9 iul. 2010

Informare FSLI

În data de 8.07.2010, la sediul M.E.C.T.S. a avut loc şedinţa Comisiei de Dialog Social, care a avut pe ordinea de zi următoarele:
1. Proiectul de ordin de ministru cu privire la aprobarea programelor şcolare pentru cultura de specialitate, pregătire practică săptămânală şi pregătire practică comasată pentru clasa a X-a, ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera tehnologică – domeniile de pregătire generală;
2. Diverse.
La primul punct aflat pe ordinea de zi, federaţia noastră a avut două observaţii şi anume:
- insuficienţa numărului de ore de practică;
- necesitatea corelării numărului de ore de practică cu planul-cadru.
La punctul „Diverse”, reprezentanţii ministerului au propus introducerea a două subiecte şi anume:
- modificarea fişei de evaluare pentru directorii palatelor şi cluburilor copiilor;
- proiect de ordin de ministru pentru modificarea calendarului examenului de titularizare.
F.S.L.I. a propus amânarea discutării fişei de evaluare, argumentând că nu este o urgenţă modificarea acesteia şi că fişele de evaluare pentru alţi directori/ inspectori nu au fost modificate, propunere neacceptată. În aceste condiţii, reprezentanţii FSLI s-au abţinut.
În ceea ce priveşte modificarea calendarului de titularizare, s-a propus decalarea termenelor de evaluare şi afişare a rezultatelor examenului, acest lucru datorându-se faptului că s-a propus evaluarea lucrărilor candidaţilor în centre de evaluare, pe discipline. Întrucât nu se modificau datele de susţinere a examenelor şi candidaţii nu erau afectaţi, reprezentanţii noştri au votat pentru.


DEPARTAMENT COMUNICARE

Bucureşti,
8.07.2010

7 iul. 2010

Personalul din învăţământ este încă o dată nedreptăţit!

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ dezaprobă decizia factorilor guvernamentali de a reduce cu 25% indemnizaţiile de concediu ale personaluluidin învăţământ, considerând că este un alt abuz al Puterii, prin nerespectareaprevederilor legislaţiei în vigoare, respectiv a Codului Muncii, art.145 alin. 1 şi 2.
Afirmăm, de asemenea, că prevederile Legii nr. 118/2010 nu pot fi aplicateretroactiv, în condiţiile în care indemnizaţiile de concediu ale personalului din învăţământtrebuie calculate şi plătite înainte de plecarea în concediu.
F.S.L.I. va susţine, prin organizaţiile afiliate, toate acţiunile în justiţie declanşate decătre membrii săi de sindicat, pentru neaplicarea corectă a legilor în vigoare.
DEPARTAMENT COMUNICARE FSLI