4 nov. 2008

OUG nr. 136/2008 privind stabilirea unor masuri pentru salarizarea personalului din invatamant in anul 2008

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor masuri pentru salarizarea personalului din invatamant in anul 2008 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 739 din 31.10.2008.
Potrivit Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant, cadrele didactice din invatamantul preuniversitar si universitar de stat vor beneficia de urmatoarele cresteri salariale:
- 55% profesorii universitari;
- 37% personalul didactic din invatamantul universitar (conferentiari, lectori, preparatori etc.) si din invatamantul preuniversitar.
Cheltuielile de personal suplimentare generate de marirea salariilor cadrelor didactice sunt de:
- 711 milioane lei pentru perioada ramasa din anul 2008, ceea ce reprezinta 0,14% din PIB;
- 4.265 milioane lei pentru intregul an 2009, respectiv 0,74% din PIB.
In actualul context economic mondial extrem de dificil, care se reflecta si asupra Romaniei, efortul financiar al maririi salariilor cadrelor didactice nu poate fi sustinut. O astfel de masura ar obliga la majorarea deficitului bugetar sau la reducerea drastica a cheltuielilor cu investitiile.
Aceasta din urma varianta are consecinte extrem de negative, dintre care mentionam:
- presiuni, sub diferite forme, ale celorlalte categorii de personal bugetar si ale celui din sectorul privat, pentru alinierea nivelului salariului la cel aprobat pentru personalul din invatamant;
- cresterea inevitabila a salariilor din sectorul bugetar cu 50%;
- deteriorarea raportului dintre salariul obtinut in sectorul privat si cel din sectorul bugetar (in prezent castigul mediu brut din sectorul public este cu 30% mai mare decat cel din sectorul privat), astfel incat se va ajunge ca veniturile salariale medii din sectorul bugetar sa fie aproape duble fata de cele din sectorul privat;
- cresterea importurilor ca urmare a schimbarii structurii cererii de consum a populatiei;- deteriorarea raportului dintre consum si investitii, cu influente nefavorabile asupra produsului intern brut;
- cresterea suplimentara a pensiilor ca urmare a majorarii salariului mediu brut care sta la baza stabilirii punctului de pensie;
- cresterea castigului salarial mediu brut lunar din sectorul bugetar in anul 2009 fata de media din anul 2008 cu circa 61%;
- cresterea castigului salarial mediu brut din sectorul concurential cu circa 48%;
- cresterea castigului salarial mediu brut lunar in anul 2009 la 2.568 lei fata de 1.865 lei in scenariul de baza (fara aplicarea legii).Majorarea cu 50% a salariilor tuturor categoriilor de personal care se finanteaza din fonduri publice determina cheltuieli bugetare suplimentare in anul 2009 de circa 21 miliarde lei, respectiv aproape 4% din PIB, la care daca s-ar adauga si influentele ce decurg din cresterea punctului de pensie ar rezulta un efort bugetar total de 36 miliarde lei, respectiv 6,2% din PIB.
In aceasta situatie, stabilitatea economica a Romaniei nu va mai putea fi asigurata, ducand la irosirea castigurilor macroeconomice obtinute in ultimii ani. Riscul de a ne reintoarce in perioada de stagflatie, caracteristica deceniului trecut, trebuie, in aceste conditii, luat in mod serios in calcul, avand urmari dramatice asupra nivelului de trai al romanilor, pe termen lung.
Aceste majorari salariale vor avea un puternic impact asupra economiei romanesti. Astfel:
- importante resurse financiare vor fi transferate de la investitii catre consum;
- masa salariala neta suplimentara fata de scenariul de baza va fi de 44 miliarde lei;
- transferul sumei de 44 miliarde lei, reprezentand cresterile neprogramate de venituri medii, de la investitii catre consum are urmatoarele consecinte:
- formarea bruta de capital fix scade cu aproape 18 puncte procentuale fata de scenariul de baza (de la +13% la -5%);
- cresterea economica se reduce cu 4 puncte procentuale (de la 6% la 2%);
- importurile cresc cu circa 5 miliarde euro, ceea ce conduce la cresterea ponderii deficitului comercial si de cont curent in PIB cu aproape 4 puncte procentuale fata de scenariul de baza;
- punctul de pensie ar urma sa creasca la 1 ianuarie 2009 cu inca 37,7% fata de proiectia bugetara pe anul 2009, scenariul de baza, ceea ce ar insemna cheltuieli suplimentare pentru bugetul asigurarilor sociale de stat de circa 15 miliarde lei, respectiv 2,6% din PIB;
- rata inflatiei se va deteriora cu circa 5 puncte procentuale ca urmare a cresterii salariilor si a pensiilor, in conditiile unei elasticitati intre preturile de consum si veniturile populatiei de circa 0,1, ceea ce ar conduce ca rata inflatiei sa atinga un nivel de doua cifre;
- companiile vor fi obligate sa recurga la disponibilizari de personal; estimam ca impactul ar putea ajunge la circa 300.000 de salariati.Dezechilibrarea bugetului va duce la o crestere a deficitului public. Art. 104 din Tratatul de la Maastricht instituind Uniunea Europeana reglementeaza o anumita disciplina bugetara, impunandu-se statelor membre o obligatie generala: aceea de a evita deficitele publice excesive.Respectarea acestei cerinte este supravegheata de Comisia Europeana, care verifica periodic, pe de o parte, raportul dintre deficitul bugetar si produsul intern brut, iar pe de alta parte, raportul dintre datoria publica si produsul intern brut (PIB).
Aceste raporturi nu trebuie sa depaseasca "valorile de referinta" stabilite printr-un protocol (care este anexa la Tratat) privind procedura aplicabila in caz de deficit excesiv (3% din PIB).Rezulta ca asemenea cheltuieli bugetare excesive pun in pericol pe termen scurt echilibrul bugetar al Romaniei, iar pe termen lung obiectivele Romaniei de aderare la zona euro. De asemenea, Romania va fi pusa in fata faptului implinit de a nu isi putea respecta obligatiile asumate prin aderarea la Uniunea Europeana si de a incalca Tratatul de instituire a Uniunii Europene. Reamintim ca indeplinirea angajamentelor stabilite prin actul de aderare reprezinta o obligatie prevazuta de art. 148 din Constitutia Romaniei, republicata.
Aliniindu-ne la recomandarile Comisiei Europene, dar si ale agentiilor de rating, efectuate cu ocazia evaluarilor periodice, referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare, rezulta ca, pentru evitarea riscurilor semnalate si, implicit, a riscului declansarii procedurii de deficit excesiv, este necesara adoptarea unei politici de restrangere a cheltuielilor bugetare si de abordare prudenta a deficitului bugetar.In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, se impune adoptarea de masuri imediate pentru reglementarea acestei situatii.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta:
Art. 1. - In perioada octombrie-decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 a salariilor personalului didactic din invatamant se stabileste dupa cum urmeaza:
a) 266,026 lei pentru functia prevazuta la art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008;
b) 299,933 lei pentru functiile didactice prevazute la art. 1 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008.
Art. 2. - Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 a salariilor personalului didactic din invatamant, stabilita prin Legea nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant, se va aplica incepand cu plata drepturilor salariale aferente lunii aprilie 2009, in conditiile prevazute de legea unitara de salarizare a personalului din sectorul bugetar si tinand seama de gradul de indeplinire a criteriilor de performanta, de cresterea competitivitatii si calitatii actului de invatamant.
Art. 3. - Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 a salariilor personalului didactic din invatamant, aplicabila in perioada ianuarie-martie 2009 inclusiv, se va stabili prin actele normative care vor reglementa cresterile salariale ce se acorda in anul 2009 personalului din sectorul bugetar.
Art. 4. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga urmatoarele prevederi din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008:- liniuta a 3-a de la art. 1 alin. (1) lit. a);- liniuta a 3-a de la art. 1 alin. (1) lit. c);- referirile la "valoarea coeficientului de multiplicare 1,000" pentru perioada "octombrie-decembrie 2008" din cadrul anexelor nr. 1.1, 1.2, 2 si 3.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:---------------
Ministrul educatiei, cercetarii si tineretului,Anton Anton
Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse,Mariana Campeanu
Ministrul economiei si finantelor,Varujan Vosganian

Bucuresti,
28 octombrie 2008.
Nr. 136.

Niciun comentariu: