25 feb. 2012

LISTA CU ACTIVITATI sau PROGRAMUL SAPTAMANAL al cadrului didactic

- ore de predare: →16-20 de ore pe saptamana;
- pregatirea lectiilor pentru a doua zi (inclusiv concepere/redactare/ tehnoredactare planuri de lecţie, proiectii/prezentari didactice, schite – dupa caz): →2 ore pe zi - sau 10 ore pe saptamana;
- elaborare, redactare/tehnoredactare teste, multiplicare teste (evaluari initiale, formative, sumative) precum şi
- corectare de caiete si probe de evaluare (care include si elaborare de descriptori, matrice, evaluarea testelor scrise, notarea, realizarea clasificărilor, realizarea statisticilor, planuri de masuri etc): →2 ore pe zi sau 10 ore pe saptamana;
- participare la cercuri metodice sau la şedinţe ale comisiei metodice → 0,5 ore pe saptamana;
- realizarea şi întreţinerea de materiale didactice şi metodico-ştiinţifice, realizare de alte materiale de lucru, inclusiv referate si materiale pentru cercuri si comisii, pregatirea pentru grade didactice etc. → minim 0,5 ore pe saptamana;
- perfecţionări, participare la cursuri de formare → minim 1,5 ore pe saptamana; (spre exemplu, cursurile prin CCD sau cele de tipul e-formare acorda cate 20-25 de credite pentru 89 de ore de formare; noua ni se cer 90 de credite in 5 ani, adica cca. 360 de ore in 5 ani!) Calculati si vedeti ca e nevoie chiar de mai mult timp pe saptamana lucratoare (altele decat cele de concediu)!
- lectura de specialitate, autoperfecţionare metodico-ştiinţifică (parcurgerea/citirea unor carti si publicatii de specialitate, internet etc.), perfecţionare ştiinţifică→ minim 1,5 ore pe saptamana;
- concepere/redactare/ tehnoredactare planificări calendaristice, planificări - proiecte pe unităţi de învăţare – cca. 15-20 de ore pe semestru - sau o oră pe saptamana;
- supravegheat la concursuri, olimpiade, diverse competitii; concepere de subiecte, pregatire suplimentara cu elevii → 0,5-1,5 ore pe saptamana;
- activitati cu parintii – sedinte, lectorate, ora de consiliere, convorbiri, elaborare si trimitere de informari, raspunsuri, mesaje etc. → 1-1,5 ore pe saptamana;
- activitatea in comisiile din care facem parte in scoala, inclusiv concepere/redactare/ tehnoredactare documente pentru comisii metodice, comisii PSI, P.M, comisia de disciplină, comisia de calitate, comisia de estetica - pavoazarea scolii , alte comisii, realizare de informari, autoevaluari, raportari, statistici…. etc. → 0,5 ore pe saptamana;
- alocarea de timp suplimentar (altul decat orele de predare) pentru realizarea sarcinilor serviciului pe şcoală, paza şi protecţia elevilor, insotirea elevilor la sala de sport etc. → minim o ora pe saptamana;
- supliniri→ minim 30 de minute pe saptamana;
- realizarea parteneriatelor, proiectelor, activitatilor extrascolare etc. → minim o ora pe saptamana;
- completarea documentelor scolare (in plus fata de activitatea din timpul orelor) – matricole, cataloage, carnete … actualizarea/completarea periodica a portofoliului personal → minim 30 de minute pe saptamana;
- participare la şedinţele consiliului profesoral, consiliului de administraţie, convocări la ISJ, ITM, ISU, primării şi consilii locale, poliţie etc. → minim 15 minute pe saptamana;
- altele → …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….


TOTAL: cca. 50 de ore pe săptămână

Sursa: http://www.slimm.ro/comunicate/LISTA%20CU%20ACTIVITATI%20sau%20PROGRAMUL%20SAPTAMANAL%20al%20cadrului%20didactic.doc

Niciun comentariu: