10 dec. 2011

Chestionar european online

Comitetul European Sindical pentru Educatie - ETUCE doreste sa elaboreze un "Studiu privind măsuri politice destinate îmbunătăţirii gradului de atractivitate al profesiei de cadru didactic în Europa"

Acest studiu include un chestionar asupra meseriei de profesor în Europa. Chestionarul constituie o etapă esenţială a studiului asupra măsurilor ce se impun pentru ameliorarea atractivităţii profesiei de profesor în Europa. Acest studiu mobilizează 27 de experţi de diferite naţionalităţi şi trebuie să conducă la mai buna înţelegere a diversităţii meseriei de profesor în cele 32 de ţări europene. Studiul se face pentru stabilirea obiectivelor ce vor sta la baza recomandărilor care se vor adresa decidenţilor politicilor naţionale în educaţie, în vederea:

•Atragerii
•Formării
•Reţinerii celor mai buni candidaţi la această meserie.

Punctul de vedere al cadrelor didactice din Romania/ studentilor este la fel de important pentru pertinenţa acestui studiu pus în practică la solicitarea Comisiei Europene (cererea de ofertă EAC/34/2010) ca si opiniile cologilor din alte tari. Rezultatele studiului vor fi accesibile pe site-ul Comisiei Europene.

Chestionarul se completeaza on-line, in limba romana, folosind urmatorul link: http://survey.neodoc.biz/index.php?sid=83925&lang=ro  iar timpul estimat pentru completare este de 10 minute.

Va multumim pentru implicarea dvs.!

Niciun comentariu: