28 nov. 2013

REFERENDUM pentru consultarea membrilor de sindicat în vederea declanşării grevei generale începând cu data de 9 decembrie 2013


Având în vedere că:
1. În urma numeroaselor demersuri şi a acţiunilor de protest organizate de F.S.L.I., Guvernul Romaniei a acordat:
    -o majorare a salariilor de doar 10% numai pentru personalul didactic cu o vechime mai mică de 6 ani în învăţământ;
    -un procent de aproximativ 3,4 % din P.I.B. educatiei si cercetarii pentru anul 2014;
2.Salariații din  învăţământ solicită, printre altele:
  -acordarea unei majorări salariale de 50%, începând cu data de 1 ianuarie 2014 pentru profesorii dedutanţi, iar raportul dintre salariul de bază maxim al funcţiei didactice şi cel minim să fie de 2:1, ceea ce ar însemna practic aplicarea prevederilor Legii nr.221/2008;
    -respectarea L.E.N., în sensul acordării a 6% din P.I.B. pentru educaţie începând cu anul 2014;
   -reîntregirea veniturilor personalului din învăţământ la nivelul celor din anul 2009,ceea ce ar determina creşterea salariilor personalului din învăţământ cu peste 15%;
    -majorarea salariilor personalului nedidactic, prin reintroducerea sporului de vechime în muncă şi aplicarea Regulamentului de acordare a sporurilor;
    -debirocratizarea sistemului de învăţământ, prin reducerea semnificativă a situaţiilor şi a evidenţelor pe care le întocmesc cadrele didactice;
3. Conform estimărilor făcute de M.F.P., până în anul 2017 veniturile în învăţământ ar urma să crească cu doar 11%;
4. Salariul mediu net în învăţământ în anul 2008 a fost cu 13% mai mare decât salariul mediu pe economie, la un P.I.B. de 514 md. lei, iar în anul 2013 acesta este cu 13% mai mic decât salariul mediu pe economie, la un P.I.B. de 625 md. lei. De asemenea, salariul mediu net în învățământ în anul 2013 este cu 60% mai mic decât salariul mediu net în administraţie;
5.  Au venit propuneri din partea  a numeroşi membri de sindicat de a declanşa greva generală;
6. În jurul datei de 9.12.2013 încep discuţiile în plenul Parlamentului la Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014,

Colegiul Național al Liderilor F.S.L.I., întrunit în data de 20.11.2013, a hotărât efectuarea unui Referendum în rândul membrilor de sindicat afiliaţi, pentru declanşarea grevei generale în  învăţământ începând cu data de 9 decembrie2013.


Precizăm că, în conformitate cu prevederile legale, pe perioada grevei generale se suspendă drepturile salariale.
                                                                                                 

                                                                                                  Preşedinte F.S.L.I., 
                                                                                                  Prof. Simion HANCESCU