30 apr. 2009

Declaraţii de presă susţinute de primul-ministru Emil Boc şi ministrul Educaţiei, Ecaterina AndronescuInformare privind desfasurarea GREVEI din 5 mai 2009

Către

UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

În atenţia Liderului de sindicat
Spre ştiinţă: Membrilor de sindicat


Stimaţi colegi,

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a grevei organizate în zilele în care se desfăşoară tezele cu subiect unic, vă rugăm să ţineţi seama de următoarele reguli:
1. momentul declanşării grevei va fi adus la cunoştinţa conducerii unităţii şi inspectoratului şcolar de către organizatori cu 48 de ore înainte – art. 41 alin. (1) din Legea nr. 168/1999, conform modelului transmis;
2. în unitatea de învăţământ să fie prezenţi toţi salariaţii pe durata grevei; în condică se va scrie pentru zilele respective „GREVĂ”;
3. în situaţia în care copiii/elevii/studenţii vor fi prezenţi în unitate/instituţie, cadrele didactice care au ore în zilele respective îi vor supraveghea, fără a se derula procesul instructiv-educativ, tezele cu subiect unic şi alte activităţi didactice;
4. cadrele didactice care nu au ore în zilele respective vor fi în unitate/instituţie, o parte dintre ei asigurând supravegherea patrimoniului;
5. toate persoanele care intră în unitate vor fi controlate pentru a nu pătrunde persoane străine, care ar putea deturna scopul acţiunilor;
6. personalul didactic auxiliar şi nedidactic va rămâne la locul de muncă, fără a-şi desfăşura activitatea, asigurând securitatea patrimoniului;
7. în fiecare unitate/instituţie va funcţiona un comitet de grevă, care va urmări corecta desfăşurare a acţiunii de protest;
8. organizatorii grevei (comitetul de grevă), împreună cu conducerea unităţii de învăţământ, au obligaţia ca, pe durata acesteia, să protejeze bunurile unităţii/instituţiei – art. 52 din Legea nr. 168/1999;
9. salariaţii care nu participă la grevă nu pot fi împiedicaţi să îşi continue activitatea.
Respectarea celor menţionate mai sus va fi asigurată de liderul de sindicat din unitate şi de director.
Acţiunea de protest trebuie puternic popularizată prin afişarea de materiale privind motivaţia acţiunii, timpul, locul şi modul de desfăşurare etc.
Totodată, dorim să facem următoarele precizări decurgând din prevederile legale în vigoare (Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă):
1. participarea la grevă este liberă; nimeni nu poate fi constrâns să participe la grevă sau să refuze să participe – art. 50 alin. (1);
2. pe durata grevei, conducerea unităţii nu poate fi împiedicată să îşi desfăşoare activitatea de către salariaţii aflaţi în grevă sau de către organizatorii acesteia; conducerea unităţii nu poate încadra salariaţi care să îi înlocuiască pe cei aflaţi în grevă – art. 53;
3. participarea la grevă sau organizarea acesteia cu respectarea prevederilor legale nu reprezintă o încălcare a obligaţiilor de serviciu ale salariaţilor şi nu poate avea consecinţe negative asupra greviştilor sau organizatorilor – art. 54 alin. (1);
4. fapta persoanei care, prin ameninţări ori prin violenţe, împiedică sau obligă un salariat sau un grup de salariaţi să participe la grevă sau să muncească în timpul grevei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, dacă fapta nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerată infracţiune – art. 88 alin. (1);
5. nerespectarea prevederilor art. 52 atrage răspunderea materială, contravenţională, civilă sau penală, după caz, dacă faptele săvârşite în timpul grevei atrag această răspundere – art. 88 alin. (4).PREŞEDINTE SLIPC,
PROF. LUCIA COJOCARU
VICEPRESEDINTE SLIPC,
INST. VIOARA TEMIAN

GREVA - 5 MAI 2009

IN ATENTIA UNITATILOR DE INVATAMANT

Prin prezenta, vă aducem la cunoştinţă faptul că federaţiile sindicale reprezentative la nivel de ramură învăţământ – Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET”, Federaţia Educaţiei Naţionale, Federaţia Naţională Sindicală „ALMA MATER” – au hotărât organizarea grevei, pe durata programului de lucru, în zilele în care se desfăşoară tezele cu subiect unic, în toate unităţile/instituţiile de învăţământ.
În aceste condiţii, organizaţia noastră, afiliată la Federaţia Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, vă aduce la cunoştinţă faptul că, membrii noştri de sindicat din unitatea/instituţia de învăţământ pe care o conduceţi se vor afla în grevă, pe durata programului de lucru, în zilele în care se desfăşoară tezele cu subiect unic.

Motivele protestului nostru sunt următoarele:

1. Adoptarea O.U.G. nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, prin care, de la cheltuielile de personal pentru învăţământul preuniversitar, a fost tăiată suma de 811,89 milioane lei, iar din bugetul MECI, suma de 676 milioane lei; în aceste condiţii, fondurile pentru plata integrală a salariilor în anul 2009 şi pentru continuarea investiţiilor în infrastructura din unităţile de învăţământ sunt insuficiente;
2. Alocarea pentru cercetare, în anul 2009, a unui buget diminuat cu peste 70% faţă de cel din anul 2008, fapt care va conduce la imposibilitatea continuării unor programe şi contracte de cercetare, precum şi la concedierea a numeroşi cercetători;
3. Imposibilitatea elaborării de către Guvernul României a unei noi legi de salarizare unitară în sectorul bugetar, atâta timp cât reprezentanţii justiţiei, internelor şi afacerilor externe, invocând legile speciale de salarizare, refuză să propună funcţii echivalente cu cele din sectoarele bugetare defavorizate în acest moment;
4. Adoptarea O.U.G. nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice, prin care Guvernul oficializează politizarea funcţiilor de conducere;
5. Consecinţele dezastruoase asupra procesului instructiv-educativ, generate de aplicarea în învăţământul preuniversitar a descentralizării, aşa cum este propusă de Guvernul Boc;
6. Imposibilitatea aplicării Strategiei “Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoaşterii” ca urmare a lipsei resurselor financiare necesare;
7. Neaplicarea Legii nr. 221/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, votată în unanimitate de Camera Deputaţilor, promulgată de Preşedintele României şi declarată constituţională.

PREŞEDINTE SLIPC
PROF. LUCIA COJOCARU

VICEPRESEDINTE SLIPC

INST. VIOARA TEMIAN

COMUNICAT COMUN AL CELOR 4 FEDERATII SINDICALE DIN INVATAMANT

COMUNICAT DE PRESĂ
În şedinţa din data de 30.04.2009 a Birourilor reunite ale F.S.L.I., F.S.I. „Spiru Haret”, FEN şi FNS “Alma Mater”, au fost analizate problemele cu care se confruntă salariaţii din învăţământ şi cercetare şi au constatat următoarele:
Prin O.U.G. nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, de la cheltuielile de personal pentru învăţământul preuniversitar a fost tăiată suma de 811,89 milioane lei, iar din bugetul MECI, suma de 676 milioane lei. În aceste condiţii, fondurile pentru plata integrală a salariilor în anul 2009 şi pentru continuarea investiţiilor în infrastructura din unităţile de învăţământ sunt insuficiente.
Cercetarea a primit în anul 2009 un buget diminuat cu peste 70% faţă de cel din anul 2008, fapt care va conduce la imposibilitatea continuării unor programe şi contracte de cercetare, precum şi la concedierea a numeroşi cercetători.
Noua lege de salarizare din sectorul bugetar, pe care Guvernul României intenţionează să o elaboreze, nu va fi niciodată unitară, atâta timp cât reprezentanţii justiţiei, internelor şi afacerilor externe, invocând legile speciale de salarizare, refuză să propună funcţii echivalente cu cele din sectoarele bugetare defavorizate în acest moment.
Prin O.U.G. nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice, Guvernul oficializează politizarea funcţiilor de conducere.
Descentralizarea în învăţământul preuniversitar, gândită de Guvernul Boc, va avea consecinţe dezastruoase asupra procesului instructiv-educativ.
Strategia “Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoaşterii” nu poate fi pusă în aplicare din cauza lipsei resurselor financiare necesare.
Este fără precedent faptul că o lege - Legea nr. 221/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ- votată în unanimitate de Camera Deputaţilor, promulgată de Preşedintele României şi declarată constituţională, nu se aplică.
În aceste condiţii, Birourile celor patru federaţii sindicale din învăţământ, pe baza rezultatelor referendumului desfăşurat în rândul membrilor sindicatelor afiliate, au hotărât reluarea conflictului de muncă, prin:
• Grevă generală în zilele în care se desfăşoară tezele cu subiect unic.
• Nesusținerea Strategiei “Educație și Cercetare pentru Societatea Cunoașterii”, asumată de federațiile sindicale din învățământ prin Acordul încheiat în data de 24.10.2008, până când Guvernul României și Legislativul nu vor asigura finanțarea necesară aplicării acesteia.
În situaţia în care Guvernul României va continua să manifeste aceeaşi atitudine de dispreţ faţă de salariaţii din învăţământ, federaţiile sindicale vor declanşa şi celelalte acţiuni de protest stabilite în urma referendumului.
Bucureşti, 30.04.2009
Preşedinte FSLI Aurel Cornea
Preşedinte FSI “Spiru Haret" Gh. Isvoranu
Secretar General FEN Constantin Ciosu
Preşedinte FNS ALMA MATER Răzvan C. Bobulescu

29 apr. 2009

Sedinta Comisiei de Dialog Social, 5 mai 2009

Pentru şedinţa Comisiei de Dialog Social de marţi, 5 mai 2009, sunt propuse urmatoarele puncte:
1. Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5743/2008, cu modificările şi completările ulterioare
2. Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5573/2008, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5741/2008, cu modificările şi completările ulterioare
3. Proiect de Ordin pentru modificarea Calendarului mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2009 – 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5742/2008, cu modificările şi completările ulterioare
Secretar General FSLI
Prof. Liviu Marian Pop

DECLARATIA INTERNATIONALEI EDUCATIEI SI ETUCE PRIVIND SITUATIA DIN ROMANIA

Brussels, 29 Aprilie 2009

Structura Pan-Europeana (PES) a Internationalei Educatiei, ce include ETUCE, reprezentand 141de organizatii de profesori si 11 milioane de oameni din 45 de tari europene, doreste sa-si exprime interesul despre situatia prezenta din Romania. Autoritatile din Romania au anuntat recent intentia lor de a reduce cheltuielile publice cu 1% din PIB cu scopul de a indeplini cerintele Fondului Monetar International pentru a accesa finantarea. Cu toate ca aceasta decizie se construieste pe necesitatea de a inlocui deficitul public, masurile concretizate in reduceri sunt critice. In acest context, PES:
· Avand in vedere politica educatiei in concordanta cu nivelul Uniunii Europene din 2000 sub acordul Strategiei de la Lisabona;
· Avand in vedere ultimele mesaje cheie despre Educatie si Training emise de Consiliul Uniunii Europene (19 Februarie 09, 6666/09), declarand in special ca “Exact in vremuri de dificultati economice importanta cheii strategice a sustinerii deschise si eficiente, educatie de inalta calitate si sisteme de training (...)trebuie continuat a fi subliniat”;
· Avand in vedere ultimele Concluzii ale Uniunii Europeene de la Consiliul Uniunii Europeene (19/20 Martie 09), care a confirmat prioritatea acordata investitiilor in educatie (7880/09: 16);
· Intrucat conditiile de munca decente si oportunitatile pentru o cariera a profesorilor sunt recunoscute in linii mari ca o cerinta pentru un sistem educational de inalta calitate;
· Intrucat orice impact politic asupra conditiilor de munca ale profesorilor trebuie sa fie negociate in mod colectiv cu organizatiile din invatamant;
· Intrucat prezenta criza economica rezulta dintr-o combinatie de comportamente egoiste si periculoase intr-o lume a afacerilor si finantelor private si o politica la voia intamplarii a guvernelor nationale;
· Intrucat eforturile nationale de a reduce deficitul public si de a indeplini cerintele FMI pentru a accesa imprumutul trebuie sa fie impartit intre toti actorii din economie, primii fiind cei care conduc economia pe timp de criza;
1. Indeamna Guvernul Roman sa evite orice reduceri din buget ce ar putea pune in pericol sistemul educational si conditiile de munca ale profesorilor;
2. Invita Guvernul Romaniei si pe angajatii din invatamant din Romania la un dialog cuprinzator si convingator cu sindicatele din invatamant acoperind toate aspectele referitoare la conditiile de munca ale profesorilor;
3. Apeluri catre Guvernul Romaniei sa coordoneze efortul reducerii bugetului national impreuna cu ceilalti parteneri sociali in toate sectoarele pentru a imparti povara costurilor colective ale crizei;
4. Reitereaza suportul pentru profesorii romani si sindicatelor lor FSLI, FSI "SPIRU HARET", ALMA-MATER si FEN-Romania.


In numele Structurii Pan-Europene,
Presedinte
Ronnie Smith

28 apr. 2009

Guvernul a îngheţat salariile tuturor bugetarilor până la sfârşitul lui 2009

Premierul Emil Boc a anunţat că Executivul a prelungit până la 31 decembrie 2009 actele normative care reglementează salarizarea în sectorul bugetar, dar a precizat că, în măsura în care vor exista resurse financiare, nu este exclusă majorarea salariilor mici.
"Asta înseamnă că actele normative care sunt astăzi în vigoare vor fi şi în perioada următoare în vigoare. În măsura în care Guvernul va avea resurse financiare, vom putea discuta despre majorări", a declarat Boc, precizând că se referă în special la majorarea salariilor şi pensiilor mici. Premierul nu a dorit să răspundă explicit dacă măsura decisă de Guvern presupune îngheţarea salariilor în 2009.
Boc a spus că, în 2009, cheltuielile cu salariile şi pensiile sunt mai mari decât în 2008 pentru că anul trecut au fost decise o serie de majorări ale pensiilor şi salariilor.
Astfel, cei afectaţi de îngheţarea salariilor sunt:
- personalul contractual din sectorul bugetar
- funcţionarii publici
- personalul contractual din unităţile sanitare publice
- personalul din sistemul sanitar-veterinar
- personalul militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
- personalul civil din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
personalul din justiţie
- controlorii financiari din cadrul Curţii de Conturi
- personalul din educaţie
Guvernul a amânat de două ori, anul acesta, termenul de aplicare a actelor normative, prima dată pentru 31 martie şi, ulterior, pentru sfârşitul lunii aprilie.
Premierul Emil Boc susţinea, în urmă cu doar două săptămâni, că vor fi îngheţate salariile bugetarilor de lux, dar promitea majorări pentru angajaţii de la stat care au salarii mici sau medii, de până la 1.700 de lei.
Prin OUG 1/2009, adoptată la începutul acestui an, Guvernul a decis prelungirea termenului de aplicabilitate a actelor normative care reglementează salarizarea categoriilor de personal din sectorul bugetar până la 31 martie 2009. În urmă cu câteva săptămâni, Guvernul a decis prelungirea aplicabilităţii acestora cu încă o lună, până la finele lunii aprilie.
Prin OUG aflată marţi în discuţia Executivului, termenul de aplicare a acestor acte normative, care reglementează salarizarea categoriilor de personal din sectorul bugetar, se prelungeşte până la finele anului 2009.

Diplome "GH. LAZAR"

Pe site-ul Inspectoratului Scolar Judetean Cluj au fost afisate rezultatele acordarii Diplomei "Gheorghe Lazăr" / Diplomei de Excelenţă conform Ordinului nr. 5435/23/10/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de distinctii si premii personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat:
Eventualele contestaţii se depun la sediul ISJ Cluj în zilele de 29-30 aprilie 2009.

Legea 128/1997 si Legea 84/1995 actualizate la 27 aprilie 2009

Alaturat puteti accesa Legea învăţământului nr. 84/1995 si
Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic actualizate pana la data de 27.04.2009.

27 apr. 2009

OUG nr. 37 din 22/04/2009 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii administratiei publice
Avand in vedere necesitatea eficientizarii activitatii institutiilor publice si a imbunatatirii actului managerial in conditiile reducerii cheltuielilor bugetare.
luand in considerare opiniile si recomandarile Comisiei Europene si ale organismelor financiare internationale referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare, este necesara adoptarea unei politici de restrangere a cheltuielilor bugetare si de abordare mai prudenta a deficitului bugetar, inclusiv prin stabilirea unor criterii de performanta in organizarea si coordonarea unor autoritati si institutii publice.
In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Art. I. - Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 13 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) directorul executiv si directorul executiv adjunct in cadrul institutiei prefectului, in cadrul aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale si al institutiilor publice subordonate acestora, cat si in functiile publice specifice asimilate acestora;".
2. La articolul 22 alineatul (1), litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"j) realizeaza recrutarea si promovarea pentru functiile publice pentru care organizeaza concurs, monitorizeaza recrutarea si promovarea pentru celelalte functii publice, in conditiile prezentei legi;".
3. Dupa articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu urmatorul cuprins:
"Art. 221. - In situatia in care Agentia Nationala a Functionarilor Publici constata ca nu sunt indeplinite conditiile legale privind organizarea si desfasurarea concursurilor de recrutare si de promovare in functii publice din cadrul autoritatilor si institutiilor publice, dispune, dupa caz, amanarea sau suspendarea organizarii si desfasurarii concursului."
4. Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 58. - (1) Concursul de recrutare pentru functiile publice vacante din cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, autoritatilor administrative autonome, precum si pentru serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale este organizat, in conditiile legii, astfel:
a) de comisia prevazuta la art. 18 alin. (1), pentru inaltii functionari publici. Secretariatul tehnic al comisiei se asigura de Agentia Nationala a Functionarilor Publici;
b) de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pentru ocuparea functiilor publice de conducere generale si specifice, cu exceptia functiilor publice de secretar al comunei, sef serviciu si sef birou;
c) de autoritatile si institutiile publice in al caror stat de functii se afla functia publica vacanta, pentru functiile publice de conducere de secretar al comunei, sef serviciu si sef birou si pentru toate functiile publice de executie.
(2) In vederea verificarii si validarii conditiilor legale de organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea functiilor publice vacante de catre autoritatile si institutiile publice organizatoare, Agentia Nationala a Functionarilor Publici desemneaza un responsabil de procedura, functionar public, reprezentant al acesteia in comisia de concurs."
5. La articolul 62, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Numirea in functiile publice de conducere pentru care se organizeaza concurs in conditiile art. 58 alin. (1) lit. b) se face prin actul administrativ emis de conducatorii autoritatilor sau institutiilor publice din administratia publica centrala si locala, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
(3) Numirea in functiile publice pentru care se organizeaza concurs in conditiile art. 58 alin. (1) lit. c) se face prin actul administrativ emis de conducatorii autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si locala."
6. La anexa, la capitolul I litera B, punctele 4 si 5 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"4. director din cadrul autoritatilor administrative autonome, din aparatul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si director executiv in cadrul institutiei prefectului, in cadrul autoritatilor administratiei publice locale si al institutiilor publice subordonate acestora;
5. director adjunct din cadrul autoritatilor administrative autonome, din aparatul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, director executiv adjunct din cadrul institutiei prefectului, in cadrul autoritatilor administratiei publice locale si al institutiilor publice subordonate acestora;".
Art. II. -
(1) La articolul 24 din Legea
nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Numirea inspectorului scolar general, a inspectorului scolar general adjunct si a directorului Casei Corpului Didactic se face prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii. Inspectorul scolar general si directorul Casei Corpului Didactic incheie cu ministrul educatiei, cercetarii si inovarii un contract de management educational pe termen de maximum 4 ani, care cuprinde directiile si obiectivele din strategia pe educatie, in concordanta cu obiectivele din Programul de guvernare. Reevaluarea conditiilor din contractul de management educational de face trimestrial."

(2) Contractele de management educational incheiate in temeiul Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, si aflate in derulare inceteaza in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Art. III. -
(1) Functiile publice, functiile publice specifice si posturile incadrate in regim contractual, care confera calitatea de conducator al serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale prevazute in anexa la prezenta ordonanta de urgenta, care face parte integranta din aceasta, precum si adjunctii acestuia se desfiinteaza in termen de 32 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Functiile publice cu statut special, altele decat cele stabilite in cadrul serviciilor publice deconcentrate prevazute in anexa la prezenta ordonanta de urgenta si functiile publice de prefect si subprefect se excepteaza de la prevederile alin. (1).
(3) La expirarea termenului prevazut la alin. (1) din prezenta ordonanta de urgenta, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale prevazute in anexa la prezenta ordonanta de urgenta vor fi conduse de un director coordonator al serviciului public deconcentrat. Directorul coordonator este ajutat de unul sau mai multi adjuncti, in limita numarului de posturi care se desfiinteaza.
(4) Persoanele care urmeaza sa ocupe functii dintre cele prevazute la alin. (3) sunt numite prin act administrativ al ordonatorului principal de credite in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea caruia functioneaza serviciul public deconcentrat respectiv, in urma evaluarii cunostintelor si abilitatilor manageriale, in conditiile art. IV din prezenta ordonanta de urgenta.
(5) Poate ocupa o functie dintre cele prevazute la alin. (3) persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are capacitate deplina de exercitiu;
d) are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
e) are studii universitare de licenta, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma;
f) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
g) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege;
h) indeplineste si alte criterii specifice stabilite de ordonatorul principal de credite in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea caruia functioneaza serviciul public deconcentrat respectiv.
(6) Functiile prevazute la alin. (3) se exercita in baza unui contract de management incheiat cu ordonatorul principal de credite in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea caruia functioneaza serviciul public deconcentrat respectiv, pe o perioada de maximum 4 ani, in continutul caruia sunt prevazuti indicatorii specifici de performanta, obiectivele, clauzele contractuale care reglementeaza drepturile si obligatiile partilor, precum si conditiile de incetare si reziliere a acestuia.
(7) Contractul de management este asimilat contractului individual de munca si confera titularului vechime in munca si in specialitate.
(8) Remunerarea si celelalte drepturi ale persoanelor care ocupa functii dintre cele prevazute la alin. (3) se stabilesc prin contractul de management, la nivelul maxim al salariului pentru functia de consilier gradul IA din cadrul ministerelor si al altor organe centrale de specialitate, la care se adauga toate drepturile prevazute de lege pentru functiile de conducere de director, respectiv director adjunct. Persoanele care ocupa functii dintre cele prevazute la alin. (3) beneficiaza de sporul de vechime si de celelalte sporuri, in conditiile prevazute de legislatia muncii si de legislatia aplicabila autoritatii sau institutiei publice.
(9) Pe perioada executarii contractului de management, persoanelor care ocupa functii dintre cele prevazute la alin. (3) li se aplica prevederile art. 70, 71, 79, 94-98 si 111-114 din cartea I, titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
(10) Modelul-cadru al contractului de management prevazut la alin. (6) va fi stabilit prin hotarare a Guvernului.
(11) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, functionarilor publici si personalului incadrat in regim contractual, care ocupa posturi dintre cele prevazute la alin. (1), li se vor aplica in mod corespunzator dispozitiile legale cu privire la incetarea raporturilor de serviciu, respectiv a raporturilor de munca prevazute in Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(12) Functionarilor publici si personalului incadrat in regim contractual in sistemul public, care vor fi numiti in conditiile alin. (4), li se suspenda de drept raporturile de serviciu, respectiv raporturile de munca avute anterior numirii, pe durata executarii contractului de management.
Art. IV. -
(1) Evaluarea cunostintelor si aptitudinilor manageriale pe baza unor proiecte de management se organizeaza de ordonatorii principali de credite in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea carora functioneaza serviciile publice deconcentrate respective, in termen de maximum 32 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Data desfasurarii evaluarii in conditiile alin. (1) se aduce la cunostinta publica prin grija ordonatorului principal de credite, prin afisare la sediul si pe pagina de internet a autoritatii sau institutiei publice.
(3) Candidatii depun proiectul de management si un dosar care sa contina urmatoarele documente:
a) copie de pe cartea de identitate;
b) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate;
c) copie legalizata de pe diploma de studii;
d) cazier judiciar;
e) declaratie pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.
(4) Proiectele de management prezentate de candidati sunt elaborate pentru o perioada de maximum 4 ani si vor cuprinde cel putin urmatoarele:
a) identificarea problemelor existente in domeniul de activitate al serviciului public deconcentrat;
b) obiective si directii de actiune pentru eficientizarea domeniului de activitate al institutiei si pentru imbunatatirea actului managerial;
c) dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului din subordine;
d) aplicarea principiilor de eficienta, eficacitate si economie in gestionarea mijloacelor financiare si a resurselor umane si materiale ale institutiei respective;
e) propuneri de imbunatatire a colaborarii institutionale.
(5) Evaluarea candidatilor si a proiectelor de management prezentate de acestia se face de comisii constituite la nivelul ordonatorului principal de credite in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea caruia functioneaza serviciile publice deconcentrate respective, formate din specialisti in domeniul de activitate. Din aceste comisii face parte in mod obligatoriu si un reprezentant al institutiei prefectului din judetul respectiv.
Art. V. - Anexa la prezenta ordonanta de urgenta poate fi actualizata prin hotarare a Guvernului.
PRIM-MINISTRUEMIL BOC

Contrasemneaza: ---------------

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor, Dan Nica

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, Marian Sarbu

Ministrul educatiei, cercetarii si inovarii, Ecaterina Andronescu

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, Andras Zsolt Szakal

Ministrul finantelor publice, Gheorghe Pogea
Bucuresti, 22 aprilie 2009.
Nr. 37.


LISTAcuprinzand serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si alecelorlalte organe ale administratiei publice centraledin unitatile administrativ-teritoriale
A. MINISTERUL SANATATII
-directii de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.
B. MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL
-directii judetene pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti
C. MINISTERUL INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI
1. comisariate regionale pentru protectia consumatorilor;
2. comisariate judetene, respectiv al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor;
3. oficii teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie.
D. MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
1. directii de munca si protectie sociala, judetene si a municipiului Bucuresti;
2. organisme intermediare regionale pentru Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane";
3. inspectorate teritoriale de munca si al municipiului Bucuresti;
4. case de pensii judetene si a municipiului Bucuresti;
5. agentii pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti;
6. inspectorate sociale regionale;
7. agentii judetene pentru prestatii sociale, respectiv a municipiului Bucuresti.
E. MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI
1. directii pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
2. directii pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
3. complexuri sportive nationale si municipale;
4. cluburi sportive municipale si orasenesti;
5. casele de cultura ale studentilor;
6. Complexul Cultural Sportiv Studentesc "Tei" - Bucuresti.
F. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
1. directii generale a finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti;
2. directii regionale, judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni;
3. sectii judetene, respectiv a municipiului Bucuresti ale Garzii Financiare.
G. MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
1. directii pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
2. inspectorate teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor;
3. inspectorate teritoriale de regim silvic si de vanatoare;
4. centre judetene, respectiv al municipiului Bucuresti de plati si interventie pentru agricultura;
5. oficii judetene, respectiv al municipiului Bucuresti de consultanta agricola;
6. oficii judetene, respectiv al municipiului Bucuresti pentru ameliorare si reproductie in zootehnie;
7. oficii de plati pentru dezvoltare rurala si pescuit;
8. oficii de studii pedologice si agrochimice judetene, respectiv al municipiului Bucuresti;
9. directiile silvice judetene si a municipiului Bucuresti.
H. MINISTERUL MEDIULUI
1. agentii regionale si judetene, respectiv a municipiului Bucuresti de protectia mediului;
2. comisariate ale Garzii Nationale de Mediu regionale si judetene, respectiv al municipiului Bucuresti;
3. organisme intermediare regionale pentru Programul operational sectorial "Mediu";
4. directii de ape regionale si judetene, respectiv a municipiului Bucuresti ale Autoritatii Apele Romane.
I. SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
1. directii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
2. directii de statistica regionale si judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
3. unitati teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;
4. inspectoratele teritoriale si regionale de stat in constructii.
J. MINISTERUL ECONOMIEI
-filiale teritoriale ale Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei.
K. MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETATII INFORMATIONALE
1. oficii judetene de posta;
2. directiile regionale de posta.

25 apr. 2009

Ecaterina Andronescu la Consiliului Naţional al F.S.L.I.

La invitaţia conducerii FSLI, ministrul educaţiei, doamna Ecaterina Andronescu a participat la şedinţa Consiliului Naţional al FSLI din data de 24 aprilie 2009. Pe parcursul a aproximativ două ore a răspuns la întrebările adresate şi a prezentat unele din intenţiile domniei sale pentru perioada următoare. Vă prezentăm, sintetic, intervenţia doamnei ministru.
Schimbări la conducerea inspectoratelor şcolare
„Nu am porniri de a face schimbări politice. Doar schimbări pentru a creşte performanţa. Unii inspectori şcolari generali au prezentat directorilor altceva decât s-a cerut de la minister. Voi merge din judeţ în judeţ pentru a mă întâlni cu directorii de şcoli. Schimbările nu vor afecta şi directorii de şcoli.”
Noi credem că, în perioada imediat următoare, la conducerile inspectoratelor şcolare vor fi numite persoane noi. Nu va scăpa nici un judeţ. Problema este dacă persoanele ce vor fi numite vor fi selecţionate pe criteriul competenţei !
Bugetul MECI
„PIB-ul are astăzi o altă valoare estimată. Nu ştim cât va fi în a doua jumătate a anului. Este un an foarte dificil din punct de vedere financiar, dar vă asigur că sistemul nu va fi pus în dificultate. Avem asigurări că vor fi bani suficienţi pentru salarii până la sfârşitul anului. Vă rog şi vă cer să cheltuim cu mai multă responsabilitate banul public.”
În legătură cu cheltuirea banului public, adresaţi-vă administraţiei locale şi inspectoratelor şcolare !
Legea 221 din 2008
„Legea 221 a fost omorâtă de O.U.G. 151 a lui Tăriceanu. Nu am renunţat nici o clipă, dar mi-e foarte greu acum să spun când şi în ce măsură economia va permite creşteri salariale. Aş fi cel mai fericit om să vă spun de când cresc salariile. Vom face încercări succesive, se aşteaptă, după data de 5 mai, o revigorare economică.”
Parcă în campania electorală spuneaţi cu totul altceva…
Legea salarizării unitare în sistemul bugetar
„Sper ca Ministerul Muncii şi Guvernul să aibă puterea de a înscrie învăţământul pe o grilă corespunzătoare profesional. Aşezarea pe o grilă corectă ar putea însemna o creştere salarială mai mare în următorii ani.”
Noi sperăm ca şi MECI, nu numai noi, sindicatele, să susţină mai puternic aşezarea pe orizontală a profesorului la nivelul real al importanţei sociale a muncii.
Descentralizarea
„În procesul de descentralizare suntem sprijiniţi şi de experţii Băncii Mondiale. Calendarul impus de B.M. este ca până pe 5 mai să elaborăm principalele criterii. Nu putem ca până pe 5 mai să stabilim formula de finanţare şi să intrăm cu ea din anul şcolar următor. Nu doresc prin descentralizare o politizare a învăţământului. Sunt îngrijorată, dar nu mă sperie până la capăt.”
Şi noi suntem foarte îngrijoraţi şi credem că vom asista la o politizare nemaiîntâlnită dacă nu se iau măsuri ferme.
Legile învăţământului
„Pachetul de legi se încearcă a fi finalizat în cele mai bune condiţii. Sunt de părere că trebuie să avem o singură lege a învăţământului, care să fie aplicabilă 10-12 ani. Doresc ca aceste legi să le facem împreună, cu cât mai multă înţelepciune şi să le promovăm cât de repede vom fi în stare.”
Noi avem puţin altă părere, proiectele de lege există deja de mult timp, ele ar trebui rediscutate rapid şi trimise la parlament.
Modificări la mişcarea personalului didactic
„De anul acesta se aplică transferul rural-urban, gimnaziu-liceu. Avem în acest moment 68.000 de suplinitori, lucru care nu dă sistemului stabilitate şi calitate. Sunt optimistă în ceea ce priveşte efectele acestei ordonanţe.”
Aici suntem de acord. Dar să nu uităm că această modificare a statutului s-a făcut numai în urma solicitărilor noastre repetate şi nu la iniţiativa ministerului !
Desfiinţarea S.A.M.- urilor
„S.A.M.-urile nu au fost desfiinţate. Nu au primit anul acesta cifră de şcolarizare pentru că specializările nu erau cerute pe piaţa muncii. Timp de un an vom pregăti cifrele de şcolarizare pentru anul viitor cu acele specializări care sunt cerute pe piaţa muncii.”
Până la anul mai este mult şi multe se pot întâmpla. Sperăm ca să nu uitaţi până atunci, sau poate vă răzgândiţi, sau poate…
Educaţia fizică la licee
„Până acum în planurile-cadru am avut un număr diferit de ore de educaţie fizică. Nu mai există mişcare sportivă de masă şi bază de selecţie pentru sportul de performanţă. Condiţionăm completarea normei profesorului cu cele 2+1 ore din afara planului-cadru care nu se acordă decât dacă aceste ore se fac (există echipe, ansambluri sportive). Vor apărea documente în curând. Doresc să reluăm competiţiile la nivelul şcolii, mişcarea sportivă de masă.”
Ne-aţi ameţit de tot cu orele acestea care ba sunt obligatorii, ba sunt facultative, ba intră în normă, ba… Credem că nu v-ar strica puţin sport, doamna ministru !
Au fost abordate şi alte aspecte, i s-au adus la cunoştinţă doamnei ministru probleme cu care ne confruntăm în judeţe. De asemenea, doamna ministru a prezentat unele din intenţiile sale în ceea ce priveşte formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice, modificările care se vor face în curriculum etc. Permanent ne-a solicitat colaborarea în realizarea reformei învăţământului. În general, intenţii frumoase, dar noi mai vrem şi şcoli mai frumoase, şi condiţii de muncă mai bune, şi salarii mai atractive, şi multe altele...

Sursa: http://sindtutova.blogspot.com/2009/04/ecaterina-andronescu-la-consiliul.html

23 apr. 2009

Aurel Cornea: Un profesor ar trebui să câştige cel puţin cât un ofiţer superior

Preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Aurel Cornea a declarat la Realitatea FM că profesorii ar urma să fie extrem de dezavantajaţi de noua lege. Cornea este de părere că un profesor de liceu ar trebui să câştige cel puţin cât un ofiţer superior şi nu cât un plutonier adjutant.
"Nemulţumirea noastră este că fără acordul nostru s-a făcut o notă de către Ministerul Muncii în care s-a facut această echivalenţă pe orizontală între funcţii... Este vorba despre un profesor de liceu de gradul didactic I cu peste zece ani de vechime – acest profesor are masterat, examen de titularizare, de definitivat, de gradul II şi de gradul I...în perspectiva acestei echivalări, un profesor debutant va avea sub salariul unui soldat", a declarat Aurel Cornea.

Legea de salarizare unitară a lansat o serie de dispute în cadrul sindicatelor.

Astfel, un medic primar de clinică va câştiga cât un conferenţiar universitar, un căpitan de armată, un consilier superior în minister şi un artist liric de operă. În prezent, între salariile acestora există diferenţe şi de 1.500 de lei.
O altă variantă aşează la acelaşi nivel profesorul cu gradul I, cu o vechime de cel mult 10 ani şi sublocotenentul, muzeograful şi famacistul.
Cele două variante sunt criticate de sindicaliştii din educaţie. Ei cer ca un conferenţiar universitar să fie echivalentul unui colonel din armată, iar profesorul de gradul I să fie egal cu un căpitan.

Sursa: Realitatea TV

ȘEDINȚA CONSILIULUI NAȚIONAL AL F.S.L.I. - 24 APRILIE 2009

CONSILIUL NAȚIONAL AL FEDERAȚIEI SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂȚĂMÂNT SE ÎNTRUNEȘTE, VINERI, 24 APRILIE 2009, ORELE 10,00 LA SEDIUL F.S.L.I.

ORDINEA DE ZI ESTE URMĂTOAREA:
1. Informare privind activitatea desfășurată de conducerea FSLI în perioada ianuarie-aprilie 2009;
2. Stabilirea strategiei FSLI în contextul evoluției evenimentelor din ultima perioadă;
3. Prezentarea, pe departamente, a acțiunilor preconizate a se organiza și desfășura în 2009;
4. Probleme curente.

Informare despre pretransferul cadrelor didactice din mediul rural in mediul urban


22 apr. 2009

Guvernul a adoptat setul de principii care va sta la baza legii de salarizare a personalului din sistemul bugetar

„Vom avea o singură lege a salarizării pentru toate persoanele plătite din fonduri publice, după model european. Această lege va permite eliminarea discrepanţelor care există acum. Nu vom mai avea legi sectoriale prin intermediul cărora s-au creat sisteme privilegiate pentru diverse categorii de bugetari”, a afirmat premierul Emil Boc, la finalul şedinţei de Guvern.
Executivul a aprobat, în şedinţa de astăzi, setul de principii care va sta la baza legii de salarizare a personalului din sistemul bugetar, act normativ care va reglementa în mod unitar salarizarea tuturor categoriilor de personal plătit din fonduri publice.
Potrivit principiilor adoptate de Guvern, raportul între salariul de bază minim pe economie şi salariul de bază maxim al personalului plătit din fonduri publice va fi de 1 la 15. Salariul de bază va deveni principalul element al câştigului salarial şi se va realiza prin includerea în salariul de bază a unor sporuri care au caracter general. Ponderea sporurilor în câştigul total va fi de maximum 30%.
„Prin aplicarea noului act normativ nici o persoană nu va înregistra o diminuare a salariului. Salariile mai mari din momentul de faţă vor fi îngheţate o perioadă de timp, în timp ce salariile mici vor avea creşteri accelerate. Sau, este posibil, ca pentru cei care se află în vârful piramidei, salariile să crească puţin, iar salariile mai mici să aibă o creştere mai accelerată. Toate aceste lucruri se vor realiza pe principiul că nimeni nu va pierde”, a explicat primul-ministru.
Proiectul legii salarizării unice în sistemul bugetar va fi elaborat de Guvern până la 30 iunie, iar implementarea noului sistem de salarizare se va realiza într-un termen de trei ani. „Nu excludem posibilitatea asumării răspunderii în faţa Parlamentului pentru acest proiect de lege. Guvernul are determinarea să meargă în faţa Parlamentului să-şi asume răspunderea asupra acestui proiect atât de important pentru ceea ce înseamnă salarizarea unică în România, pentru a aduce un sentiment de dreptate, de echitate, între diversele categorii sociale şi pentru a elimina discrepanţele care au apărut în decursul timpului. Vrem să realizăm o salarizare justă a tuturor oamenilor care sunt plătiţi din bani publici în baza pregătirii profesionale, a muncii pe care o prestează şi având în vedere reglementările şi normele europene în materie”, a subliniat primul-ministru.
Premierul Emil Boc a adăugat că Ministerul Muncii a fost mandatat să discute cu partenerii sociali setul de principii care va sta la baza elaborării legii salarizării unice, dezbateri la care vor fi invitaţi să participe şi reprezentanţii sistemului judiciar şi ai CSM.

Emitent: Guvernul Romaniei – Biroul de presa
Data: 22.04.2009

Pretransferarea la cerere şi transferarea personalului didactic se realizează şi din mediul rural în cel urban

Pretransferarea la cerere şi transferarea personalului didactic se realizează şi din mediul rural în cel urban, dacă persoana respectivă a obţinut media minim şapte la concursul de titularizare sau dacă avea media minim şapte la repartiţia guvernamentală, stabileşte o Ordonanţă de Urgenţă adoptată astăzi de Guvern. Aceeaşi regulă se aplică şi personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desfiinţarea unor unităţi şcolare.Pretransferarea la cerere şi transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desfiinţarea unor unităţi şcolare se realizează şi între nivelurile de învăţământ, cu condiţia suplimentară a parcurgerii unui program de perfecţionare/formare continuă în ultimii cinci ani.
Aceste reglementări au scopul de a fluidiza mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a precizat, în cadrul şedinţei de Guvern, că aceste reglementări vizează cadrele didactice care au obţinut titularizarea prin participarea la examenele naţionale.
Un alt element de noutate al actului îl reprezintă compatibilizarea sistemului de educaţie din România în ceea ce priveşte condiţiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din învăţământul preuniversitar cu sistemele europene de educaţie (procesul Bologna). Pentru învăţământul preuniversitar şi, respectiv, primar se introduc funcţiile de profesor educator şi, respectiv, profesor învăţător pentru absolvenţii primului ciclu Bologna.

Emitent: Guvernul Romaniei – Biroul de presa
Data: 22.04.2009

16 apr. 2009

FSLI decide in 23 -24 aprilie programul de actiuni

Joi 23 aprilie 2009, ora 13.00, la sediu FSLI, va avea loc sedinta de Birou Operativ al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant, iar vineri 24 aprilie 2009, ora 10.00 la sediul FSLI, va avea loc sedinta Consiliului National al FSLI unde se va analiza rezultatul referendumului pentru declansarea actiunilor de protest si se va stabili Strategia FSLI in contextul evolutiei evenimentelor din ultima perioada.
Conform statutului FSLI Consiliul Naţional este constituit din reprezentanţii desemnaţi de organizaţiile sindicale afiliate, în care sunt incluşi, de drept, membrii Biroului Operativ şi ai Colegiului Naţional al Liderilor. Norma de reprezentare în Consiliul Naţional este de 1/2000 din membri organizaţiilor sindicale afiliate, adica 104 persoane.Sper ca la programul de actiuni sa se alinieze si celelalte federatii.
Potrivit rezultatelor parţiale ale referendumului printre membrii FSLI din 14 judeţe privind acţiunile de protest, aproximativ 80% dintre sindicalişti vor boicotarea examenelor naţionale, iar 60 % susţin declanşarea grevei generale.

Referendum FSLI: 80% pentru boicotarea examenelor naţionale, 60% pentru grevă

Potrivit rezultatelor parţiale ale referendumului printre membrii FSLI din 14 judeţe privind acţiunile de protest, aproximativ 80% dintre sindicalişti vor boicotarea examenelor naţionale, iar 60 % susţin declanşarea grevei generale.
Aurel Cornea, liderul Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, că s-au primit rezultatele referendumului printre sindicaliştii din 14 judeţe. "În proporţie de peste 80% au fost pentru boicotarea examenelor naţionale, iar circa 60% au optat pentru greva generală", a declarat Aurel Cornea.
Liderul FSLI a susţinut că rezultatele finale ale referendumului FSLI vor fi finalizate, săptămâna viitoare, o decizie comună referitoare la acţiunile de protest urmând să fie luată de toate cele patru federaţii din învăţământ.
Federaţia "Spiru Haret" a finalizat referendumul printre membrii săi, 80% dintre aceştia susţinând boicotarea examenelor naţionale.
Urmează ca federaţiile "Alma Mater" şi FEN să finalizeze refernudumul printre membrii lor de sindicat.
Sindicaliştii din educaţie sunt nemulţumiţi de rezultatele întâlnirii de luni cu preşedintele Traian Băsescu, care le-a cerut să înţeleagă criza şi le-a spus că salariile din învăţământ vor îngheţa în acest an, în aceste condiţii ei considerând că ministrul Andronescu ar trebui să demisioneze.
Mediafax

OUG nr. 34/11.04.2009

Ordonanţă de urgenţă nr. 34 din 11/04/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

OUG nr. 35/11.04.2009

Ordonanţă de urgenţă nr. 35 din 11/04/2009 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul cheltuielilor de personal in sectorul bugetar

Profesorii clujeni s-au pronunţat pentru blocarea tezelor naţionale

Majoritatea profesorilor clujeni membri ai Sindicatului Liber din Învăţămîntul Preuniversitar s-au declarat pentru declanşarea unor acţiuni sindicale de protest care să debuteze cu un miting la Bucureşti şi să culmineze cu blocarea tezelor naţionale şi a examenului de Bacalaureat.
“Am centralizat pînă acum răspunsurile a aproximativ 80 la sută din membrii de sindicat şi majoritatea acestora sînt pentru declanşarea unor acţiuni de protest care să culmineze cu o grevă generală. Săptămîna viitoare ne vom întîlni, la Bucureşti, cu reprezentanţii celorlalte confederaţii sindicale din învăţămîntul preuniversitar pentru a stabili un calendar comun al protestului”, a precizat Lucia Cojocaru, preşedintele Sindicatului Liber din Învăţămîntul Preuniversitar Clujean.
Principalele revendicări ale sindicaliştilor din învăţămînt sînt aplicarea legii referitoare la majorările salariale, consultarea sindicatelor în elaborarea legii privind descentralizarea învăţămîntului şi o continuitate a reformei în educaţie. “Am aşteptat foarte multe de la întîlnirea de săptămîna aceasta cu preşedintele Traian Băsescu şi nu am primit altceva decît vorbe, declaraţii şi promisiuni. Nu mai putem sta să ne uităm cum îşi bat alţii joc de noi. Sîntem hotărîţi să ne obţinem în stradă drepturile care sînt de fapt ale noastre, prin lege”, a încheiat Lucia Cojocaru.
Maria GATEA

Profesorii clujeni vor să boicoteze bacalaureatul

Aproximativ 3.800 de profesori clujeni vor să organizeze o grevă generală în perioada tezelor unice, potrivit unui referendum organizat în şcoli de sindicalişti.
Sindicatul Liber din învăţământul Preuniversitar Clujean (SLIPC) a demarat încă de săptămâna trecută un referendum în urma căruia va hotărî ce forme de protest vor fi adoptate împotriva Guvernului.
Profesorii sunt nemulţumiţi că nu îşi vor primi majorările salariale şi că, la rectificarea bugetară, Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a rămas fără 600 de milioane de lei. “Decizia colegilor este de a se organiza un miting la Bucureşti, grevă de avertisment şi o grevă generală în perioada tezelor unice, iar o parte au optat pentru boicotarea bacalaureatului”, a declarat Lucia Cojocaru, liderul SLIPC.
Ea a adăugat că, deocamdată, datele la nivelul judeţului Cluj nu au fost încă centralizate însă, din cei 5.500 de salariaţi din învăţământul preuniversitar clujean, 3.800 sunt de acord cu o grevă. “80% dintre profesori îşi doresc atât greva generală, cât şi boicotarea bacalaureatului. Educaţiei trebuie să i se acorde importanţa cuvenită, e inadmisibil să i se ia 600 de milioane de lei. Avem deficit de personal, iar investiţiile sunt blocate fiindcă nu există bani”, a declarat Lucia Cojocaru.
Şi sindicaliştii din cadrul Federaţiei Sindicale “Spiru Haret” Cluj şi-au exprimat opţiunile pentru boicotarea examenelor naţionale. Până în prezent, referendumul Federaţiei Sindicale din învăţământul Preuniversitar a fost finalizat în 15 judeţe.
“Am început referendumul în şase aprilie şi îl vom finaliza vineri. Trebuie să mai primim informaţiile de la profesorii din mediul rural”, a adăugat Cojocaru. Sindicaliştii vor avea o întâlnire la Bucureşti, în cursul săptămânii viitoare, pentru a decide felul în care vor protesta.

Cristina PÎRVU
mailto:cristinapirvu@ziuadecj.ro

15 apr. 2009

Majorari salariale la Pastele Cailor

Dascalii s-au pus de acord si dupa sarbatori vor organiza un miting de protest la Bucuresti si vor boicota tezele cu subiect unic. Intilnirea dintre principalele sindicate din Educatie si presedintele Traian Basescu le-a lasat un gust amar profesorilor.
In opinia acestora, "discutiile au fost doar ca sa fie", drept care dupa sarbatori va urma un miting de protest la Bucuresti. Greva de avertisment s-ar putea derula in 5 mai, chiar in timpul tezelor cu subiect unic.
"Ne-am pus mari sperante, dar nu s-a discutat nimic concret. Vom avea inca o intilnire cu Traian Basescu dupa Paste, iar pina atunci vom finaliza referendumul pentru actiunile de protest", a declarat ieri Lucia Cojocaru, presedinta Sindicatului Liber pentru Invatamintul Preuniversitar Cluj (SLIPC). Ea a aratat ca se are in vedere organizarea unui miting la Bucuresti, urmat de o greva de avertisment, o greva generala si, in cele din urma, de boicotarea examenului de Bacalaureat. "Decizia depinde de rezultatul referendumului, dar probabil ca se va ajunge si la boicotarea examenului de Bacalaureat", a admis ieri lidera SLIPC.
Ieri, pe site-ul SLIPC, rezultatele sondajului online aratau ca 68% din dascali au optat pentru greva generala in perioada desfasurarii tezelor cu subiect unic, 51% au in vedere greva generala in luna iunie si 48% din profesori s-au declarat pentru boicotarea examenului de Bacalaureat.
FSLI cu "Spiru Haret" impusca doi iepuri
Presedintele Federatiei clujene "Spiru Haret", Ioan Marcu, a spus ieri ca dascalii afiliati acestui sindicat isi vor corobora actiunile de protest cu membrii Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamint (FSLI). "Actiunile de protest vor fi corelate si cu FSLI. Se vehicula cea mai probabila data pentru greva de avertisment sa fie 5 mai, pentru ca atunci se vor derula o parte din tezele cu subiect unic. Este foarte posibil ca in intervalul in care ar trebui sa se desfasoare tezele sa fie greva", a admis Marcu.
Intilnire dupa Paste
Federatiile din Educatie au fost chemate la inca o serie de intrevederi cu presedintele Traian Basescu. "Nu s-a stabilit o data concreta. Ieri (luni - n.r.) a ramas sa ne intilnim la Cotroceni, cindva dupa vacanta de Paste. Pina atunci probabil ca se va organiza un miting de amploare in Capitala", a conchis Cojocaru .

14 apr. 2009

Informare privind intalnirea de la Cotroceni din 13.04.2009

Reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, domnii Aurel Cornea şi Simion Hancescu au fost prezenţi ieri, 13.04.2009, la Palatul Cotroceni, la întâlnirea cu Preşedintele Traian Băsescu. Subiectele principale de discuţie au fost:
1.Stadiul elaborării pachetului legislativ privind educaţia
Participanţii la întâlnire au fost surprinşi să afle că, o echipă a profesorului Mircea Miclea, coordonatorul Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza şi Elaborarea Politicilor din domeniile educaţiei şi cercetării, a elaborat un pachet legislativ privind educaţia.
Având în vedere faptul că mai există un proiect legislativ întocmit în timpul mandatului ministrului Adomniţei şi care nu a fost înaintat Parlamentului, reprezentanţii F.S.L.I. au propus ca, cele două proiecte să fie armonizate pentru a respecta principiile stabilite în Strategia privind educaţia.
2. Legea de salarizare unică a bugetarilor
Preşedintele F.S.L.I, Aurel Cornea, şi-a exprimat nemulţumirea faţă de modul în care decurg lucrurile la negocierea legii de salarizare unică în sectorul bugetar, atrăgând atenţia că unele ministere, cum ar fi cel al Justiţiei şi al Administraţiei şi Internelor nu au trimis reprezentanţi la întâlnirile de lucru privind această lege. Preşedintele Traian Băsescu s-a angajat că această lege va fi adoptată, afirmând că trebuie să dispară decalajul între salariile celor din învăţământ şi sănătate, salarii în contrast cu cele ale „bugetarilor de lux”, acest lucru fiind posibil prin dispariţia legilor speciale.
3. Problema salarizării în învăţământ
Preşedintele ţării a afirmat că „învăţământul rămâne o prioritate chiar şi în perioada de criză”. Reprezentanţii F.S.L.I. şi-au arătat nemulţumirea faţă de rectificarea bugetară negativă, în urma căreia ministerului educaţiei i s-au diminuat substanţial fondurile destinate cheltuielilor de personal şi investiţiilor. Domnul Traian Băsescu a recunoscut că „e greu să faci reformă, când fondurile sunt insuficiente”.
I s-a reamintit Preşedintelui ţării că, Legea 221 privind majorarea salariilor din învăţământ nu se respectă. Domnia sa a spus:” am promulgat această lege, fiind convins că poate fi aplicată şi nu mi-am imaginat că România va fi lovită de criza economică, atât de profund şi într-un ritm atât de galopant. Datele economice arată că va fi greu de aplicat această lege în anul 2009”.
4. Descentralizarea învăţământului preuniversitar
Legat de această problemă, preşedintele României a recunoscut că acest proces trebuie făcut numai după o analiză profundă, angajându-se că va interveni, în calitate de mediator, în derularea acestuia. Un lucru îmbucurător este faptul că, părerea şefului statului cu privire la descentralizare, este în cea mai mare parte, în acord cu cea a federaţiei noastre.
Preşedintele ţării a propus o nouă întâlnire cu sindicatele, peste aproximativ două săptămâni, cu prilejul căreia se vor aprofunda problemele legate de reforma din învăţământ şi descentralizarea învăţământului preuniversitar.
DEPARTAMENTUL COMUNICARE,
Claudia PUZDREA
Bucureşti, 14.04.2009

11 apr. 2009

Profesorii nu vor mai primi nici un leu în plus la salariu până în anul 2010

Sindicatele din învăţământ aleg până la Paşte modul de protest: mitingul, boicotarea examenelor naţionale sau greva generală
Salariile profesorilor nu vor creşte cu nici un leu, anul acesta, majorările de 33% pentru dascălii din preuniversitar, respectiv 50% pentru cadrele didactice din universităţi urmând a fi aplicate la 1 ianuarie 2010.
Reprogramarea majorărilor votate de parlament în toamna anului trecut, vine după ce bugetul alocat Ministerului Educaţiei a fost redus cu 811 milioane de lei, consecinţă a acordului pe care guvernul l-a încheiat cu Fondul Monetar Internaţional. „Legea 221 prevedea majorarea cu 50%, dar din aceasta a fost deja alocată o cotă de 9%. Dacă ar intra în vigoare iar Legea 221, aceasta ar presupune o creştere salarială cu 33,6%, începând cu 1 ianuarie 2010, când, probabil, economia îşi va reveni", a declarat ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, citată de Mediafax, precizând că, în schimb, sporurile vor fi menţinute. Astfel, profesorii rămân şi fără creşterile de 5% programate de executiv pentru acest an (3% din luna aprilie şi 2% din luna octombrie), procent considerat oricum nesatisfăcător de către dascăli.
În replică la anunţul făcut de Ecaterina Andronescu, sindicaliştii aşteaptă pe de o parte documentul oficial care să ateste respectiva măsură, iar pe de altă parte rezultatul referendumului organizat în teritoriu de toate cele patru federaţii. “Doamna ministru poate anunţa orice. Dumneaei a spus multe: că vom avea 6% din PIB pentru Educaţie, că majorările se vor aplica anul acesta şi că va pleca de la şefia MECI dacă aceste lucruri nu se vor întâmpla. Vrem să vedem ordonanţa guvernului şi apoi discutăm. După Paşte vom ştii şi pentru ce au optat dascălii: pentru miting, pentru boicotarea bacalaureatului şi tezelor cu subiect unic sau pentru greva generală”, ne-a spus Constantin Ciosu, secretarul general al Federaţiei Educaţiei Naţionale.
La rându-i, Marius Nistor, preşedintele executiv al Federaţiei “Spiru Haret” acuză guvernul că încalcă legea fundamentală a statului, făcând trimitere la nerespectarea angajamentelor asumate de politicieni: "Poate pentru ministrul Educaţiei, pentru premierul Boc este o mare realizare ca această lege să fie pusă în aplicare de la 1 ianuarie 2010. Pentru angajaţii din învăţământ nu înseamnă decât o încălcare a Constituţiei României, a legilor votate de către parlamentari, a angajamentelor asumate de către preşedintele Traian Băsescu". (R.F.)

Sâmbătă, 11 aprilie, începe vacanţa de primăvară

Conform ordinului de ministru 4.721/2008 privind structura anului şcolar 2008-2009, începând de sâmbătă, 11 aprilie şi până luni, 20 aprilie, inclusiv, cei peste 3.300.000 de elevi din învăţământul preuniversitar fi vacanţă de primăvară prilejuită de sărbătorile pascale.Cursurile semestrului al II-lea vor fi reluate marţi, 21 aprilie şi se vor termina vineri, 12 iunie, vacanţa de vară fiind cuprinsă între 13 iunie şi 13 septembrie 2009.
Pentru clasa a XI-a de liceu - anul de completare, respectiv clasa a XI-a de liceu - filiera tehnologică şi ruta progresivă de calificare, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, cu una mai mult decât celelalte clase. Astfel, ultimele două săptămâni de cursuri pentru aceste clase, 15 - 26 iunie, sunt stagii de practică.
Tezele cu subiect unic (sesiunea principală) din semestrul al II-lea al anului şcolar 2008-2009 se susţin, de regulă, până la data de 15 mai. Examenul naţional de Bacalaureat va începe cu proba orală limba şi literatura română, programată în zilele de 22 şi 23 iunie.
BIROUL DE PRESĂ

10 apr. 2009

Boc: Am ales soluţia menţinerii locurilor de muncă, să nu dăm afară 5% din personal

Executivul a decis să menţină locurile de muncă în sistemul bugetar, cu posibilitatea unor eventuale majorări salariale în 2009, în funcţie de evoluţia economiei şi de economiile bugetare, refuzând astfel varianta disponibilizării a 5% din personal, a declarat, astăzi, premierul Emil Boc.
"Am ales această soluţie a menţinerii locurilor de muncă. Puteam avea soluţia să dăm afară 5% din personal, dar ar fi fost un procent foarte important de oameni care şi-ar fi pierdut slujbele. Am ales să menţinem locurile de muncă şi să acordăm creşteri salariale atât cât vom reuşi să facem economii anul acesta şi în funcţie de creşterea pe care sperăm noi că ne-o va oferi economia", a declarat Boc, la Piteşti.
Premierul a spus că salariile de bază ale bugetarilor nu vor scădea. El a precizat că economiile bugetare estimate vor fi realizate în urma restructurării agenţiilor guvernamentale şi aplicării Legii privind interzicerea cumulării pensiei cu salariul de la stat.
Preşedintele Traian Băsescu enumera, pe 29 martie, două alternative de reducere a cheltuielilor, care să pună în aplicare acordul încheiat cu Fondul Monetar Internaţional (FMI).
Prima prevedea "îngheţarea salariilor funcţionarilor publici şi contractuali şi, în timp, o aşezare a sporurilor la 30% din salarii", iar cea de a doua viza "reducerea cu 5% a numărului de funcţionari existenţi în administraţia centrală şi îlocală". Excepţie de la "îngheţare" ar urma să facă salariile şi pensiile foarte mici, ca urmare a actualei perioade de criză, a mai spus Băsescu.
Sindicatele bugetarilor au declarat că nu sunt de acord cu reducerea numărului de angajaţi cu 5%, iar unele dintre acestea nu acceptă nici îngheţarea salariilor în acest an.
Ministrul Muncii, Marian Sârbu, preciza, la rândul său, că "aceasta este doar o alternativă pentru a creşte fondurile de salarii şi nu o obligaţie" şi că o decizie în acest sens va fi luată după discuţiile cu sindicatele.
Sursa: REALITATEA.NET

Ecaterina Andronescu: Rectificarea bugetară nu înseamnă disponibilizări şi sperăm să ne recuperăm banii

Ministrul Ecaterina Andronescu a declarat, pentru NewsIn, că bugetul Educaţiei va fi redus cu 811,9 milioane de lei, ceea ce reprezintă fondul pentru indexarea cu 5% a salariilor profesorilor, şi a subliniat că nu se vor face disponibilizări în sistem, iar majorările vor fi recuperate în septembrie.
"Cele 811,9 milioane de lei nu înseamnă disponibilizări sau scăderea salariilor, ci reprezintă fondul pentru indexarea de 5% (prevăzută iniţial pentru aprilie, n.r.) , pe care sperăm să îl recuperăm în septembrie. Este adevărat că nu se iau bani doar de la salarii, ci şi de la investiţii, dar sumele sunt mici şi se referă numai la sectoare unde pot fi înlocuite cu fonduri europene din programe de finanţare", a explicat, vineri, ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu.
Surse sindicale spun că ultima variantă de rectificare, care prevede şi diminuarea bugetului Educaţiei, urmează să fie aprobată sâmbătă, într-o şedinţă extraordinară, "pentru că de ea depinde şi acordul cu FMI".
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, a anunţat joi că Ordonanţa de punere în aplicare a acordului cu FMI şi Banca Mondială va fi discutată într-o şedinţă de Guvern sâmbătă, adăugând că documentul va conţine şi o anumită rectificare bugetară.

Sursa: NewsIn

9 apr. 2009

Informare FSLI 09.04.2009

Ieri, 08.04.2009, la sediul PSD, a avut loc o întâlnire a reprezentanţilor Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, domnii Aurel Cornea, Simion Hancescu şi Liviu Pop, cu o delegaţie a PSD, formată din domnii Mircea Geoană, Liviu Dragnea, Marian Vanghelie şi dna ministru Ecaterina Andronescu. Scopul acestei întâlniri a fost clarificarea unor probleme legate de descentralizarea învăţământului preuniversitar.
În urma discuţiilor purtate, părţile au convenit următoarele:
- directorul unităţii de învăţământ nu va fi numit de primar, urmând ca acesta să fie investit în funcţie, în urma promovării unui concurs, care va fi organizat la nivelul unităţii;
- se va păstra titularizarea în sistemul de învăţământ, concursul de titularizare urmând a fi organizat de unitatea/grupul de unităţi de învăţământ;
- consiliul de administraţie va fi format din: 1/3 profesori, 1/3 reprezentanţi ai părinţilor şi 1/3 reprezentanţi ai consiliului local, alţii decât consilierii locali;
- fiecare unitate de învăţământ va avea contabilitate proprie şi va întocmi şi gestiona bugetul de venituri şi cheltuieli;
- sumele destinate cheltuielilor de personal vor fi stabilite pe baza unor formule de finanţare, vor veni de la bugetul de stat, iar primarul, în calitate de ordonator principal de credite, nu le va putea diminua;
- tot pe baza unor indicatori vor fi stabilite şi sumele destinate întreţinerii unităţilor de învăţământ, pentru a nu da posibilitatea unor primari de a reduce aceste cheltuieli;
- lucrările de investiţii pentru unităţile de învăţământ se vor derula prin consiliile locale;
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin inspectoratele şcolare, se va ocupa în continuare de politicile educaţionale;
- nu se vor externaliza serviciile specifice personalului didactic auxiliar şi nedidactic.
Având în vedere contextul economic, complexitatea şi importanţa descentralizării, s-a conturat ideea că aceasta trebuie făcută gradual şi în urma unor analize profesioniste, pentru a nu conduce la bulversarea sistemului de învăţământ.
Urmează să fie organizate întâlniri între reprezentanţii sindicatelor, ministerului educaţiei şi cei ai administraţiei publice locale, pentru stabilirea tuturor principiilor care vor sta la baza descentralizării, în vederea includerii acestora în pachetul de legi privind educaţia.
Problema descentralizării învăţământului preuniversitar va fi abordată şi cu ocazia întâlnirii pe care reprezentanţii sindicatelor din învăţământ o vor avea luni, 13.04.2009, cu Preşedintele României, domnul Traian Băsescu.

DEPARTAMENTUL COMUNICARE,
Claudia PUZDREA
Bucureşti, 09.04.2009

Comunicat FSLI

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, în numele membrilor săi, dezminte afirmaţiile apărute într-un articol din ziarul Gândul, din data de 09.04.2009, în care se afirma că profesorii se găsesc în topul creşterilor salariale în perioada septembrie 2008- ianuarie 2009.
Dintr-o eroare regretabilă, domnul Adrian Bărbulescu, semnatarul acestui articol, le-a mărit “artificial” salariile profesorilor cu 27,8%, în perioada menţionată.
Aducem la cunoştinţa opiniei publice că, din luna septembrie 2008 şi până în prezent, salariile personalului didactic au fost indexate cu doar 9%.
De asemenea, ţinem să precizăm că profesorii din învăţământul preuniversitar nu au beneficiat de aplicarea Legii 221/2008 privind majorarea salarială de aproximativ 33% şi mai mult decât atât, s-au dus intense negocieri la nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, precum şi la Ministerul Finanţelor Publice, pentru a se menţine actualele salarii şi drepturi reglementate prin lege.

DEPARTAMENTUL COMUNICARE FSLI,
Prof. Claudia PUZDREA

Revista CATEDRA - nr. 1

A aparut primul numar al Revistei CATEDRA, revista informativa a Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant.

A treia zi de Pasti - zi nelucratoare

Potrivit art. 27 (4) din Contractul Colectiv de Munca Unic Judetean la Nivel de Ramura Invatamant inregistrat la Directia Muncii si Protectiei Sociale sub nr. 35/07.02.2008, modificat si completat cu prevederile actului aditional la CCMUJNRI inregistrat la Directia Muncii si Protectiei Sociale sub. nr. 35/1/2008/02/24.04.2008, a treia zi de Pasti este zi nelucratoare in invatamantul preuniveristar clujean.
Facem menţiunea că această zi trebuie recuperată până la sfârşitul anului şcolar, urmând ca data când se va face aceasta să se hotărască de către conducerea fiecărei unităţi de învăţământ. Am recurs la această modificare pentru că în acest an şcolar Sărbătorile Pascale pentru cetăţenii de religie ortodoxă se nimeresc în perioadă de curs, conform structurii anului şcolar şi nu dorim ca elevii să aibă de suferit din această cauză.

8 apr. 2009

Profesorii, tot mai aproape de grevă

• Nu numai că nu vor primi majorări salariale, dar s-ar putea confrunta cu concedieri colective, au aflat profesorii preuniversitari la negocierile cu guvernul •
Nemulţumirilor de pînă acum ale salariaţilor din învăţămînt- neacordarea majorărilor salariale prevăzute prin lege, neplata participării la examenele naţionale, reorganizarea fără cap a învăţămîntului liceal- li se adaugă decizia Guvernului Boc de a efectua o rectificarea negativă a bugetului de stat pe anul 2009, cheltuielile de personal pentru învăţămîntul preuniversitar urmînd să fie diminuate cu 811 milioane de lei, ceea ce se poate realiza fie prin diminuarea cu aproximativ 8 la sută a veniturilor salariaţilor, fie prin reducerea a 20.000 de posturi din sistem. Evident, profesorii nu împărtăşesc deloc punctul de vedere al Guvernului. “În condiţiile în care nu vor fi soluţionate favorabil revendicările salariaţilor din învăţămînt, pe care îi reprezentăm la negocierea contractului colectiv de muncă, iar Guvernul nu va reveni asupra măsurilor ce afectează drepturile acestora, vom declanşa conflictul de interese şi vom recurge la toate formele de protest legale, inclusiv greva generală”, se arată într-un comunicat comun al Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţămînt, Federaţiei Sindicatelor din Învăţămînt „SPIRU HARET”, Federaţia Educaţiei Naţionale, Federaţia Naţională Sindicală „ALMA MATER”.
Lucia Cojocaru, preşedintele Sindicatului Liber al Învăţămîntului Preuniversitar clujean, a declarat că miercuri (astăzi, n.r.) şi joi vor fi centralizate opiniile profesorilor membri de sindicat cu privire la declanşarea unei greve generale. “Profesorii erau nemulţumiţi de situaţia din învăţămînt şi dispuşi să facă grevă chiar şi săptămîna trecută. Acum, din cauza iniţiativei guvernului, de a ne tăia salariile şi de a ne concedia colegii, vor fi cu atît mai porniţi. Presupun că momentul ales pentru greva generală va fi perioada bacalaureatului, deoarece anul acesta sîntem obligaţi să facem muncă patriotică: nu vom fi plătiţi pentru supraveghere şi corectură”, a subliniat Lucia Cojocaru.
Maria GATEA

7 apr. 2009

Ordin nr. 3607/03.04.2009 privind prorogarea unor termene şi perioade prevăzute în Calendarul mişcării personalului didactic

Ordinul nr. 3607/03.04.2009 privind prorogarea unor termene şi perioade prevăzute în Calendarul mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2009 - 2010, aprobat prin OMECT nr. 5742/2008 cu modificările si completările ulterioare, în Metodologia privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5742/2008 si în Metodologia de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unitătile de învătământ preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele nominalizate în ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5573/2008, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5741/2008
În baza prevederilor art. 141 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificărilesi completările ulterioare,

Având în vedere intentiile de modificare a legislatiei în domeniul învătământului preuniversitar,În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

Ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin:


Art. I. Calendarul miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anulscolar 2009 - 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5742/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 10 noiembrie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Termenele si perioadele prevăzute la literele b)-j) de la subpunctul 4, literele a)-d) de lasubpunctul 5, litera a) de la subpunctul 6 si la litera a) de la subpunctul 7, ale punctului II, se prorogă cu 14 zile calendaristice.

2. Termenele si perioadele prevăzute la literele b) si c) de la subpunctul 6, literele b) si c) de lasubpunctul 7, ale punctului II, precum si data de 1 iunie 2009 prevăzută la litera d) subpunctul 6, respectiv la litera d) de la subpunctul 7, ale punctului II, se prorogă cu 7 zile calendaristice.

Art. II. La litera a) a alineatului (6) de la articolul 82 si în anexele nr. 11 si 12 din Metodologiaprivind miscarea personalului din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5743/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 bis din 11 noiembrie 2008, datele de 29 mai 2009 si 1 iunie se prorogă cu 7 zile calendaristice.2

Art. III. La alineatul (6) al articolului 1 si în anexa nr. 9 din Metodologia de organizare sidesfăsurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unitătile de învătământ preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele nominalizate în Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5573/2008, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5741/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 20 noiembrie 2008, datele de 29 mai 2009 si 1 iunie se prorogă cu 7 zile calendaristice.

Art. IV. Directia Acreditarea, Evaluarea si Performanta în Cariera didactică din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării si inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. V. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


MINISTRU,ECATERINA ANDRONESCU

Bucuresti,

Nr. 3607

Data: 03.04.2009

Sindicatele şi Ministerul Muncii au stabilit nouă criterii de ierarhizare în sistemul public

Reprezentanţii sindicatelor au căzut de acord cu Ministerul Muncii asupra a nouă criterii care vor contribui la ierarhizarea funcţiei din sistemul public de salarizare, în vederea elaborării legii unice în sistemul bugetar, a declarat, astăzi, secretarul de stat în minister, Valentin Mocanu.

"Azi (marţi - n.r.) am stabilit nişte criterii care au fost acceptate de toată lumea ce vor sta la baza legii de salarizare unitare în România. Totodată, am stabilit constituirea unui grup de lucru restrâns, format din câte un reprezentant al fiecărei confederaţii sindicale şi ai ministerelor care au foarte mulţi bugetari, ce urmează să se întâlnească joi şi vineri, eventual şi luni, pentru a purta noi negocieri", a precizat oficialul ministerului Muncii.
Cele nouă criterii sunt nivelul studiilor şi competenţele, importanţa socială a muncii, complexitatea şi diversitatea activităţilor, responsabilitatea şi impactul deciziilor, expunere la factorii de risc, incompatibilităţi şi conflicte de interese, dificultatea activităţilor specifice, sfera de relaţii şi interacţiunea cu factorii externi şi condiţii de acceptare pe post.

Sursa: NewsIn

6 apr. 2009

Notificare M.E.C.I. - existenta premiselor declansarii conflictului de interese la nivel de ramura
Guvernul Romaniei acceptă fără rezerve condițiile dure impuse de FMI !
Salarii îngheţate sau 20.000 de salariaţi daţi afară, variantele propuse sindicatelor din educaţie

Reprezentanţii Finanţelor i-au informat pe sindicaliştii din învăţământ că au de ales între îngheţarea salariilor sau reducerea personalului didactic cu 20.000 de salariaţi, în contextul diminuării bugetului alocat educaţiei cu 811 milioane lei, a spus luni preşedintele FSLI, Aurel Cornea.
"Guvernul a stabilit să se facă reducerea personalului cu 5%, ceea ce înseamnă de fapt 20.000 de persoane, sau dacă nu îngheţarea salariilor în învăţământ. Ne-a propus şi a treia variantă, ceea ce înseamnă un eventual melanj între cele două variante. Acest lucru înseamnă că salariile din învăţământ nu ar mai creşte în acest an cu 5%, respectiv indicele inflaţiei", a declarat Cornea."Nu suntem de acord cu aceste variante şi, în aceste condiţii, suspendăm negocierile şi ne pregătim să declanşăm conflictul de muncă", a adăugat el.Sindicaliştii au avut luni discuţii la Ministerul Finanţelor pe tema primei rectificări bugetare din 2009.

Sursa: NewsIn

Profesorii ameninţă cu greva, nemulţumiţi de rectificarea propusă de Guvern

Profesorii vor redeschide conflictul de muncă şi ameninţă cu greva, nemulţumiţi de rectificarea bugetară propusă de Guvern. Potrivit acesteia, se poate reduce numărul de personal din învăţământ cu 20.000 de angajaţi sau se pot îngheţa salariile.
Reprezentanţii cadrelor didactice spun că vor ieşi în stradă şi chiar vor declanşa greva generală.
Aceştia au anunţat, luni, Ministerul Educaţiei, că, în două zile, aşteaptă un răspuns afirmativ privind unele articole din contractul colectiv de muncă, aflate în divergenţă, în caz contrar declanşând conflictul de muncă şi putând ajunge chiar la grevă generală, a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, preşedintele Federaţiei Spiru Haret", Gheorghe Isvoranu.
Liderul "Spiru Haret" a precizat că nu poate fi redus numărul personalului din învăţământ decât dacă se reduce numărul de elevi. În privinţa salariilor, Isvoranu a susţinut că aceştia au îngheţat deja. "Avem venituri mai mici, pentru că a crescut contribuţia la CAS şi de asemenea, a crescut şi euro, iar puterea de cumpărare a salariaţilor din învăţământ a scăzut cu 20-25 la sută", a spus Isvoranu.
Reprezentanţii sindicaliştilor o acuză, de asemenea, pe ministrul Ecaterina Andronescu, care a promis că va face tot posibilul ca să nu se ia "măsuri contraproductive pentru salariaţii din educaţie".
Preşedintele Federaţiei "Alma Mater", Răzvan Bobulescu, a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, că măsurile propuse de Guvern nu pot fi aplicate.
"În învăţământul superior avem 30 la sută din locuri neocupate, deci nu avem ce reduce. În sectorul preuniversitar, vin să predea profesori care au ieşit la pensie, pentru că cei tineri nu mai vin la catedră pe salariile actuale", a spus Bobulescu.
Liderul "Alma Mater" a apreciat că posibilitatea să se ajungă la grevă în învăţământ este foarte mare.
Guvernul a stabilit reducerea numărului de personal din învăţământ cu 20.000 de persoane sau îngheţarea salariilor, măsură care nu a fost acceptată de reprezentanţii sindicatelor din învăţământ, a afirmat, luni, Aurel Cornea, preşedintele Federaţiei Sindicale Liberale din Învăţământ (FSLI).
"S-a stabilit de Guvern să se facă o reducere în învăţământ de 20.000 de persoane sau să se îngheţe salariile. Eventual, să se ajungă la un melanj între cele două. Nu vom accepta această curbă de sacrificiu, rămânem în divergenţe şi suspendăm negocierile", a spus Cornea.
Cornea a explicat că autorităţile vor să reducă bugetul din educaţie cu 811 milioane lei, prin rectificare bugetară.
Reprezentanţii sindicatelor din educaţie se vor întâlni cu preşedintele Traian Băsescu, săptămâna viitoare, dar precizează că nu au speranţe "prea mari" de la această întâlnire.
Mediafax