10 sept. 2012

OG 17/2012

Conform prevederilor Ordonantei Guvernului 17/23.08.2012, plata neefectuata a sumelor stabilite prin hotarari judecatoresti reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2012, se va realiza in aceleasi conditii cu cele prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011, ale carei dispozitii se aplica in mod corespunzator.

Textul integral al ordonantei: 

Art 14 din OG 17/2012 face trimitere la:

Un comentariu:

Anonim spunea...

Prev. art. 14 din OG nr. 17/23.08.2012 sunt neconstituţionale.
Prev. art. 14 pot fi aplicate doar începând cu data de 24.08.2012 !!!

Legea civilă nu este retroactivă !!!
Cu alte cuvinte, conform principiului neretroactivităţii legii civile, actul normativ în conceptia noastră nu se poate aplica şi hotărârilor devenite executorii înainte de intrarea sa în vigoare, respectiv înainte de 24 august 2012.
Folosind principiul tempus regit actum singura concluzie valabilă este următoarea :
Pentru hotărârile judecătoreşti devenite executorii înainte de 24 august 2012 se aplică normele procesuale civile neafectate de prev. art. 14 din O.G. nr. 17 din 23.08.2012.
Numai aşa principiul neretroactivităţii legii nu ar fi înfrânt, iar legea temporară , care este în cazul nostru Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012, ar fi aplicabilă potrivit principiului neretroactivităţii legii, consfiinţit în Constituţia României, din care citez:
Art. 15 din Constitutia Romaniei:
(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile.
Acelaşi principiu este reglementat atât de normele actualului Cod civil, cât şi de normele noului Cod de procedura civilă , astfel :
Cod civil
Art. 6

Aplicarea în timp a legii civile

(1) Legea civilă este aplicabilă cât timp este în vigoare. Aceasta nu are putere retroactivă.

(2) Actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârşirii ori producerii lor.

Cod de procedură civilă
CAP III
Aplicarea legii de procedură civilă

Legea aplicabilă proceselor noi :
Art. 24 – Dispoziţiile legii noi de procedură se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acesteia în vigoare
Legea aplicabilă proceselor în curs :
Art.25 –Procesele în curs de judecată, precum şi execuările silite începute sub legea veche rămân supuse acelei legi