21 iul. 2009

GRAFICUL REPARTIZĂRII CANDIDAŢILOR PARTICIPANŢI LA CONCURSUL DE TITULARIZARE /SUPLINIRE / DETAŞARE, SESIUNEA IULIE 2009

REPARTIZAREA SE VA FACE ÎN ŞEDINŢĂ PUBLICĂ
LA LICEUL TEORETIC”BATHORY ISTVAN”,
STR. MIHAIL KOGALNICEANU, NR.2, CLUJ-NAPOCA.

TITULARIZARE( TOATE SPECIALIZARILE): 22-23 IULIE 2009


Participa candidatii care au sustinut proba scrisa in data de 15 iulie 2009, care au obtinut cel putin nota 7.00 (sapte) si au sanse de ocupare a unui post prin titularizare(in functie de numarul posturilor titularizabile).

Nr.crt. POSTUL / CATEDRA /DATA / ORA
1. BIOLOGIE 22.07.2009/ 8.30-8.45
2. GEOGRAFIE 22.07.2009/ 8.45-9.00
3. ISTORIE / ISTORIE-GEOGRAFIE 22.07.2009/ 9.00-9.20
4. FILOZOFIE; LOGICA SI ARGUMENTARE 22.07.2009 /9.20-9.25
5. MATEMATICA 22.07.2009 / 9.25-10.00
6. LIMBA ENGLEZA/CULTURA SI CIVILIZATIE ENGLEZA22.07.2009 /10.00-11.15
7. LIMBA GERMANA/GERMANA MATERNA 22.07.2009 / 11.15-11.35
8. LIMBA FRANCEZA; LIMBA FRANCEZA- LIMBA ENGLEZA, 22.07.2009 / 11.35-12.35
9. LIMBA SPANIOLA 22.07.2009 /12.35-12.45
10. LIMBA PORTUGHEZA 22.07.2009/ 12.45-12.50
11. LIMBA RROMANI-MATERNA 22.07.2009/ 12.50-12.55
12. LIMBA SI LITERATURA ROMANA 22.07.2009/ 12.55-13.55
13. PROFESOR DOCUMENTARIST 22.07.2009 /13.55-14.10
14. TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 22.07.2009 / 14.10-14.15
15. TOATE POSTURILE DE LA PALATUL SI CLUBURILE COPIILOR 22.07.2009 / 14.15-14.45
16. EDUCATOARE (IN LIMBA GERMANA) 22.07.2009 / 14.45-15.00
17. EDUCATOARE (IN LIMBA ROMANA) 22.07.2009 / 15.00-20.00


1. EDUCATOARE (IN LIMBA MAGHIARA) 23.07.2009 / 8.30 - 9.10
2. DISCIPLINE TEHNICE: toate specializarile; PREGATIRE-INSTRUIRE PRACTICA: toate specializarile; 23.07.2009 / 9.10-10.30
3. FIZICA-CHIMIE 23.07.2009 / 10.30-10.35
4. DISCIPLINE TEOLOGICE DE SPECIALITATE(TEOLOGIE GRECO-CATOLICA) 23.07.2009 / 10. 35-10.40
5. ARTE: toate specializarile 23.07.2009/10.40-12.40
6. EDUCATIE FIZICA SI SPORT; PREGATIRE SPORTIVA DE SPECIALITATE / KINETOTERAPIE 23.07.2009 /12.40-15.00
7. INVATAMANT SPECIAL; PROFESOR LOGOPED;PROFESOR CONSILIER CABINETE
23.07.2009/ 15.00-17.00
8. INVATATOR(IN LIMBA GERMANA); INVATATOR(IN LIMBA MAGHIARA)
23.07.2009 /17.00-17.30
9. INVATATOR(IN LIMBA ROMANA) 23.07.2009 /17.30 - 20.00
DETAŞARE LA CERERE PRIN CONTINUITATE - TOATE SPECIALIZARILE
Participa candidatii titulari care au sustinut proba scrisa in iulie 2008, au obtinut acord de detasare prin continuitate din partea unitatilor de invatamant
REPARTIZAREA VA AVEA LOC ÎN ŞEDINŢĂ PUBLICĂ
DATA: 24 iulie 2009;
ORA: 12.00
LOCUL DE DESFASURARE: INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ
DETAŞARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC- TOATE SPECIALIZARILE
1. Repartizarea pe posturi netitularizabile, prin detaşare la cerere, a candidaţilor titulari care au participat la concursul din iulie 2009 şi au obţinut cel puţin nota 5 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor.
2. Repartizarea, în baza punctajului, pe posturi netitularizabile, prin detaşare la cerere a cadrelor didactice titulare în ordinea descrescătoare a punctajului:
REPARTIZAREA VA AVEA LOC ÎN ŞEDINŢĂ PUBLICĂ;
DATA: 25 iulie 2009;
ORA: 8.30
LOCUL DE DESFASURARE: INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ
Ocuparea posturilor didactice/catedrelor de catre cadrele didactice care beneficiază de continuitate pentru suplinire şi repartizarea candidaţilor prin suplinire.
Perioada: 27-29 iulie 2009
REPARTIZAREA SE VA FACE ÎN ŞEDINŢĂ PUBLICĂ LA LICEUL TEORETIC”BATHORY ISTVAN”,
STR. MIHAIL KOGALNICEANU, NR. 2, CLUJ-NAPOCA.
Ocuparea posturilor prin continuitate la suplinire.
Completarea normelor didactice:
- se completează norma didactică pentru continuitate la suplinire, până la o normă întreagă cu ore în specialitatea catedrei corespunzătoare disciplinei la care au participat la concurs în iulie 2007 şi/sau iulie 2008, pentru cadrele didactice calificate cu statut de suplinitor care au funcţionat întregul an şcolar 2008-2009 pe catedre complete şi au fost repartizate pe aceste catedre începând cu 1 septembrie 2008.
- Pentru cadrele didactice calificate cu statut de suplinitor repartizate pe catedre incomplete începând cu 1 septembrie 2008, se completează norma pentru continuitate la suplinire cu ore în specialitatea catedrei corespunzătoare disciplinei la care au participat la concurs în iulie 2007 şi/sau iulie 2008 până la numărul de ore pe care au fost repartizate începând cu 1 septembrie 2008.
Repartizarea pe posturi netitularizabile prin suplinire a candidaţilor care au participat la concursul din 2009 şi au obţinut cel puţin nota/media 5 (cinci) si a candidaţilor cu post redus, participanti la concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante in iulie 2007 si/sau 2008, si au obtinut note peste 7.00 (sapte).

