27 mai 2010

Guvernul a finalizat proiectele de lege prin care strânge cureaua bugetarilor VEZI DOCUMENTELE

Guvernul a finalizat proiectele de lege prin care vor fi aplicate măsurile de austeritate. Acestea includ reducerile care vor fi aplicate bugetarilor, pensionarilor şi şomerilor. Măsurile prevăzute sunt valabile în perioada 1 iunie 2010 - 1 ianuarie 2011

Adresa catre MECTS
COMUNICAT DE PRESA

F.S.L.I. F.S.I. „SPIRU HARET” F.E.N. F.N.S. „ALMA MATER”
Federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ – Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET”, Federaţia Educaţiei Naţionale şi Federaţia Naţională Sindicală „ALMA MATER” – au luat act de presiunile exercitate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului asupra membrilor de sindicat, prin intermediul conducerilor inspectoratelor şcolare şi unităţilor/instituţiilor de învăţământ, în vederea blocării participării acestora la greva generală care debutează în data de 31 mai 2010.
În egală măsură, federaţiile sindicale au luat act şi de intenţiile ministerului şi inspectoratelor şcolare de a-i înlocui pe membrii de sindicat participanţi la grevă cu alte persoane, în vederea desfăşurării examenelor naţionale.
Atragem atenţia că dreptul la grevă este prevăzut şi garantat de Constituţia României, de legislaţia în vigoare, precum şi de pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale în materie, ratificate de România sau la care România este parte. Astfel, toate presiunile exercitate de M.E.C.T.S. şi conducerea instituţiilor din subordine sunt ILEGALE şi ne rezervăm dreptul de a formula plângeri penale împotriva persoanelor care se fac vinovate de exercitarea acestor presiuni.
În plus, potrivit art. 53 teza a II-a din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, „conducerea unităţii nu poate încadra salariaţi care să îi înlocuiască pe cei aflaţi în grevă”. În consecinţă, înlocuirea membrilor de sindicat participanţi la grevă cu alte persoane, este de asemenea ILEGALĂ.
Bucureşti, 27 mai 2010
Preşedinte F.S.L.I Aurel CORNEA
Preşedinte F.S.I. „SPIRU HARET” Gheorghe ISVORANU
Preşedinte F.E.N. Constantin CIOSU
Preşedinte F.N.S. „ALMA MATER” Anton HADĂR

26 mai 2010

Principalele modificări aduse de noul Cod fiscal - 1 iunie 2010

* Notă: Modificările apar momentan în proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea Codului Fiscal. Textul va fi actualizat funcţie de eventualele schimbări ce ar putea interveni până la publicarea Ordonanţei.
Nu erau impozitate, dar vor fi:
- Veniturile din dobânzi, tichetele de masă, salariile compensatorii şi veniturile programatorilor
- Veniturile din salarii pentru activităţii de creare de programe pentru calculator.
- Venituri din dobânzi la depozitele la vedere/conturile curente.
- Venituri din dobânzile din sistemul economisire creditare în domeniul locativ.
- Venituri sub forma dobânzilor bonificate la depozitele clienţilor constituite în baza legislaţiei privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ .
- Tichetele de masă
- Tichetele de creşă
- Tichetele de vacanţă
- Tichetele cadou
- Plăţile compensatorii, calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a concedierilor colective.
- Plăţile compensatorii, calculate pe baza salariului mediu net pe economie, primite de personalul civil din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională la încetarea raporturilor de serviciu, ca urmare a restructurărilor.
- Plăţile compensatorii, calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate personalului militar trecut în rezervă în urma restructurărilor.
- Ajutoarele stabilite în raport cu solda lunară netă, acordate acestuia la trecerea în rezervă sau direct în retragere cu drept de pensie sau celor care nu îndeplinesc condiţiile de pensie, precum şi ajutoare sau plăţi compensatorii primite de poliţişti aflaţi în situaţii similare, al căror cuantum se determină în raport cu salariul de bază lunar net, acordate potrivit legislaţiei în materie.
- Câştigurile de la Bursă – impozit anticipat de 10%
- De la 1 iunie, va dispărea impozitul de 1% pe câştigurile din tranzacţii cu acţiuni realizate în acest an.
- Astfel că vor exista două tipuri de calcul al impozitului realizat din tranzacţii cu valori mobiliare.
- Pentru perioada 1 ianuarie 2010 – 31 mai 2010 se determină câştigul net aferent acestei perioade în funcţie de perioada de deţinere (365 de zile) şi se asimilează câştigului net anual.
- Pentru perioada 1 iunie 2010 – 31 decembrie 2010 se determină câştigul net aferent perioadei indiferent de perioada de deţinere şi se asimilează câştigului net anual. Câştigul net asimilat câştigului net anual se determină ca diferenţă între câştigurile şi pierderile înregistrate pe fiecare din cele două perioade ale anului 2010.
- Impozitul aferent câştigurilor nete aferente fiecăreia din cele două perioade se determină astfel:
- Pentru perioada 1 ianuarie 2010 – 31 mai 2010 prin aplicarea cotelor de impunere de 1% şi respectiv 16% (în funcţie de perioada de deţinere a titlurilor) la câştigul net aferent perioadei, asimilat câştigului net anual.
- Pentru perioada 1 iunie 2010 – 31 decembrie 2010 prin aplicarea cotei de impunere de 16% la câştigul net aferent perioadei, asimilat câştigului net anual. Pierderile nete aferente celor două perioade se reportează în anul următor.
- Începând din 2011, cota de impunere a veniturilor obţinute din transferul titlurilor de valoare va fi de 16%, cu impunere anticipată în timpul anului de 10%, pentru persoane fizice rezidente.
Creşte impozitul pe casă
- Impozitul pe clădiri se majorează cu 30%, faţă de cota actuală, pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu a contribuabilului.
-Pentru ce-a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu (deci cea de-a treia proprietate a contribuabilului), impozitul creşte cu 100%. Pentru “cea de-a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu”, impozitul creşte cu 200%.
- Atenţie! Majorările se vor aplica doar locuinţelor care nu sunt închiriate.
- Deducerile la drepturile de autor scad de la 40% la 20%
- Pragul de cheltuieli deductibile pentru cei plătiţi pe drepturi de autor va fi scăzut de la 40% la 20%. Va fi păstrată impozitarea anticipată de 10%, aplicată acestor venituri în fiecare lună.

Lista finală a măsurilor de austeritate

(...)

Vor fi afectate de măsurile de austeritate:
- renta viageră a sportivilor scade cu 25%
- bursele de cercetare cu 25%
- indemnizaţiile oamenilor de ştiinţă scad cu 25 %
- salariile preoţilor scad cu 25%
- salariile bugetarilor scad cu 25%
- pensiile scad cu 15%
- indemnizaţia pentru creşterea copilului scade cu 15%
- ajutorul de şomaj va fi mai mic cu 15%
Sunt eliminate:
- subvenţiile pentru încălzire
- biletele de odihnă pentru pensionari
- trusoul pentru nou-născuţi
- ajutorul pentru tinerii căsătoriţi
- facilităţile de transport pentru pensionari şi profesori
- al 13-lea salariu
Se impozitează:
- tichetele cadou, de creşă, de vacanţă şi de masă
- dobânzile la depozitele la vedere/conturi curente şi la termen
- plăţile compensatorii
- salariile programatorilor

Premierul a enumerat categoriile sociale care NU vor fi afectate de măsurile de austeritate:
- Reducerile anunţate nu afectează salariul minim pe economie. Nimeni nu va primi în mână în România un salariu mai mic de 600 de lei şi după aplicarea măsurilor de austeritate.
- Este păstrată pensia socială minimă garantată de 350 de lei. Nimeni în România nu va avea o pensie sub această sumă. "O vom coserva pentru a-i proteja pe cei care sunt cei mai vulnerabili în societatea românească", a spus Boc.
- Este păstrat venitul minim garantat, în funcţie de numărul membrilor familiei, ca o formă de prevenire a sărăciei extreme.
- Nu sunt afectate multe prestaţii sociale importante care vizează diverse categorii ale populaţiei. 35 de prestaţii sociale nu sunt afectate de măsurile de austeritate.
- Măsurile de austeritate nu afectează alocaţia pentru copii. "Orice copil benificiază până la 2 ani de o alocaţie din partea statului. Alocaţia până la vârsta legală este asigurată în continuare. Până la doi ani, se menţine şi plata alocaţiei de 200 de lei. După doi ani, este de 42 de lei", a precizat premierul.
- Indemnizaţia pentru mame va fi redusă cu 15%, dar nu va fi mai puţin de 600 de lei, plus 200 de lei pentru fiecare copil până la doi ani. Nicio mămică nu primeşte mai puţin de 800 de lei.
- Nu este afectată alocaţia complementară pentru copiii, monoparentală, de plasament, pentru copiii cu handicap, stimulentul de copil, indemnizaţiile pentru creştere pentru copii cu handicap, indemnizaţia de hrană HIV SIDA, indemnizaţia persoanelor cu handicap grav. Bugetele pentru handicap nu sunt afectate.
- Ajutoarele pentru refugiaţi nu sunt afectate, pensiile invalizilor, veteranilor, indemnizaţiile persoanelor persecutate politic nu sunt afectate, abonamentele telefonice pentru veteranii de război.
- Artiştii şi pensionarii care lucrează în mediul de creaţie nu sunt afectaţi.
- Bursele studenţilor şi ale elevilor nu sunt afectate.
- Guvernul îşi va asuma răspunderea în faţa Parlamentului pentru două proiecte de lege, dintre care unul va conţine măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare, iar al doilea proiect va reglementa recalcularea pensiilor. Proiectele de lege vor fi transmise Parlamentului după avizul CES.
Măsurile de austeritate sunt aplicate până la 31 decembrie 2010, în condiţiile în care din 2011 vor fi aplicate Legea pensiilor şi modificările la Legea salarizării.

Sursa: http://www.realitatea.net/lista-finala-a-masurilor-de-austeritate--cine-sufera--cine-scapa_715536.html

GREVA GENERALA INCEPAND CU 31.05.2010


21 mai 2010

ISJ CLUJ SI MECTS INCEP INTIMIDAREA!

ACEASTA ADRESA A FOST TRIMISA UNITATILOR DE INVATAMANT DIN JUDETUL CLUJ SI NU A FOST POSTATA PE SITE-UL INSPECTORATULUI SCOLAR.

Guvernul a amanat prin OUG nr. 45/2010 plata sumelor din titluri executorii pentru drepturile salariale bugetare

OUG 45/2010 pentru modificarea art. 1 din OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Luand in considerare dificultatile intampinate pana in prezent in ceea ce priveste executarea hotararilor judecatoresti Avand ca obiect drepturi de natura salariaLa stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar,
avand in vedere influenta substantiala asupra bugetului de stat pe anul 2010 pe care o are executarea, in conditiile dreptului comun, a titlurilor executorii emise anterior Intrarii in vigoare a prezentei Ordonante de urgenta, avand in atentie necesitatea instituirii unor reglementari speciale, cu aplicabilitate limitata in timp, privind executarea silita a hotararilor judecatoresti prin care au fost acordate anumite drepturi salariale pentru personalul din sectorul bugetar, Tinand seama de faptul ca nepromovarea prezentei ordonante de urgenta ar avea drept consecinta imposibilitatea mentinerii echilibrelor bugetare si in mod implicit nerespectarea angajamentelor interne si internationale asumate de Guvernul Romaniei, inclusiv in ceea ce priveste nivelul deficitului bugetar, in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Art. I
Articolul 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 416 din 18 iunie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La alineatul (1), literele a)—c) vor avea urmatorul cuprins:
"a) in anul 2012 se plateste 34% din valoarea titlului executoriu;
b) in anul 2013 se plateste 33% din valoarea titlului executoriu;
c) in anul 2014 se plateste 33% din valoarea titlului executoriu.”
2. Alineatul (1^1) se abroga.
Art. II(1) Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se realizeaza astfel:
a) in anul 2012 se plateste 34% din valoarea titlului executoriu;
b) in anul 2013 se plateste 33% din valoarea titlului executoriu;
c) in anul 2014 se plateste 33% din valoarea titlului executoriu.
(2) In cursul termenului prevazut la alin. (1) orice procedura de executare silita se suspenda de drept.
(3) Sumele prevazute la alin. (1) platite in temeiul prezentei ordonante de urgenta se actualizeaza cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica.

20 mai 2010

Negocierile dintre Guvern şi sindicate au eşuat. Urmează greva generală

Negocierile dintre premierul Emil Boc, ministrul Finanţelor şi al Muncii şi liderii de sindicat au eşuat. Guvernul a hotărât să nu modifice scrisoarea de intenţie către FMI. Ca urmare a acestei decizii, sindicatele vor intra în grevă generală.
Sindicatele s-au întâlnit cu prim-ministrul Emil Boc şi miniştrii Vlădescu şi Şeitan pentru a discuta din nou despre măsurile de austeritate pe care Guvernul vrea să şi le asume în Parlament. A fost prima întâlnire a celor două părţi după mitingul organizat, miercuri, în Piaţa Victoriei.
''Am trecut în revistă opţiunile exprimate de sindicate. Există, în câteva domenii, puncte de vedere total diferite, cum ar fi opţiunea sindicatelor pentru majorarea taxelor şi a Guvernului pentru nemajorarea taxelor şi reducerea cheltuielilor publice'', a spus Emil Boc după discuţia cu sindicatele.
Mihai Şeitan şi Sebastian Vlădescu au primit sarcina de a evalua toate alternativele şi argumentele prezentate de sindicate, urmînd ca miercuri ele să fie prezentate Guvernului. ''Se va face evaluarea măsurilor propuse şi dacă există argumente cu cifre şi fapte se pot analiza'', a precizat şeful Executivului.
De asemenea, premierul a spus că va asculta toate părţile instituţionale implicate, însă ''Guvernul nu poate fi orb şi să nu observe realităţile din faţă''.
''Măsurile sunt dure, dar alternativele puţine: ori majorăm taxele, ori reducem cheltuielile. Criza ne determină ca acum să luăm măsuri dure. Alternativele sunt să plătim salarii şi pensii, chiar dacă sunt mai reduse, sau în decembrie să nu le plătim deloc'', a declarat premierul Emil Boc, înainte de a intra la discuţii cu sindicatele.
''Miercuri, Guvernul va aproba scrisoarea de intenţie către FMI, după care îşi va asuma răspunderea pe un proiect de lege care să pună în aplicare prevederile scrisorii de intenţie'', a mai spus premierul.
Liderul Cartel Alfa, Bogdan Hossu, a declarat astăzi că dacă Guvernul nu modifică scrisoarea de intenţie către FMI, sindicatele ar putea face grevă în maxim o săptămână şi nu pe 31 mai, aşa cum a anunţat iniţial.
Sindicaliştii cer micşorarea fondului de salarii în vederea unor eventuale reduceri diferenţiate, în locul reducerii tuturor salariilor cu 25%. De asemenea, ei propun îngheţarea pensiilor anul acesta, în locul micşorării lor cu 15%".
Ministrul Muncii, Mihai Şeitan spune însă că scrisoarea către FMI nu va fi modificată. "Nu, nu se modifică", a spus demnitarul, înaintea discuţiilor cu sindicatele de la Ministerul Finanţelor.

Sursa: http://www.realitatea.net/negocierile-dintre-guvern-si-sindicate-au-esuat--urmeaza-greva-generala_714529.html

19 mai 2010

Scrisoare de mulțumire

Conducerea Federației Sindicatelor Libere din Învățământ mulțumește miilor de membri de sindicat ai federației noastre care au făcut efortul deosebit de a participa la mitingul din București pentru a-și exprima nemulțumirea față de măsurile aberante și inumane de reducere a cheltuielilor publice propuse de președintele României Traian Băsescu și față de politica falimentară a Guvernului Boc.
Sperăm că acțiunea de protest de astăzi a fost un semnal ferm că oamenii cinstiți din această țară nu mai acceptă să fie mințiți și sacrificați de o clasă politică coruptă și incompetentă.
PREȘEDINTE,
Aurel CORNEA
București,
19.05.2010

13 mai 2010

COMUNICAT

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „Spiru Haret”, Federația Educației Naționale și Federația Națională Sindicală „ Alma Mater” vor organiza în zilele de 11, 12, 13, 18, 19 și 20 mai 2010 acțiuni de pichetare în faţa Palatului Parlamentului.
Acţiunile de pichetare se vor desfăşura pe trotuarul din faţa Parcului Izvor (vis-a-vis de Palatul Parlamentului, intrarea dinspre parcul Izvor), în intervalul orar 1030 – 1230.
La manifestaţie vor participa, zilnic, circa 200 de persoane din municipiul Bucureşti și din țară, salariaţi din învăţământ.
Motivele protestului nostru sunt următoarele:
1. intenția Guvernului României de a reduce salariile în sectorul bugetar cu 25% începând cu data de 1.06.2010, măsură care va avea efecte devastatoare asupra salariaților din învăţământ;
2.faptul că proiectul Legii Educaţiei Naţionale propus de M.E.C.T.S. Guvernului României, însuşit de acesta şi transmis spre adoptare Parlamentului conţine o serie de dispoziţii cu efecte negative, dezastruoase, asupra personalului din învăţământ, între care enumerăm:
· pierderea titularizării în sistem-ceea ce va genera şomaj în rândul cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate;
· dispariţia în totalitate a mişcării de personal;
· trecerea clasei a IX-a la gimnaziu -care va genera, de asemenea, restrângeri de activitate;
· politizarea excesivă a sistemului şi aservirea şcolii intereselor de partid ale autorităţilor administraţiei publice locale;
· dispariţia unor drepturi garantate de ani de zile în legislaţie, cum ar fi: decontarea cheltuielilor de navetă, cele 6 călătorii/an dus-întors pe calea ferată, prima de instalare, concediile fără plată, reducerea cu 2 ore a normei didactice pentru personalul didactic cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi gradul didactic I;
3. faptul că veniturile salariale, în special cele ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic s-au diminuat, datorită sistării, începând cu luna ianuarie 2010, a plăţii unor sporuri existente în contractele colective de muncă, acordate în condiţii legale;
4. faptul că prin O.G. nr. 114/2009 vor fi reduse ~ 15.000 de posturi din învăţământul preuniversitar începând cu data de 1 septembrie 2010, după ce în anul 2009 s-au mai redus ~18.000 de posturi;
5. neplata în primele trei luni ale anului 2010 a sporului de lucru în condiţii periculoase sau vătămătoare şi a sporului pentru condiţii grele de muncă, reglementate de Legea-cadru nr. 330/2009;
6. ignorarea de către conducerea M.E.C.T.S. a existenţei şi valabilităţii Legii nr. 221/2008 până în luna decembrie 2009, care instigă ordonatorii de credite la nepunerea în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, precum şi la nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea-cadru nr. 330/2009, care garantează salariaţilor menţinerea salariului brut începând cu luna ianuarie 2010, la nivelul lunii decembrie 2009.


PREŞEDINTE
Aurel CORNEA
București, 10.05.2010

12 mai 2010

COMUNICAT DE PRESĂ

Birourile Executive ale Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţiei Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET”, Federaţiei Educaţiei Naţionale şi Federaţiei Naţionale Sindicale „ALMA MATER”, reunite în şedinţă astăzi, 12 mai 2010, au aprobat următorul calendar de acţiuni comune de protest:
- netrecerea notelor şi a calificativelor în documentele şcolare oficiale;
- participarea la mitingul organizat de confederaţiile sindicale în data de 19 mai 2010, în Bucureşti;
- neparticiparea la examenele naţionale şi la orice tip de evaluare, precum şi neîncheierea situaţiei şcolare, având drept rezultat blocarea sfârşitului de an şcolar;
- organizarea de mitinguri ale organizaţiilor sindicale din învăţământ în municipiile reşedinţă de judeţ şi în municipiul Bucureşti în data de 1 Iunie 2010;
- declanşarea grevei generale în învăţământ în data de 31 mai 2010.
Bucureşti, 12 mai 2010
Preşedinte F.S.L.I Preşedinte F.S.I. „SPIRU HARET”
Aurel CORNEA Gheorghe ISVORANU
Preşedinte F.E.N. Preşedinte F.N.S. „ALMA MATER”
Constantin CIOSU Anton HADĂR

Ordonanta de urgenta - proiect

Ordonanta de urgenta - proiect

10 mai 2010

Comisie paritara - 10 mai 2010
SEDINTA CU LIDERII DE SINDICAT, JOI, 13.05.2010, ORA 14.00

IN ATENTIA LIDERULUI DE SINDICAT
Joi, 13.05.2010, orele 14, sunteţi invitati să participaţi la o întâlnire informală la "Casa Învăţătorului", etaj I, sala 101 ( Amfiteatru) pentru discutarea unor probleme de actualitate şi interes sindical.
Prezenţa dumneavoastră sau a unui membru din nucleul grupei sindicale din unitatea pe care o reprezentaţi, este obligatorie.

Vă aşteptăm!
Preşedinte, prof. Lucia Maria Cojocaru
Vicepreşedinte, prof.Vioara Temian

5 mai 2010

Guvernanţii continuă sfidarea!

Cele trei federaţii sindicale reprezentative din învăţământul preuniversitar românesc, F.S.L.I., F.S.I. “Spiru Haret” şi F.E.N., au organizat ieri, 4 mai 2010, la Palatul Parlamentului, dezbaterea intitulată “ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC –ÎNTRE PROFESIONALISM ŞI POLITICIANISM”.
Au participat foşti miniştri ai educaţiei, lideri de sindicat din toată ţara, inspectori şcolari, directori, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale, ai părinţilor, elevilor şi studenţilor, precum şi ai preşedinţiei. A fost prezent şi reprezentantul Internaţionalei Educaţiei.
Deşi au afirmat în nenumărate rânduri că sunt deschişi unui dialog constructiv, niciun reprezentant al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nu a fost prezent la această dezbatere.
Ministrul Daniel Petru Funeriu, secretarul de stat, Oana Badea, secretarul de stat, Cătălin Baba, au ales, alături de membrii majorităţii parlamentare din Comisia de învăţământ a Camerei Deputaţilor, să continue boicotarea dezbaterilor publice privind Legea Educaţiei Naţionale, manifestând astfel lipsa de interes faţă de şcoala românească şi problemele ei.
Considerăm că ignorarea acestei dezbateri de către reprezentanţii Puterii este o nouă sfidare la adresa societăţii civile şi a sindicatelor.
Avertizăm guvernanţii că fără a-i respecta pe profesori, poţi face reforme, însă ele vor eşua cu siguranţă!
DEPARTAMENTUL COMUNICARE FSLI

REFERENDUM pentru declanşarea grevei generale începând cu data de 7 iunie 2010 şi neîncheierea situaţiei la învăţătură


VA RUGAM SA NE TRANSMITETI SITUATIA LA NR. DE FAX 0364-816781 PANA IN DATA DE 10 MAI 2010 ORA 15.
Rezultatele referendumului privind declanșarea grevei generale și neîncheierea situației școlare sunt, în ordinea transmiterii la federație până astăzi, 5.05.2010, următoarele:
S.I.P. Mureș - 68,3%;
S.I.P. Sector 1 București: 69,29%;
S.D.P. Zona Tg. Secuiesc: 81%;
S.L.I. Călărași- 91,15%;
S.I.I.P. Sector 4 București : 74,58%.

4 mai 2010

AVANTAJE pentru membrii de sindicat cu legitimatiile FSLI-CSDRFederatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Confederatia Sindicatelor Democratice din Romania (CSDR), in colaborare cu PIRAEUS BANK, vin in sprijinul membrilor de sindicat prin emiterea GRATUITA a unor legitimiatii tip card care atesta faptul ca detinatorul acesteia este membru CSDR-FSLI si se bucura de toate drepturile si obligatiile ce decurg din acest fapt* Se prezinta sub forma unui card de plastic, avand si functiunile unui card bancar, pentru a putea beneficia de toate avantajele oferite de utilizarea acestui instrument ca mijloc de plata, intr-o retea de comercianti care ofera discount preferential membrilor CSDR-FSLI.
* Avem in vedere atragerea in reteaua de discount a comerciantilor din urmatoarele sectoare:-magazine alimentare-farmacii-servicii medicale private (cabinete medicale, clinici, spitale)-imbracaminte/incaltaminte-servicii : telefon, cablu TV, internet, etc.-agentii de turism, etc.
* Folosind cardul-legitimatie CSDR-FSLI DISCOUNT, discounturile oferite de magazinele partenere raman in buzunarul membrului de sindicat, nu in conturile bancilor sau in bazele de date cu puncte ale magazinelor!
* Este cardul prin care se obtine discount la comercianti, real, fara puncte, fara alte instrumente de fidelizare.
* Este primul card din Romania creat in parteneriat direct cu o organizatie sindicala reprezentativa la nivel national, o garantie a seriozitatii si fortei organizatorice .
* Se GARANTEAZA faptul ca nu vor exista comisioane ascunse, nu se vor percepe comisioane de administrare cont sau card, sau comisioane la tranzactiile la comercianti.
Nota: SLIPC a trimis prin e-mail unitatilor de invatamant si liderilor de sindicat modelul de tabel nominal pentru persoanele care predau copia BI/CI in vederea emiterii legitimatiilor tip card cat si o prezentare legitimatiei CSDR-FSLI.
Rugam membrii de sindicat sa contacteze liderul de sindicat pentru mai multe detalii care au fost trimise prin e-mail unitatilor.
Biroul Operativ al SLIPC

3 mai 2010

Decizia 124/2010, Curtea Constitutionala

Ordonanta de urgenta 36 din 14 aprilie 2010

Ordonanta de urgenta 36 din 14 aprilie 2010 (OUG 36/2010) pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
Publicata in Monitorul Oficial 268 din 26 aprilie 2010 (M. Of. 268/2010)

CALENDARUL de desfăsurare a evaluării nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2009-2010

PERIOADA DE EVALUARE:
4 mai 2010 Limba si literatura română - probă scrisă
6 mai 2010 Limba si literatura maternă - probă scrisă
12 mai 2010 Matematica - probă scrisă

PERIOADA SPECIALĂ DE EVALUARE:25 mai 2010 Limba si literatura română - probă scrisă
27 mai 2010 Limba si literatura maternă - probă scrisă
2 iunie 2010 Matematica - probă scrisă