4 nov. 2008

Sesizarea FSLI catre Parlamentul Europei

Către,
Parlamentul Europei,
Comisia de petiţii,


Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ- România, cea mai mare federaţie din sistemul educaţional, care reprezintă drepturile şi interesele a 190936 membri de sindicat (62,20% din numărul sindicaliştilor din învăţământ) este nevoită să vă aducă la cunoştinţă faptul că Guvernul României continuă practicile care prejudiciază drepturile salariale ale personalului din învăţământ, prin decizii administrative sau interpretări ale legii care contravin atât legislaţiei naţionale, cât şi celei internaţionale.
Se impune menţionat faptul că, din anul 1997 - când a intrat în vigoare Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic - şi până în anul 2006, salariile acestei categorii de personal nu s-au plătit integral. Dovada de netăgăduit a neplăţii la termen şi integral a salariilor cadrelor didactice o reprezintă hotărârile judecătoreşti prin care instituţiile publice (unităţi de învăţământ, inspectorate şcolare, administraţia locală) au fost obligate la plata restantă a drepturilor salariale, ca urmare a cererilor adresate instanţelor judecătoreşti de către membrii noştri de sindicat.
Sistematic, sporurile şi indemnizaţiile care se cuvin personalului didactic, reglementate de Legea nr. 128/1997, dar şi cele prevăzute prin alte acte normative şi prin contractul colectiv de muncă au fost calculate greşit sau nu s-au acordat, ceea ce a prejudiciat grav drepturile salariale ale acestei categorii de personal. Reţinerile ilegale din salariu, dar şi nivelul scăzut al veniturilor salariale ale personalului din învăţământ afectează grav nivelul de trai al acestei categorii socio-profesionale, ceea ce reprezintă o violare gravă a art. 47 alin.(1) din Constituţia României.
Refuzul constant al Guvernului României de a asigura un nivel corespunzător de salarizare pentru personalul din învăţământ a condus la grave discrepanţe în raport cu salarizarea celorlalte categorii de bugetari, fapt ce reprezintă o discriminare.
De asemenea, deşi Executivul şi-a asumat, prin punctul VII din Acordul încheiat cu federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ în data de 28.11.2005 (după cele 3 săptămâni de grevă a salariaţilor din învăţământ), obligaţia de a elabora un proiect de lege a salarizării în sistemul bugetar, prin care să se înlăture discriminarea între salariaţii din învăţământ şi celelalte categorii de bugetari, nu a elaborat, nici până la această dată, acest proiect de lege.
Mai mult, în data de 30 septembrie 2008, în Plenul Camerei Deputaţilor, s-a votat în unanimitate Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ. Modificarea principală pe care legea o aduce Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 vizează majorarea salariilor personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul universitar şi preuniversitar, în sensul creşterii valorii coeficientului de multiplicare 1,000 la „400,00 lei, care reprezintă valoarea de referinţă pentru creşterile salariale ulterioare”. Facem precizarea că proiectul în cauză a fost anterior votat şi în Senat (în luna aprilie 2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. Legea urma să fie înaintată Preşedintelui României, în vederea semnării decretului-lege de promulgare.
Ulterior votului unanim dat de Plenul Camerei Deputaţilor, Prim-Ministrul României, domnul Călin Popescu Tăriceanu, ministrul economiei şi finanţelor, domnul Varujan Vosganian, şi ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului, domnul Cristian Mihai Adomniţei, au prezentat public, Preşedintelui României, Parlamentului României, dar şi opiniei publice date inexacte, susţinând faptul că o creştere a coeficientului de multiplicare la 400,00 lei este „nesustenabilă”, neexistând fonduri nici în anul curent şi nici în anul viitor pentru a susţine o majorare a salariilor personalului didactic. Aceştia au mai afirmat că creşterile salariale din învăţământ vor determina colapsul economiei naţionale, că „se pune în pericol stabilitatea economică şi chiar statutul României de ţară membră UE”, astfel că este necesar să se ceară inclusiv punctul de vedere al Consiliului Suprem de Apărarea a Ţării, instigând, totodată, celelalte categorii bugetare împotriva personalului didactic. De asemenea, Prim-Ministrul a susţinut că singura creştere salarială care se va acorda personalului didactic, începând cu 1 octombrie, este cea de 9% prevăzută de O.G. nr. 15/2008, întrucât Guvernul contestă legea de aprobare a ordonanţei la Curtea Constituţională. Guvernul a sesizat Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea Legii pentru aprobarea OG nr. 15/2008, în data de 9 octombrie 2008, iar aceasta s-a pronunţat, constatând că legea este constituţională, prin Decizia nr. 1093/15.10.2008, publicată în Monitorul Oficial al României-Partea I nr. 711/20.10.2008 (pe care o anexăm). Legea a fost promulgată de Preşedintele României, domnul Traian Băsescu, prin Decretul nr. 1000/24.10.2008 şi a fost publicată în Monitorul Oficial – Partea I nr. 730/28.10.2008. În data de 28.10.2008, în şedinţa de Guvern s-a hotărât, printr-o ordonanţă de urgenţă, prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 221/2008 de aprobare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008, pentru data de 1 aprilie 2009, aplicarea legii fiind condiţionată de adoptarea Legii privind salarizarea personalului din sectorul bugetar ( care trebuia elaborată până în aprilie 2006), de creşterea economică ce se va înregistra, dar şi de performanţele personalului din învăţământ.
Perseverenţa Executivului de a adopta orice măsură necesară pentru a nu aplica Legea privind majorarea salariilor personalului didactic este inexplicabilă şi inacceptabilă pentru salariaţii din învăţământ deoarece, în condiţiile în care, prin Legea bugetului de stat pe anul 2008, educaţiei i s-a acordat 6% din P.I.B., aşa cum prevede art. 170 alin. (11) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, există sume prevăzute pentru investiţii în infrastructură, sume ce nu mai pot fi cheltuite până la sfârşitul anului (practică cu care suntem familiarizaţi, deoarece aşa s-a întâmplat în anii anteriori) şi care pot fi redistribuite pentru cheltuielile de personal, existând astfel fonduri pentru a se acorda creşterea salarială prevăzută de legea mai sus menţionată.
Precizăm faptul că, din analiza modului de cheltuire a fondurilor alocate educaţiei în anii anteriori, rezultă că sume importante de bani alocate investiţiilor nu au fost cheltuite. Astfel, în anul 2007, în bugetul educaţiei au rămas necheltuiţi pentru investiţii în infrastructură 400 milioane lei (întrucât nu s-a făcut deschiderea de credite pentru sumele respective); în plus, în acest an – în luna aprilie – s-a operat o rectificare negativă a bugetului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului de 200 milioane lei.
Este evident faptul că, încălcând cele mai elementare norme democratice, Guvernul blochează aplicarea unei legi, adoptată cu unanimitate de voturi de Parlamentul României, care prevede majorarea salariilor personalului didactic, ceea ce reprezintă încă o violare a drepturilor salariale ale membrilor noştri de sindicat.


COLEGIUL NAŢIONAL AL LIDERILOR F.S.L.I.

Sursa: http://www.fsli.ro/info2008/sesizarea_FSLI_catre_Parlamentul_Europei.pdf

Niciun comentariu: