23 nov. 2010

Mediafax - MJ, nemulţumit de soluţii ale instanţelor date în litigiile privind reducerile bugetare

BUCUREŞTI (MEDIAFAX) - Ministerul Justiţiei este nemulţumit de soluţiile instanţelor din litigiile privind reducerile bugetare şi acordarea de drepturi salariale, astfel că a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii să facă evaluări referitoare la respectarea de către judecători a deciziilor Curţii Constituţionale.
"Ministerul Justiţiei a solicitat CSM evaluări cu privire la respectarea de către instanţe a caracterului obligatoriu al deciziilor Curţii Constituţionale în contextul soluţionării litigiilor care pun în discuţie dispoziţiile Legii 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi ale OUG 71/2009 referitoare la plata unor sume prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar", informează, luni, Biroul de presă al MJ.
Comunicatul MJ vine după ce Uniunea Naţională a Judecătorilor din România (UNJR) a solicitat public demisia secretarului de stat Lidia Barac, informând-o, "totodata, despre demersul UNJR în vederea sesizării Inspecţiei Judiciare cu privire la săvârşirea abaterii disciplinare reglementate de articolul 99, litera b, din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor şsi procurorilor şi cu privire la încălcarea Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor".
"Demersul UNJR este urmarea faptului că doamna judecător Lidia Barac, în calitate de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei, a considerat oportun să sesizeze Consiliul Superior al Magistraturii în vederea declanşării verificărilor prevazute de articolului 45, alineatul 1, din Legea 317/2004 prin intermediul Inspecţiei Judiciare în legătură cu pronunţarea unor hotărâri judecătoreşti prin care au fost înlăturate de la aplicare dispoziţiile Legii 118/2010, aplicându-se direct Convenţia Europeană a Drepturilor Omului", arată uniunea, într-un comunicat remis agenţiei MEDIAFAX.
În replică, Ministerul Justiţiei arată că nu s-a substituit CSM exercitându-şi atribuţiile legale şi rolul său constituţional de a veghea la respectarea supremaţiei legii în România, rol atribuit inclusiv prin prevederile art.2 şi art.5 din HG 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei potrivit cărora: "Ministerul contribuie la buna funcţionare a sistemului judiciar şi la asigurarea condiţiilor înfăptuirii justiţiei ca serviciu public, apărarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti".
Ministerul Justiţiei afirmă că are dreptul de a sesiza CSM - Serviciul Inspecţiei Judiciare, drept conferit de art. 45 (1) din Legea 317/2004 care arată că: „Orice persoană interesată, inclusiv conducătorii instanţelor sau ai parchetelor, poate semnala Inspecţiei judiciare aspecte în legătură cu activitatea ori conduita necorespunzătoare a judecătorilor sau procurorilor, cu încălcarea obligaţiilor profesionale în raporturile cu justiţiabilii ori cu săvârşirea de către aceştia a unor abateri disciplinare". Acelaşi drept este statuat şi de art. 97 din Legea 303/2004 în care se arată: "Orice persoană poate sesiza Consiliul Superior al Magistraturii, direct sau prin conducătorii instanţelor ori ai parchetelor, în legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a judecătorilor sau procurorilor, încălcarea obligaţiilor profesionale în raporturile cu justiţiabilii ori săvârşirea de către aceştia a unor abateri disciplinare".
Totodată, Ministerul Justiţiei subliniază faptul că nu poate fi obstrucţionat în exercitarea dreptului său legal de a solicita efectuarea de verificări de către Inspecţia CSM, iar Consiliul şi Inspecţia Judiciară au obligaţia de a efectua verificările solicitate, cu respectarea tuturor rigorilor impuse de lege şi deontologie, inclusiv a celor privind confidenţialitatea unor proceduri impuse procedurilor în curs.
Potrivit MJ, principiul independenţei judecătorului este în directă legătură cu limitele constituţionale ale puterii judecătoreşti. Asociaţiile profesionale ale magistraţilor sunt datoare să promoveze supremaţia legii, statul de drept, separaţia puterilor în stat, iar principiul fundamental prevăzut de art. 16 (2) din Constituţia României care statuează că "Nimeni nu este mai presus de lege" se aplică tuturor cetăţenilor, autorităţilor şi instituţiilor, conchide ministerul.
Solicitarea MJ către CSM vine după ce presa a semnalat mai multe procese, printre care şi cel în care Tribunalul Călăraşi a decis că reţinerea a 25 la sută din indemnizaţia de concediu în cazul profesorilor este ilegală, astfel că autorităţile locale sunt obligate să restituie sumele aferente.
Sindicatul Liber din Învăţământ Călăraşi, afiliat la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), a demonstrat în instanţă că reţinerea a 25 la sută din indemnizaţia de concediu este ilegală, prin urmare, autorităţile locale sunt obligate să restituie sumele aferente membrilor de sindicat din Călăraşi cărora li s-au reţinut aceşti bani, se arată într-un comunicat din 12 noiembrie al FSLI.
"Decizia Tribunalului Călăraşi confirmă faptul că Legea 118/2010, prin care Guvernul a redus veniturile cu 25 la sută, începând cu data de 1 iulie 2010, este una abuzivă. FSLI şi-a exprimat această poziţie încă de la punerea în aplicare a acestei legi", apreciază federaţia.
Procese similare sunt în derulare şi în alte judeţe, unde FSLI are organizaţii sindicale afiliate. "Sentinţa obţinută la Tribunalul Călăraşi a creat, astfel, un precedent şi sperăm ca restul proceselor din ţară să primească sentinţe similare", precizează FSLI.
Într-un alt proces, magistraţii Tribunalului Vâlcea au decis că reducerea salariilor cu 25 la sută în cazul a şase funcţionari de la Primăria Voineasa şi a doi judecători de la Judecătoria Bălceşti care au contestat în instanţă decizia de diminuare a salariilor este ilegală, astfel că cele opt persoane ar urma să îşi primească banii înapoi.
Judecătorii Tribunalului Vâlcea şi-au motivat decizia prin faptul că diminuarea reprezintă o încălcare a dreptului de proprietate conform Convenţiei Drepturilor Omului.
Pe rolul Tribunalului Vâlcea mai sunt alte zece dosare care se referă la ilegalitatea măsurii de reducere a salariilor cu 25 la sută.
Decizia Tribunalului Vâlcea conform căreia reducerea salariilor cu 25% este ilegală va fi atacată la instanţele superioare, dar nu poate opri aplicarea legii în condiţiile în care Curtea Constituţională a decis deja că actul normativ este constituţional, potrivit premierului Emil Boc.
"Decizia Curţii Constituţionale privind Legea de reducere a salariilor este de constituţionalitate. O decizie judecătorească a unei instanţe nu poate opri aplicarea legii, iar această decizie va fi atacată la instanţele superioară, nefiind definitivă", a spus, în 12 noiembrie, Emil Boc.
Solicitat de jurnalişti să comenteze motivarea Tribunalului, potrivit căruia diminuarea salarială reprezintă o încălcare a dreptului de proprietate conform Convenţiei Drepturilor Omului, premierul a răspuns : "Dar când patronii dumneavoastră au fost obligaţi să vă taie salariile au încălcat drepturile omului ?".

Niciun comentariu: