22 aug. 2011

CALENDARUL examenului de BACALAUREAT sesiunea Toamnă 2011

22 august - proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba şi literatura română şi limba maternă (proba A şi proba B).

23 august - proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare în limba română, în limba maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională (probele A, B şi C)
24 august - probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională (B şi C).
25 - 26 august - proba de evaluare a competenţelor digitale (proba D).
29 august - proba scrisă la disciplina limba şi literatura română, proba E(a)
30 august - proba scrisă la limba şi literatura maternă, proba E(b).
31 august - proba obligatorie a profilului - E(c)
2 septembrie - proba scrisă la alegere a profilului sau specializării - E(d)
4 septembrie - afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor
5-6 septembrie - rezolvarea contestaţiilor
7 septembrie - afişarea rezultatelor finale ale examenului de bacalaureat

Niciun comentariu: