituţionale invocate în susţinerea acesteia.
În consecinţă, excepţia de neconstituţionalitate invocată urmează să fie admisă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art.11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământ Ialomiţa, Sindicatul Liber din Învăţământ Satu Mare, Sindicatul Liber zona Huşi, Uniunea Sindicală Didactică Vaslui, Sindicatul Învăţământ Tutova din Bârlad, Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Buzău, Uniunea Teritorială a Sindicatelor din Învăţământul Preuniversitar din Râmnicu Sărat, Liga Sindicatelor din Învăţământ din Botoşani, Convenţia Judeţeană a Sindicatelor din Învăţământ Vaslui, Sindicatul Liber din Învăţământ Călăraşi, Sindicatul Democratic al Pedagogilor zona Târgu Secuiesc, Sindicatul Liber din Învăţământ zona Odorheiu Secuiesc şi Uniunea Sindicală Judeţeană - F.E.N. Iaşi în dosarele nr. 3.294/98/2008, nr. 4.535/83/2008, nr. 4.537/83/2008, nr. 4.532/83/2008, nr. 4.508/83/2008, nr. 4.506/83/2008, nr. 4.504/83/2008, nr. 3.915/89/2008, nr. 3.918/89/2008, nr. 3.921/89/2008, nr. 3.926/89/2008, nr. 3.945/89/2008, nr. 3.948/89/2008, nr. 3.912/89/2008, nr. 3.942/89/2008, nr. 3.939/89/2008, nr. 3.933/89/2008, nr. 3.951/89/2008, nr. 3.954/89/2008, nr. 3.929/89/2008, nr. 3.928/89/2008, nr. 3.936/89/2008, nr. 3.839/89/2008, nr. 3.841/89/2008, nr. 4.583/83/2008, nr. 4.586/83/2008, nr. 4.588/83/2008, nr. 4.589/83/2008, nr. 4.503/83/2008, nr. 4.592/83/2008, nr. 4.505/83/2008, nr. 4.507/83/2008, nr. 4.579/83/2008, nr. 4.597/83/2008, nr. 4.626/83/2008, nr. 4.678/83/2008, nr. 4.680/83/2008, nr. 4.684/83/2008, nr. 4.687/83/2008, nr. 4.688/83/2008, nr. 4.689/83/2008, nr. 3.931/89/2008, nr. 3.934/89/2008, nr. 3.952/89/2008, nr. 3.955/89/2008, nr. 3.869/89/2008, nr. 3.870/89/2008, nr. 3.872/89/2008, nr. 3.873/89/2008, nr. 3.865/89/2008, nr. 3.866/89/2008, nr. 3.867/89/2008, nr. 3.868/89/2008, nr. 3.859/89/2008, nr. 3.861/89/2008, nr. 3.862/89/2008, nr. 3.863/89/2008, nr. 3.864/89/2008, nr. 3.910/89/2008, nr. 3.913/89/2008, nr. 3.916/89/2008, nr. 3.919/89/2008, nr. 3.925/89/2008, nr. 3.937/89/2008, nr. 3.946/89/2008, nr. 3.949/89/2008, nr. 3.940/89/2008, nr. 3.943/89/2008, nr. 4.808/83/2008, nr. 3.909/89/2008, nr. 4.512/114/2008, nr. 4.612/114/2008, nr. 4.459/114/2008, nr. 4.513/114/2008, nr. 4.484/114/2008, nr. 4.423/114/2008, nr. 5.153/40/2008, nr. 4.457/114/2008, nr. 4.630/114/2008, nr. 4.483/114/2008, nr. 4.613/114/2008, nr. 4.641/114/2008, nr. 4.640/114/2008, nr. 4.636/114/2008, nr. 4.631/114/2008, nr. 10/114/2009, nr. 4.485/114/2008, nr. 5.152/40/2008, nr. 4.724/114/2008, nr. 4.723/114/2008, nr. 4.377/114/2008, nr. 370/114/2009, nr. 4.694/114/2008, nr. 458/114/2009, nr. 3.950/89/2008, nr. 3.842/89/2008, nr. 3.840/89/2008, nr. 3.838/89/2008, nr. 3.837/89/2008, nr. 3.941/89/2008, nr. 3.938/89/2008, nr. 3.944/89/2008, nr. 3.947/89/2008, nr. 3.917/89/2008, nr. 3.920/89/2008, nr. 3.922/89/2008, nr. 3.914/89/2008, nr. 3.911/89/2008, nr. 3.923/89/2008, nr. 3.953/89/2008, nr. 3.930/89/2008, nr. 3.932/89/2008, nr. 3.935/89/2008, nr. 4.086/89/2008, nr. 4.088/89/2008, nr. 4.090/89/2008, nr. 3.871/89/2008, nr. 3.924/89/2008, nr. 3.927/89/2008, nr. 4.085/89/2008, nr. 4.087/89/2008, nr. 4.089/89/2008, nr. 2.526/116/2008, nr. 2.527/116/2008, nr. 1.979/119/2008, nr. 1.978/119/2008, nr. 1.977/119/2008, nr. 1.976/119/2008, nr. 3.229/96/2008, nr. 1.975/119/2008, nr. 178/119/2009, nr. 3/119/2009, nr. 177/119/2009, nr. 2/119/2009, nr. 69/99/2009 şi nr. 133/119/2009 ale Tribunalului Ialomiţa - Secţia civilă, Tribunalului Satu Mare - Secţia civilă, Tribunalului Buzău - Secţia civilă, Tribunalului Botoşani - Secţia civilă, Tribunalului Vaslui - Secţia civilă, Tribunalului Călăraşi - Secţia civilă, Tribunalului Covasna - Secţia civilă, Tribunalului Harghita - Secţia civilă şi Tribunalului Iaşi - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ sunt neconstituţionale.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 2 iunie 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,Benke Karoly

Programele valabile pentru concursul de titularizare - 15 iulie 2009


ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROBELOR PRACTICE/ORALE IN PROFILUL POSTULUI (Graficul probelor practice va fi afisat in perioada de validare a fiselor de concurs) ;
TERMEN: 10 iulie si 13 iulie 2009
ORGANIZAREA PROBELOR SCRISE ;
TERMEN: 15 iulie 2009
AFISAREA REZULTATELOR DEFINITIVE;
TERMEN: 21 iulie 2009
REPARTIZAREA CANDIDATILOR ADMISI LA CONCURS ;
Perioada: 22-29 iulie 2009

EMITEREA SI COMUNICAREA DECIZIILOR DE REPARTIZARE PE POST/CATEDRA ;
TERMEN: 31 iulie 2009

ORDIN 4404 / 2008 - plata comisiilor la examenul de bacalaureat - sesiunile anului 2009

ORDIN 4403/2008 - plata comisiilor pt admiterea in invatamantul liceal si profesional de stat 2009-2010


Proiect de lege privind DESCENTRALIZAREA INVATAMANTULUI - DEZBATERE PUBLICA

Propuneri pt criteriile de performanta - DEZBATERE PUBLICA

3 iul. 2009

ŞASE LUNI NEGRE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT!


Bilanţul „măreţelor realizări” ale primelor şase luni de guvernare PD-L – PSD, prezentat de Primul – Ministru al României, domnul Emil Boc, se aseamănă izbitor cu raportările „ triumfaliste” din „EPOCA DE AUR”. A prezenta totul în roz, deşi realitatea demonstrează contrariul, este o dovadă indubitabilă de ipocrizie.
Pentru învăţământ, cele şase luni care au trecut de la alegerile parlamentare au fost cele mai negre din istoria post – decembristă. După ce în campania electorală cele două partide care formează actuala coaliţie de guvernare „înfierau cu mânie proletară” Guvernul Tăriceanu, pentru refuzul de aplicare a Legii nr. 221/2008, minţind că vor aplica retroactiv această lege după câştigarea alegerilor, în realitate au blocat aplicarea ei, prin ordonanţe de urgenţă succesive.
În urma rectificării bugetare din luna aprilie, învăţământului i-au fost luate, în mod samavolnic şi inconştient, peste 1,4 miliarde de lei de la investiţii şi cheltuieli de personal, ceea ce a generat grave disfuncţionalităţi în sistemul educaţional. În timp ce în ţările conduse de oameni responsabili, în perioadă de criză s-a investit masiv în educaţie, la noi acest domeniu continuă să fie subfinanţat cronic. În schimb, Guvernul a găsit de cuvinţă să aloce fonduri substanţiale unor ministere „agreate”, care îşi permit să arunce sume considerabile pentru organizarea de acţiuni cu puternic iz electoral, fără a fi abilitate în acest sens.
La nici două luni de la încheierea, în 6 mai 2009, a Acordului între reprezentanţii federaţiilor sindicale din învăţământ şi cei ai Guvernului, acesta îl încalcă în mod grosolan, demonstrând că reprezentanţii săi l-au semnat doar pentru a estompa starea de nemulţumire existentă în acel moment în rândul salariaţilor din învăţământ, şi nu cu scopul real de a-şi îndeplini angajamentele asumate. Potrivit punctului 5 din Acord, în proiectul legii privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, personalul didactic trebuia să fie plasat cât mai aproape de vârful ierarhiei. În realitate, grila de salarizare a fost mutilată din proprie iniţiativă de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin tăierea, fără nici un fel de analiză şi fundament, a coeficienţilor de ierarhizare ai personalului didactic. Astfel, salariaţii din învăţământ sunt plasaţi spre periferia ierarhiei şi se ajunge la situaţii aberante când salariile propuse sunt mai mici decât cele actuale. Este inadmisibil şi revoltător ca, printr-o lege care avea ca principal obiectiv eliminarea inechităţilor legate de salarizarea în sistemul bugetar, practic, acestea să se accentueze.
Nu a fost constituită Comisia de Monitorizare pentru evaluarea modului în care s-au realizat şi se vor realiza cheltuielile de investiţii în educaţie, aşa cum prevede punctul 2 din acelaşi Acord. Neconstituirea acesteia demonstrează politica netransparentă de cheltuire a banilor alocaţi investiţiilor, ceea ce ne determină să credem că o parte a acestor fonduri vor finanţa campania electorală pentru alegerile prezidenţiale.
Printre „realizările” importante ale Guvernului Boc, Primul – Ministru a omis să enumere celebrele ordonanţe de urgenţă declarate neconstituţionale, dintre care amintim: ordonanţa prin care se interzice cumulul pensiei cu salariul în sistemul bugetar; O.U.G. nr. 1/2009, ce împiedică aplicarea Legii nr. 221/2008 etc, dar şi O.U.G. nr. 71/2009 – prima ordonanţă prin care se eşalonează, pe o perioadă de trei ani, plata drepturilor salariale obţinute de bugetari prin hotărâri judecătoreşti, ceea ce reprezintă o gravă îmixtiune în activitatea instanţelor judecătoreşti, şi se limitează dreptul fundamental de acces liber la justiţie, consfinţit de Constituţia României.
În acest context, atenţionăm întreaga clasă politică că eventualele acţiuni de protest ce vor fi declanşate în toamna acestui an nu trebuie etichetate ca având conotaţie politică sau legătură cu viitoarea campanie electorală.
Considerăm că salariaţii din învăţământ merită mai mult decât eternele promisiuni electorale neonorate, pentru că aceştia nu sunt doar o masă de manevră ce poate fi manipulată din 4 în 4 ani.
Suntem conştienţi că în plină criză economico – financiară sunt necesare politici de austeritate, însă acestea trebuie aplicate fără excepţii, în toate sectoarele de activitate.
Cu toate acestea, „ nimeni nu este mai presus de lege”, nici măcar Guvernul care, în aceste şase luni de mandat, a demonstrat un lucru cert: AŞA NU SE GUVERNEAZĂ!
COLEGIUL NAŢIONAL AL LIDERILOR,
PREŞEDINTE,
Aurel CORNEA
Bucureşti,
3 iulie 2009

2 iul. 2009

Federatiile sindicale din invatamant cer DEMISIA MINISTRULUI MUNCII


FSLI SE ADRESEAZĂ AVOCATULUI POPORULUI PENTRU SESIZAREA CURȚII CONSTITUȚIONALEPrin adresa nr. 153/29.06.2009, FSLI a solicitat Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constitutionala cu privire la neconstitutionalitatea prevederilor OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.

Adresa M.E.C.I catre Ministerul Muncii


Adresa M.E.C.I neparticipare comisie de dialog social

Nr. 155/02.07.2009
Către,
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării,
Doamnei ministru Ecaterina Andronescu,

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ vă anunţă că reprezentantul nostru, membru al Comisiei de Dialog Social de la nivelul M.E.C.I., nu va participa astăzi la şedinţa acesteia.
Considerăm că nu este necesară prezenţa noastră, având în vedere faptul că Ordinul privind modul de plată a personalului didactic care a făcut parte din comisiile pentru organizarea şi desfăşurarea tezelor cu subiect unic la clasele a VII-a şi a VIII-a, a fost semnat de dumneavoastră într-o formă diferită decât cea negociată cu partenerii sociali, eliminând de la plată o parte a persoanelor implicate. De asemenea, pentru examenul naţional de bacalaureat din această vară, ministerul acordă personalului didactic participant la acesta sume derizorii, neacceptate de federaţia noastră.
Nu putem fi de acord cu proiectul Ordinului de aprobare a Normelor privind plata comisiilor de examen pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, deoarece sumele prevăzute în acesta sunt mult diminuate faţă de cele acordate în anul 2008, în baza O.M.E.C.T. nr.3449/13.03.2008.
PREŞEDINTE,
Aurel CORNEA

1 iul. 2009

CC a decis neconstituţionalitatea unor OUG privind salarizarea personalului bugetar

Curtea Constituţională (CC) a decis, marţi, că este neconstituţională OUG 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar.
Prin Decizia 989, judecătorii Curţii au admis excepţia de neconstituţionalitate a OUG 1/2009, dar şi a OUG 151/2008, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din invăţământ.
De asemenea, instanţa constituţională a admis, în mai multe dosare ale organizatiilor FSLI, excepţia de neconstituţionalitate a articolelor 2 şi 3 din OUG privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar şi articolul I punctul 2 şi 3 din OUG 151/2008, precum şi cea vizând articolul 5 alineatul 2 din OUG 15/2008 privind creşterile salariale din anul 2008 pentru personalul din învăţământ.
OUG 1/ 2009 a fost adoptată în 29 ianuarie, iar din nota de fundamentare reiese că, având în vedere faptul că actele normative care reglementează salarizarea categoriilor de personal din sectorul bugetar îşi încetează aplicabilitatea la 31 decembrie 2008, este necesară prelungirea termenului de aplicabilitate prevăzut de aceste acte normative până la 31 martie 2009.
"Ţinând cont de faptul că prin prelungirea termenului se pot realiza salarizarea şi încadrarea personalului din sectorul bugetar în perioada 1 ianuarie-31 martie 2009, se impune promovarea în regim de urgenţă a unei ordonanţe de urgenţă, prin care să se prelungească termenul de aplicabilitate prevăzut de actele normative care reglementează salarizarea categoriilor de personal din sectorul bugetar, pentru a putea realiza mecanismul de salarizare şi încadrare a personalului din sectorul bugetar în perioada 1 ianuarie-31 martie 2009", se mai arăta în nota de fundamentare a ordonanţei.
OUG 1/2009 amâna intrărea în vigoare a unor alte acte normative referitoare la salarizarea personalul contractual din sectorul bugetar, măsuri de reglementare a drepturilor salariale a funcţionarilor publici, ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar şi nivelul salarizării din sistemul sanitar-veterinar.
De asemenea, OUG 1/2009 amâna intrarea în vigoare a Ordonanaţei Guvernului 13/2008 privind creşterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei pentru anul 2008 şi creşterile salariale pentru controlorii financiari din Curtea de Conturi.
De asemenea, această ordonanţă, 1/2009 prevede modificarea Ordonanţei 15/2008 privind creşterile salariale în 2008 şi 2009 pentru personalul din învăţământ
La începutul lunii iunie, Curtea Constituţională a scos în afara legii articolele din OUG 151/2008 care prevăd ca salariile profesorilor să crească gradual, cu până la 28 la sută, şi care amână termenul de intrare în vigoare a Legii 221/2007 privind majorările salariale de 50 la sută.
În septembrie anul trecut a fost aprobată în Parlament Legea 221 prin care se măreau salariile profesorilor cu 50 la sută, începând din octombrie 2008.
Legea 221/2008 a fost promulgată în octombrie 2008 de preşedintele Traian Băsescu.
La câteva zile de la promulgare, Guvernul a emis OUG 136/2008, prin care amâna intrarea în vigoare a legii. Curtea Constituţională a decis, în 12 noiembrie 2008, că OUG 136 este neconstituţională, însă Guvernul a emis o nouă ordonanţă - 151/2008 - prin care erau prevăzute majorări graduale ale salariilor profesorilor cu până la 28 la sută, în două tranşe, din martie şi din septembrie 2009, de cele mai mari creşteri urmând să beneficieze cadrele didactice cu venituri reduse. Totodată, era abrogată vechea ordonanţă declarată neconstituţională.
Guvernul justifica aprobarea Ordonanţei 151/2008 arătând că efortul financiar al măririi salariilor cadrelor didactice nu putea fi susţinut în contextul economic.
Sursa: http://liviumarianpop.blogspot.com/