25 feb. 2016

Gradatii de merit 2016

Criteriile specifice si grila de punctaj pentru acordarea gradatiei de merit 2016
Raport de autoevaluare
Graficul desfasurarii concursului pentru acordarea gradatiilor de merit - sesiunea 2016
Ordin nr. 5.557 / 2015 pentru aprobarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din învatamântul preuniversitar de stat, sesiunea 2016