30 oct. 2009

Comunicat FSLI - suspendarea grevei generale din 16.11.2009

Colegiul Național al Liderilor Federației Sindicatelor Libere din Învățământ întunit în ședință în data de 29 octombrie 2009, a hotărât suspendarea grevei generale care urma să se declanșeze începând cu data de 16 noiembrie 2009.
Această decizie se justifică, ținând cont atât de contextul economic și politic din România, cât și de faptul că judecătorii de la Curtea Constituțională au amânat, pentru data de 9 decembrie 2009, dezbaterea obiecțiilor de neconstituționalitate ridicate față de dispozițiile Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și a Legii privind reorganizarea unor autorități și instituții publice și raționalizarea cheltuielilor din instituțiile publice, lege prin care ar urma să fie diminuate veniturile salariale, în medie, cu 15,5% lunar, în perioada octombrie – decembrie 2009.
Colegiul Național al Liderilor Federației Sindicatelor Libere din Învățământ recomandă membriilor de sindicat din organizațiile afiliate, să nu treacă, în continuare, notele în catalog, având însă obligația ca acestea să fie aduse la cunoștința elevilor și să fie comentate cu părinții.
Menționăm faptul că, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, cadrele didactice au obligația să treacă notele în catalog, dar nu există nicio precizare referitoare la momentul când trebuie să se facă acest lucru.
PREȘEDINTE FSLI,
Aurel CORNEA
Bucureşti,
30. 10. 2009

PROIECTE METODOLOGII

Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului a lansat spre dezbatere publică urmatoarele proiecte de metodologii:
Vă rugam să ne trimiteţi propunerile dvs. de modificare şi completare ale acestor metodologii la adresa de e-mail slipcluj@gmail.com pana la data de 2 noiembrie 2009, ora 12.00.

Comunicat Alianta Bugetarilor 30.10.2009

ALIANŢA BUGETARILOR alcătuită din:
Federaţia Naţională a Sindicatelor „ALMA MATER”,
Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET”,
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ,
Federaţia „SANITAS” din România,
Alianţa Sindicatelor „SED-LEX”,
Federaţia Sindicatelor din Administraţia Publică „PUBLISIND”,
Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor,
Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual,
Federaţia Sindicatelor din Administraţia Locală şi Centrală din România „COLUMNA”,
Federaţia Naţională a Sindicatelor Libere Tehnic-Economic-Administrativ din unităţile sanitare şi balneare din România;
Federaţia Naţională a Ziariştilor de la AGERPRES
Federaţia „UNITESA” a personalului fără normă didactică din învăţământul superior,
întrunită în şedinţă în data de 29 octombrie 2009 a hotărât suspendarea acţiunilor de protest care urmau să se desfăşoare în perioada următoare,cu excepţia celei de neimplicare a salariaţilor din sectorul bugetar la organizarea alegerilor prezidenţiale din acest an.
Această decizie se justifică, având în vedere atât contextul economic şi politic din România, cât şi hotărârea Curţii Constituţionale de a amâna, pentru data de 9 decembrie 2009, dezbaterea obiecţiilor de neconstituţionalitate referitoare la Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi Legea privind reorganizarea unor autorităţi şi instuţii publice şi raţionalizarea cheltuielilor din instituţiile publice.
Alianţa Bugetarilor se declară echidistantă faţă de partidele politice şi reaminteşte că a fost constituită în scopul de a renegocia Legea salarizării unitare, de a stopa disponibilizările în sectorul bugetar şi de a determina guvernanţii să renunţe la trimiterea angajaţilor bugetari în concediu fără plată, timp de zece zile.
Secretariatul Tehnic Central al Alianţei Bugetarilor
Bucureşti,
30.10.2009

29 oct. 2009

REVISTA CATEDRA - NR.5

A aparut numarul cinci al REVISTEI CATEDRA, revista informativa a Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant. Lectura placuta !

28 oct. 2009

Hotararea comisiei paritare ISJ - SLIPC


Situatia membrilor de sindicat la nivel national transmisa de MECI

Pentru o prezentare corectă a situaţiei gradului de sindicalizare din învăţământ, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a solicitat Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, situaţia rezultată în urma recensământului din anul 2009. Astfel , prin adresa 46511/28.10.2009, MECI a comunicat federaţiei noastre această situaţie.
La nivelul învăţământului preuniversitar, există un număr de 312825 membri de sindicat, după cum urmează:
- Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) are 197.674 membri (63,31% din numărul sindicaliştilor din învăţământ);
- Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „Spiru Haret” are 68.109 membri (21,77% din numărul sindicaliştilor din învăţământ);
- Federaţia Educaţiei Naţionale (FEN) are 46.673 membri (14,92% din numărul sindicaliştilor din învăţământ).

23 oct. 2009

Precizările MECI referitoare la acordarea de distincţii pentru personalul didactic calificat din învăţământul preuniversitar

Secretarul de stat în Ministerul Educaţiei, doamna Oana Badea, a notificat inspectoratele şcolare judeţene că, din cauza nerespectării de către fostul ministru Ecaterina Andronescu a calendarului privind premierea cadrelor didactice performante din învăţământul preuniversitar, MECI nu poate emite, în luna octombrie, ordinul privind acordarea de distincţii personalului didactic îndreptăţit să le primească.În acelaşi document, sunt prezentaţi paşii pe care MECI i-a întreprins, până la data de 1 octombrie 2009, în vederea acordării distincţiilor „Gheorghe Lazăr":
- Ministerul Educaţiei a solicitat şi inspectoratele şcolare judeţene au trimis, în termen, lista cadrelor didactice care au obţinut, în urma evaluării, validarea Consiliului de administraţie al ISJ;
- în data de 09.06.2009, Direcţia Acreditarea, Evaluarea şi Performanţa în Cariera Didactică a solicitat tuturor ISJ-urilor confirmarea existenţei fondurilor pentru plata premiilor aferente distincţiilor;- doar trei judeţe au confirmat posibilitatea acordării distincţiilor „Gheorghe Lazăr": Covasna (5 distincţii), Prahova (40 distincţii) şi Bucureşti (115 distincţii). În urma centralizării situaţiilor, a fost întocmit ordinul de ministru şi depus la Cabinetul ministrului Ecaterina Andronescu, în aşa fel încât acesta să poată fi semnat până la data de 15 iunie 2009;
Abia în data de 30 septembrie 2009, fostul ministru Ecaterina Andronescu a semnat ordinul privind acordarea de distincţii şi premii personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, depăşind cu mult termenul prevăzute de legislaţia în vigoare. În notă MECI se face precizarea că anexele, parte integrantă din OM 5399/30.09.2009, nu sunt ştampilate, ceea ce constituie un viciu în procedura de emitere a unui act administrativ şi, în consecinţă, nu poate produce efecte juridice.
Distincţiile pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar (Diploma „Gheorghe Lazăr", Diploma de Excelenţă şi Adresa de mulţumire publică) se acordă în conformitate cu prevederile Ordinului de Ministru nr. 5435/2006, pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de distincţii şi premii personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat. Potrivit Art. 13, alineatul 8, „Ministerul Educaţiei şi Cercetării verifică listele înaintate de inspectoratele şcolare şi elaborează ordinul de acordare a distincţiilor, pînă la data de 15 iunie." Alineatul 9 al aceluiaşi articol, litera a) precizează că „plata premiilor se va face de unitatea de învăţământ la care sunt (au fost) angajate cadrele didactice beneficiare, din bugetul consiliilor locale/consiliilor judeţene, cu încadrarea în bugetul aprobat şi alocat cu această destinaţie".
Ministerul Educaţiei recunoaşte calificarea şi profesionalismul cadrelor didactice care au primit validarea consiliilor de administraţie ale inspectoratelor şcolare. Ca urmare, în anul financiar următor, inspectoratele şcolare judeţene vor acorda prioritate profesorilor care au fost validaţi de consiliile de administraţie în cursul acestui an.Prezentăm anexat, în format PDF, nota nr. 46.573/21.10.209 transmisă inspectoratelor şcolare judeţene.
BIROUL DE PRESĂ

Ordin M.E.C.I. nr. 5720/2009 - metodologia formarii continue a personalului didactic

20 oct. 2009

STADIUL ACTIUNILOR IN INSTANTA INTENTATE DE S.L.I.P.C. PENTU OBTINEREA UNOR DREPTURI SALARIALE ALE MEMBRILOR DE SINDICAT

ACTIUNILE AVAND CA TEMEI LEGAL OG nr. 11/2007 si LEGEA nr. 220/2007 – aplicarea coeficientului de multiplicare pentru cadrele didactice cu gradul didactic I pentru perioada 1 ianuarie 2007 – 31 iulie 2007

Instantele au respins actiunea pe motiv ca legea civila nu retroactiveaza.
“OG nr. 11/2007 a fost aprobata prin Legea nr. 220/2007, publicata in Monitorul oficial din 17.07.2007.
Potrivit normelor de tehnica leislativa, legile intra in vigoare in termen de 3 zile de la publicarea lor in monitorul oficial.
Dispozitiile de modificare se incorporeaza, de la data intrarii lor in vigoare, in actul de baza, identificandu-se cu acesta, potrivit art. 60 din Legea nr. 24/2000.
Astfel, orice modificare a dispozitiilor legale se aplica doar dupa data intrarii in vigoare si nu se vor putea aplica retroactive asa cum a solicitat reclamanta (SLIPC).
In lipsa unei reglementari exprese a faptului ca diferentele salariale rezultate din modificarea coeficientului de multiplicare in cauza se acorda retroactive, incepand cu data de 01.01.2007, nu se poate interpreta astfel vointa lefiuitorului deoarece s-ar incalca principiul neretroactivitatii legii civile.”

SLIPC a declarat recurs.


ACTIUNILE AVAND CA TEMEI LEGAL art. 50 alin. 1 din LEGEA nr. 128/1997 – acordarea retroactiva (ianuarie 2006 – decembrie 2008) a sporului de vechime suplimentar cadrelor didactice care au o vechime in invatamant de peste 30 ani.

Instantele au respins actiunea dupa ce au efectuat “calculele”, astfel ca in sentinte se exemplifica concret
“Potrivit art. 5 din OG nr. 15/2008, in coeficientii de multiplicare de nivem minim din anexele 1.1 si 1.2, prevazuti la ultimele doua transe de vechime recunoscuta de 35 – 40 ani si peste 40 ani in invatamant, sunt cuprinse si cresterile de 1/20 din coeficientul de multiplicare corespunzator transei anterioare de vechime.
In coeficientii de multiplicare din anexa nr. 2 coeficientii de multiplicare pentru personalul didactic din invatamantul preuniversitar, prevazuti la ultimele trei transe de vechime recunoscuta de 30-36 ani, 35-40 ani si peste 40 ani in invatamant, sunt cuprinse si cresterile de 1/25 din coeficientul de multiplicare corespunzator transei anterioare de vechime prevazute de art. 50 alin. 2 din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
Din analiza anexei 2 din OG nr. 15/2008, act care ia in considerare transele solicitate si prin comparare cu coeficientii de multiplicare prevazuti la aceleasi transe de vechime din anexa 2 din OG nr. 11/2007 si anexa 2 din OG nr. 4/2006, instanta constata ca raportul dintre transele de vechime este constant, in fapt crescand doar valoarea respectivilor coeficienti. Astfel, spre exemplificare, daca se ia in considerare coeficientul de multiplicare prevazut pentru transa de cevhime 25-30 ani, respectiv 6,308 din OG nr. 15/2008 si se raporteaza la coeficientul pentru transa de vechime anterioara (22-25 ani, de 6,031) rezulta un grad de mutiplicare de 1,0459. Respectivul raport se mentine si daca se fac operatiile respective in cazul coeficientilor de mutiplicare din OG nr. 4/2006 so OG nr. 11/2007, unde gradele de multiplicare sunt 1,0464, respectiv 1,0459, ceea ce rezulta ca in coeficientii de multiplicare din anexa 2 sunt cuprinse si cresterile de 1/25 din coeficientul de multiplicare corespunzator transei anterioare de vechime.
Mai mult decat atat, daca se verifica matematic includerea cresterii de 1/25 din coeficientul de multiplicare coresponzator transei anterioare de vechime rezulta ca atat OG nr. 15/2008, cat si OG nr. 4/2006 si OG nr. 11/2007 se respecta includerea respectivei transe.
Avand in vedere anexele nr. 2 din OG nr. 15/2008, OG nr. 4/2006 si OG nr. 11/2007 instanta va respinge actiunea. “

SLIPC a declarat recurs pentru dosarele in care instanta s-a pronuntat.

Pe rolul instantei de fond mai sunt dosare nesolutionate, in care instanta de judecata a formulat cereri catre unitatile de invatamant prin care solicita informatii cu privire la aplicarea actelor normative OG 4/2006, 11/2007 si 15/2008 cu privire la acordarea sporului suplimentar pentru cadrele didactice cu o vechime in invatamant mai mare de 30 ani.


ACTIUNILE AVAND CA TEMEI LEGAL nr. 221/2008 – majorarea salariului cu 50 % incepand cu data de 1 octombrie 2008

In aceste dosare a fost invocate exceptia de neconstitutionalitate a art. 1 pct. 2 si 3 din OUG nr. 151/2008 si art. 2 si 3 din OUG 1/2009 (acte normative prin care guvernul a suspendat punerea in aplicare a Legii nr. 221/2008).
Prin decizia nr. 989/30.06.2009 Curtea Constitutionala admite exceptiile de neconstitionalitate a OUG nr. 151/2008 si 1/2009.
La momentul actual dosarele au fost retrimise la Tribunalul Cluj – sectia litigii de munca spre competenta solutionare si se afla in stare de judecata.


ACTIUNILE AVAND CA TEMEI LEGAL art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (1), art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1) art. 44 alin. (3) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 – reducerea normei didactice de predare a educatorilor, învăţătorilor şi institutorilor cu vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi gradul didactic I cu 2 ore săptămânal, fără diminuarea salariului.
Sentintele au fost depuse pentru investirea cu formula executorie.

16 oct. 2009

21 DIN CELE 23 PROPUNERI ALE F.S.L.I. AU FOST ACCEPTATE

Propunerile Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ pentru modificarea şi completarea proiectului O.M.E.C.I. privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, prezentate în şedinţa Comisiei de Dialog Social din data de 15.10.2009 au fost acceptate aproape in totalitate. Astfel:
1.Modificarea prevederilor art.19, alin (2) lit.b), după cum urmează:„Cadrele didactice încadrate în învăţământul preuniversitar particular beneficiază de recunoaşterea vechimii la catedră, necesare pentru obţinerea definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice II şi I, de la data obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie de către unitatea şcolară respectivă, conform legislaţiei învigoare;”
2.Eliminarea lit. f) din art.19, alin.(2), deoarece inspectorul şcolar general nu poate dispune de derogări faţă de prevederile Legii nr. 128/1997.3.Art.21, alin.(3) şi (6), se completează şi vor avea următorul conţinut:
(3)Personalului didactic de predare cu diplomă de absolvire a învăţământului universitar de scurtă durată, precum şi educatoarelor, învăţătorilor, institutorilor şi maiştrilor instructori care, ulterior obţinerii gradelor didactice, au absolvit studii universitare cu diplomă de licenţă, respectiv de master, li se recunosc gradele didactice obţinute, inclusiv în cazul în care au trecut prin concurs în învăţământul liceal sau postliceal sau ca urmare a pretransferării la cerere şi transferării personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desfiinţarea unor unităţi şcolare.
(6)Aprecierea anuală şi calificativul acordate pentru activitatea managerială nu reprezintă o condiţie pentru înscrierea şi susţinerea examenelor de acordare a definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice II şi I, pentru personalul didactic care îndeplineşte funcţii de conducere, îndrumare şi control în sistemul de învăţământ preuniversitar sau funcţii publice. În acest caz vor fi luate în considerare calificativele acordate pentru funcţia didactică de predare.
4.Art. 25. alin.(3), lit.b), se completează şi va avea următorul conţinut:„Copiile autentificate de conducerea unității de învățământ ce deţine registrul de inspecţii care conţine originalul după procesele verbale de inspecţie specială pentru definitivarea în învăţământ şi gradul didactic II şi după rapoartele scrise întocmite la inspecţia specială şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice pentru gradul didactic I;”
5.Modificarea şi completarea prevederilor art.28, alin.(2) şi (3), după cum urmează:
(2)Personalul didactic titular care nu obţine, în maximum 7 ani de la finalizarea studiilor definitivarea în învăţământ, pierde calitatea de titular şi, ca urmare, contractul de muncă individual al acestuia se desface, potrivit legii. Personalul didactic căruia i s-a desfăcut contractul individual de muncă urmare a neobţinerii definitivării în învăţământ în termenele prevăzute de lege, după obţinerea unei noi titularizări se poate înscrie la examenul de definitivare cu condiţia de a efectua un nou stagiu la catedră de 2 ani.
(3) Personalul didactic încadrat pe o perioadă determinată, care nu a obţinut definitivarea în învăţământ în maxim 7 ani de la finalizarea studiilor, se poate înscrie la acest examen, după titularizare, cu condiţia de a efectua un nou stagiu la catedră de 2 ani.
6.Art.29, alin (1), lit.(g) se modifică şi va avea următorul conţinut:„dovada privind calificativele acordate în ultimii 2 ani şcolari;”
7.Modificarea prevederilor art. 35 alin (1), după cum urmează:„Subiectele pentru probele scrise se stabilesc în plenul comisiei sau comisiilor de examinare, după caz, pe baza programelor apro­bate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. În acest scop, membrii comisiei/comisiilor de examinare se întrunesc cu cel puţin o oră înaintea desfăşurării fiecărei probe scrise şi propun minimum trei variante de subiecte. Pentru probele scrise care cuprind atât disciplina de specialitate cât şi didactica acesteia, fiecare variantă va conţine 1/2 subiecte de specialitate şi 1/2 subiecte de didactica specialităţii.
8.Modificarea prevederilor art.38, alin.(4), după cum urmează:„Examenul oral se desfăşoară pe baza unui program stabilit de comisie, astfel încât un candidat să nu susţină mai mult de o probă de examen pe zi. Examinarea candidaţilor se desfăşoară între orele 8,00 şi 20,00.”
9.Modificarea prevederilor art.39, alin.(5), după cum urmează:„Soluţionarea fiecărei contestaţii se decide şi se comunică prin calificativul “admisă” sau “respinsă”. Contestaţia este admisă în cazul în care nota acordată, după contestaţie, este mai mare sau mai mică cu mai mult de 1 punct decât nota acordată la prima evaluare. În caz contrar, contestaţia este respinsă şi rămâne valabilă nota iniţială.
10.Modificarea prevederilor art.44, alin. (2), după cum urmează:(2) Pentru acordarea gradului didactic II personalului didactic cu funcţia de bază în învăţământ şi cu normă întreagă, se cere o vechime la catedră de cel puţin 4 ani de la obţinerea definitivării în învăţământ sau de cel puţin 3 ani pentru personalul didactic care a obţinut definitivatul cu media 10.
11.Modificarea prevederilor art.46, alin.(3), după cum urmează:„Pentru toate categoriile de personal didactic, inspecţiile curente se efectuează de către inspectori şcolari de specialitate de la inspectoratele şcolare sau cadre didactice din corpul de metodişti al inspectoratului şcolar, repartizaţi cu delegaţie. Cadrele didactice care efectuează inspecţiile curente trebuie să aibă cel puţin gradul didactic II şi aceeaşi specializare cu aceea în care candidatul îşi susţine inspecţia specială sau să poată preda specializarea celui inspectat, potrivit Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.”
12.Modificarea prevederilor art.47, alin (1) și (3), după cum urmează:
(1) Înscrierea pentru acordarea gradului didactic II în învăţământ se face pe bază de cerere, însoţită de dosarul de înscriere, în fiecare an, în perioada 1- 31 octombrie, pentru sesiunea din anul şcolar următor, la conducerile unităţilor de învăţământ. Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:
h) dovada privind calificativele acordate în ultimii doi ani şcolari;
i) dovada privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare în ultimii patru ani şcolari;
(3) Dosarele cadrelor didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic II, care îndeplinesc condiţiile legale, vor fi înaintate de către conducerile unităţilor de învăţământ inspectoratelor şcolare, unde vor fi înregistrate.
13.Completarea prevederilor art.48, după cum urmează
(1) Procedura de finalizare a înscrierii candidaţilor din seria curentă, corespunzătoare anului şcolar în care se desfăşoară probele scrise şi orale, cuprinde următoarele acţiuni şi termene:
a) inspectorul şcolar pentru perfecţionare şi formare continuă trimite în fiecare an, până la data de 12 decembrie, instituţiilor de învăţământ centre de perfecţionare, listele candidaţilor care vor susţine examenul pentru acordarea gradului didactic II în anul şcolar respectiv;
b) directorii unităţilor de învăţământ vor transmite inspectoratelor şcolare, în perioada 7-14 iunie a fiecărui an, procesele verbale de inspecţii curente şi speciale derulate în anul şcolar respectiv, în copie autentificată prin ştampila şi semnătura conducătorului unităţii şcolare în care s-a efectuat inspecţia; fiecare proces verbal va fi însoţit de un document din care să rezulte vechimea la catedră a cadrului didactic.
(2) Pentru finalizarea demersurilor premergătoare obligatorii pentru admiterea candidaţilor la susţinerea probelor scrise şi orale din cadrul examenului pentru acordarea gradului didactic II, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, prin inspectorul şcolar pentru perfecţionare şi formare continuă, vor transmite instituţiilor de învăţământ centre de perfecţionare, până la data de 1 iulie, următoarele documente:
a) fişele sintetice cu datele candidaţilor admişi spre a participa la susţinerea probelor scrise şi orale, potrivit specializării pentru care a optat fiecare candidat;
b) dosarele candidaţilor, inclusiv procesele verbale ale inspecţiilor curente şi ale inspecţiei speciale, în copie autentificată prin ştampila şi semnătura conducătorului unităţii şcolare în care s-a efectuat inspecţia;
c) un document cu informaţii privind vechimea la catedră în ani, luni şi zile, pentru candidaţii care au beneficiat de concediu fără plată sau pentru îngrijirea copilului, ori pentru orice alte situaţii care ridică probleme privind vechimea la catedră a candidaţilor.
14.Modificarea prevederilor art.51, alin.(5), după cum urmează:„Pentru toate categoriile de personal didactic, inspecţia specială este efectuată de un inspector de specialitate de la inspectoratele şcolare sau de la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării sau un cadru didactic metodist repartizat cu delegaţie. Cadrul didactic care efectuează inspecţia specială trebuie să aibă cel puţin gradul didactic I şi aceeaşi specializare cu aceea în care candidatul îşi susţine inspecţia specială sau să poată preda specializarea celui inspectat, potrivit Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.”
15.Modificarea prevederilor art.52, în conformitate cu prevederile art. 35 alin.(2) lit.b) și c) din Legea nr.128/1997cu privire la probele pentru obținerea gradului didactic II, după cum urmează:-un test de specialitate și metodica specialtății;-probă orală de pedagogie.
16.Modificarea prevederilor art.59, alin.(2), după cum urmează:Pentru acordarea gradului didactic I personalului didactic cu funcţia de bază în învăţământ şi cu normă întreagă, se cere o vechime la catedră de cel puţin 4 ani de la obţinerea gradului didactic II sau de cel puţin 3 ani pentru personalul didactic care a obţinut gradul didactic II cu media 10.
17.Modificarea prevederilor art.61, alin.(5), după cum urmează:„Calificativul de promovare la inspecţia curentă este foarte bine. Inspecţiile curente promovate sunt valabile patru ani.”
18.Modificarea prevederilor art.62, alin.(3), după cum urmrează:„Dosarele cadrelor didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic I, care îndeplinesc condiţiile legale, vor fi înaintate de către conducerile unităţilor de învăţământ inspectoratelor şcolare, unde vor fi înregistrate.”
19.Modificarea prevederilor art.64, alin.(1), după cum urmează:„Cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic I care, până la obţinerea acestui grad, nu obţin calificativul foarte bine la aprecierile anuale şi la a doua inspecţie şcolară curentă, precum şi cadrele didactice care au fost sancţionate nu pot fi propuse pentru acordarea gradului didactic I.”
20.Completarea Anexei 7-Fişa de evaluare a activităţii didactice în cadrul inspecţiilor curente cu ponderea fiecărui aspect în calificativul acordat, astfel:
A. Proiectarea lecţiei -10%;
B. Desfăşurarea lecţiei (activităţii)-25%;
C. Activizarea elevilor-25%;
D. Evaluarea permanentă -20%;
E. Comportamentul -10% ;
F. Autoevaluarea -10%21.
Completarea Anexelor cu următoarele modele de documente:
-Proces verbal/rapoart scris la inspecţia curentă;
-Raport scris la inspecţia specială pentru acordarea gradului didactic II;
-Raport scris la inspecţia specială pentru acordarea definitivării în invăţământ;
Notă:Proiectul Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar nu reglementează următoarele aspecte:
1.echivalarea creditelor în cazul studiilor universitare finalizate pentru care nu sunt menționate nr. de credite;
2.nr.minim de ore necesare suplinitorilor/cadrelor didactice asociate în anul în care li se efectuează inspecțile speciale pentru definitivarea în învățământ și de acordare a gradelor didactice.
Sursa: Liviu Marian Pop - secretar general FSLI

12 oct. 2009

PROIECT MECI - Metodologia formarii continue a personalului didactic

Având în vedere faptul că joi, 15 octombrie 2009, se va discuta la M.E.C.I., Proiectul METODOLOGIEI FORMĂRII CONTINUE A PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR , vă rugam să ne comunicaţi până miercuri, 14 octombrie 2009, ora 14:00, propunerile dvs. de completare sau modificare ale acestui proiect .
Va multumim!

Calendarul examenului de Bacalaureat, modificat din nou. Prima proba, in februarie

Ordin nr. 5507/06.10.2009 privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat 2010
Calendarul examenului de Bacalaureat 2010 - anexa nr. 1 la OMECI 5507/06.10.2009
Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat 2010 - anexa nr. 2 la OMECI nr.5507/06.10.2009
Atribuţiile membrilor comisiilor de Bacalaureat - anexa nr. 3 la OMECI nr.5507/06.10.2009
......................................................................................................
Ordin nr. 5508/06.10.2009 privind disciplinele şi programele pentru examenul de Bacalaureat 2010
Lista disciplinelor la care se susţine examenul de Bacalaureat 2010 - anexa nr. 1 la OMECI 5508/06.10.2009 privind disciplinele şi programele pentru examenul de Bacalaureat 2010
Programele pentru disciplinele examenului de Bacalaureat 2010 - anexa nr. 2 la OMECI nr. 5508/06.10.2009

10 oct. 2009

Comunicat de presa MMFPS

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a luat act de revendicările formulate de liderii federaţiilor sindicale şi a urmărit cu atenţie întreaga desfăşurare a mitingului bugetarilor care au protestat miercuri, 7 octombrie 2009, în Piaţa Victoriei din Capitală, marcând Ziua Internaţională a Muncii Decente.

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale este preocupat de soluţionarea cât mai urgentă a revendicărilor reprezentanţilor sindicatelor, iar în acest sens, a demarat deja negocierile cu partenerii sociali. Chiar în cursul zilei de marţi, 6 octombrie a.c., în prezenţa premierului Emil Boc, ministrul Muncii, Gheorghe Pogea, şi secretarul de stat în MMFPS, Valentin Mocanu, au purtat discuţii cu liderii celor cinci confederaţii sindicale, reprezentative la nivel naţional, pentru a face o primă analiză cât mai corectă şi coerentă a revendicărilor formulate. În cadrul acestei întâlniri s-a convenit continuarea dialogului social, urmând ca joi, 8 octombrie, să aibă loc noi negocieri care să implice şi patronatele, alături de sindicate şi guvern.

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale îşi reafirmă disponibilitatea de a analiza fiecare propunere avansată de partenerii sociali, pentru a găsi cele mai bune soluţii care să poată fi convenite şi asumate de toate cele trei părţi : guvern, sindicate, patronate.

Totodată, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale precizează că principalele teme ale negocierilor de joi, 8 octombrie, se vor axa pe stabilirea salariului minim garantat în plată pentru 2010 şi analiza evoluţiei acestui indicator până în 2014, precum şi pe elaborarea unor politici de dezvoltare economică sustenabilă. De asemenea, în cadrul dialogului tripartit vor demara negocierile asupra Pactului Naţional pentru Ocupare şi Stabilitate Socială. Acest pact va include o serie de măsuri menite să acorde protecţie şi sprijin salariaţilor, să asigure păstrarea locurilor de muncă în condiţii de sănătate şi securitate şi să impună politici salariale coerente.

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale îşi reafirmă speranţa că partenerii sociali - sindicate şi patronate – vor participa la întregul proces de dialog social şi vor contribui la găsirea celor mai eficiente soluţii care să poată fi puse în practică în actualul context economic şi social.
Direcţia Politici Publice şi Comunicare
7 Octombrie 2009

6 oct. 2009

MITINGUL CONFEDERATIILOR SINDICALE - BUCURESTI 7.10.2009 PALATUL VICTORIA

20.000 de sindicalişti vor cere miercuri, în Piaţa Victoriei, MUNCĂ DECENTĂ
„GUVERNANŢI, GÂNDIŢI-VĂ LA OAMENI!”
Confederaţiile sindicale: CONFEDERAȚIA SINDICATELOR DEMOCRATICE DIN ROMÂNIA, Cartel ALFA, B.N.S. și C.N.S.L.R.-Frăţia organizează miercuri, 7 octombrie 2009, între orele 11.00 – 14.00, o amplă manifestaţie sindicală la Bucureşti, în Piata Victoriei, în faţa sediului Guvernului. La acţiune sunt aşteptaţi să participe peste 20.000 de sindicalişti din întreaga ţară.
Sub sloganul „GUVERNANŢI, GÂNDIŢI-VĂ LA OAMENI!”, sindicaliştii vor protesta împotriva nerespectării, de către Guvernul României, a Planului de măsuri anticriză stabilit de comun acord cu partenerii sociali, la începutul acestui an.
Revendicările celor patru confederaţii sindicale sunt:
• Salariul minim pe economie garantat în plată de: 740 Ron în 2010 la 1.300 Ron în 2014 (minimum 50% din salariul mediu pe economie)!
• Legea salarizării unitare în sectorul bugetar – refacerea grilelor de salarizare în conformitate cu principiile şi criteriile convenite,
• Dezvoltarea economiei naţionale – investiţii în economie şi susţinerea unităţilor economice,
• Pactul pentru ocupare – pentru noi locuri de muncă stabile şi protecţia lucrătorilor,
• Asigurarea protecţiei lucrătorilor aflaţi temporar fără loc de muncă,
• Majorarea pensiilor

Comunicatul Aliantei Bugetarilor din 6.10.2009

ALIANŢA BUGETARILOR alcătuită din:

Federaţia Naţională a Sindicatelor „ALMA MATER”,
Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET”,
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ,
Federaţia „SANITAS” din România,
Alianţa Sindicatelor „SED-LEX”,
Federaţia Sindicatelor din Administraţia Publică „PUBLISIND”,
Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor,
Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual,
Federaţia Sindicatelor din Administraţia Locală şi Centrală din România „COLUMNA”,
Federaţia Naţională a Sindicatelor Libere Tehnic-Economic-Administrativ din unităţile sanitare şi balneare din România;
Federaţia Naţională a Ziariştilor de la AGERPRES
Federaţia „UNITESA” a personalului din învăţământul superior, fără normă didactică,
întrunită în şedinţă pentru a analiza, printre altele, modul în care s-a desfăşurat greva generală din data de 5 octombrie 2009, a constatat faptul că aproximativ 700.000 de salariaţi din învăţământ, sănătate, administraţia publică centrală şi locală, au participat la această acţiune de protest, chiar în condiţiile în care anumiţi conducători de instituţii au făcut presiuni asupra salariaţilor pentru a nu recurge la greva generală.
Alianţa Bugetarilor va participa la mitingul organizat în data de 7 octombrie 2009 de confederaţiile sindicale cu prilejul „Zilei Internaţionale a Muncii Decente”, urmând, în funcţie de decizia pe care o va da Curtea Constituţională în data de 8 octombrie 2009, referitoare la Legea privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice şi raţionalizarea cheltuielilor publice, lege în care se prevede că salariaţii bugetari vor fi trimişi forţat, 10 zile în concediu fără plată, să se stabilească calendarul următoarelor acţiuni de protest.
Secretariatul Tehnic Central al Alianţei Bugetarilor
Bucureşti, 06.10.2009

RETRIBUTIILE PERSONALULUI DIDACTIC IN ANUL 1930


DOCUMENTAREA S-A FACUT LA ARHIVELE STATULUI , FILIALA IALOMITA

SCRISOAREA D-LUI TRAIAN BASESCU ADRESATA CADRELOR DIDACTICE IN ANUL 2004


5 oct. 2009

Internaţionala Educaţiei sustine greva din 5 octombrie

Către Organizaţiile Membre ale Internaţionalei Educaţiei din România, FEN, FSLE, FSI „SPIRU HARET” şi FNS ALMA MATER
30 Septembrie 2009
Dragi colegi,
Internaţionala Educaţiei doreşte să îşi exprime solidaritatea cu organizaţiile afiliate din România, în efortul lor de a proteja şi de a îmbunătăţi salariile şi condiţiile de muncă ale membrilor de sindicat.
Internaţionala Educaţiei este conştientă de dificultăţile cu care organizaţiile membre se confruntă în lupta lor pentru o finanţare mai bună a educaţiei în această perioadă de criză economică. Oricum este esenţial ca federaţiile sindicale să sublinieze contribuţia enormă pe care un proces instructiv-educativ de calitate o are pentru dezvoltarea economică şi socială.În această perioadă, când se confruntă cu asemenea probleme majore, Guvernele au tendinţa de a ignora faptul că ar trebui să construiască viitorul.
Pe data de 5 Octombrie 2009, cu ocazia Zilei Mondiale a Educaţiei, salariaţii din învăţământ din întreaga lume le vor reaminti guvernelor lor de nevoia de a oferi cetăţenilor lor educaţie de calitate prin intermediul unei resurse umane de calitate.
În acest context, investiţia în cadrele didactice şi în celelalte categorii de salariaţi din educaţie, la toate nivelurile, reprezintă o parte esenţială a investiţiilor în dezvoltarea serviciilor educaţionale. Fără salarii realiste, tinerii nu vor fi atraşi către catedră, iar cadrele didactice cu experienţă vor părăsi sistemul.Internaţionala Educatiei susţine eforturile dumneavoastră de a menţine şi de a îmbunătăţi salarizarea personalului din învăţământ şi vă doreşte succes la greva organizată în data de 5 Octombrie. Este un mod potrivit de a întâmpina Ziua Mondială a Educaţiei.
Al dumneavoastră sincer,
Fred van Leeuwen,
Secretar General

2 oct. 2009

5 OCTOMBRIE - GREVA GENERALA A BUGETRAILOR

Având în vedere faptul că Guvernul României a încălcat punctele 1; 2 şi 5 din Acordul semnat în data de 06.05.2009 între reprezentanţii acestuia şi cei ai federaţiilor sindicale din învăţământ, în temeiul punctului 10, a aceluiaşi Acord, care prevede că „ În cazul în care nu se vor respecta termenii acestui Acord, sindicatele din învăţământ îşi rezervă dreptul de a relua acţiunile de protest”, în data de 5 octombrie 2009, va fi grevă generală în unităţile de învăţământ ale căror organizaţii sindicale sunt afiliate la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ.

1 oct. 2009

CE SPORURI MAI RĂMÂN DE LA 1 IANUARIE 2010

1. În învăţământ, în afara criteriilor generale de salarizare, se vor avea în vedereşi criteriile specifice prevăzute la art. 49 alin. (1), respectiv art. 87 şi 88 din Legeanr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
2. În cadrul tranşelor de vechime recunoscută în învăţământ de până la 20 deani, diferenţierea salariilor de bază se face pe gradaţiile corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
3. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării împreună cu instituţiile de învăţământ şi sindicatele vor stabili coeficienţii de ierarhizare pentru funcţiile deconducere, pe grade, prin ordin al ministrului, în funcţie de criterii: număr personal, elevi/studenţi, categorii de unităţi etc.
4. Personalul didactic calificat de predare care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate primeşte o indemnizaţie de până la 20% din salariul de bază, în raport cu zona geografică respectivă. Diferenţierea pe zone şi localităţi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
5. Personalul didactic de predare din învăţământul special beneficiază de o indemnizaţie de până la 15% din salariul de bază.
6. Personalul didactic din învăţământ beneficiază de gradaţia de merit, acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv al instituţiei de nivel superior şi reprezintă 25% din salariul de bază. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani.
7. (1) Sporul de stabilitate prevăzut la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997,cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul didactic de predare şi didactic auxiliar, este cuprins în coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la toate gradaţiile din cadrul tranşelor de vechime recunoscută în învăţământ, respectiv la toate gradaţiile corespunzătoare gradelor/treptelor profesionale.
(2) Pentru personalul didactic şi didactic auxiliar care nu îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea sporului de stabilitate până la împlinirea vechimii neîntrerupte în învăţământ de peste 10 ani, salariile de bază se vor stabili pe baza coeficienţilor de multiplicare micşoraţi prin împărţire la 1,15.Dacă prin împărţirea la 1,15, personalului trecut în alte gradaţii, tranşe devechime recunoscută în învăţământ sau la un nou grad/treaptă profesională nu i se poate asigura salariul de bază avut, acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de bază până când i se poate asigura o creştere a acestuia, în condiţiile legii.
(3) Sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, stabilit în conformitate cuprevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, este cuprins în coeficienţii de ierarhizare, pentru personalul didac ticauxiliar, la gradele/treptele profesionale, precum şi pentru personalul didactic depredare până la tranşa de vechime recunoscută în învăţământ, de 25 ani în învăţământul preuniversitar, respectiv de 30 ani în învăţământul universitar.
(4) Sporurile prevăzute la alin. (1) şi (3) se acordă şi personalului din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi din organele de specialitate ale acestuia, altul decât cel didactic.
(5) Pentru perioada cât acest personal beneficiază de majorarea salariului debază în conformitate cu Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară apersonalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile alin. (4) nu se aplică.(6) Prevederile art. 50 alin. (1) şi ale art. 90 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică numai pentru profesorii universitari şi pentru profesorii I, cu gradul didactic I, institutorii şi învăţătorii cu gradul didactic I din învăţământul preuniversitar.
8. Salariul de merit este cuprins în coeficienţii de multiplicare, pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, la toate gradaţiile prevăzute la tranşele de vechime recunoscută în învăţământ şi la gradele/treptele profesionale.
9. Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practica pedagogică pentru pregătirea viitoarelor educatoare şi a viitorilor învăţători, institutori şi profesori beneficiază de un spor de 10 - 25% din salariul de bază, în raport cu timpul efectiv lucrat şi calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
10. Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi în învăţământul primar primeşte un spor la salariul de bază pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată, potrivit art. 8 lit. b) din Hotărârea Guvernuluinr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare.Mărimea concretă a sporului se stabileşte după cum urmează:
- pentru 2 clase elevi - 5%;
- pentru 3 clase elevi - 7%;
- pentru 4 clase elevi - 10%.
11. Personalul didactic de predare care îndeplineşte funcţia de diriginte, învăţătorii, institutorii şi educatoarele primesc o indemnizaţie de 0,25 din valoarea coeficientului 1,00, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
14. Personalul didactic beneficiază de dreptul la concediul de odihnă, potrivitart. 103 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
15. Personalul didactic beneficiază, în caz de deces, de un ajutor acordat celor îndreptăţiţi în cuantum de cinci salarii ale persoanei decedate, din bugetul asigurărilor sociale de stat.
16. Personalul didactic de predare poate fi salarizat şi prin plata cu ora sau prin cumul, conform prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică prevăzută la art. 43 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
17. În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate personalului salarizat, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:
a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15 % dinsalariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
b) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază,corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor,precum şi condiţiile de acordare ale acestora se stabilesc prin regulament de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor şi cu avizul comun al Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
18. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

Comunicatul ALIANTEI BUGETARILOR din 01.10.2009

Având în vedere faptul că Guvernul României se face vinovat de:
- Scăderea veniturilor majorităţii angajaţilor bugetari, prin Legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
- Trimiterea în concediu neplătit, timp de zece zile, a salariaţilor din domeniul public, în perioada octombrie- decembrie 2009.
- Concedierea, în perioada următoare, a unui număr mare de salariaţi din domeniul bugetar,
ALIANŢA BUGETARILOR alcătuită din:
Federaţia Naţională a Sindicatelor „ALMA MATER”,
Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET”,
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ,
Federaţia „SANITAS” din România,
Alianţa Sindicatelor „SED-LEX”,
Federaţia Sindicatelor din Administraţia Publică „PUBLISIND”,
Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor,
Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual,
Federaţia Sindicatelor din Administraţia Locală şi Centrală din România „COLUMNA”,
Federaţia Naţională a Sindicatelor Libere Tehnic-Economic-Administrativ din unităţile sanitare şi balneare din România;
Federaţia Naţională a Ziariştilor de la AGERPRES
Federaţia „UNITESA” a personalului din învăţământul superior, fără normă didactică,
anunţă că:

1.Peste 750.000 de salariaţi din învăţământ, sănătate şi administraţie publică şi-au dat adeziunea pentru participarea la greva generală din data de 5 octombrie 2009.
2. În data de 7 octombrie 2009 vor participa la mitingul de protest organizat de confederaţiile sindicale.

Secretariatul Tehnic Central al Alianţei Bugetarilor
Bucureşti, 01.10.2009