Centrul nr. 1, Grup Scolar”Alexandru Borza”Cluj-Napoca
Locul de desfasurare: Liceul Teoretic”Bathory Istvan”
Nr.crt. POSTUL / CATEDRA DATA ORA
1. INVATAMANT SPECIAL; PROFESOR LOGOPED;PROFESOR CONSILIER CABINETE 27.07.2009 8.30 - 11.30
2. PROFESOR PREPARATOR 27.07.2009 11.30 - 11.40
3. TOATE POSTURILE DE LA PALATUL SI CLUBURILE COPIILOR 27.07.2009 11.40-12.40
4. INVATATOR(IN LIMBA GERMANA); INVATATOR(IN LIMBA MAGHIARA)
27.07.2009 12.40 - 13.30
5. INVATATOR(IN LIMBA ROMANA) 27.07.2009 13.30 - 16.30
6. EDUCATOARE (IN LIMBA GERMANA) 27.07.2009 16.30 - 17.00
7. EDUCATOARE (IN LIMBA MAGHIARA 27.07.2009 17.00-18.00
8. EDUCATOARE (IN LIMBA ROMANA) 27.07.2009 18.00 - 22.00
Centrul nr. 2, Colegiul Tehnic Energetic
Locul de desfasurare: Liceul Teoretic”Bathory Istvan”
Nr.crt. POSTUL / CATEDRA DATA ORA
1. BIOLOGIE/ BIOLOGIE- CHIMIE 28.07.2009 8.30-9.30
2. GEOGRAFIE 28.07.2009 9.30-10.30
3. ISTORIE / ISTORIE-GEOGRAFIE 28.07.2009 10.30-11.40
4. FILOZOFIE; LOGICA SI ARGUMENTARE/CULTURA CIVICA 28.07.2009, 11.40-12.00
5. MATEMATICA 28.07.2009 12.00-13.30
6. INFORMATICA/TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 28.07.2009, 13.30-14.15
7. DISCIPLINE TEHNICE: toate specializarile; PREGATIRE-INSTRUIRE PRACTICA: toate specializarile; 28.07.2009 14.15-20.00
8. FIZICA /FIZICA-CHIMIE 28.07.2009 20.00-21.30
9. CHIMIE-FIZICA 28.07.2009 21.30-22.00

Centrul nr. 3, Liceul Teoretic”Lucian Blaga”
Locul de desfasurare: Liceul Teoretic”Bathory Istvan”

Nr. crt. POSTUL / CATEDRA DATA ORA
1. LIMBA ENGLEZA/ LIMBA ENGLEZA- LIMBA FRANCEZA/ LIMBA ENGLEZA-GEOGRAFIE 29.07.2009 8.30-11.00
2. LIMBA GERMANA/GERMANA MATERNA 29.07.2009 11.00-11.30
3. LIMBA FRANCEZA; LIMBA FRANCEZA- LIMBA ENGLEZA, LIMBA FRANCEZA-GEOGRAFIE/ LIMBA FRANCEZA-LIMBA ROMANA 29.07.2009 11.30-13.30
4. LIMBA SPANIOLA/ITALIANA 29.07.2009 13.30-13.45
5. LIMBA MAGHIARA - MATERNA 29.07.2009 13.45-14.15
6. LIMBA RROMANI-MATERNA 29.07.2009 14.15-14.30
7. LIMBA SI LITERATURA ROMANA/ LIMBA SI LITERATURA ROMANA- LIMBA ENGLEZA/LIMBA LATINA 29.07.2009 14.30-17.00
8. PROFESOR DOCUMENTARIST 29.07.2009 17.00-17.15
9. RELIGII –TOATE CONFESIUNILE/DISCIPLINE TEOLOGICE DE SPECIALITATE- TOATE CONFESIUNILE 29.07.2009 17.15-18.15
10. ARTE: toate specializarile 29.07.2009 18.15-20.00
11. EDUCATIE FIZICA SI SPORT; PREGATIRE SPORTIVA DE SPECIALITATE/ KINETOTERAPIE 29.07.2009 20.00-21.30

Niciun comentariu: