15 oct. 2012

INVITATIE LA AUDIERE PUBLICA

      
                             
INVITAŢIE LA AUDIERE PUBLICĂ

Stimată Doamnă / Stimate Domn,
Grupul de iniţiativă „Casa Română de Lobby”, alături de Colegiul Mediatorilor din Regiunea de Nord-Vest, Sindicatul Liber al Învățământului Preuniversitar Clujean, Sindicatul Sanitas și în parteneriat cu Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Asociația Cluj Today și Societatea Civilă Profesională de Avocați Codrean, Iusco și Asociații,  vă invita la audierea publică cu tema „Cât va costa sănătatea noastră?”, ce va avea loc vineri, 26 octombrie 2012, ora 15, în Amfiteatrul 101 din cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, str. General Traian Moșoiu nr.71, Cluj-Napoca.
La această audiere își vor aduce aportul specialiști în domeniul sănătății, asigurărilor, drepturilor omului, reprezentanți ai instituțiilor publice locale și centrale, reprezentanți ai diverselor grupuri de interese, ai societății civile și ai mass-mediei, precum și parlamentari.
O comisie de experţi din domeniu  medicinei, drepturilor omului, fiscalității, asigurărilor va analiza toate depozițiile susținute verbal și cele depuse în scris. Comisia de experți va elabora un raport sinteză conținând rezultatul opiniilor colectate, precum și concluzii și recomandări pentru decidenții politici, raport ce va fi prezentat, printr-o conferință de presă, participanților, reprezentanților mass-media și factorilor de decizie.
Vă invităm să vă exprimaţi în scris punctul de vedere cu privire la tema de mai sus, oferind răspunsuri la cel puţin una din întrebările din motivaţie, care se găseşte ataşată prezentei. Depoziţia trebuie să fie însoţită de formularul de participare în care veţi specifica dacă doriţi să o susţineţi verbal în cadrul audierii publice. Depoziţia nu poate depăşi două pagini şi trebuie susţinută în maxim trei minute.
Vă rugăm să trimiteţi depoziţiile la adresa casaromanadelobby@gmail.com sau la nr. de fax:  0364.11.66.10, până la data de 24 octombrie 2012, ora 19.
Detalii legate de: motivaţia, regulamentul de organizare a audierii,regulile de redactare a depozițiilor, bibliografia și formularul de înscriere gasiti pe http://casaromanadelobby.blogspot.ro sau telefon: 0740.086.463

Vă mulţumim !


MOTIVATIA AUDIERII PUBLICE


”Cât va costa sănătatea noastră ? ”

M O T I V A Ț I A I N I Ț I A T O R I L O RCasa Română de Lobby reprezintă un grup de ințiativă care reunește specialiști în drept, jurnaliști precum și activiști din societatea civilă ce ne-am propus să contribuim la definirea viitorului pachet de servicii de sănătate de bază (PSSB), reglementat în proiectul legii sănătății. De asemenea, dorim să evaluăm oportunitatea și efectele introducerii coplății și a asigurărilor private în sistemul sanitar românesc.

Motivele pentru care am inițiat acest demers sunt reprezentate de faptul că prevederile noului proiect de lege sunt insuficient cunoscute și dezbătute. Totodată, nu există nici un studiu de impact sau analize care să fundamenteze proiectul, lucru recunoscut ca atare de reprezentanții Ministerului Sănătății. De asemenea, potrivit profesioniștilor din domeniul sanitar prevederile legale sunt prea generale, neclare și prea vagi.

Audierea Publică pe care o organizăm va constitui un bun prilej de colectare a opiniilor, sugestiilor și propunerilor unor categorii sociale, precum contribuabili, medici, asiguratori, reprezentanți ai producătorilor de medicamente și de materiale sanitare, autorități locale, județene și naționale, pentru a ajuta Legiuitorul să aibă cât mai multe informații și opinii, atunci când va efectua ajustările proiectului de lege.

PREAMBUL

În prezent, sistemul sanitar din România este reglementat prin Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, act normativ structurat pe domenii, in XVII titluri. Însă necesitatea unei noi reglementări a fost evidențiată atât de numeroasele modificări care au fost necesare a fi realizate pentru acest act normativ, cât și de disfuncționalitățile apărute și amplificate în sistemul românesc de sănătate, se arăta în expunerea de motive a inițiatorului, Ministerul Sănătății.

Totodată, conturarea unui nou cadru fundamental de organizare și funcționare a sănătății românești este inclus ca și condiționalitate în acordurile României cu instituțiile financiare internaționale – FMI, BM, UE.

Astfel, Ministerul Sănătății a elaborat proiectul noii legi a sănătății care, potrivit instituției, vizează reorganizarea sistemului de asigurări de sănătate, organizarea și funcționarea spitalelor, precum si creșterea controlului calității serviciilor și creșterea rolului Ministerului Sănătății (MS )în monitorizarea și controlul politicilor de sănătate.

Proiectul a fost lansat în dezbatere publică pe site-ul Ministerul Sănătății în 3 iulie 2012, data limită fiind 3 decembrie 2012, urmând ca apoi să fie trimis în Parlament pentru avizare.

Dacă va intra în vigoare în varianta actuala, acesta va marca esențial modul de funcționare a sistemului românesc de sănătate. Există riscul restrângerii dramatice a conținutului dreptului la sănătate, garantat de Constituție, astfel încât o reflecție serioasă și o dezbatere amănunțită asupra acestei inițiative sunt nu doar binevenite, ci și absolut necesare.

Cu toate acestea, nimeni nu cunoaște multe aspecte, cum ar fi pachetul de servicii medicale de bază şi ce va conţine el, care sunt beneficiile introducerii capitalului privat în sistemul de asigurări de sănătate, însă știm sigur că pacienţii vor fi nevoiţi să scoată din buzunar mai mulţi bani decât până acum, prin intermediul coplăţii, care va achitată pentru toate serviciile medicale.

Pentru că sănătatea este un drept fundamental, protejat al oamenilor, garantat de Constituție, precum și faptul că organizarea eficientă și corectă a sistemului de sănătate este în strânsă legatură cu speranța de viață a oricărui popor, considerăm imperios necesară organizarea unei audieri publice, care prin depozițiile și concluziile formulate, să ajute la crearea unor prevederi legislative în interesul exclusiv și superior al cetățeanului (pacient). Concret, dorim definirea conținutului pachetului de servicii de bază, să discutăm despre utilitatea coplății, precum și oportunitatea privatizării asigurărilor de sănătate.

Preocupată de impactul reformării sistemului național de sănătate, Casa Română de Lobby își propune ca prin intermediul audierii publice “Cât va costa sănătatea noastră” să aducă la masa discuțiilor contribuabili, medici, asiguratori, reprezentanți ai producătorilor de medicamente și de materiale sanitare, autorități locale, județene și naționale, iar finalitatea acesteia se va regăsi în propuneri, sugestii și recomandări ce vor fi adresate decidentului politic, apoi vor fi monitorizate și susținute în cursul procesului legislativ.

CONTEXTUL INTERNAȚIONAL

În scopul de a avea o idee de ansamblu, Casa Română de Lobby a analizat și studiat sistemele de sănătate din țări europene , precum și din Statele Unite ale Americii. Astfel, se poate concluziona că România este printre puținele țări din Europa care nu au introdus și asigurările private de sănătate în sistem, alături de asigurările sociale. Se observă existența coplății în țări precum Franța, Danemarca, Olanda, însă aceasta este obligatorie doar pentru anumite tipuri de servicii medicale, spre deosebire de proiectul legislativ românesc prin care se introduce obligativitatea coplății pentru toate serviciile medicale, asigurate sau nu.

Ce este interesant de remarcat este că sistemul de sănătate al majorității statelor europene dezvoltate se bazează pe contribuțiile obligatorii ale angajaților și angajatorilor și sunt administrate de stat, în antiteză cu sistemul american, care este bazat exclusiv pe un sistem de asigurări private, nu există obligativitatea contribuirii la vreun fond de sănătate sau de a cumpăra asigurări de sănătate. Trebuie subliniat de asemenea că în țările europene pachetul de bază asigurat conține o gamă largă servicii medicale, de la boli ușoare și până la cele mai grave, spre deosebire de propunerea cu privire la conținutul pachetului de bază din proiectul legislativ românesc.

Așadar, dorim ca, prin intermediul acestei audieri publice, să ne raportăm atât la sistemele legislative străine, cu valoare de model, la conceptele deja testate de acestea, cât și la oportunitatea propunerilor legislative care prefigurează proiectul noii legi a sănătății.

CONTEXTUL SPECIFIC

În privința proiectului național a legii sănătății , motivația inițierii audierii publice se bazează pe trei axe: (1)definirea conținutului pachetului de servicii de bază, (2) determinarea oportunității coplății și (3) determinarea eficienței privatizării asigurărilor de sănătate.

(1) Art.136 lit.f, Secțiunea 1 Titlu VII din proiectul noii legi prevede: pachetul de servicii de sănătate de bază, denumit în continuare PSSB, se acordă persoanelor asigurate şi cuprinde serviciile de sănătate, profilactice şi curative, de îngrijire a sănătăţii, medicamentele, dispozitivele medicale şi alte servicii la care au dreptul asiguraţii şi se suportă din fondul naţional de asigurări obligatorii de sănătate, denumit în continuare FOND, în condiţiile prevăzute de acordul-cadru.

Potrivit proiectului normativ, fiecare asigurat va beneficia, în baza contribuției la Fond, de un pachet de servicii medicale de bază (PSSB). Deocamdată, nu au fost stabilite serviciile incluse în pachetul de bază, însă se propune de către Minister ca pacienţii să fie asiguraţi obligatoriu doar pentru bolile costisitoare, pentru celelalte trebuind să scoată bani din buzunar.

Conținutul pachetului de bază va fi stabilit prin Acordul cadru pentru anul 2013 care va conține și prima formă modificată a acestuia, de care va beneficia un asigurat în urma contribuției la fondul de asigurări de sănătate

În acest moment, specialiştii trebuie să aleagă între două variante: pachetul care asigură riscul minor, adică boli uşoare şi ieftine sau pentru riscul major, adică boli costisitoare, cum ar fi cele cronice şi cancerul. „Acele afecţiuni al căror cost este suportabil de către pacient n-ar trebui să facă parte din pachetul de bază, ci cele cu risc mediu şi mare pe care nu le-aş putea susţine dacă aş avea nevoie de ele. Dacă nu se acceptă această variantă, plătim în continuare antispastice, antiinflamatorii şi facem liste de aşteptare la cancere, la dializă, la transplant şi intervenţii chirurgicale pe cord", este poziţia consilierului de stat Vasile Cepoi, inițiatorul proiectului și fost ministru al sănătății.

Conținutul pachetului de bază în viziunea ex-ministrului sănătății a stârnit însă critici dure din partea actorilor importanți implicați în sistem, astfel Dan Perețianu, medic și reprezentant al Camerei Federative a Sindicatelor Medicilor din România sublinia: „Să presupunem că mergi la medic şi eşti diagnosticat cu bronşită. În condiţiile noii Legi a sănătăţii va trebui să plăteşti consultaţia, pentru că nu eşti asigurat pentru boli uşoare, ci pentru cancer", puncta şi faptul că această măsură „reprezintă un mecanism prin care să se cheltuiască oficial nişte bani".

(2) Art.136 lit.u, Secțiunea 1 Titlu VII din proiectul noii legi prevede: coplata – suma fixă care reprezintă plata contribuţiei băneşti a asiguratului pentru a putea beneficia de serviciile de sănătate din pachetul de servicii de sănătate de bază din cadrul sistemului de asigurări obligatorii de sănătate, încasată suplimentar de către furnizor faţă de suma decontată din fond.

Art.220 Secțiunea 1 Titlu VII: Coplata nu face obiectul asigurărilor de sănătate facultative.

Așadar, o dată cu proiectul noii legi revine în discuție coplata medicală. Mai exact, taxa pe care fiecare o va plăti, pe loc, la fiecare consultație, investigație sau intervenție chirurgicală, dar care nu îl va scuti de asigurarea medicală.

Se va plati pentru orice vizită la doctor, fie că este vorba de o rețetă, un consult, o investigație sau internare pentru o operație, o taxă forfetară cuprinsă între 4 și 90 de lei.

În acest sens, consilierul de stat Vasile Cepoi a anunţat că românii vor fi obligaţi să achite coplată, indiferent de ce servicii medicale consumă. „Coplata se va plăti pentru toate servicii¬le medicale, inclusiv pentru cele de bază. Această prevedere are ca scop limitarea excesului nejustificat de servicii din partea pacienţilor, dar şi de a limita riscul unor raportări false. Coplata variază de la 4-5 lei pentru asistenţa primară până la 90 de lei pentru spitalizare", a declarat Vasile Cepoi.

În concluzie, coplata îi privește pe toți asigurații care au nevoie de un serviciu medical, indiferent de pachetul de servicii de care vor beneficia in baza noii legi: de bază, social sau facultativ, fapt care a generat puncte de vedere divergente în rândul opiniei publice.

Astfel, unele voci consideră că mecanismul coplăţii trebuie aplicat cât mai rapid pentru a reduce risipa privind serviciile medicale şi că trebuie gândit imediat un nou proiect care să permită coplăţii să îşi îndeplinească această importantă menire şi care, în acelaşi timp, să permită şi creşterea veniturilor medicilor (pentru a opri exodul lor spre ţările mai bogate) să reducă drastic plăţile informale din sănătăte şi să permită pedepsirea raportărilor false de servicii medicale către casa de asigurare. În acelaşi timp, ar trebui ca introducerea coplăţii să nu reprezinte o povară semnificativă pentru asiguratul din Sănătate, mai ales pentru cel fără venituri, pentru a nu îngrădi adresabilitatea acestuia.

În vreme ce alții consideră că prin introducerea coplății se videază de esență principiul prevenției în sănătate, întrucât pacienții ar fi descurajați de vizita periodică la medic, riscând astfel să afle de suferința de o boală gravă tardiv . De asemenea, Bogdan Luca de la Camera Federativă a Medicilor din România apreciază: Coplata nu este un mecanism de finanţare, ci de reducere a accesului la servicii pe baze psihologice (costuri crescute directe diminuează dorinţa de a merge la medic) .

(3) Art.136 lit.j Secțiunea 1 din proiectul noii legi a sănătății prevede: asiguratori de sănătate sunt persoane juridice române autonome, de drept public sau privat, constituite ca societăţi de asigurari, societăţi mutuale, autorizate în condiţiile legii să exercite activităţi specifice de asigurări de sănătate pe teritoriul României. Aceştia pot fi, inclusiv, filiale ale unei societăţi de asigurare sau ale unei societăţi mutuale care au primit o autorizaţie de la autoritatea competentă a statului de origine, care au obtinut autorizarea in Romania in conditiile prezentei legi si satisfac conditiile de eligibilitate pentru a intra in contract cu Agentia Nationala de Asigurari de Sanatate

Proiectul noii legi a sănătății cuprinde cel puțin două elemente cheie care au potențialul să transforme radical accesul și calitatea serviciilor medicale. Primul se referă la modalitatea de finanțare a serviciilor medicale și vizează trecerea de la sistemul public de asigurări sociale de sănătate la un sistem de asigurări private. Al doilea se referă la statutul legal și forma de administrare a spitalelor și vizează restructurarea spitalelor publice în entități cvasi-independente.

Privatizarea asigurărilor de sănătate este un subiect cu argumente viguroase de ambele părți ale dezbaterii ideologice. Pe de o parte adepții acestei reforme susțin că asiguratorii privați sunt mai eficienți în administrarea colectării fondurilor și plăților serviciilor, fiind motivați de competiția din sistemul de piață. Prin urmare, privatizarea ar rezolva problemele deficitului financiar cronic cu care se confruntă sistemul nostru sanitar.

Pe de altă parte, cel puțin două argumente majore sunt aduse de către oponenții privatizării. În primul rând, aceștia susțin că un sistem privat nu este neapărat mai eficient decât unul public, ci dimpotrivă. Singura motivație a asiguratorilor privați este să maximizeze profitul extras din piață, așa că o parte substanțială din fondurile care teoretic ar trebui destinate sănătății sunt irosite ca profit. Mai mult, competiția dintre asiguratori duce la creșterea fondurilor dedicate mecanismelor administrative atât din partea companiilor cât și din partea instituțiilor publice responsabile de reglementarea pieței, rezultând în creșterea birocrației și a cheltuielilor inutile fără o îmbunătățire reală a serviciilor. De asemenea, asiguratorii privați ar fi motivați să selecteze împotriva pacienților cu costuri medicale majore, crescând astfel ineficiența economică.

Al doilea argument vizează echitatea, o dimensiune fundamentală a oricărui sistem de sănătate. În accepțiunea criticilor acestei reforme, un sistem privat raționează accesul la servicii medicale pe baza prețului pieței, defavorizând astfel populația cu venituri scăzute și/sau cu o stare de sănătate precară. Statul ar fi nevoit sa intervină fie prin diverse mecanisme de subvenționare a asigurării, fie prin furnizarea directă de servicii pentru acest segment de populație. În timp, acest aranjament ar duce în mod inevitabil la un sistem dual, atât inechitabil cât și ineficient.

În altă ordine de idei, Observatorul Român de Sănătate a efectuat un studiu amplu cu privire la potențialele consecințe ale reformei privatizării asigurărilor de sănătate, în urma căruia a rezultat faptul că în România privatizarea asigurărilor de sănătate ar spori ineficacitatea și ineficiența din sistem; ar crea doar iluzia sporirii fondurilor, menținând presiunea pe bugetul de stat; în timp sistemul privat ar deveni mai puțin eficient ca sistemul public; lipsa concurenței în planul societăților de asigurări din cauză dificultății menținerii capitalui financiar necesar; pe plan internațional, foarte puține țări se bazează pe sistemul privat de asigurări.

Tot în sprijinul sistemului de sănătate bazat în principal pe asigurări sociale este și Raportul elaborat de către Observatorul European cu privire la sistemul politicilor de sănătate – Finanțarea asistenței medicale în Uniunea Europeană.

Prin intermediul acestei audieri publice ne propunem să identificăm soluțiile corecte, viabile și oportune la problematicile expuse și prin urmare vă invităm să vă exprimați punctul de vedere răspunzând la următoarele întrebări:
1. Ce tip de servicii medicale considerați că ar trebui să conțină pachetul de servicii de bază? Cât de extins ar trebui să fie acest pachet? Vă rugăm să vă argumentați opinia.

2. Care vor fi efectele introducerii coplății? Vă rugăm să vă argumentați opinia.

3. Cum va influența sistemul sanitar introducerea asigurărilor private? Vă rugăm să vă argumentați opinia.

4. Există mecanismele necesare care să regleze costurile serviciilor medicale sau va exista doar legea cererii și a ofertei? Vă rugăm să vă argumentați opinia.

Vă invităm să vă exprimați opinia, în scris și verbal, în cadrul audierii publice: Cât va costa sănătatea noastră? care va avea loc vineri, 26 octombrie 2012, în Amfiteatrul 101 din cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, de la ora 15.

Așteptăm opiniile, soluțiile și alternativele la soluțiile lansate de Ministerul Sănătății propuse de dumneavoastră, respectiv răspunsul la una sau mai multe întrebări identificate de inițiatorii proiectului la adresa casaromanadelobby@gmail.com sau la numărul de fax: 0364.11.66.10 , până în data de 24 octombrie 2012, ora 19, redactate și trimise conform regulamentului atașat.

Comisia de experți va sintetiza opiniile colectate prin procedura audierii publice într-un raport care va fi adus la cunoștința opiniei publice prin intermediul unei conferințe de presă, precum și prin afișarea pe site-ul http://casaromanadelobby.blogspot.ro și va fi transmis autorităților publice locale și centrale, în special Ministerului Sănătății care are obligativitatea, conform legii transparenței decizionale 52/2003, să preia acest raport sinteză, să îl analizeze și să argumenteze dacă oricare dintre sugestii nu va fi asimilată noului proiect de act normativ privind organizarea și funcționarea sistemului de sănătate din România.

Bibliografie și mai multe informații se găsesc pe:


11 oct. 2012

Selectie de cadre didactice pentru elaborarea itemilor pentru examenele nationale

Stimati colegi,

Va sugeram sa accesati linkul de mai jos:


si, in egala masura, va rog sa-l faceti cunoscut tuturor colegilor.


Centrul National de Evaluare si Examinare face, ca in fiecare an, selectia aplicantilor pentru a fi inclusi in grupurile de lucru ale cadrelor didactice care elboreaza itemii pentru examenele, evaluarile si concursurile nationale. Suplimentar, anul acesta apare o selectia a posibililor autor de itemi pentru Evaluarea internationala PISA2015. Pe pagina respectiva gasiti cele doua apeluri in care vi se transmit o serie de detalii.

Apel pentru selectia membrilor in grupul de lucru al CNEE pentru Programul OECD PISA 2015 :

Apel privind selectia cadrelor didactice care vor alcatui grupurile de lucru pe discipline pentru examenele/concursuri si evaluarile nationale din anul 2013 :

Despre prima de instalare si indemnizatia de instalare

Articol preluat din Revista "Tribuna Invatamantului"
 nr. 1168
(8-14 octombrie 2012)


9 oct. 2012

Acordarea sporului de predare simultană în învățământul gimnazial


La sesizarea S.I.P.Mures, Curtea Constitutionala a Romaniei a hotarat ca sporul de predare simultana se plateste si la gimnaziu
Sursa:http://www.sipmures.ro/index.php?pag=nw&id=92&p=la-sesizarea-sipmures-curtea-constitutionala-a-romaniei-a-hotarat-ca-sporul-de-predare-simultana-se-plateste-si-la-gimnaziu.html


In procesul intentat de S.I.P.Mures, avand ca obiect obligarea Scolii Generale Ceuasu de Campie la plata sporului de predare simultana la gimnaziu pentru dna Laszlo Ildiko, a fost sesizata Curtea Constitutionala a Romaniei in legatura cu neconstitutionalitatea textului de lege care prevedea acordarea acestui spor numai la invatamantul primar.
Prin Decizia nr. 1615/20.12.2011 , Curtea Constitutionala a constatat ca este discriminatorie plata sporului de predare simultana numai pentru invatamantul primar si a hotarat ca el trebuie acordat in toate cazurile de predare simultana (invatamant primar si invatamant gimnazial).
Prin urmare, trebuie sa se retina in sarcina imediata a unitatilor de invatamant obligativitatea platii sporului de predare simultana atat pentru ciclul primar, cat si pentru cel gimnazial.10.02.2012

Recent, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții referitoare la sporuri și alte drepturi ale personalului didactic și a dispus ca sporul de predare simultană să fie acordat și personalului care predă în regim simultan la ciclul gimnazial
Astfel, în Monitorul Oficial nr. 99/08.02.2012 a fost publicată Decizia nr. 1615/20.12.2011 a Curții Constituționale prin care s-a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiile pct. 10 din lista referitoare la sporuri și alte drepturi ale personalului didactic din învățământ cuprinsă în anexa nr. II/1 privind reglementări specifice personalului contractual din unitățile de învățământ la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 7 din cap. I lit. B ,,Reglementări specifice personalului didactic din învățământ'' din anexa nr. II ,,Familia ocupațională de funcții bugetare «Învățământ»'' la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale art. 6 din anexa nr. 5 ,,Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic și personalului didactic auxiliar din învățământ'' la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, referitoare la acordarea sporului de predare în regim simultan.
Instanța a decis ca acest spor să se acorde și personalului didactic de predare care își desfășoară activitatea în regim simultan în învățământul gimnazial, reținând, în esență, următoarele ,,Prin urmare, autoritățile publice implicate, inclusiv instanțele judecătorești, sunt chemate să realizeze o interpretare și aplicare conformă a acestei legi cu efectele pe care la produce prezenta decizie în privința acordării sporului de predare simultană în condițiile Legii nr. 637/2011, ceea ce înseamnă că, de la data publicării acestei decizii, cadrele didactice îndreptățite vor beneficia de plata pe viitor a sporului de predare simultană''.
În concluzie, decizia este general obligatorie, inclusiv pentru unitățile de învățământ preuniversitar și va trebui pusă în aplicare începând cu data publicării acesteia în Monitorul Oficial, respectiv, 8 februarie 2012.
În acest sens, personalul didactic de predare care își desfășoară activitatea în regim simultan în învățământul gimnazial și nu beneficiază de acordarea sporului de predare simultană, va depune la unitatea/unitățile de învățământ, unde este încadrat, cerere prin care va solicita acordarea acestui spor, începând cu data de 8 februarie 2012.

8 oct. 2012

MASA ROTUNDA - „Cine sunt adevărații PERDANȚI la Cluj-Napoca prin intarzierea platilor catre proeictele POSDRU?”

Grupul de iniţiativă civica „Lobby pentru Cluj”, parte a Coaliției 52 și Sindicatul Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean organizează marți, 9 octombrie 2012, între orele 14.00 – 15,30, la sediul Sindicatului Liber al Învățământului Preuniversitar Clujean, str. P-ța Ștefan cel Mare nr. 4, parter, cam. 20, o masă rotundă cu tema:

„Cine sunt adevărații PERDANȚI la Cluj-Napoca prin intarzierea platilor catre proeictele POSDRU?”

Deoarece ne dorim deblocarea reală a finantarii proiectelor POSDRU si castigarea respectului cuvenit partenerilor contractuali si de dialog, continuam demersul de a gasi povesti de impact ale proiectelor POSDRU.
In acest sens, continuăm seria de conferinte de presa prin care sa scoatem in evidenta impactul pe care il are in județul Cluj blocajul actual. Cum altfel sa evidentiem acest blocaj decat prin prezentarea oamenilor direct afectati, cu problemele si nevoile lor, care sunt diferite de la caz la caz, dar la fel de importante pentru noi.
Sunt invitaţi coordonatorii proiectelor finantate prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU precum si alti factori interesati.
Scopul mesei rotunde C52 este de a sublinia public impactul benefic al acestor proiecte in comunitate si situatiile critice aparute datorita blocajului finantarilor.
Sinteza şi concluziile mesei rotunde C52 privind soluţiile propuse în cadrul evenimentului vor fi prezentate public într-o conferinţă de presă ce va avea loc ulterior.

Pentru detalii legate de eveniment contactaţi: Florin Somodi 0744.861.059

Comisia de organizare Lobby pentru Cluj:
Iosif Pop
Florin Somodi
Cojocaru Lucia

5 oct. 2012

5 OCTOMBRIE - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A EDUCAŢIEI

               Ziua Educaţiei, marcată în majoritatea ţărilor lumii în 5 octombrie, este pentru învăţământul românesc un moment de reflecţie, un prilej de evaluare a rezultatelor şcolii şi a slujitorilor ei, o ocazie pentru a adresa un gând de recunoştinţă celor care an de an educă generaţiile viitoare.
Sindicatul Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean adresează tuturor salariaţilor din învăţământul preuniversitar clujean, mulţumiri pentru munca, dăruirea, pasiunea zilnică, felicitări pentru succesele care fac posibile progresul societăţii româneşti.
               A venit momentul ca perioada de tranziţie în învăţământul românesc să se termine iar şcoala să devină un sistem stabil, echilibrat şi performant. Este momentul pentru consacrarea valorilor intelectuale ale şcolii româneşti, pentru integrarea acesteia în elita europeană şi mondială. Ne este tot mai clar ca oricând că educaţia este singura modalitate prin care ţara noastră se poate afirma la nivel internaţional. Sistemul nostru de învăţământ trebuie să depăşească faza de tranziţie, să se transforme, atât la nivel structural, curricular cât şi managerial pentru a putea oferi elevilor şi studenţilor şanse egale de integrare pe piaţa europeană a forţei de muncă, pentru ca absolvenţii să facă faţă sistemului concurenţial tot mai agresiv.
             În viitor, investiţia în educaţie trebuie să fie consistentă şi permanentă, să acopere toate palierele sistemului educaţional şi să nu redevină doar o preocupare de campanie, de imagine pentru partidele politice.
Sindicatul Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean va continua să acţioneze pentru obţinerea unor condiţii de muncă tot mai bune, pentru o salarizare decentă, corespunzătoare eforturilor, calităţii şi competenţei profesionale.
             Factorii de decizie de la nivel guvernamental, clasa politică, societatea în ansamblu trebuie să fie alături de noi în efortul de adaptare şi perfecţionare continuă a sistemului de învăţământ, pentru că numai o educaţie de calitate va permite generaţiilor viitoare să se ridice la standardele societăţii europene.
            Sindicatul Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean urează pe această cale, un sincer şi călduros LA MULȚI ANI! tuturor dascălilor din învăţământul clujean, mulţumindu-le totodată pentru dăruirea de sine, pentru căldura sufletească, pentru lumina revărsată asupra numeroaselor generaţii de tineri.
          „Fie ca bucuria şi satisfacţia reuşitei depline să fie mereu alături de dumneavoastră!"


                                    Sindicatul Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean,
                                                           Preşedinte
                                                           Prof. Lucia Cojocaru

1 oct. 2012

Perfectionarea prin grade didactice - inscrieri - 1 - 31 octombrie 2012


Adresa ISJ nr. 14.214/24.09.2012 - inscrieri perfectionare prin grade didactice


Cereri si fise de inscriere la definitivat, grad didactic II si grad didactic I, cerere inspectie curenta grad II si grad I, precum si rapoarte scrise de inspectie si fise de evaluare utilizate în anul scolar 2012-2013 pot fi accesate:  AICI  .