23 sept. 2010

Reducerea cu 25% a indemnizaţiilor de concediu pentru personalul din învăţământ a fost făcută abuziv

În urma demersului iniţiat de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaţilor confirmă ceea ce noi am semnalat încă de la apariţia Legii 118/2010: reducerea cu 25 la sută a indemnizaţiilor de concediu de odihnă nu se poate aplica în cazul personalului din învăţământ, care a beneficiat de concediu de odihnă înainte de data de 3 iulie.
Potrivit adresei semnate de preşedintele Comisiei de muncă şi protecţie socială, Victor Paul Dobre: ”În opinia noastră, Legea 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar intervine doar asupra cuantumului brut al salariilor/indemnizaţiilor lunare de încadrare şi indirect asupra cuantumului indemnizaţiei de concediu de odihnă, dar numai asupra salariaţilor care efectuează concediul de odihnă după intrarea în vigoare a legii mai sus menţionate”
Întrucât F.S.L.I. consideră că răspunsul Camerei Deputaţilor nu rezolvă întreaga problemă privind reducerea acestei indemnizaţii de concediu, am depus o plângere prealabilă adresată Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin care s-a solicitat emiterea de instrucţiuni privind calculul şi plata integrală a indemnizaţiei de concediu. Sperăm că demersurile noastre vor constitui un sprijin real în acţiunile demarate în instanţă de către organizaţiile sindicale afiliate la F.S.L.I.
Adresa privind răspunsul Camerei Deputaţilor poate fi vizualizată pe site-ul: http://www.fsli.ro/, la secţiunea Noutăţi.


Preşedinte,
Aurel Cornea

Niciun comentariu: