12 nov. 2008

Ordonanţă de Urgenţă privind majorarea salariilor profesorilor

Guvernul României a aprobat ieri, 10 noiembrie 2008, Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ.Potrivit documentului, salariaţii din învăţământ vor beneficia în anul 2009 de majorări salariale de până la 28,2%, în funcţie de nivelul salariilor. Majorările se vor aplica în două tranşe, respectiv de la 1 martie 2009 şi 1 septembrie 2009. Procentul se adaugă celor 9%, majorare de care beneficiază salariaţii din învăţământ de la 1 octombrie 2008.


În învăţământul preuniversitar, de creşterile cele mai mari va beneficia personalul cu salariile cele mai mici, respectiv debutanţii şi angajaţii care au cea mai mică vechime în sistem. Spre exemplu, un profesor debutant cu studii superioare va beneficia de o majorare de 23,35%, salariul său ajungând la 1.400 de lei, faţă de 1.135 de lei, cât primeşte acum.
În învăţământul universitar, au fost aprobate creşteri salariale pentru preparatori, asistenţi şi şefi de lucrări. Ca urmare a aplicării prevederilor Ordonanţei de Guvern, un preparator universitar va beneficia de o majorare de 15,47%. Acesta va beneficia de un salariu minim de 1.600 de lei.
Conştient de necesitatea creşterilor salariale pentru personalul din învăţământ şi din dorinţa de a atrage în sistem personal calificat şi valoros, Ministerul Educaţiei a propus spre aprobare Guvernului acest act normativ. Prin adoptarea Ordonanţei de Urgenţă, pentru anul 2009 au fost aprobate creşteri diferenţiate pentru cadrele didactice, astfel încât personalul din învăţământ cu salarii mici să beneficieze de creşteri semnificativ mai importante decât cele ale personalului cu salarii mari.
OUG reprezintă prima dintr-un şir de măsuri pe care Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului doreşte să le ia în vederea creşterii atractivităţii sistemului de învăţământ pentru tineri. În acest context, Legea privind salarizarea unică a angajaţilor din sistemul bugetar va asigura poziţionarea corectă şi echitabilă a tinerilor care lucrează în învăţământ, în raport cu întregul sistem bugetar.

Textul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului poate fi consultat în Monitorul Oficial nr. 759/11.11.2008

BIROUL DE PRESĂ al M.E.C.T.
Sursa: http://www.edu.ro/index.php/pressrel/11005

Niciun comentariu: