28 sept. 2010

Raspuns Camera Deputatilor diminuare indemnizatie concediu
FSLI a participat la Conferinţa privind impactul crizei economice asupra domeniului educaţional

Evenimentul a fost organizat de European Trade Comittee For Education (ETUCE) la Hotel Novotel, Bucureşti . Cuvântul de deschidere a conferinţei a fost semnat de toate federaţiile reprezentative din educaţie: FSLI, FSI „Spiru Haret”, FEN şi FNS „Alma Mater”.
În cadrul conferinţei au fost lansate concluziile studiului privind impactul crizei economice asupra domeniului educaţional. Astfel, România este inclusă în categoria ţărilor, în care finanţarea educaţiei a fost redusă. Ţările, unde criza economică a avut un impact negativ asupra educaţiei sunt: România, Croaţia, Cipru, Estonia, Franţa, Grecia, Ungaria, Irlanda, Islanda, Italia şi Marea Britanie.
România face parte şi din rândul ţărilor unde condiţiile de lucru ale profesorilor au suferit modificări: salariile au fost micşorate, orele suplimentare nu se plătesc, mai puţine perfecţionări profesionale. Multe dintre organizaţiile sindicale, care reprezintă angajaţii din învăţământ, au anunţat faptul că organizează o serie de manifestaţii prin care protestează faţă de această situaţie. Cele mai multe sunt: demonstraţiile, campaniile naţionale şi greva. Sindicatele din România au semnalat şi faptul că lipseşte dialogul social cu autorităţile statului, întrucât acestea nu sunt consultate atunci când sunt luate decizii cu impact naţional.
Potrivit studiului, în ţările care au încheiat un acord cu Fondul Monetar Internaţional, pentru acordarea unui împrumut, institutele naţionale de politici publice au legat reducerile bugetare din învăţământ de cerinţele acordului semnat cu FMI.

Departament Comunicare F.S.L.I.

Cuvant de deschidere a conferintei Impactul crizei economice asupra domeniului educational

23 sept. 2010

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ nu acceptă umilirea cadrelor didactice

Preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Aurel Cornea, reprezentând Confederaţia Sindicatelor Democratice din România, a decis să se retragă de la negocierile cu reprezentanţii Guvernului, privind Legea de salarizare unitară în sistemul bugetar.
Nu acceptăm negocierile în care reprezentanţii Executivului nu respectă principiul privind echivalarea funcţiilor în sistemul public, principiu elementar în actul normativ, care ar trebui să ofere o salarizare unitară şi corectă a salariaţilor de la stat şi care a fost asumat atât de premierul Emil Boc, cât şi de fostul prim ministru Călin Popescu Tăriceanu. Acordarea coeficientului maxim de 4,4 unui profesor de grad didactic I, cu 40 de ani vechime, situează învăţământul preuniversitar în zona inferioară a grilei unice de salarizare, fapt neacceptat de federaţia noastră.
F.S.L.I. a cerut modificarea acestei grile şi acordarea coeficientului 7 pentru această funcţie, pentru a recunoaşte, astfel, adevărata valoare a unui profesor cu o astfel de experienţă şi pregătire profesională. Nu putem accepta ca învăţământul să fie tratat din nou cu dispreţ de reprezentanţii Guvernului.
F.S.L.I. a decis să participe la următoarele discuţii pe legea de salarizare unitară în sistemul bugetar, doar în condiţiile în care reprezentanţii Executivului acceptă renegocierea coeficienţilor de salarizare pentru sistemul de educaţie.


Preşedinte,
Aurel Cornea

Reducerea cu 25% a indemnizaţiilor de concediu pentru personalul din învăţământ a fost făcută abuziv

În urma demersului iniţiat de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaţilor confirmă ceea ce noi am semnalat încă de la apariţia Legii 118/2010: reducerea cu 25 la sută a indemnizaţiilor de concediu de odihnă nu se poate aplica în cazul personalului din învăţământ, care a beneficiat de concediu de odihnă înainte de data de 3 iulie.
Potrivit adresei semnate de preşedintele Comisiei de muncă şi protecţie socială, Victor Paul Dobre: ”În opinia noastră, Legea 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar intervine doar asupra cuantumului brut al salariilor/indemnizaţiilor lunare de încadrare şi indirect asupra cuantumului indemnizaţiei de concediu de odihnă, dar numai asupra salariaţilor care efectuează concediul de odihnă după intrarea în vigoare a legii mai sus menţionate”
Întrucât F.S.L.I. consideră că răspunsul Camerei Deputaţilor nu rezolvă întreaga problemă privind reducerea acestei indemnizaţii de concediu, am depus o plângere prealabilă adresată Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin care s-a solicitat emiterea de instrucţiuni privind calculul şi plata integrală a indemnizaţiei de concediu. Sperăm că demersurile noastre vor constitui un sprijin real în acţiunile demarate în instanţă de către organizaţiile sindicale afiliate la F.S.L.I.
Adresa privind răspunsul Camerei Deputaţilor poate fi vizualizată pe site-ul: http://www.fsli.ro/, la secţiunea Noutăţi.


Preşedinte,
Aurel Cornea

21 sept. 2010

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ protestează de Ziua Mondială a Educaţiei

Biroul Operativ al Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ a decis organizarea unui miting de protest în data de 5 octombrie, în Piaţa Victoriei. Mitingul se va desfăşura în intervalul orar 11.00-14.00, iar la această acţiune vor participa circa 8.000 de persoane.
F.S.L.I. protestează, astfel faţă de:
- condiţiile improprii în care funcţionează numeroase unităţi de învăţământ
- lipsa unor măsuri concrete din partea Guvernului pentru modernizarea învăţământului românesc
- reducerea salariilor cu 25% la nivelul angajaţilor din învăţământ
- poziţionarea angajaţilor din educaţie în zona inferioară a grilei unice de salarizare
- reducerile de personal din educaţie
- tergiversarea votării noii legi a educaţiei
Invităm, cu această ocazie să ne fie alături asociaţiile de părinţi, organizaţiile studenţeşti şi Federaţia Naţională Sindicală “Alma Mater”.

Preşedinte,
Aurel Cornea

18 sept. 2010

Noua lege unică de salarizare în sistemul bugetar taie, din nou, veniturile profesorilor şi va crea confuzie în momentul aplicării

1. Cadrele didactice din mediul rural vor primi în 2011 venituri reduse cu până la 60 la sută. Potrivit noii legi de salarizare în sistemul bugetar, care se va aplica din 2011, sporul de rural a fost diminuat de la 5-80% din salariu (cât era prevăzut în Legea privind statutul personalului didactic), la 5-20% din salariu. Dacă în 2010 diferenţa procentuală a fost acoperită prin sume compensatorii, în 2011 această prevedere a fost eliminată. În consecinţă, cadrelor didactice care primeau spor de rural de peste 20% din salariu, nu li se mai acorda plăţi compensatorii. Reamintim Guvernului că acest spor se acordă pentru a atrage personal calificat în mediul rural.
2. În proiectul de lege privind aplicarea în anul 2011 a Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, apar în acelaşi articol prevederi care se contrazic. Potrivit Art. 2.,a), în 2011, salariul de bază se calculează prin înmulţirea valorii coeficientului 1 (640 de lei) cu valoarea coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi pentru fiecare funcţie din sistemul public. La acelaşi articol literele c) şi d) salariul de bază din 2011 este egal cu cel aplicat la data de 31 decembrie 2010, respectiv cel diminuat cu 25 la sută. În concluzie, în ciuda negocierilor purtate până acum cu reprezentanţii Guvernului şi a calculelor făcute, nici anul viitor Executivul nu va fi în stare să aplice legea unică de salarizare în sistemul bugetar. Salariile de bază, care se vor aplica, vor fi tot cele reduse cu 25 la sută, dar la care se adaugă un coeficient de corecţie. Valoarea acestui coeficient nu va putea acoperi suma redusă din salariu. De exemplu:

Profesor, grad I, vechime 25-30 de ani
Salariul de bază
-2010 înainte de tăierea de 25%: 2.365 lei
- 2010 după reducerea de 25% : 1.774 lei
- 2011, varianta : 640 lei x 3,79(coeficientul de ierarhizare): 2.427 lei
- 2011, varianta care se va aplica : salariul din decembrie 2010 x tranşa de corecţie : 1.916 lei

3. Legea unică de salarizare în sistemul bugetar plasează, din nou, cadrele didactice în partea inferioară a grilei de salarizare. Coeficientul maxim de salarizare acordat în învăţământul preuniversitar este cel al unui profesor de grad I, cu 40 de ani vechime, respectiv 4,4. Potrivit grilei unice de salarizare, un astfel de profesor, este inferior unui secretar din primăria unei comune, cu cel mult trei mii de locuitori, sau unui şef birou din aceeaşi instituţie, cărora le revine un coeficient de salarizare de 5,23. Nu contestăm pregătirea profesională a acestor angajaţi şi nici importanţa şi responsabilitatea funcţiei pe care o au, dar atragem atenţia Guvernului că este inadmisibil ca oamenii valoroşi, cu experienţă de zeci de ani în învăţământ, să fie încadraţi în partea inferioară a grilei de salarizare. Totodată, reamintim Guvernului că învăţământul nu poate deveni un mediu atractiv pentru tineri, în condiţiile în care un profesor debutant este încadrat cu un coeficient de salarizare de doar 1,9.
F.S.L.I. solicită ministrului Muncii şi ministrului de Finanţe să reia cu responsabilitate negocierile pe legea unică de salarizare, să corecteze greşelile care apar în acest text de lege, să acorde sume compensatorii şi în 2011, pentru diminuarea sporului de rural şi să modifice grila unică de salarizare pentru personalul didactic, prin acordarea unor coeficienţi de ierarhizare mai mari.

Pentru detalii suplimentare:

Contact:
Simion Hancescu, prim vicepreşedinte FSLI: 0722.779.716
Marilena Gheorghiţă, Departament Comunicare FSLI: 0728.999.847

12 sept. 2010

Anul şcolar 2010-2011 anunţă o perioadă grea din istoria învăţământului românesc

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) susţine, într-un comunicat de presă, că anul şcolar 2010-2011 "anunţă o perioadă grea din istoria învăţământului românesc", având în vedere reducerea salariilor cu 25 la sută sau faptul că mulţi profesori au rămas fără locuri de muncă.
"Cadrele didactice au venituri mai mici cu 25 la sută sau, în unele cazuri, cu 50 la sută faţă de debutul anului şcolar trecut, o parte dintre angajaţii din învăţământ au rămas fără locurile de muncă, sunt unităţi de învăţământ care îşi deschid porţile, deşi nu au fost reabilitate sau măcar igienizate, sunt elevi nevoiţi să facă naveta dintr-o localitate în alta pentru că nu au şcoli sau cadre didactice. Aceasta este imaginea învăţământului din România, iar problemele, pe care le-am enumerat, afectează calitatea actului educaţional", susţine FSLI.
În ciuda acestor condiţii austere, afirmă liderul FSLI Aurel Cornea, toţi cei aproximativ 200 de mii de membri ai Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ vor participa, luni, la deschiderea anului şcolar, în semn de respect pentru elevi şi părinţi.
"FSLI recomandă, însă tuturor angajaţilor din învăţământ-cadre didactice, personal didactic auxiliar şi personal nedidactic- să poarte în piept, în prima zi de şcoală, fluturaşul de salariu care arată diminuarea venitului cu 25 la sută sau un ecuson, pe care să fie scris: «- 25%». Este o formă de protest simbolică faţă de Guvernul României, care nu a putut să elaboreze un plan de susţinere a învăţământului. Colegiul Naţional al Liderilor FSLI s-a întrunit în perioada 9-12 septembrie şi a stabilit ca liderii judeţeni ai federaţiei să consulte membrii de sindicat în vederea stabilirii unui calendar de proteste", mai arată sursa citată.

FLUTURASI IN PIPET LA INCEPUT DE AN SCOLAR

Rugam toti membrii de sindicat sa poarte in piept in prima zi de scoala acest fluturas in semn de protest pentru diminuarea indemnizatiei de concediu si a salariului cu 25% !

DORINTE LA INCEPUT DE AN SCOLAR


Stimaţi părinţi, sunteţi îngrijoraţi că începe anul şcolar şi nu aveţi cei 500 de lei necesari numai pentru ghiozdan şi rechizite? Vă temeţi că din cauza scumpirilor care ne bântuie cheltuielile de şcolarizare a copilului d-voastră vor depăşi în acest an şcolar 2000 de lei? Bucuraţi-vă că v-a dat Dumnezeu un copil care doreste sa urmeze cursurile unei scoli.
Dragi copii, sunteţi supăraţi că s-a terminat vacanţa şi trebuie să veniţi la şcoală? Bucuraţi-vă că aveţi o scoală care vă primeşte dacă nu cumva a fost comasată, dacă nu cumva trebuie să facă mulţi kilometri până la scoala din comună fără autobuz şcolar, pentru că podul luat de ape nu a fost şi nu va fi reparat.
Mai greu este să le cerem profesorilor să se bucure că li s-au redus salariile cu 25% înaintea celorlalte categorii de bugetari, adică începând cu indemnizaţia de concediu. Le vom spune totuşi să se bucure pentru că nu se sflă printre cei disponibilizaţi sau că, dacă nu cumva lucrează la Casa Corpului Didactic, nu trebuie să facă gratuit munca unei femei de serviciu sau secretare disponibilizate fără preaviz. Oricum, salariile din invatamant vor continua sa scada, daca se schimba legea salarizarii. Oricum condiţia profesională a dascălului se va deteriora dacă asteptaţi ca liderii sindicali să protesteze în locul dumneavoastră.
Le dorim directorilor de şcoală să scape de amenda care îi aşteaptă pentru că şcoala lor nu are autorizaţie sanitară de funcţionare. Atenţie, nu prelungiţi festivitatea dincolo de ora 9. Băieţii cu ochi albaştri pândesc de după gard.
Le dorim inspectorilor şcolari să nu generalizeze ideea navetei cu bicicleta, pentru că preţul unei biciclete de teren depăşeşte salariul unui debutant.
Îi dorim MECTS aflat la vârsta jocului cu păpuşi să aloce cele 9 milioane pentru repararea grădiniţelor.
Să ne ajute Dumnezeu tuturor să ieşim din iarna acestui an şcolar!Prezidiul SLIPC
Presedinte prof. Lucia Cojocaru
Vicepresedinte prof. Vioara Temian

11 sept. 2010

8 septembrie- ultima zi de depunere a cererilor pentru acordarea distincţiilor „Gh. Lazăr”


Va reamintim ca prin O.M.E.C.T.S. Nr. 4140 din 14 iunie 2010, s-a modificat calendarul si procedura de acordare a distinctiilor Gh.Lazar. Astfel,dosarele pentru obtinerea distinctiilor se depun pana la data de 8 septembrie, la conducerea unitatii de invatamant. Consiliul de administratie al unitatii analizeaza dosarele pana la data de 15 septembrie, urmand sa le inainteze la ISMB pana la data de 18 septembrie.

CSDR INCEPE OFENSIVA IMPOTRIVA INCOMPETENTEI GUVERNAMENTALE


Haos în unităţile de învăţământ, din cauza unui ordin al ministrului Educaţiei, care încalcă legislaţia în vigoare

Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a emis Ordinul nr. 4714/23.08.2010, privind modificarea şi completarea ordinului prin care este aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. Potrivit acestui ordin, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ este format dintr-un număr impar de 7-11 membri. Structura minimă a consiliului cuprinde următorii membri : directorul unităţii de învăţământ, doi reprezentanţi ai cadrelor didactice, aleşi din consiliul profesoral, contabilul/contabilul şef al unităţii de învăţământ, un reprezentant al consiliului local, un reprezentant al primarului şi un reprezentant al asociaţiei de părinţi.
Ordinul ministrului Educației a fost emis cu încălcarea art. 145 din Legea învățământului nr. 84/1995, prin care consiliul de administraţie al unităţii de învaţamânt este format din: director, director adjunct, reprezentantul consiliului local, reprezentantul primarului, reprezentanţi ai părinţilor, 1-5 reprezentanţi ai cadrelor didactice, reprezentantul agenţilor economici, un reprezentant al elevilor, pentru ciclul secundar superior.
Vă punem în vedere că ordinul exclude reprezentantul agenţilor economici din structura obligatorie a consiliului de administraţie (deşi legea nu permite o asemenea posibilitate), incluzând însă contabilul sau contabilul şef al unităţii de învăţământ, funcţie care nu apare şi în prevederile Legii învăţământului.
Atragem atenţia că funcţia de contabil/ contabil şef a fost înlocuită cu cea de administrator financiar încă din anul 2004. În consecinţă, ordinul face referire la o funcţie inexistentă în unităţile de învăţământ preuniversitar.
Mai mult decât atât, ordinul impune includerea în structura minimă a consiliului de administraţie a acestei funcţii, condiţie imposibilă pentru o mare parte dintre unităţile de învăţământ, care nu o au inclusă în organigramă.
În mod nelegal, Ordinul face referire la prezenţa în consiliul de administraţie a reprezentantului asociaţiei de părinţi, în condiţiile în care legea face trimitere la reprezentantul părinţilor. Între cele doua noţiuni - reprezentantul asociaţiei de părinţi şi reprezentantul părinţilor - nu există identitate.
De asemenea, deşi legea nu permite acest lucru, Ordinul impune ca, pentru unităţile de învăţământ din mediul rural, care au în componenţă structuri şcolare din satele care aparţin localităţii respective, reprezentarea cadrelor didactice să fie facută de către cadrul didactic coordonator al structurii - fapt ce încalcă dreptul cadrelor didactice şi al consiliului profesoral de a-şi alege toţi reprezentanţii în consiliul de administraţie.
F.S.L.I. solicită ministrului Educaţiei revocarea/anularea Ordinului 4714, care nu respectă Legea învăţământului. Atragem atenţia, totodată, că emiterea acestui ordin crează confuzie la nivelul unităţilor de învăţământ, care nu ştiu ce variantă să aplice pentru formarea consiliului de administraţie.

Pentru detalii suplimentare:

Contact:
Liviu Marian Pop, secretar general FSLI: 0744.473.459
Marilena Gheorghiţă, Departament Comunicare FSLI: 0728.999.847

Priorităţile Ministerului Educaţiei: păpuşi în grădiniţe

Ministerul Educaţiei vrea să doteze grădiniţele din România cu păpuşi care au diferite dizabilităţi sau reprezintă diferite rase. Potrivit site-ului de achiziţii publice, ministerul va aloca 9.306.980 de lei, fără TVA, pentru achiziţionarea a: 12.577 de păpuşi din fiecare set, 12.577 de truse medicale de jucărie, 12.577 seturi vehicule de jucărie, 12.577 jucării adecvate activităţilor de tip casnic şi 12.577 aragaze, frigidere, maşini de spălat rufe, aspiratoare etc.
Licitaţia rămâne deschisă până la data de 11.10.2010, iar achiziţia publică face parte din Proiectul pentru Reforma Educaţiei Timpurii.
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ dezaprobă această iniţiativă şi îşi exprimă dezamăgirea faţă de acţiunile ministrului Educaţiei Daniel Funeriu care nu cunoaşte nici acum nevoile reale ale unităţilor de învăţământ preşcolar.
În acest sens îi transmitem domnului ministru o listă cu materialele de care au nevoie personalul didactic din grădiniţe şi copiii, pentru un act educaţional de calitate: reparaţii curente ale clădirilor, mai ales în cazul unităţilor care nu au primit autorizaţie de funcţionare, lucrări de igienizare, materiale de curăţenie şi dezinfectanţi, mobilier, rechizite şcolare, cărţi de poveşti, truse de construcţie care să stimuleze creativitatea preşcolarilor. Acestea sunt doar o parte dintre cerinţele pe care le au colegii noştri, iar problemele şi necesităţile sunt diferite de la o grădiniţă la alta.
În plus, îi reamintim domnului ministru că 2010 este anul în care Guvernul din care face parte a anunţat că este anul în care trebuie să strângem cureaua şi să facem achiziţiile de strictă necesitate. Prin urmare, păpuşile pe care vrea ministerul să le achiziţioneze reprezintă o prioritate?

Pentru detalii suplimentare:

Contact:
Liviu Marian Pop, secretar general FSLI: 0744.473.459
Marilena Gheorghiţă, Departament Comunicare FSLI: 0728.999.847

1 sept. 2010

Comunicat de presa FSLI

Disponibilizări pe bandă făcute la cererea Ministerului Educaţiei

Sute de angajaţi din învăţământ au rămas fără locurile de muncă, începând cu data de 1 septembrie. Printr-un ordin al ministrului Educaţiei transmis pe 24 august au fost desfiinţate în şase zile posturile de: administratori, fochişti, secretare, şoferi, paznici sau documentarişti din cadrul celor 42 de Case ale Corpului Didactic.
Reprezentanţii Ministerului Educaţiei susţin că a fost nevoie de această reducere de personal pentru a face economii la buget. Noi ne întrebăm ce economii vor fi realizate, în condiţiile în care, după micşorarea cu 25 la sută a salariilor, aceşti angajaţi câştigă în medie 600 de lei? În plus, atribuţiile personalului auxiliar şi nedidactic vor fi preluate de personalul didactic, ceea ce este umilitor, dacă ne gândim că munca unei femei de serviciu sau secretare, de exemplu, va fi făcută de un metodist sau un cadru didactic, fără bani în plus.
Prin aceste reduceri de personal activitatea în aceste instituţii va avea de suferit, iar numărul şomerilor va creşte.
Atragem atenţia pe această cale că angajatorul, la presiunea ordinului dat de Ministerul Educaţiei nu a respectat prevederile contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional care prevede o perioadă de preaviz de 20 de zile şi nici pe cele ale Codului Muncii, prin care concedierea unor angajaţi se face cu respectarea perioadei de preaviz de minim 15 zile.
În aceste condiţii FSLI anunţă că va acţiona în instanţă angajatorul pentru nerespectarea prevederilor legislative privind desfiinţarea acestor posturi.
Cu problema reducerilor de personal auxiliar şi nedidactic se confruntă şi universităţile, cărora le-a fost încălcată autonomia. La nivelul învăţământului superior vor fi desfiinţate 400 de posturi, ocupate de paznici, femei de serviciu sau bucătărese.

Pentru detalii suplimentare:

Contact:
Simion Hancescu, prim vicepreşedinte FSLI: 0722.779.716
Liviu Marian Pop, secretar general FSLI: 0744.473.459
Marilena Gheorghiţă, Departament Comunicare FSLI: 0728.999.847

Informare FSLI - comisia de dialog social

Prim vicepreşedintele FSLI, Simion Hancescu a participat astăzi la comisia de dialog social, organizată la sediul M.E.C.T.S. Pe ordinea de zi a şedinţei a fost pus în discuţie Ordinul de ministru privind Normele metodologice privind modul de realizare a raportului de activitate în vederea obţinerii gradaţiei de merit. Ordinul a fost aprobat în cadrul şedinţei cu unanimitate de voturi.
La cererea partenerilor sociali, Ministerul Educaţiei are în vedere şi schimbarea criteriilor de obţinere a gradaţiei de merit pentru personalul auxiliar.
Partea sindicală a ridicat şi alte probleme reprezentanţilor Ministerului Educaţiei. Cea mai importantă vizează reducerea mai multor posturi de la nivelul Caselor Corpului Didactic. Motivele privind reducerea acestor posturi, oferite de directorii Ministerului Educaţiei sunt: reducerea cheltuielilor bugetare, ponderea mai mare a personalului nedidactic şi auxiliar raportat la personalul didactic. În consecinţă, FSLI va acţiona în judecată angajatorul pentru punerea în aplicare a ordinului dat de ministrul Educaţiei prin care mai mulţi salariaţi au rămas fără locurile de muncă, fără respectarea prevederilor din Codul Muncii şi din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional.
Sursa: FSLI