28 feb. 2013

Informare FSLI - 20.02.2013

             Astăzi, 20.02.2013, preşedintele FSLI, Simion Hancescu, a luat parte la Şedinţa Comisiei de Muncă, Familie şi Protecţie Socială din Senatul României, în cadrul căreia s-a discutat, printre altele,  proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013.
           Preşedintele Simion Hancescu a abordat problemele regăsite în adresa înregistrată, pe care o ataşez prezentei informări.
          Preşedintele federației le-a vorbit senatorilor din comisie despre problemele pe care le întâmpină personalul nedidactic din cauza politicilor greşite ale fostei şi actualei guvernări în ceea ce priveşte salarizarea. Astfel, peste 50.000 de salariaţi din categoria personalului nedidactic se găsesc la limita subzistenţei, din cauza salariilor de mizerie, majoritatea acestora fiind de aproximativ 600 de lei. O primă cauză a acestei situaţii o reprezintă modul greşit de stabilire a salariului minim pe economie, care a dus la aplatizarea grilei pentru această categorie de salariaţi. S- ajuns în situaţia în care personalul nedidactic cu vechime mare în sistem are aproximativ acelaşi venit lunar cu noii angajaţi. O altă cauză o constituie faptul că sporul de vechime a fost inclus în salariul de bază şi totodată acest spor a fost micşorat de la 5%, la 2,5% pentru fiecare tranşă de vechime.
           Domnul preşedinte a propus revenirea la sporul de vechime iniţial şi neincluderea lui în salariul de bază.
           De asemenea, o altă soluţie o reprezintă  aprobarea şi aplicarea Regulamentului de acordare a sporurilor. În acest moment, proiectul de Regulament există, dar OUG 84/2012 nu permite aplicarea lui în anul 2013.
           Decontarea navetei personalului didactic  este o altă problemă abordată de liderul FSLI. Au fost prezentate dificultăţile majore pe care le întâmpină cadrele didactice navetiste, deoarece sunt foarte multe consilii locale care nu decontează transportul la şi de la locul de muncă, fie din rea voinţă, fie din lipsă de fonduri. Sunt cadre didactice în situaţii disperate, pentru că venitul lor lunar este de 800-900 de lei, naveta ajunge, în unele cazuri, chiar şi la jumătate din salariul lor, iar banii pe transport nu îi mai primesc.
           Soluţia propusă de preşedintele FSLI este să se schimbe actuala legislaţie, în sensul ca decontarea cheltuielilor cu transportul pentru personalul didactic să se facă de la bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratelor şcolare şi a unităţilor de învăţământ.
           Această soluţie a fost agreată de senatorii Comisiei de Muncă, aceştia  promiţând că vor avea în vedere această propunere.
           Totodată, domnul preşedinte a atras atenţia că se impune elaborarea, în regim de urgenţă, a unei legi de salarizare pentru personalul din învăţământ, având în vedere că, după intrarea în vigoare a Legii Educaţiei Naţionale, au apărut noi funcţii didactice care nu se regăsesc în actualele grile de salarizare.
 
Departamentul de comunicare-Geanina Sandu
Bucureşti, 20.02.2013
 

Niciun comentariu: