9 oct. 2012

Acordarea sporului de predare simultană în învățământul gimnazial


La sesizarea S.I.P.Mures, Curtea Constitutionala a Romaniei a hotarat ca sporul de predare simultana se plateste si la gimnaziu
Sursa:http://www.sipmures.ro/index.php?pag=nw&id=92&p=la-sesizarea-sipmures-curtea-constitutionala-a-romaniei-a-hotarat-ca-sporul-de-predare-simultana-se-plateste-si-la-gimnaziu.html


In procesul intentat de S.I.P.Mures, avand ca obiect obligarea Scolii Generale Ceuasu de Campie la plata sporului de predare simultana la gimnaziu pentru dna Laszlo Ildiko, a fost sesizata Curtea Constitutionala a Romaniei in legatura cu neconstitutionalitatea textului de lege care prevedea acordarea acestui spor numai la invatamantul primar.
Prin Decizia nr. 1615/20.12.2011 , Curtea Constitutionala a constatat ca este discriminatorie plata sporului de predare simultana numai pentru invatamantul primar si a hotarat ca el trebuie acordat in toate cazurile de predare simultana (invatamant primar si invatamant gimnazial).
Prin urmare, trebuie sa se retina in sarcina imediata a unitatilor de invatamant obligativitatea platii sporului de predare simultana atat pentru ciclul primar, cat si pentru cel gimnazial.10.02.2012

Recent, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții referitoare la sporuri și alte drepturi ale personalului didactic și a dispus ca sporul de predare simultană să fie acordat și personalului care predă în regim simultan la ciclul gimnazial
Astfel, în Monitorul Oficial nr. 99/08.02.2012 a fost publicată Decizia nr. 1615/20.12.2011 a Curții Constituționale prin care s-a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiile pct. 10 din lista referitoare la sporuri și alte drepturi ale personalului didactic din învățământ cuprinsă în anexa nr. II/1 privind reglementări specifice personalului contractual din unitățile de învățământ la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 7 din cap. I lit. B ,,Reglementări specifice personalului didactic din învățământ'' din anexa nr. II ,,Familia ocupațională de funcții bugetare «Învățământ»'' la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale art. 6 din anexa nr. 5 ,,Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic și personalului didactic auxiliar din învățământ'' la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, referitoare la acordarea sporului de predare în regim simultan.
Instanța a decis ca acest spor să se acorde și personalului didactic de predare care își desfășoară activitatea în regim simultan în învățământul gimnazial, reținând, în esență, următoarele ,,Prin urmare, autoritățile publice implicate, inclusiv instanțele judecătorești, sunt chemate să realizeze o interpretare și aplicare conformă a acestei legi cu efectele pe care la produce prezenta decizie în privința acordării sporului de predare simultană în condițiile Legii nr. 637/2011, ceea ce înseamnă că, de la data publicării acestei decizii, cadrele didactice îndreptățite vor beneficia de plata pe viitor a sporului de predare simultană''.
În concluzie, decizia este general obligatorie, inclusiv pentru unitățile de învățământ preuniversitar și va trebui pusă în aplicare începând cu data publicării acesteia în Monitorul Oficial, respectiv, 8 februarie 2012.
În acest sens, personalul didactic de predare care își desfășoară activitatea în regim simultan în învățământul gimnazial și nu beneficiază de acordarea sporului de predare simultană, va depune la unitatea/unitățile de învățământ, unde este încadrat, cerere prin care va solicita acordarea acestui spor, începând cu data de 8 februarie 2012.

3 comentarii:

Anonim spunea...

Buna ziua ,
Conform carei legi cerem sporul de predare in regim simultan la gimnaziu ?Conducerea scolilor din Bihor nu cunosc baza legala pentru acordarea acestui spor si la gimnaziu .Va multumesc ! Ion C

Gabi Molnar spunea...

Si noi ,cei de la Scoala Gimnaziala Bobalna,jud.Cluj am depus cereri la secretariat cu nr de inregistrare,prin care solicitam acest spor.Sper sa primim raspuns in 30 de zile.

Anonim spunea...

Este normala acordarea sporului de simultan atat la ciclul gimnazial cat si la cel prescolar.