13 nov. 2008

In atentia liderilor de sindicat din unitatile de invatamant

Sindicatul Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean reprezentat prin preşedinte prof. Lucia Maria Cojocaru şi vicepreşedinţii inst. Vioara Temian şi prof. Grigore Tarţa vă roagă să urmăriţi respectarea prevederilor articolului 35 (1), punctele b,c,d, din Contractulului Colectiv de Muncă Unic Judeţean la Nivel de Ramură Învăţământ precum şi a hotărârilor comisiilor paritare nr.1 din 29.11.2007, respectiv nr.2.din 06.02.2008 avand ca parti S.L.I.P.C., S.S.I.Spiru Haret., F.E.N. şi I.S.J. Cluj, în alcătuirea STATOCT din unităţile de învăţământ şi prezentate spre avizare reprezentantului I.S.J. Cluj în vederea unei salarizări corecte pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.
Cităm mai jos conţinutul acestor articole:
b) Acordarea unui spor de 10% din salariul de bază pentru condiţii deosebite de muncă, grele, periculoase sau penibile pentru îngrijitorii de curăţenie (femei de serviciu, muncitori necalificaţi care prestează activitate în bucătărie, precum şi bucătari) din unităţile din învăţământul preuniversitar de stat din judeţul Cluj, conform art. 41.3 a) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional pe anii 2007-2010.
c) De acelaşi spor de 10% beneficiază şi bibliotecarii pentru condiţii deosebite de muncă, grele şi periculoase.
d) Acordarea sporului de ecran în procent de până la 15 % pentru secretari, contabili, profesori ingineri, analişti programatori, ajutor operator control date, administrator financiar (patrimoniu), alţi salariaţi din învăţământ care fac dovada utilizării calculatorului în procent de cel puţin 50 % în exercitarea sarcinilor de serviciu prevăzute în fişa postului, condiţiile de desfăşurare ale activităţii lor, intrând în categoria celor vătămătoare conform art. 50(12) din Legea nr. 128/1997, art. 8(a) din H.G. 281/1993, art. 43 din Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Ramură Învăţământ, art. 24(1) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional pe anii 2007 – 2010).
e) Respectarea cuantumului prevăzut de Legea nr. 220/2007 pentru indemnizaţia secretarului şef, respectiv secretar, contabil şef, contabil în toate unităţile de învăţământ preuniversitar de stat cu statutul pe care-l avem de judeţ pilot. (cf. Anexa nr. 4 din Legea 220/2007, Indemnizaţii de conducere specifice).
In cazul în care aceste prevederi ale contractului mai sus amintit precum şi a hotărârilor Comisiilor mixte paritare, documente semnate şi de reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj, nu se respectă, va rugam să ne anunţaţi în scris, urmând ca S.L.I.P.C. să facă demersurile în vederea plăţii acestor sume prin sentinţe judecătoreşti şi tragerea la răspundere a persoanelor care se opun sau împiedică aplicarea unui Contract Colectiv de Muncă Unic Judeţean la Nivel de Ramură Învăţământ, înregistrat la Direcţia Muncii şi Protecţiei Sociale, Compartiment Dialog Social, Legislaţie, Salarizare, Conflicte şi Contracte Colective de Muncă a Judeţului Cluj sub numărul 35/07.02.2008.


Prezdiul S.L.I.P.C.,
Preşedinte: prof. Lucia Maria Cojocaru
Vicepreşedinţi : inst. Vioara Temian
prof. Grigore Tarţa

Niciun comentariu: