1 sept. 2010

Informare FSLI - comisia de dialog social

Prim vicepreşedintele FSLI, Simion Hancescu a participat astăzi la comisia de dialog social, organizată la sediul M.E.C.T.S. Pe ordinea de zi a şedinţei a fost pus în discuţie Ordinul de ministru privind Normele metodologice privind modul de realizare a raportului de activitate în vederea obţinerii gradaţiei de merit. Ordinul a fost aprobat în cadrul şedinţei cu unanimitate de voturi.
La cererea partenerilor sociali, Ministerul Educaţiei are în vedere şi schimbarea criteriilor de obţinere a gradaţiei de merit pentru personalul auxiliar.
Partea sindicală a ridicat şi alte probleme reprezentanţilor Ministerului Educaţiei. Cea mai importantă vizează reducerea mai multor posturi de la nivelul Caselor Corpului Didactic. Motivele privind reducerea acestor posturi, oferite de directorii Ministerului Educaţiei sunt: reducerea cheltuielilor bugetare, ponderea mai mare a personalului nedidactic şi auxiliar raportat la personalul didactic. În consecinţă, FSLI va acţiona în judecată angajatorul pentru punerea în aplicare a ordinului dat de ministrul Educaţiei prin care mai mulţi salariaţi au rămas fără locurile de muncă, fără respectarea prevederilor din Codul Muncii şi din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional.
Sursa: FSLI

Niciun comentariu: