26 mai 2010

Principalele modificări aduse de noul Cod fiscal - 1 iunie 2010

* Notă: Modificările apar momentan în proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea Codului Fiscal. Textul va fi actualizat funcţie de eventualele schimbări ce ar putea interveni până la publicarea Ordonanţei.
Nu erau impozitate, dar vor fi:
- Veniturile din dobânzi, tichetele de masă, salariile compensatorii şi veniturile programatorilor
- Veniturile din salarii pentru activităţii de creare de programe pentru calculator.
- Venituri din dobânzi la depozitele la vedere/conturile curente.
- Venituri din dobânzile din sistemul economisire creditare în domeniul locativ.
- Venituri sub forma dobânzilor bonificate la depozitele clienţilor constituite în baza legislaţiei privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ .
- Tichetele de masă
- Tichetele de creşă
- Tichetele de vacanţă
- Tichetele cadou
- Plăţile compensatorii, calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a concedierilor colective.
- Plăţile compensatorii, calculate pe baza salariului mediu net pe economie, primite de personalul civil din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională la încetarea raporturilor de serviciu, ca urmare a restructurărilor.
- Plăţile compensatorii, calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate personalului militar trecut în rezervă în urma restructurărilor.
- Ajutoarele stabilite în raport cu solda lunară netă, acordate acestuia la trecerea în rezervă sau direct în retragere cu drept de pensie sau celor care nu îndeplinesc condiţiile de pensie, precum şi ajutoare sau plăţi compensatorii primite de poliţişti aflaţi în situaţii similare, al căror cuantum se determină în raport cu salariul de bază lunar net, acordate potrivit legislaţiei în materie.
- Câştigurile de la Bursă – impozit anticipat de 10%
- De la 1 iunie, va dispărea impozitul de 1% pe câştigurile din tranzacţii cu acţiuni realizate în acest an.
- Astfel că vor exista două tipuri de calcul al impozitului realizat din tranzacţii cu valori mobiliare.
- Pentru perioada 1 ianuarie 2010 – 31 mai 2010 se determină câştigul net aferent acestei perioade în funcţie de perioada de deţinere (365 de zile) şi se asimilează câştigului net anual.
- Pentru perioada 1 iunie 2010 – 31 decembrie 2010 se determină câştigul net aferent perioadei indiferent de perioada de deţinere şi se asimilează câştigului net anual. Câştigul net asimilat câştigului net anual se determină ca diferenţă între câştigurile şi pierderile înregistrate pe fiecare din cele două perioade ale anului 2010.
- Impozitul aferent câştigurilor nete aferente fiecăreia din cele două perioade se determină astfel:
- Pentru perioada 1 ianuarie 2010 – 31 mai 2010 prin aplicarea cotelor de impunere de 1% şi respectiv 16% (în funcţie de perioada de deţinere a titlurilor) la câştigul net aferent perioadei, asimilat câştigului net anual.
- Pentru perioada 1 iunie 2010 – 31 decembrie 2010 prin aplicarea cotei de impunere de 16% la câştigul net aferent perioadei, asimilat câştigului net anual. Pierderile nete aferente celor două perioade se reportează în anul următor.
- Începând din 2011, cota de impunere a veniturilor obţinute din transferul titlurilor de valoare va fi de 16%, cu impunere anticipată în timpul anului de 10%, pentru persoane fizice rezidente.
Creşte impozitul pe casă
- Impozitul pe clădiri se majorează cu 30%, faţă de cota actuală, pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu a contribuabilului.
-Pentru ce-a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu (deci cea de-a treia proprietate a contribuabilului), impozitul creşte cu 100%. Pentru “cea de-a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu”, impozitul creşte cu 200%.
- Atenţie! Majorările se vor aplica doar locuinţelor care nu sunt închiriate.
- Deducerile la drepturile de autor scad de la 40% la 20%
- Pragul de cheltuieli deductibile pentru cei plătiţi pe drepturi de autor va fi scăzut de la 40% la 20%. Va fi păstrată impozitarea anticipată de 10%, aplicată acestor venituri în fiecare lună.

Niciun comentariu: