1 apr. 2009

Informare FSLI - Departament didactic auxiliar si nedidactic

Vă informăm că, în perioada 26 – 29 martie 2009, a avut loc la Alba Iulia, întâlnirea de lucru a Departamentului personal didactic auxiliar şi nedidactic al F.S.L.I., coordonat de domnul vicepreşedinte al Biroului Operativ, Spătăcean Alexandru. La această întrunire a participat şi secretarul general al federaţiei, domnul profesor Liviu Marian Pop, alături de membrii departamentelor organizaţiilor afiliate din judeţele: Alba, Arad, Bihor, Braşov, Bucureşti – sectoarele 1 şi 6, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomiţa, Maramureş, Mehedinţi, Neamţ, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu şi Suceava.
Cu această ocazie, au fost prezenţi şi vicepreşedinţii Biroului Operativ ai F.S.L.I., şi anume domnii: Rada Constantin, Dima Mihai, Lehene Eusebiu, Ieneşescu Dănuţ, Ţenţ Ioan, doamna Purcărea Ioana, precum şi liderii de sindicat din Suceava– Rădăuţi, Harghita, Covasna- Tg. Secuiesc, Sf. Gheorghe, Sibiu, Gorj, Alba, Bucureşti – sector 6, Olt – Caracal.
Discuţiile s-au axat în principal pe stabilirea unor noi normative pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic, descentralizarea unităţilor de învăţământ, probleme de legislaţie şcolară, salarizare şi contract colectiv de muncă, precum şi stabilirea unui plan de acţiune şi luptă sindicală împotriva procesului de externalizare a serviciilor specifice personalului didactic auxiliar şi nedidactic.Rezultatele dezbaterilor s-au concretizat în următoarele propuneri:
1. Actualizarea „Normativelor de personal pentru personalul auxiliar şi nedidactic”;
2. Plata salariilor compensatorii pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic disponibilizat prin dispariţia unor posturi;
3. Suportarea de către angajator a taxelor percepute la cursurile de formare profesională;
4. Acordarea sporului de fidelitate pentru personalul nedidactic;
5. Suportarea de către angajator a sumelor percepute la efectuarea vizitelor medicale trimestriale pentru personalul nedidactic (îngrijitor, bucătar);
6. Menţinerea ca angajaţi ai unităţii de învăţământ a personalului didactic auxiliar şi nedidactic, după descentralizarea unităţilor de învăţământ;
7. Elaborarea de către M.E.C.I. a unui program unic pentru calcularea salariilor.
Propunerile reprezentanților personalului auxiliar şi nedidactic, formulate în urma discuţiilor, vor fi înaintate Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin intermediul F.S.L.I.
Departament comunicare FSLI
Prof. Claudia Puzdrea

Niciun comentariu: