20 mar. 2012

SEDINTA CU LIDERII DE SINDICAT, Marti, 27.03.2012, ora 14

Comunicat

               Miercuri, 14 martie 2012, a avut loc dezbaterea organizată de Sindicatul Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean, la solicitarea FSLI pe tema curriculum-ului propus de MECTS pentru clasa pregătitoare. Acest curriculum cuprinde 9 programe, plan-cadru şi un document de progresie a competenţelor pentru ciclul achiziţiilor fundamentale, adică un pachet reglator de peste 100 de pagini pe care „norocosul” învăţător va trebui să fie abilitat temeinic, mai ales că va preda fără manuale.
              La o lectură atentă, impresia de document didactic serios care transpare din notele de prezentare începe să se destrame. O educatoare participantă la dezbaterea noastră ne-a mărturisit convingerea că ne aflăm în faţa unei colecţii de perle alcătuită de oameni care nu lucrează în sistem, deci îşi pot permite ficţiuni didactice.
             La clasa a II-A la matematică sunt prinse în progresie competenţe care nu se predau, precum cele legate de operaţiile de înmulţire şi împărţire. S-a pus şi problema din ce vor vor fi evaluati elevii la final de ciclu al achiziţiilor fundamentale. In Legea educatiei nationale la art. 74 (20) se prevede evaluarea competentelor fundamentale de scris-citit si matematică la finele clasei a II-a. In planul cadru însă la clasa a II-a apar ca discipline integrate Matematica si Explorarea mediului, iar nu matematica pur şi simplu.
               La această disciplină integrată copiilor de 6 ani li se cere să distingă între formele plane şi cele spaţiale, să intuiască mulţimea vidă, să-şi organizeze explorarea mediului pe baze matematice, apelând mereu la relaţii, regularităţi, mărimi şi măsuri, ca şi cum mediul înconjurător ar fi întotdeauna măsurabil, cuantificabil şi asimilat prin regularităţi matematice. Apelul permanent la numeraţie şi geometrie în perceperea mediului riscă să formeze clişee de percepţie care să dăuneze creativităţii copilului. Fără îndoială cele mai inteligenţi şi mai culţi din Europa, odraslele românilor vor jongla din clasa pregătitoare cu informaţii despre procesele Pământului, forţe, electricitate, unde şi vibraţii. Culmea subtilităţii, li se cere recunoasterea zilelor saptamânii, de parcă fiecare dintre ele ar avea insuşiri specifice, probabil de tipul „luni nici iarba nu creşte”. Dar să nu fim răi, probabil este vorba de recunoaşterea nominală, prin apelul la mitologia greco-romană sau creştină. Micul erudit, întors acasă, va povesti părinţilor aventurile lui Mercur şi ale Venerei.
                La religie se cere explicarea credinţei în Sfânta Treime, o dificultate teologică pe care adesea nu o înţeleg nici adulţii, cunoscută în istoria creştinismului drept teza Filioque, folosită drept pretext pentru marea schismă. Iată ce teologie înaltă li se propune prichindeilor de 6 ani. Tot profesorii de religie au remarcat obtuzitatea maniheistă a formulărilor din programă, de exemplu la competenţa 2.2. Cităm „Programa abundă în formulări care presupun o dihotomie bine-rău aplicată la fiecare competenţă şi care poate genera un spirit critic păgubitor pentru o vârstă fragedă. Deşi exemplele de învăţare propuse fac apel la toleranţă, o competenţă care permite prin formularea ei accentuarea diferenţelor dintre oameni sau etichetarea lor după diferite aspecte, ar putea forma noţiuni şi atitudini discriminatorii, precum superioritate versus inferioritate. Or mesajul biblic este tocmai opus acestor tendinţe, afirmând unitatea şi frăţietatea tuturor în Hristos. Competenţa 2.2. nu are ce căuta în educaţia micului creştin, care dimpotrivă ar trebui să înveţe că, în ciuda unor diferenţe care există între noi oamenii şi care dovedesc unicitatea fiecăruia, totuşi în faţa lui Dumnezeu suntem fiii, trataţi în mod egal, ai Aceluiaşi Tată Ceresc.”
                La comunicare în limba română, numeroase competenţe specifice presupun dezvoltarea auzului fonematic şi introducerea unor reguli de ortoepie cu care elevii au dificultăţi chiar şi în clasele de gimnaziu. Pentru a putea viza totuşi asemenea competenţe evident valoroase, la dezbaterea din 14 martie, Clujul a propus introducerea la fiecare lecţie a unui moment logopedic care are însă nevoie el însuşi de o subprogramă, deci a fost dezvoltat prin trei competenţe specifice noi însoţite de exemple de învăţare valoroase care nu creează riscul supraîncărcării programei, deoarece aceste competenţe specifice nu fac decât să dea mai multă rigoare celor deja existente.. Dar în momentul în care profesorii de limba română au citit în programă că micul şcolar de 6 ani va trebui să folosească formule specifice pentru exprimarea intenţiilor, gândurilor şi sentimentelor, au rămas perplecşi. Câţi dintre adulţi sunt suficient de asertivi, pentru a reuşi să-şi formuleze convingător şi neechivoc intenţiile gândurile şi sentimentele? Câtor bărbaţi nu le-a trecut viaţa fără să reuşească să-şi exprime sentimentele faţă de partenera de viaţă? Câţi slujbaşi n-au trăit decenii cu capul plecat, visând inutil că îi vor spune odată şi odată şefului tot ce au pe suflet faţă de el? Câte milioane de oameni nu reuşesc să ia atitudine faţă de puternicii zilei care îi umilesc şi îi aduc la sapă de lemn?

Sinteză alcătuită de prof. Vladimir Pop, membru al Biroului Operativ al S.L.I.P.C.

17 mar. 2012

Audiere publica, 21 martie 2012, BUCURESTI

CHEMARE LA ACŢIUNE !
AUDIERE PUBLICĂ
Bucureşti, 21 martie 2012 – Hotel Royal, ora 15 00
site oficial: www.statuldedrept.blogspot.com


În România s-a ajuns în situaţia în care sute de hotărâri judecătoreşti irevocabile, obţinute de salariaţii bugetari, vor fi executate abia după opt ani, în 2016.
Considerând că o asemenea situaţie este incompatibilă cu principiile statului de drept, vă propunem să vă alăturaţi campaniei noastre !
După 1989, drumul României către redobândirea statutului de democraţie autentică şi stat de drept s-a redeschis. Cel puţin teoretic, ţara noastră dispune de un cadru constituţional şi de instituţii care asigură colaborarea şi supravegherea reciprocă dintre cele trei puteri ale statului.
În ultimii ani însă, nu de puţine ori, tot mai multe voci din spaţiul public atrag atenţia asupra declanşării unui proces de degradare a fundamentului statului de drept. Cele mai multe critici se îndreaptă împotriva utilizării în mod excesiv a reglementării prin ordonaţe de urgenţă ale guvernului şi prin procedura asumării răspunderii. Parlamentul, ca unică putere legiuitoare, este redus, astfel, la o simplă anexă a guvernului.
Mai grav, prin acelaşi tip de mecanisme, dominaţia puterii executive s-a impus în ultima perioadă, direct sau indirect, şi asupra puterii judecătoreşti.
Cel mai elocvent exemplu în acest sens este acela al legii care prelungeşte efectele unei ordonaţe de urgenţă prin care se suspendă, practic, aplicarea unor hotărâri judecătoreşti devenite executorii - Legea nr. 230/2011. Executarea hotărârilor judecătoreşti, unele dintre acestea obţinute înaite de 2008, este eşalonată până în 2016.
Prin aceasta, se depăşesc cu mult exigenţele de rezonabilitate pe care le reclamă garanţiile instituite prin Constituţia României dar, mai ales, prin art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului şi art. 1 din Primul protocol adiţional.
Astfel, sunt prejudiciaţi din punct de vedere economic, social şi moral, pe termen lung, salariaţi din educaţie, sănătate, justiţie, ministerul de interne, precum şi largi categorii de funcţionari publici.
Ca reacţie la situaţia creată, a luat naştere Coaliţia Naţională pentru Statul de Drept, ai cărei membri fondatori sunt: Sindicatul Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Constanţa; Liga Consilierilor Juridici din Judeţul Constanţa; Centrul Regional de Resurse pentru ONG-uri; Centrul pentru Resurse Civice; Asociaţia Educatoarelor şi Institutorilor din Grădiniţele Constănţene; Asociaţia pentru Calitate şi Cooperare în Educaţie; Asociaţia Pro Democraţia - Club Brăila (site oficial: www.statuldedrept.blogspot.com )


Alătură-te Coaliţiei Naţionale pentru Statul de Drept !

Legea privind eşalonarea plăţilor până în 2016 a fost declarată constituţională, dar controversele şi tensiunile din spaţiul public se menţin.
Coaliţia Naţională pentru Statul de Drept respectă decizia Curţii Constituţionale, dar consideră, totuşi, că o asemenea situaţie este incompatibilă cu principiile statului de drept. Măcar şi pentru simplul fapt că, odată precedentul creat, este firesc să ne întrebăm cu toţii: Ce autoritate şi ce mecanism constituţional mai pot garanta că acest termen de 8 ani nu va fi prelungit ulterior ?
Pentru aceasta, Coaliţia Naţională pentru Statul de Drept a declanşat o campanie menită să identifice soluţii care ar putea permite plata drepturilor câştigate de salariaţii bugetari prin hotărâri judecătoreşti.
Într-o democraţie autentică, influenţarea deciziilor politice care afectează viaţa socială şi economică a cetăţenilor se realizează prin implicarea societăţii civile, ca un mecanism reglator, complementar celor instituite constituţional. Este un exerciţiu democratic fundamental.

Vă invităm, prin urmare, să vă alăturaţi campaniei noastre:
 - fie prin aderarea la această coaliţie, ca partener, până la data de 15 martie 2012
 - fie prin depunerea/transmiterea unei depoziţii în cadrul audierii publice pe care o vom organiza în data de 21 martie 2012, la Bucureşti (depoziţia trebuie depusă/transmisă până la data de 15 martie 2012)

Depoziţia reprezintă punctul dumneavoastră de vedere faţă de una dintre soluţiile propuse de noi, dar se poate constitui şi într-o soluţie proprie, construită pe baza argumentelor dumneavoastră.


SOLUŢII / MODALITĂŢI DE PLATĂ PE CARE LE PROPUNEM
1. Plata integrală, fără eşalonare (abrogarea Legii care eşalonează plăţile până în 2016);
2. Plata în cel mult trei tranşe;
3. Compensarea sumelor datorate prin scutirea de impozitul pe venit (scutirea de impozitul pe venit / alte taxe şi contribuţii până la concurenţa sumelor datorate);
4. Compensarea sumelor datorate prin acordarea unor bonuri de tezaur pentru beneficiarii hotărârilor judecătoreşti.

Consideraţi a fi viabile soluţiile propuse de Coaliţia Naţională pentru Statul de Drept? De ce? (vă rugăm să
argumentaţi opinia dvs.)
Ce soluţii alternative propuneţi pentru soluţionarea acestei probleme?
Care ar fi, în opinia dumneavoastră, termenul rezonabil de soluţionare ?
Audierea publică este o procedură transparentă, de colectare de opinii, prin care orice grup, organizaţie, instituţie şi persoană interesată îşi poate aduce contribuţia la definirea şi identificarea celei mai viabile soluţii pentru problema pusă în discuţie.
Opinia dumneavoastră (depoziţia), formulată în scris, va fi prezentată în cadrul audierii publice, fie direct de dumneavoastră, fie de un reprezentant desemnat, după ce a fost transmisă, până la data 15 martie 2012, la adresa de e-mail statuldedrept@gmail.com sau pe fax, la nr. 0241-617022.
Opiniile colectate prin procedura de audiere publică vor fi sintetizate într-un raport întocmit de o comisie de experţi neutră, echidistantă şi independentă.
Raportul comisiei de experţi va fi prezentat într-o conferinţă de presă, organizată în termen de două săptămâni de la data audierii publice, fiind transmis ulterior tuturor participanţilor.
Raportul comisiei de experţi va fi înaintat decidenţilor politici: Parlament, Guvern, ministere de specialitate etc
Detaliile şi documentele campaniei pot fi consultate pe www.statuldedrept.blogspot.com

Până la data de 29 februarie 2012, s-au alăturat campaniei:
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ
Academia de Advocacy
Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind

Lista partenerilor rămâne deschisă până la data de 15 martie 201213 mar. 2012

FSLI dezbate miercuri, 14 martie 2012, proiectele programele pentru clasa pregatitoare

Campania FSLI - Educatia pe locul I- pentru noi dezbaterea nu inseamna vorbe ci soutii


Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant organizeaza miercuri, 14 martie 2012, la nivel national dezbaterea publica cu privire la proiectele programelor scolare pentru clasa pregatitoare.

Astfel in peste 20 de judete ale tarii si 3 sectoare ale Bucurestiului vor avea loc aceste dezbateri. La aceste dezbateri vor participa peste 600 de profesori invatamant primar si prescolar, in special cei care urmeaza se lucreze la clasa sau grupa pregatitoare. Mentionam ca procesul instructiv educativ nu va fi afectat de catre aceste dezbateri.

PROIECTELE pentru dezbatere sunt:
- Programele şcolare pentru clasa pregătitoare
- Planul-cadru pentru clasa pregătitoare şi clasele I şi a II-a din învăţământul primar
- Progresia competenţelor în Ciclul achiziţiilor fundamentale

Raportul dezbaterii cu problemele identificate va fi inaintat saptamana viitoare condcerii MECTS .

Presedinte FSLI
Simion Hancescu

8 mar. 2012

Dezbatere SLIPC - programe clasa pregatitoare

Stimati colegi,

In data de 29.02.2021, M.E.C.T.S. a publicat pe site pentru dezbatere PROIECTELE:
- Programele şcolare pentru clasa pregătitoare
- Planul-cadru pentru clasa pregătitoare şi clasele I şi a II-a din învăţământul primar
- Progresia competenţelor în Ciclul achiziţiilor fundamentale

Miercuri 14 martie 2012, intre orele 14-17, S.L.I.P.C. organizeaza o dezbatere publica pe aceste trei proiecte la sediul S.L.I.P.C., P-ta Stefan cel Mare nr. 4, etaj I, sala 101 (Amfiteatru).
Invitam pe toti cei interesati, cu atat mai mult educatoarele, invatatoarele, prof. ciclul primar si preprimar ce vor preda la aceste clase pregatitoare si carora va rugam sa le puneti la dispozitie materialele atasate (proiectele se afla pe mailul unitatii de invatamant / a liderului de sindicat sau aici:
http://www.slipc.ro/date/comunicate_slipc/materiale%20dezbatere%20-programe%20cls%20%20pregatitoare.rar 
Raportul dezbaterii cu problemele identificate va fi trimis pana vineri 16 martie 2012 la F.S.L.I., care, in saptamana 18-24 martie doreste sa depuna un material cu aceste propuneri catre M.E.C.T.S., dupa ce sunt analizate de coordonatorii departamentului de invatamant primar si prescolar al federatiei.

Pentru aceasta, va rugam sa ne comunicati pana vineri, 10.03.2012, ora 12, cate persoane vor participa din unitatea dvs. de invatamant la aceasta dezbatere.


Va multumim,
Prezidiul S.L.I.P.C.,
Presedinte, prof. Lucia Cojocaru
Vicepresedinte, prof. Vioara Temian

6 mar. 2012

Indicele lunar al preturilor de consum

Indicele lunar al preturilor de consum (octombrie 2008 - decembrie 2011)  - util la calculul / plata drepturilor salariale castigate prin sentinte judecatoresti definitive si IREVOCABILE.

Conform Legii 230/2011 pt aprobarea OUG 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar :
(...)
Art. 1.
(1)Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii pana la data de 31 decembrie 2011, se va realiza dupa o procedura de executare care incepe astfel:
a) in anul 2012 se plateste 5% din valoarea titlului executoriu;
b) in anul 2013 se plateste 10% din valoarea titlului executoriu;
c) in anul 2014 se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;
d) in anul 2015 se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;
e) in anul 2016 se plateste 35% din valoarea titlului executoriu.
(...)

1 mar. 2012

Proiect - programe scolare clasa pregatitoare

MECTS a publicat miercuri, 29 februarie, pe pagina web proprie, www.edu.ro, pachetul curricular destinat clasei pregătitoare . (download)
 Acesta conţine programele şcolare pentru clasa pregătitoare, precum şi planul-cadru aferent primelor clase ale învăţământului primar.

Documentele sunt supuse dezbaterii publice, astfel încât toţi cei interesaţi pot contribui cu propuneri constructive, trimise la adresa de e-mail clasapregatitoare@medu.edu.ro sau, în scris, pe adresa MECTS (str. General Berthelot nr. 28-30, Bucureşti, sector 1, cod 010168). Opiniile vor fi primite începând de joi, 1 martie 2012, timp de două săptămâni.

De asemenea, asteptam propunerile voastre de modificare/completare a programelor scolare si la adresa de mail a SLIPC slipcluj@gmail.com .
Va multumim!