19 iun. 2009

Înscrierea în licee - 2009

Circa 5900 de absolveţi ai clasei a VIII-a din judeţul Cluj sînt aşteptaţi, în aceste zile, pînă în 25 iunie, să-şi completeze fişele de înscriere în vederea repartizării computerizate. Înscrierea în liceele de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere, compusă din media generală obţinută la tezele cu subiect unic (respectiv la examenul de capacitate, pentru absolvenţii de pînă în anul 2003 inclusiv, ori la testele naţionale, pentru absolvenţii din promoţiile 2004-2007) şi media generală de absolvire a claselor a V-VIII. Ambele au o pondere de 50% fiecare. Excepţie fac liceele/clasele pentru care se susţin probe de aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care se susţin probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă şi clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, pentru care se susţin şi probe de verificare a cunoştinţelor la limba maternă.
Printr-un comunicat remis ieri presei, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării atenţionează părinţii asupra faptului că “trebuie să facă opţiuni realiste, alegînd liceele la care media de admitere din anul precedent a fost cu cel mult un punct mai mare decît media de admitere a candidatului”. De asemeni, precizează MECI, “personalul şcolii nu trebuie să influenţeze în nici un fel părinţii şi elevii în completarea opţiunilor, dar îi consiliază, prezentîndu-le toate informaţiile necesare, inclusiv riscurile completării unui număr insuficient de opţiuni sau ale alegerii unor opţiuni nerealiste”.
Elevii şi părinţii acestora trebuie să ţină cont de următoarele lucruri:
Elevul, împreună cu dirigintele şi părinţii, trebuie să verifice corectitudinea datelor personale înscrise pe fişă: numele, media claselor V-VIII şi media tezelor cu subiect unic. Eventualele erori trebuie semnalate imediat conducerii şcolii si remediate. Pe fişa care trebuie depusă, pînă cel tîrziu în data de 25 iunie, se completează apoi opţiunile, în ordinea intereselor, preferinţelor şi aptitudinilor elevilor. Algoritmul de repartizare ordonează elevii după medii şi îi repartizează în această ordine pe baza opţiunilor exprimate. Fiind o admitere computerizată, media este cea care primează. Pentru a spori şansele de reuşită, se recomandă completarea unui număr cît mai mare de opţiuni. Completarea şi stabilirea ordinii opţiunilor se fac prin consultarea prioritară a informaţiilor privind numărul de locuri disponibile şi ultima medie de admitere din anii precedenţi. După introducerea fişelor în baza naţională de date, corectitudinea datelor de pe fişa aflată în sistem trebuie verificată de fiecare elev la şcoala de provenienţă, prin compararea fişei originale cu fişa de control tipărită de aplicaţie - atenţionează MECI.
M. T.

Niciun comentariu: