4 mar. 2010

In atentia unitatilor de invatamant

Conducerea Sindicatului Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean vă aduce la cunoştinţă faptul că sporul pentru condiţii deosebite de muncă, grele, periculoase sau penibile, si sporul pentru condiţii nocive de muncă, se menţin în continuare pentru salariaţii din învăţământ.
Acestea sunt prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă Unic Naţional pe anii 2007-2010, încheiat conform art. 10 şi 11 din Legea nr. 130/1996, republicată, înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu nr. 2.895 din 21 din 29 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 5cc din 29 ianuarie 2007, astfel:
“Art. 41. (…)
(3) Sporurile minime ce se acordă în condiţiile prezentului contract sunt:
a) pentru condiţii deosebite de muncă, grele, periculoase sau penibile, 10 % din salariul de bază;
b) pentru condiţii nocive de muncă, 10% din salariul minim negociat la nivel de unitate”
În sprijinul acordării acestor sporuri sunt şi dispoziţiilor art. 6 (1) din OUG 1/2010:
“Art. 6 (1) In cazul in care drepturile salariale determinate in conformitate cu Legea-cadru nr. 330/2009 si cu prezenta ordonanta de urgenta sunt mai mici decat cele stabilite prin legi sau hotarari ale Guvernului pentru functia respectiva pentru luna decembrie 2009 se acorda o suma compensatorie cu caracter tranzitoriu care sa acopere diferenta, in masura in care persoana isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii. Aceasta suma se include in salariul de baza, solda/salariul functiei de baza sau indemnizatia lunara de incadrare, dupa caz, dar nu este luata in calcul la determinarea altor drepturi de natura salariala care se stabilesc in functie de acestea.”
Pentru aceasta se impune iniţierea de către angajator a demersurilor prevăzute de Legea 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă, precum si initierea procedurii prevazute la punctul 17 al Notei la Anexa nr. II/1.4 din Legea 330 / 2009.


Prezidiul S.L.I.P.C.,
Preşedinte: prof. Lucia Maria Cojocaru
Vicepreşedinte: prof. Vioara Temian

Niciun comentariu: