29 aug. 2011

INSTRUCTIUNE nr. 2 privind decontarea navetei cadrelor didactice

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile ulterioare,

in temeiul art. 105 alin. (2) lit. (f), art. 276 si art. 304 alin. (14) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 , precum si al art. 4 din Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant,

ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezenta INSTRUCTIUNE  
Art. 1. - Personalului didactic din unitatile de invatamant de stat, care nu dispune de locuinta si caruia nu i se poate oferi o locuinta corespunzatoare in localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport in comun, din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta. In cazul in care nu exista mijloace de transport in comun intre localitatea de resedinta si sediul unitatii de invatamant, urmeaza a i se deconta contravaloarea a 7,5 l benzina Premium la 100 km parcursi, daca transportul se face cu autoturismul proprietate personala. In cazul in care exista mijloc de transport in comun, dar personalul didactic prefera sa circule cu autoturismul proprietate personala, urmeaza a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport in comun. Atunci cand transportul mai multor cadre didactice se face cu un singur autoturism, plata se face numai posesorului autoturismului respectiv. Decontarea sau plata echivalenta costurilor de transport se va efectua de catre autoritatile administratiei publice locale din unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia se afla unitatea de invatamant la care isi desfasoara activitatea cadrul didactic, in urma solicitarilor adresate autoritatilor administratiei publice locale, astfel:

a) decontarea contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport in comun prin depunerea la sfarsitul fiecarei luni de activitate a biletelor de calatorie sau a abonamentului, iar decontarea contravalorii corespunzatoare a 7,5 l benzina Premium la 100 km parcursi, prin depunerea la sfarsitul fiecarei luni de activitate a documentelor justificative eliberate de unitatea de invatamant, care certifica efectuarea transportului cu autoturismul proprietate personala;
b) solicitarea contravalorii calatoriei efectuate cu mijloacele de transport in comun sau a contravalorii corespunzatoare a 7,5 l benzina Premium la 100 km parcursi, pentru cei care isi asigura transportul cu autoturismul proprietate personala, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de conducerea unitatii de invatamant.

Art. 2. - Consiliul de administratie al unitatii de invatamant propune, lunar, spre aprobare consiliului local drepturile banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare.

Art. 3. - Personalului didactic din unitatile de invatamant conexe, care nu dispune de locuinta in localitatea unde are postul, i se deconteaza cheltuielile de transport. Decontarea sau plata echivalenta costurilor de transport se va efectua de unitatea de invatamant conexa la care isi desfasoara activitatea cadrul didactic, respectandu-se prevederile art. 1.

Art. 4. - Institutiile de invatamant superior pot asigura, integral sau partial, din surse proprii, transportul si cazarea cadrelor didactice care domiciliaza in alte localitati.

Art. 5. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, unitatile de invatamant, institutiile de invatamant superior si autoritatile administratiei publice locale duc la indeplinire prezenta instructiune.

Art. 6. - Prezenta instructiune se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului,
Daniel Petru Funeriu

Bucuresti, 17 februarie 2011.
Nr. 2.

Niciun comentariu: