24 feb. 2010

Comunicat FSLI - intalnire Departament invatamant vocational

Departamentul învățământ vocațional, confesional, minorități și particular din cadrul Biroului Operativ al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ a organizat astăzi, 24.02.2010, o dezbatere privind impactul introducerii costului standard/elev în învățământul vocațional.
Au participat reprezentanți ai Ministerului Educației, inspectori de specialitate, directori din unitățile de învățământ vocațional, confesional, minorități, lideri de sindicat și cadre didactice din majoritatea județelor și din municipiul București.
În urma analizei făcute, a reieșit faptul că fondurile destinate cheltuielilor de personal pentru anul 2010 sunt insuficiente, cauza fiind formula de calcul care a stat la baza stabilirii acestor costuri.
Având în vedere această situație, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ solicită M.E.C.T.S. modificarea de urgență a coeficienților de diferențiere și a coeficientilor adiționali din formula de calcul privind costul standard/elev pentru învățământul vocațional.
Cadrele didactice prezente la întâlnire au propus și modificarea probelor examenului de bacalaureat pentru elevii din învățământul vocațional, ținând cont de specializare și filieră.
DEPARTAMENTUL COMUNICARE FSLI

23 feb. 2010

LEGEA nr. 11 si nr. 12 din 2010

*************************************************
Cotele de contributii aplicabile la salariu pentru anul 2010:
În conformitate cu dispoziţiile:
- Legii nr. 11/2010 – Legea bugetului de stat pe anul 2010, şi
- Legii nr. 12/2010 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat,
cotele de contribuţii aplicabile începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010, sunt:
Cotele de contribuţii pentru asigurările de sănătate:
- 5,5 % pentru cota datorată de angajat;
- 5,2 % pentru cota datorată de angajatori;
- 10,7 % pentru cota datorată de persoanele care se asigură facultativ.
Cotele de contribuţie de asigurări sociale:
- 31,3 % pentru condiţii normale de muncă, din care – 10,5 % datorată de angajaţi şi 20,8 % datorată de angajatori;
- 36,3 % pentru condiţii deosebite de muncă, din care – 10,5 % datorată de angajaţi şi 25,8 % datorată de angajatori;
- 41,3 % pentru condiţii speciale de muncă, din care – 10,5 % datorată de angajaţi şi 30,8 % datorată de angajatori.
În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale este inclusă şi cota de 2,5 % aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Cotele de contribuţii ale asigurărilor pentru şomaj:
- 0,5 % contribuţia datorată de angajatori;
- 0,5 % contribuţia individuală datorată de angajat;
- 1 % contribuţia datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj de către persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj;
- 0,25 % contribuţia datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

DEZBATERE FSLI - ÎNVĂȚĂMÂNT VOCAȚIONAL

FSLI, prin Departamentul învățământ vocațional, confesional, minorități și particular, organizează o dezbatere în data de 24.02.2010
Problemele puse în discuție sunt:
1. Impactul implementării costului standard/elev în învăţământul vocaţional;
2. Constituirea comisiilor tehnice FSLI pentru analizarea Planurilor–cadru şi modificarea programelor şcolare în învăţământul vocaţional;
3. Diverse.
Vor participa la dezbatere reprezentanţi M.E.C.T.S., directori din unităţile de învăţământ vocaţional, inspectori şcolari de specialitate, precum şi lideri de sindicat.

ÎNTÂLNIRE CONSILIERI JURIDICI ȘI DEPARTAMENT JURIDIC FSLI

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ - Departamentul Juridic organizează întâlnirea consilierilor juridici și a membrilor Departamentului Juridic în perioada 25-28 februarie 2010, la București.
Vor fi dezbătute următoarele subiecte:
- Legea 330/2009/OUG 1/2010
- Încadrarea și salarizarea profesorilor pentru învățământul primar și preșcolar - Legea 387/2009
- Situația acțiunilor în instanță privind aplicarea Legii 221/2008
- Situația CCM - Ramură Învățământ
- Decizia CCR 983/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2, 3 și 5 din OG 15/2008 - consecințe
- Normarea personalului didactic auxiliar și nedidactic urmare a comasării unităților de învățământ
- Art. 10 din Legea 329/2009
- Îndemnizația pentru mediul rural și diferențierea pe zone geografice și localități - HG 1613/2009
Întâlnirea are drept scop final identificarea unor soluții juridice unitare pentru rezolvarea problemelor enunțate, la nivelul tuturor sindicatelor afiliate.

18 feb. 2010

Ordin MECTS - organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat

PROMOTII ANTERIOARE 2010:
*************************************************
PROMOTIA 2010:
Ordin nr. 5507/06.10.2009 privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat 2010
Calendarul examenului de Bacalaureat 2010 - anexa nr. 1 la OMECI 5507/06.10.2009
Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat 2010 - anexa nr. 2 la OMECI nr.5507/06.10.2009
Atribuţiile membrilor comisiilor de Bacalaureat - anexa nr. 3 la OMECI nr.5507/06.10.2009
Ordin nr. 5508/06.10.2009 privind disciplinele şi programele pentru examenul de Bacalaureat 2010
Lista disciplinelor la care se susţine examenul de Bacalaureat 2010 - anexa nr. 1 la OMECI 5508/06.10.2009 privind disciplinele şi programele pentru examenul de Bacalaureat 2010
Programele pentru disciplinele examenului de Bacalaureat 2010 - anexa nr. 2 la OMECI nr. 5508/06.10.2009

Comunicat FSLI

Biroul Operativ al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ a analizat consecințele generate de prevederile actelor normative care vizează sistemul de învățământ elaborate de Guvernul Boc în ultima perioadă și a constatat următoarele :
- Aplicarea OUG nr. 114 / 2009 privind unele măsuri financiar – bugetare, se face haotic și pompieristic, existând situații în care unele inspectorate școlare fac abuzuri care vor afecta atât elevii cât și salariații din învățământ.
- Fondurile destinate cheltuielilor de personal pentru anul 2010 stabilite pe baza standardelor de cost pe elev / preșcolar sunt insuficiente, deoarece formula de calcul pe baza căreia sau stabilit aceste costuri nu ține cont de realitățile din țara noastră.
- Veniturile salariale în luna ianuarie 2010 pentru majoritatea angajaților din învățământ au scăzut, aceasta fiind consecința prevederilor Legii nr. 330 / 2009 privind salarizarea unitară și a OUG nr. 1 / 2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora.
- Creșterea vârstei de pensionare propusă de Guvernul României în Legea pensiilor este o măsură aberantă și profund inumană, având în vedere speranța de viață în România.
De asemenea, Biroul Operativ al F.S.L.I. a constatat că reprezentanții din conducerea M.E.C.T.S. manifestă o totală lipsă de transparență în ceea ce privește elaborarea unui nou Proiect privind Legea Educației Naționale și Statutul personalului didactic.
Totodată, Biroul Operativ al F.S.L.I consideră că Notele M.E.C.T.S. 115 / 2010 și 08/72/2010 înaintate unităților de învățământ prin care se indică modul în care trebuie aplicate sentințele judecătorești definitive și executorii referitoare la Legea nr. 221 / 2008, sunt grave abuzuri săvârșite de funcționari ai acestui minister, care își permit să semnează astfel de hârtii fără acoperire legală.
În aceste condiții, Biroul Operativ al F.S.L.I. a luat decizia ca, în timpul cel mai scurt, să fie convocat Colegiul Național al Liderilor pentru a stabili și anunța calendarul acțiunilor de protest care urmează a fi declanșate începând din luna martie a.c.

PREŞEDINTE,
Prof. Aurel CORNEA
București, 18.II.2010

13 feb. 2010

Cursuri de formare profesionala pentru membrii de sindicat SLIPC

Cu ocazia aniversarii a 20 de ani de la infiintarea S.L.I.P.C., dorim sa organizam cursuri de formare profesionala in colaborare cu Casa Corpului Didactic Cluj in perioada mai-iulie 2010 pentru membrii de sindicat S.L.I.P.C, fapt comunicat si liderilor de sindicat din unitatile de invatamant afiliate la SLIPC in sedinta din data de 9.02.2010.
Au fost selectate din oferta de programe a C.C.D. cursurile care sunt convertite in credite. Vom organiza acele cursuri la care vom avea cei mai multi membri inscrisi, respectand numarul cursantilor prevazut pentru acel curs in Oferta de programe de formare pentru anul şcolar 2009- 2010 a CCD (valabilă pâna în decembrie 2010) disponibila pe http://www.ccdcluj.ro/ sau trimisa prim e-mail dvs.
Onorariul formatorilor C.C.D. care vor sustine cursurile este suportat de S.L.I.P.C.
Perioada desfasurarii acestor cursuri va fi programata pana la vacanta de vara, in functie de numarul celor inscrisi si va constitui unul din punctele momentului aniversar al infiintarii SLIPC.
Pentru detalii (tabel nominal, denumirea cursurilor, logistica, loc de desfasurare, nr de ore, etc.) va rugam sa luati legatura cu liderul de sindicat din unitatea dvs, toate aceste aspecte au fost comunicate prin e-mail unitatilor de invatamant si liderilor de sindicat.
Va rugam sa ne comunicati pana in data de 26.02.2010 la adresa de e-mail slipcluj@gmail.com tabelul cu membrii de sindicat care doresc sa participe la cursuri.
Presedinte S.L.I.P.C., prof. Lucia Cojocaru
Vicepresedinte S.L.I.P.C., inst. Vioara Temian

10 feb. 2010

INFORMARE FSLI - SEDINTA COMISIEI DE DIALOG SOCIAL 09.02.2010

Astăzi, 9.02.2010, la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a avut loc şedinţa Comisiei de Dialog Social la care, din partea F.S.L.I., au participat domnii: Liviu Marian Pop, Mihai Dima şi Levente Vadasz.
Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Proiectul Ordinului privind aprobarea specializărilor de nivel universitar care
conferă dreptul absolvenţilor liceelor pedagogice de a ocupa funcţiile didactice de
profesor în învăţământul preşcolar şi profesor în învăţământul primar;
2. Proiectul Ordinului pentru aprobarea anexelor 1/21 ale Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar 2010, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii – discipline tehnologice;
3. Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a subcomisiei de Dialog Social din domeniul cercetării ştiinţifice;
4. Proiectul Ordinului cu privire la aprobarea planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică săptămânală şi pregătire practică comasată pentru clasele a IX-a şi a X-a ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera tehnologică, formele de învăţământ zi şi seral;
5. Diverse.

1. Se dă aviz favorabil Proiectului Ordinului privind aprobarea specializărilor de nivel universitar care conferă dreptul absolvenţilor liceelor pedagogice de a ocupa funcţiile didactice de profesor în învăţământul preşcolar şi profesor în învăţământul primar. (ANEXA NR. 1)
Având în vedere prevederile Legii nr.387/ 2009, salarizarea acestei categorii de cadre didactice va fi similară, începând cu data 1 ianuarie 2010, cu cea a profesorilor S. Modul în care vor fi salarizate celelalte categorii de cadre didactice din învăţământul primar şi preşcolar va fi stabilit în Legea Educaţiei Naţionale şi în Legea nr.330/ 2009.

2. La Proiectul Ordinului pentru aprobarea anexelor 1/21 ale Centralizatorului privind disciplinele de învţăământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar 2010, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii – discipline tehnologice reprezentanţii F.S.L.I. au fost singurii care s­-au abţinut deoarece, nu au fost simplificate domeniile, disciplinele şi modulele, posibilitatea de titularizare fiind limitată.
3. Se aprobă, de principiu, înfiinţarea acestei subcomisii de Dialog Social din domeniul cercetării ştiinţifice, urmând să se stabilească componenţa acestei comisii după aprobarea organigramei M.E.C.T.S. (ANEXA NR. 2)

4. Pentru Proiectul Ordinului cu privire la aprobarea planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică săptămânală şi pregătire practică comasată pentru clasele a IX-a şi a X-a ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera tehnologică, formele de învăţământ zi şi seral se pot trimite propuneri până vineri, 12.02.2010, pe adresa F.S.L.I., s-au pe adresa: zoica.vladut@yahoo.com.

5. a) Reprezentanţii F.S.L.I. au cerut explicaţii legate de stadiul aplicării OUG 114/2009 şi au solicitat emiterea unui proiect de act normativ care să fie aprobat de guvern sau parlament pentru a exista posibilitatea legală de a se acorda salarii compensatorii pentru cei salariaţii din învăţământ disponibilizaţi. Nu am primit nici un răspuns la această cerinţă.
b) Totodată, am reamintit secretarului de stat, domnul Cătălin Baba, că F.S.L.I. a înaintat o adresă ministerului prin care s-a solicitat emiterea unui ordin de ministru care să stabilească normele metodologice de salarizare în învăţământ, având în vedere că începând cu data de 1.01.2010 a intrat în vigoare Legea nr. 330. Răspunsul a fost că se lucreză la aşa ceva.
c) Nu am primit răspuns la problemele legate de aplicarea art. 34 din Legea 330, precum şi la întrebarea dacă directorii unităţilor de învăţământ de învăţământ din localităţile izolate vor primi sporul de izolare, având în vedere că H.G. nr. 1613/2009 prevede că acest spor se acordă personalului didactic de predare calificat.
d) În legătură cu viitoarea Lege a Educaţiei, reprezentanţii M.E.C.T.S. au afirmat că aceasta se va discuta la nivelul ministerului( fără să precizeze când), după care o să fie discutată la nivelul guvernului în şedinţa de mâine sau de săptămâna viitoare,iar până în data de 3 martie va fi înaintată Parlamentului pentru dezbatere.


PRIM-VICEPREŞEDINTE FSLI,

Simion HANCESCU

Bucureşti, 9.02.2010

9 feb. 2010

Educatorii şi învăţătorii vor fi încadraţi şi remuneraţi ca absolvenţi de studii superioare

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a luat act de prevederile Legii 387/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2009 pentru modificarea şi completarea Legii Învăţământului nr. 84/1995 şi a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic şi a emis ordinul de aplicare a legii.

Mai exact, ordinul se referă la aprobarea specializărilor universitare care conferă dreptul absolvenţilor de licee pedagogice să ocupe funcţii didactice de profesor în învăţământul preşcolar şi primar.
Practic, prin acest ordin, educatorii şi învăţătorii din învăţământul primar şi preşcolar vor beneficia de o majorare salarială, în medie, între 13-14%. Din punct de vedere bugetar este un efort bugetar de circa 80 milioane lei, bani care vor fi acordaţi, retroactiv, începând cu data de 1 ianuarie 2010. Acest ordin vine să clarifice modul în care se realizează salarizarea", a declarat Cătălin Baba, Secretar de stat în cadrul MECTS, după şedinţa Comisiei de Dialog Social desfăşurată azi, 9 februarie, la sediul ministerului.
De prevederile acestui ordin beneficiază 30.000 de educatori şi învăţători care şi-au completat studiile liceale, finalizând ciclul de licenţă (Bologna 1).

Sursa:

6 feb. 2010

Informare Decizie CCR


Vă informăm că în data de 4.02.2010, judecătorii Curţii Constituţionale a României au decis că O.U.G. nr.31/2009 şi O.U.G. nr.41/2009 sunt inadmisibile. Aceasta înseamnă că Legea nr.221/2008 trebuie aplicată până la 31 decembrie 2009 având în vedere că această lege este abrogată începând cu data de 1 ianuarie 2010. Însă, în temeiul aceleaşi legi 330, începând cu data de 1 ianuarie 2010 nicio persoană nu va avea un câştig salarial mai mic decât cel de la data de 31 decembri 2009.

Prin urmare, sunt întrunite condiţiile legale pentru ca Legea 221 să fie aplicată şi după data de 1 ianuarie 2010.

PRIM-VICEPREŞEDINTE FSLI,
Prof. Simion HANCESCU

5 feb. 2010

AVANTAJE pentru membrii de sindicat cu legitimatiile FSLI-CSDR
Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Confederatia Sindicatelor Democratice din Romania (CSDR), in colaborare cu PIRAEUS BANK, vin in sprijinul membrilor de sindicat prin emiterea GRATUITA a unor legitimiatii tip card care atesta faptul ca detinatorul acesteia este membru CSDR-FSLI si se bucura de toate drepturile si obligatiile ce decurg din acest fapt
* Se prezinta sub forma unui card de plastic, avand si functiunile unui card bancar, pentru a putea beneficia de toate avantajele oferite de utilizarea acestui instrument ca mijloc de plata, intr-o retea de comercianti care ofera discount preferential membrilor CSDR-FSLI.
* Avem in vedere atragerea in reteaua de discount a comerciantilor din urmatoarele sectoare:
-magazine alimentare
-farmacii
-servicii medicale private (cabinete medicale, clinici, spitale)
-imbracaminte/incaltaminte
-servicii : telefon, cablu TV, internet, etc.
-agentii de turism, etc.
* Folosind cardul-legitimatie CSDR-FSLI DISCOUNT, discounturile oferite de magazinele partenere raman in buzunarul membrului de sindicat, nu in conturile bancilor sau in bazele de date cu puncte ale magazinelor!
* Este cardul prin care se obtine discount la comercianti, real, fara puncte, fara alte instrumente de fidelizare.
* Este primul card din Romania creat in parteneriat direct cu o organizatie sindicala reprezentativa la nivel national, o garantie a seriozitatii si fortei organizatorice .
* Se GARANTEAZA faptul ca nu vor exista comisioane ascunse, nu se vor percepe comisioane de administrare cont sau card, sau comisioane la tranzactiile la comercianti.
Nota: SLIPC a trimis prin e-mail unitatilor de invatamant si liderilor de sindicat modelul de tabel nominal pentru persoanele care predau copia BI/CI in vederea emiterii legitimatiilor tip card cat si o prezentare legitimatiei CSDR-FSLI.
Rugam membrii de sindicat sa contacteze liderul de sindicat pentru mai multe detalii care au fost trimise prin e-mail unitatilor.


Biroul Operativ al SLIPC

SEDINTA CU LIDERII - MARTI, 09.02.2010 ORA 14.00

IN ATENTIA LIDERULUI DE SINDICAT

Marti, 09.02.2010, orele 14, sunteţi invitati să participaţi la o întâlnire informală la "Casa Învăţătorului", etaj I, sala 101 ( Amfiteatru) pentru discutarea unor probleme de actualitate şi interes sindical. Prezenţa dumneavoastră sau a unui membru din nucleul grupei sindicale din unitatea pe care o reprezentaţi, este obligatorie.
Vă aşteptăm!
Preşedinte, prof. Lucia Maria Cojocaru
Vicepreşedinte, inst. Vioara Temian

Ordin MMFPS 62 / 2010

privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul I 2010
Publicat in Monitorul Oficial 56 din 25 ianuarie 2010 (M. Of. 56/2010)
In temeiul:
-Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, cu modificarile ulterioare;
-Hotararii Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa;
-art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite urmatorul ordin:
Art. 1. - Pentru semestrul I 2010, incepand cu luna februarie, valoarea sumei lunare indexate ce se acorda sub forma de tichete de cresa, stabilita potrivit prevederilor pct. 6.1 si 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.317/2006, este de 370 lei.
Art. 2. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Mihai Constantin Seitan
Bucuresti, 20 ianuarie 2010.
Nr. 62.

3 feb. 2010

F.S.L.I. solicită M.E.C.T.S. elaborarea în regim de urgenţă a normelor de salarizare pentru personalul din învăţământ

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a solicitat Ministerului Educaţiei, prin adresa nr. 10474/03.02.2010, elaborarea de urgenţă a unor norme metodologice de aplicare a ordonanţei O.U.G. nr.1 /2010.
Interpretarea diferită a modului de aplicare a acesteia duce la discriminări în privinţa modului de calcul a salariilor angajaţilor din învăţământ, implicit la scăderea veniturilor acestora începând cu luna ianuarie 2010.
FSLI atrage atenţia reprezentanţilor ministerului, precum şi Guvernului Boc, că nerezolvarea acestei probleme poate să conducă la izbucnirea unor conflicte spontane.DEPARTAMENT COMUNICARE
Bucureşti,
03.02.2010

1 feb. 2010

Comunicatul FSLI urmare a raspunsului Avocatului Poporului

„Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ îşi exprimă nemulţumirea faţă de răspunsul primit de la Avocatul Poporului la petiţia prin care am solicitat să sesizeze Curtea Constituţională a României cu privire la neconstituţionalitatea prevederilor O.U.G. 114/2009 conform cărora, începând cu data de 1 septmbrie 2010 se reduc 15000 de posturi în învăţământ. Suntem surprinşi de acest răspuns având în vedere că elaborarea acestei ordonanţe s-a făcut cu încălcarea normelor procedurale legale referitoare la obligativitatea consultării partenerilor de dialog social atunci când se emit astfel de acte normative” a declarat preşedintele F.S.L.I, Aurel CORNEA.
În răspunsul său, Avocatul Poporului apreciază că nu există temeiuri care să justifice sesizarea C.C.R. pe această speţă şi că acestă problemă poate fi rezolvată de către Parlamentul României, în momentul în care O.U.G. 114/2009 va fi pusă în dezbaterea acestuia.

Bucureşti, DEPARTAMENTUL COMUNICARE
01.02.2010

Raspunsul Avocatului Poporului la sesizarea FSLI privind neconstitutionalitatea OUG 114/2009
Sindicalistii nu vor reducerea orelor la liceele tehnologice

Elevii de clasa a X-a de la liceele cu profil tehnologic ar urma sa aiba mai putine ore ca urmare a noului plan cadru. Sindicalistii din educatie si-au exprimat insa nemultumirea fata de aceasta modificare si au cerut Ministerului Educatiei sa revizuiasca planul cadru astfel incat elevii sa nu aiba de suferit in pregatirea profesionala.
"Am avut o intalnire cu reprezentantii Ministerului si am cerut sa nu se diminueze orele de la clasa a X-a de la aceste licee. In plus, am solicitat introducerea unei ore in plus la materia de specialitate", a afirmat Lucia Cojocaru, presedintele Sindicatulului Liber din Invatamantul Preuniversitar Clujean.
Sindicalistii din invatamant considera ca va avea de suferit calitatea educatiei elevilor nu doar prin diminuarea orelor, dar si dupa ce se vor comasa anumite scoli din mediul rural.

Gabriela Dragota
Sursa: http://www.citynews.ro/cluj/din-licee-5/sindicalistii-nu-vor-reducerea-orelor-la-liceele-tehnologice-70715/

Sindicalistii, nemultumiti ca nu sunt consultati

Sindicalistii din invatamant sunt nemultumiti de faptul ca nu au fost invitati la discutiile referitoare la reducerea posturilor din educatie, care au avut loc ieri (28.01.2010) intre conducerea Prefecturii Cluj si Inspectoratul Scolar Judetean Cluj. De altfel, acestia considera ca nu este corect ca modificarile care au loc la nivelul sistemului educational sa se ia fara consultarea sindicatelor.
"Noi aflam mereu deciziile Inspectoratului pe cale informala si niciodata nu suntem invitati la discutii despre problemele din sistem. Despre intalnirea de ieri, ni s-a motivat ca nu s-a stabilit inca un plan exact, totul fiind la nivel de discutii si de aceea nu am fost invitati si noi", a declarat Lucia Cojocaru, presedintele Sindicatului Liber din Invatamantul Preuniversitar Cluj.
Sindicalistii si-au aratat de mai multe ori nemultumirea cu privire la comasarea unor scoli din mediul rural si spera sa se respecte decizia Ministerului Educatiei ca numarul maxim de elevi sa nu depaseasca 25 elevi la clasele I-IV si 30 la clasele V-XII. "Sper sa nu apucam iarasi vremurile cand predam la o clasa de 38-40 elevi", a mai afirmat Lucia Cojocaru.
Sindicatele ar urma sa picheteze Ministerul Educatiei saptamana viitoare, nemultumiti de calculul salariilor, dar in 9 februarie va avea loc o intalnire intre toate sindicatele din invatamant pentru stabilirea calendarului actiunilor de protest si a tuturor revendicarilor.

Gabriela Dragota